tiểu luận tình huống lớp chuyên viên chínhthực trạng và giải pháp chủ yếu trong quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện thanh bình tỉnh đồng tháp

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯƠNG TRÀ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯƠNG TRÀ

Quản trị kinh doanh

... mạnh có Đồng thời thực sách hỗ trợ phát triển để cao su thực trở thành kinh tế mũi nhọn huyện 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯƠNG TRÀ – TỈNH THỪA ... triển sản xuất Cao su địa bàn huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế” đưa số kết luận sau: Hương Trà huyện đồng tỉnh Thừa thiên Huế có đầy đủ dạng địa hình từ vùng đồi núi, đồng đến đầm phá ven ... Tóm lại, giải pháp chủ yếu để phát triển mô hình cao su tiểu điền địa bàn huyện Hương Trà xuất phát từ vấn đề vướng mắc thực tế mà tìm hiểu qua trình điều tra Tuy nhiên, để áp dụng biện pháp cần...
 • 9
 • 421
 • 1

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI docx

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI docx

Tiếp thị - Bán hàng

... ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản hoạt động quản nhà nước KCN theo quy định pháp luật Khi Ban Quản chủ trì giải công việc có văn lấy ý kiến quan chuyên môn thuộc ... nghị Trưởng Ban Quản khu công nghiệp tỉnh Yên Bái Tờ trình số 07/TTr- BQLKCN ngày 10 tháng năm 2012 việc đề nghị ban hành Quy chế phối hợp quản nhà nước khu công nghiệp địa bàn tỉnh Yên Bái, ... nghiệp Thực chức quản nhà nước doanh nghiệp KCN công nghệ môi trường theo quy định Luật bảo vệ môi trường, Luật Khoa học công nghệ quy định khác có liên quan Phối hợp với Ban Quản kiểm tra định...
 • 17
 • 755
 • 0

Quyết Định Số: 34/2012/QĐ-UBND BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN potx

Quyết Định Số: 34/2012/QĐ-UBND BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN potx

Biểu mẫu

... hợp với Ban Quản quan chức công tác phòng chống tội phạm môi trường Mục V QUẢN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Điều 15 Quản công nghệ, sở hữu trí tuệ, chất lượng sản phẩm Sở Khoa học Công nghệ có trách ... QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN (Ban hành kèm theo ... hướng dẫn, quản hoạt động chuyển giao công nghệ đánh giá định giá, giám định công nghệ tư vấn chuyển giao công nghệ; thẩm tra công nghệ dự án đầu tư thẩm định nội dung khoa học công nghệ quy...
 • 17
 • 1,201
 • 0

Quyết Định Số: 2581/2012/QĐ-UBND BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA pdf

Quyết Định Số: 2581/2012/QĐ-UBND BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA pdf

Biểu mẫu

... ngành việc quản nhà nước cụm công nghiệp Sở Công Thương: Là quan đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực nhiệm vụ quản nhà nước cụm công nghiệp địa bàn tỉnh, cụ thể: a) Chủ trì, phối ... dung Đề án quy hoạch phát triển cụm công nghiệp địa bàn tỉnh theo chức quản nhà nước giao Điều Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp huyện việc quản nhà nước cụm công nghiệp Lập hồ sơ đề nghị thành ... UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; - UBND huyện, thành phố, thị xã; - Lưu: VT, CN Nguyễn Ngọc Hồi QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH...
 • 9
 • 465
 • 0

Luận văn: Quản nhà nước về thị trường rau an toàn trên địa bàn Hà Nội - Thực trạng giải pháp pps

Luận văn: Quản lý nhà nước về thị trường rau an toàn trên địa bàn Hà Nội - Thực trạng và giải pháp pps

