tiểu luận về công tác xã hội hóa giáo dục ở việt nam hiện nay

một số biện pháp về công tác xã hội hóa giáo dục ở trường thpt hồng quang huyện lục yên tỉnh yên bái

một số biện pháp về công tác hội hóa giáo dục trường thpt hồng quang huyện lục yên tỉnh yên bái

Giáo dục học

... hội thông qua hoạt động giao tiếp, cần tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động hội nhiều hình thức Trong mối quan hệ giáo dục hội giáo dục có chức tái sản xuất hội Chức giáo dục "xã ... trọng để thực tốt công tác - Thực trạng hội nước ta có nơi, công tác hội hóa chưa đặt vị trí, chưa đựơc thực với chất khoa học Nguyên nhân trạng nhận thức công tác hội hóa cán bộ, nhân ... dành cho Hiệu trưởng – Nhà XB Chính trị Quốc gia - 2004 10 Phạm Minh Hạc - Tâm lý học hội NXB Giáo dục - Hà Nội, 1995; 11 Phạm Minh Hạc - hội hóa công tác giáo dục NXB Giáo dục - Hà Nội, 1997;...
 • 77
 • 1,865
 • 14
Một số giải pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục ở các huyện miền núi tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp quản lý công tác hội hóa giáo dục các huyện miền núi tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... lý công tác hội hóa giáo dục huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa theo yêu cầu đổi giáo dục nay; số giải pháp quản lý công tác hội hóa giáo dục trường trung học sở huyện Thạch Thành, Thanh Hóa ... 2.2 Khái quát giáo dục nói chung hội hóa giáo dục huyện miền núi Nghệ An 34 2.3 Thực trạng công tác hội hóa giáo dục quản lý công tác hội hóa giáo dục huyện miền núi Nghệ An 35 ... hội hóa giáo dục .7 1.3 Một số khái niệm liên quan 1.4 Những nội dung công tác quản lý hội hóa giáo dục 21 Kết luận chương Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC HỘI HOÁ GIÁO DỤC...
 • 140
 • 1,589
 • 12
Một số giải pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục ở huyện ngọc lặc tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp quản lý công tác hội hóa giáo dục huyện ngọc lặc tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... 1.2.2 hội hóa giáo dục ………………………………………… 20 1.2.3 Quản lý việc thực công tác hội hóa giáo dục ……… 23 1.3 Các yếu tố công tác hội hóa giáo dục ……… 25 1.3.1 Mục tiêu hội hóa giáo dục ... Cơ sở lý luận công tác hội hóa giáo dục Chương 2: Thực trạng công tác hội hóa giáo dục Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa Chương 3: Một số giải pháp quản lý công tác hội hóa giáo dục Huyện ... hội hóa giáo dục Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa 59 2.2.4 Kết thực công tác hội hóa giáo dục Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa 65 2.3 Đánh giá thực trạng công tác hội hóa giáo...
 • 123
 • 1,760
 • 19
Một số giải pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục ở tỉnh đồng tháp luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp quản lý công tác hội hóa giáo dục tỉnh đồng tháp luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... Mở đầu Chương 1: Cơ sở lý luận vấn đề hội hoá giáo dục 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề hội hoá giáo dục 1.2 Các khái niệm đề tài 1.3 Các nội dung hội hoá giáo dục 1.4 Quản lý công tác ... thức công tác hội hoá giáo dục: a) Phương pháp công tác hội hoá giáo dục: 33 XHHGD thực phương châm, phương thức GD mang tính hội rộng lớn Các hoạt động GD tiến hành hội toàn hội ... hoá giáo dục tỉnh Đồng Tháp Chương 3: Một số giải pháp quản lý công tác hội hoá giáo dục tỉnh Đồng Tháp 10 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ HỘI HOÁ GIÁO DỤC 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề xã...
 • 130
 • 1,440
 • 10
Một số giải pháp quản lý hoạt động công tác xã hội hóa giáo dục ở huyện thọ xuân, tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp quản lý hoạt động công tác hội hóa giáo dục huyện thọ xuân, tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... hóa giáo dục 1.2.3.1 hội hóa hội hóa vấn đề hội học, hội hóa hiểu theo hai góc độ: hội hóa cá nhân hội hóa hoạt động hội hóa cá nhân: trình người tiếp thu văn hóa hội người ... chẽ lực lượng hội để thực nhiệm vụ hội đặt 1.2.3.2 hội hóa giáo dục hội hóa giáo dục là: “Huy động hội làm giáo dục, động viên tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng giáo dục quốc dân ... XHHGD Trong hội hóa công tác giáo dục, xuất năm 1997 ông làm chủ biên khẳng định: hội hóa công tác giáo dục tư tưởng chiến lược, phận đường lối giáo dục, đường phát triển giáo dục nước ta”...
 • 112
 • 923
 • 5
Các giải pháp tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục ở các trường trung học cơ sở huyện đông sơn  tỉnh thanh hóa