Báo cáo khoa học

... đề luận RAT quản thị trường nhà nước Trên sở nghiên cứu thuyết thực trạng thị trường RAT địa bàn Hà Nội, phát mặt hạn chế quản thị trường RAT địa bàn Hà Nội nhà nước đưa giải pháp quản ... nhà nước thị trường rau an toàn địa bàn Hà Nội Chương 4: Giải pháp quản thị trường rau an toàn địa bàn Hà Nội CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬNBẢN VỀ RAU AN TOÀN QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ... Giải pháp quản nhà nước thị trường RAT địa bàn Hà Nội 4.2.1 Một số đề xuất nhà quản cấp địa bàn Hà Nội Nhà nước cần thành lập ban đạo sản xuất RAT cấp từ thành phố đến cấp xã, phường; đồng...
 • 49
 • 724
 • 2

Quản Nhà nước đối với hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Quản lý Nhà nước đối với hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Kinh tế

... thành viên tổ chức Có nhiều dạng quản nhiều chủ thể quản khác vận động phát triển xã hội Trong đó, quản nhà nước dạng quản có ý nghĩa quan trọng Quản nhà nước dạng quản nhà nước ... sở luận thực tiễn quản nhà nước hoạt động dạy nghề Chương 2: Thực trạng quản nhà nước hoạt động dạy nghề địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2010 Chương 3: Định hướng giải pháp ... đề luận quản nhà nước hoạt động dạy nghề nói chung để phân tích thực tiễn quản nhà nước hoạt động dạy nghề địa bàn tỉnh Thái Nguyên Từ đó, nhận định mặt làm mặt tồn tại, yếu công tác quản...
 • 103
 • 511
 • 7

[Luận văn]đánh giá hiệu quả sử dụng đất của hộ gia đình sau khi được nhà nước giao đất nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

[Luận văn]đánh giá hiệu quả sử dụng đất của hộ gia đình sau khi được nhà nước giao đất nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

Khoa học tự nhiên

... lu n văn Tôi xin chân thành c m ơn Ban ch nhi m khoa sau ñ i h c, khoa ð t Môi trư ng, t p th gi ng viên cán b công nhân viên khoa ð t Môi trư ng, khoa sau ñ i h c ñã giúp hoàn thành trình h c ... s n xu t bình quân/ngày công lao ñ ng - Giá tr gia tăng bình quân/ngày công lao ñ ng - Thu nh p h n h p bình quân/ngày công lao ñ ng + Hi u qu xã h i: bao g m ch tiêu: - Giá tr ngày công lao ... c a C ng hòa Pháp Các sách qu n ñ t ñai C ng hoà Pháp ñư c xây d ng m t s nguyên t c ch ñ o quy ho ch không gian, bao g m c ch ñ o qu n s d ng ñ t ñai hình thành công c qu n ñ t ñai Nguyên...
 • 113
 • 699
 • 1

Luận văn giải pháp tăng cường quản nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàng tỉnh bắc giang

Luận văn giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàng tỉnh bắc giang

Kinh tế

... m công nghi p 2.1.2 Qu n Nhà nư c ñ i v i c m công nghi p 15 2.2 Th c ti n qu n Nhà nư c ñ i v i c m công nghi p 24 2.2.1 Qu n Nhà nư c ñ i v i c m công nghi p th gi i 24 2.2.2 Qu n ... v i c m công nghi p c p t nh t nh B c Giang 4.2.1 53 Nh ng thành công công tác qu n Nhà nư c ñ i v i c m công nghi p 4.2.2 B c Giang 53 H n ch công tác qu n Nhà nư c ñ i v i c m công nghi ... I CÁC C M CÔNG NGHI P 4.1.1 48 B C GIANG Cơ quan qu n Nhà nư c ñ i v i c m công nghi p Trung 49 ương 4.1.2 Cơ quan qu n Nhà nư c ñ i v i c m công nghi p 4.2 Th c tr ng qu n Nhà nư c ñ...
 • 131
 • 912
 • 8

LUẬN VĂN: Quản nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình potx

LUẬN VĂN: Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình potx

Thạc sĩ - Cao học

... tượng nghiên cứu luận văn trình quản nhà nước hoạt động du lịch địa bàn tỉnh Ninh Bình Luận văn chủ yếu nghiên cứu trình hoạt động quản nhà nước thực quyền địa phương tỉnh - huyện phường, ... hiệu quản nhà nước hoạt động du lịch - Nhà nước phải kiểm tra, đánh giá hệ thống tổ chức quản du lịch Nhà nước lực đội ngũ cán công chức quản nhà nước hoạt động du lịch - Tổ chức quản ... đề luận quản nhà nước hoạt động du lịch địa bàn tỉnh, lấy Ninh Bình làm điển hình - Phân tích, đánh giá thực trạng quản nhà nước hoạt động du lịch địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn từ...
 • 96
 • 1,732
 • 23

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản Nhà nước về xuất khẩu lao độngtỉnh Bắc Ninh

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý Nhà nước về xuất khẩu lao động ở tỉnh Bắc Ninh

Quản trị kinh doanh

... quản Quá trình quản diễn nhiều hình thức từ quản nước quản nước ngoài, từ quản trực tiếp việc gián tiếp quản Nhưng dù sử dụng cách thức quản mục đích hoạt động quản nhằm ... chất hoạt động quản chủ thể quản Nhà nước bao gồm quan Nhà nước quản lao động có thẩm quyền quan Nhà nước khác có liên quan đối tượng quản người lao động, doanh nghiệp chuyên doanh ... II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA TỈNH BẮC NINH CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA TỈNH BẮC NINH Do kiến...
 • 91
 • 1,106
 • 15

Hoàn thiện quản nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay

Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay

Khoa học xã hội

... Quản nhà nước tôn giáo 1.1.2.1 Khái niệm "Quản nhà nước" Quản nhà nước tôn giáo” Khái niệm quản nhà nước hiểu nghĩa rộng nghĩa hẹp Theo nghĩa rộng, quản nhà nước dạng quản ... hội học, tôn giáo học Đóng góp luận văn 6.1 .Về mặt luận: Bước đầu luận văn làm sáng tỏ số vấn đề luận quản nhà nước tôn giáo; khái quát mang tính luận từ thực tiễn công tác quản nhà ... khảo, luận văn gồm chương, tiết 8 Chương NHẬN THỨC CHUNG VỀ TÔN GIÁO, QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO TÌNH HÌNH TÔN GIÁO Ở TỈNH BẮC NINH 1.1 NHẬN THỨC CHUNG VỀ TÔN GIÁO QUẢN NHÀ NƯỚC...
 • 108
 • 911
 • 4

Chính sách thúc đẩy tiến bộ khoa học công nghệ trên địa bàn huyện tại tỉnh nam định

Chính sách thúc đẩy tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện tại tỉnh nam định

Khoa học xã hội

... đẩy tiến khoa học công nghệ Chương 2: Thực trạng sách thúc đẩy tiến khoa học công nghệ địa bàn huyện tỉnh Nam Định Chương 3: Định hướng sách thúc đẩy tiến khoa học công nghệ địa bàn huyện tỉnh Nam ... cấp huyện Bộ Khoa học công nghệ, Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, hướng dẫn điều kiện thành lập đăng ký hoạt động tổ chức khoa học công nghệ Bộ công ... pháp luận Nghiên cứu Khoa họcghiên cứu Khoa học, NXBGD, 2009 14 Hiến pháp năm 1992 15 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Khoa học Công nghệ Việt Nam (2000) 16 Quốc hội nước...
 • 6
 • 423
 • 0

Quản nhà nước với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh hải dương

Quản lý nhà nước với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh hải dương

Bất động sản

... dung quản thi công xây dựng công trình Quản thi công xây dựng công trình bao gồm quản chất lượng xây dựng, quản tiến độ xây dựng, quản khối lượng thi công xây dựng công trình, quản ... tốt chức quản nhà nước dự án đầu tư nguồn vốn NSNN địa bàn tỉnh 1.1.2.2 Các quan, cá nhân trực tiếp quản đầu tư (chủ đầu tư cấp chủ đầu tư) Trong chế quản đầu tư, chủ đầu tư cấp chủ đầu ... quan tới nguồn vốn ngân sách nhà nước nên hầu hết quan chức nhà nước có liên quan đến quản lĩnh vực Hệ thống quan quản nhà nước tham gia vào trình quản nhà nước dự án đầu tư đảm nhiệm...
 • 71
 • 2,866
 • 12