Các giải pháp tăng cường công tác hội hóa giáo dục các trường trung học cơ sở huyện đông sơn tỉnh thanh hóa

Khoa học xã hội

... 1.1.2 hội hoá: hội hoá vấn đề hội học, hội hoá đợc hiểu theo hai góc độ: hội hoá cá nhân hội hoá hoạt động + hội hoá cá nhân: hội hoá cá nhân trình ngời tiếp thu văn hoá ... cầu mà hội đòi hỏi giáo dục đáp ứng: Là trả lại chất hội cho giáo dục, giáo dục tợng hội đặc biệt hội ngày phát triển, nh giáo dục qua thời đại lịch sử ngày tiến xa chất hội vốn ... phát triển nhà trờng 1.1.6.2 hội hoá giáo dục 11 hội hoá công tác giáo dục Là huy động hội làm giáo dục, động viên tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng giáo dục quốc dân dới quản lý nhà...
 • 107
 • 1,017
 • 3
Một số giải pháp quản lý công tác xã hội hoá giáo dục ở các trường trung học cơ sở huyện thạch hà thanh hoá

Một số giải pháp quản lý công tác hội hoá giáo dục các trường trung học cơ sở huyện thạch hà thanh hoá

Khoa học xã hội

... triển mặt 1.3 Vấn đề quản lý công tác hội hoá giáo dục trờng THCS nớc ta nay: 1.3.1 hội hoá công tác giáo dục Việt Nam năm qua: Việt Nam, XHH công tác giáo dục đợc quan tâm thực từ lâu ... lợng giáo dục địa phơng Chủ trơng đẩy mạnh XHH công tác giáo dục đờng mở Đại hội giáo dục cấp đắn, đợc hội nghị tổng kết 10 năm thực XHH công tác giáo dục Bộ Giáo dục & Đào tạo Công đoàn Giáo dục ... nhiều chủ thể hay toàn hội "{28 1.2.5 hội hoá giáo dục XHH công tác giáo dục Là huy động hội làm công tác giáo dục, động viên tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng giáo dục quốc dân dới quản...
 • 119
 • 1,046
 • 5
Một số biện pháp thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục ở các trường trung học phổ thông huyện nông cống tỉnh thanh hoá

Một số biện pháp thực hiện công tác hội hoá giáo dục các trường trung học phổ thông huyện nông cống tỉnh thanh hoá

Khoa học xã hội

... hội hóa giáo dục giai đoạn 1.2.2 hội hóa giáo dục: hội hóa giáo dục xem trình giáo dục gia nhập hòa nhập vào hội, đồng thời hội tiếp nhận giáo dục thành tố hội Cơ sở tư hội ... lượng hội tham gia làm giáo dục 1.3 Các yếu tố vấn đề hội hóa giáo dục Trong cụm từ hội hóa công tác giáo dục phải hiểu giáo dục hoạt động hội Bản chất hội hóa giáo dục thể tính ... chất hội giáo dục Giáo dục mang chất hội hội phát triển vai trò giáo dục lớn Tuy nhiên, tính chất hội hóa giáo dục hội hóa giáo dục Bởi lẽ tự thân hoạt động giáo dục có tính chất xã...
 • 127
 • 1,367
 • 2
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xã hội hoá giáo dục ở bậc THPT huyện thạch thành  tỉnh thanh hoá

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hội hoá giáo dục bậc THPT huyện thạch thành tỉnh thanh hoá

Khoa học xã hội

... Luật giáo dục 1998 Luật giáo dục sửa đổi 2005 Từng bớc biến quan điểm giáo dục quốc sách hàng đầu, hội hóa giáo dục thành thực sinh động hội Bản chất hội hóa công tác giáo dục: hội hóa ... hội hóa hoạt động giáo dục 24 1.4.1 Khái niệm hội hóa: 1.4.2 hội hóa công tác giáo dục: 25 1.4.3 Bản chất hội hóa công tác giáo dục 28 Luận văn thạc sỹ khoa học giáo dục mai thị lý 1.5 ... giáo dục khác nhng xu chung hội hóa giáo dục, bớc giáo dục gắn liền với hội, phục vụ cho phát triển kinh tế hội - Mặt khác, kinh tế, hội ngày đầu t cho giáo dục nhiều hội hóa giáo...
 • 127
 • 1,033
 • 2
Một số giải pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục ở các trường THPT trên địa bàn thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam

Một số giải pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác hội hóa giáo dục các trường THPT trên địa bàn thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam

Khoa học xã hội

... mưu mở đại hội giáo dục cấp sở - Tháng 1/1992, Bộ giáo dục Công đoàn giáo dục Việt Nam mở hội thảo đại hội giáo dục cấp sở Hà Nội – Tháng 3/1992 mở thành phố Hồ Chí Minh cho khu vực phái Nam Đặc ... phát triển giáo dục, tào tạo hệ trẻ hội đặt cho người giáo dục (24,5) Xét từ phương diện quản lý giáo dục theo hướng hội hóa thí hiểu quản lý hội hóa giáo dục Quản lý công tác XHHGD ... chức giáo dục hội cho hội trả lại chức hội giáo dục cho giáo dục XHHGD quy luật tất yếu để làm giáo dục cho quốc gia Công tác XHHGD bậc THPT ngày phát triển với tiến trình mở cửa hội...
 • 101
 • 759
 • 3
Một số giải pháp tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục ở các trường trung học phổ thông huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa

Một số giải pháp tăng cường công tác hội hóa giáo dục các trường trung học phổ thông huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa

Khoa học xã hội

... trương hội hóa giáo dục giai đoạn 1.2.2 hội hóa giáo dục XHHGD xem trình giáo dục gia nhập hòa nhập vào hội, đồng thời hội tiếp nhận giáo dục thành tố hội Cơ sở tư hội hóa giáo dục ... 1.3.2 Ý nghĩa hội hóa giáo dục THPT 25 1.3.3 Mục tiêu hội hóa giáo dục THPT .26 1.3.4 Nội dung hội hóa giáo dục .29 1.3.5 Biện pháp thực công tác hội hóa giáo dục .32 1.3.6 ... phận đường lối giáo dục, đường phát triển giáo dục nước ta" Tác giả Phạm Tất Dong "Xã hội hóa công tác giáo dục" làm rõ nội hàm khái niệm hội hóa công tác giáo dục coi hội hóa khái niệm...
 • 140
 • 611
 • 2
Một số giải pháp tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục ở khu vực miền núi thanh hoá

Một số giải pháp tăng cường công tác hội hoá giáo dục khu vực miền núi thanh hoá

Khoa học xã hội

... nước công tác hội hóa giáo dục 25 1.4.2 Công tác hội hoá giáo dục khu vực miền núi Thanh Hóa 30 Chương 2: THỰC TRẠNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỘI HOÁ GIÁO DỤC ... Khái niệm hội hoá giáo dục 14 1.2.3 Quản lí việc thực công tác hội hoá giáo dục 15 1.3 Các yếu tố vấn đề hội hóa giáo dục .16 1.3.1 Mục tiêu hội hoá giáo dục ... thập CẤU TRÚC LUẬN VĂN • Mở đầu • Chương 1: Cơ sở lí luận công tác hội hóa giáo dục • Chương 2: Thực trạng việc thực công tác hội hóa giáo dục khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa • Chương 3:...
 • 25
 • 506
 • 1
một số biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục ở trường thpt số 3 - bảo thắng.

một số biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác hội hóa giáo dục trường thpt số 3 - bảo thắng.

Giáo dục học

... CBGVCNV công tác, phụ huynh học sinh, học sinh toàn trường PHẦN II NỘI DUNG I/ TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC HỘI HÓA GIÁO DỤC Cơ sở khoa học công tác hội hóa giáo dục 1.1 Khái niệm hội hóa giáo dục ... tốt chủ trương hội hóa để thu hút nhiều nguồn lực hội cho phát triển giáo dục ” Nghị Đại hội lần XIV Ban chấp hành Đảng tỉnh Lào Cai nêu rõ: “Đẩy mạnh công tác hội hoá giáo dục, huy động ... cách giáo dục bắt nguồn từ người giáo viên cán quản lí giáo dục Chất lượng giáo dục phụ thuộc vào nhiều yếu tố yếu tố định thầy cô giáo cán quản lí giáo dục. ’’ ( Khuyến cáo Unessco giáo dục) Hội...
 • 33
 • 2,014
 • 10

Xem thêm