Quản nhà nước về khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh thanh hóa

Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh thanh hóa

Thạc sĩ - Cao học

... Giải pháp tăng cường quản nhà nước khoa học công nghệ tỉnh Thanh Hóa Chương KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM NỘI DUNG CỦA QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 1.1 Khái niệm quản nhà nước khoa học ... niệm quản nhà nước khoa học công nghệ 1.1.2.1 Khái niệm quản nhà nước QLNN dạng quản xã hội người Đây dạng quản xã hội mà nhà nước chủ thể quản 1.1.2.2 Quản nhà nước khoa học công ... Thực trạng quản nhà nước khoa học công nghệ địa bàn tỉnh Thanh Hóa 2.3.1 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch khoa học công nghệ 2.3.1.1 Xây dựng quy hoạch khoa học công nghệ - Luật Khoa học Công nghệ, ...
 • 22
 • 1,156
 • 4

Vấn đề áp dụng các quy định tiêu chuẩn hàng rào kỹ thuật đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu trong quản nhà nước về hải quan

Vấn đề áp dụng các quy định tiêu chuẩn hàng rào kỹ thuật đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu trong quản lý nhà nước về hải quan

Thạc sĩ - Cao học

... thành luận khoa học cho việc hoàn thiện quy định hàng rào kỹ thuật áp dụng hoạt động quản nhà nước hải quan KẾT CẤU LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, tài liệu tham khảo, kết cấu luận ... xuất quan nhà nước có thẩm quyền 3.1.2.8 Thực trạng giải pháp quản hàng hóa nhập phải kiểm tra chất lƣợng, công bố hợp quy Đưa số đánh giá, kiến nghị vấn đề hàng hoá Việt Nam xuất nước bị ngăn ... số nước giới Việt Nam Phân tích nội dung có liên quan việc thực thi vấn đề áp dụng quy định hàng rào kỹ thuật hàng hóa xuất khẩu, nhập công tác quản nhà nước hải quan, kinh nghiệm quản lý...
 • 17
 • 828
 • 0

Hoàn thiện quản nhà nước về khoa học công nghệtỉnh đồng nai

Hoàn thiện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ở tỉnh đồng nai

Kinh tế

... 1.2 QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM 1.2.1 Khái niệm nội dung quản nhà nước khoa học công nghệ 1.2.1.1 Khái niệm quản nhà nước khoa học công nghệ Quản hoạt độngchủ ... LUẬN CỦA QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 1.1.1 Một số khái niệm khoa học công nghệ 1.1.1.1 Khái niệm phân loại khoa học Khoa học ... THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆTỈNH ĐỒNG NAI 2.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ Ở TỈNH ĐỒNG NAI 2.1.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Đồng...
 • 117
 • 937
 • 12

nghiên cứu thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả quản đất đai có sự tham vấn cộng đồng trên địa bàn huyện lương sơn tỉnh hoà bình

nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đất đai có sự tham vấn cộng đồng trên địa bàn huyện lương sơn tỉnh hoà bình

Nông học

... tham vấn cộng đồng Thực trạng công tác quản đất đai có tham vấn cộng đồng Đánh giá tác động tham vấn cộng đồng đến công tác quản đất đai 47 CHUYÊN ĐÊ CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN ĐẤT ĐAI CÓ ... 3.3.2 Phương pháp khảo sát thực địa - Căn vào tình hình quản đất đai Tỉnh Hoà Bình, vào tình hình quản đất đai cụ thể huyện Lương Sơn để nghiên cứu 3.3.3 Các phương pháp xử số liệu 3.2.3.1 ... dụng đất huyện 4.2.3 Thực trạng tham vấn cộng đồng quản đất đai huyện Lương Sơn - Kết đánh giá công tác quản đất đai huyện Lương Sơn - Thực trạng tham vấn cộng đồng quản đất đai huyện Lương...
 • 73
 • 652
 • 3

Xem thêm