tiểu luận suy giảm nguồn tài nguyên rừng ở việt nam thực trạng cùng biện pháp khắc phục pptx

Tiểu luận - SUY GIẢM NGUỒN TÀI NGUYÊN RỪNG Ở VIỆT NAM- THỰC TRẠNG CÙNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC pptx

Tiểu luận - SUY GIẢM NGUỒN TÀI NGUYÊN RỪNG VIỆT NAM- THỰC TRẠNG CÙNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC pptx

Báo cáo khoa học

... năm Thực trạng tài nguyên rừng Việt Nam nay: - Việt Nam nước nhiệt đới nằm vùng Đông Nam Á, có tổng diện tích lãnh thổ khoảng 331.700 km2, kéo dài từ 9- 23 độ vĩ bắc, diện tích rừng đất rừng 20 ... chặt công tác bảo vệ phát triển rừng đồng thời đưa giải pháp trước mắt lâu dài nguồn tài nguyên Tài liệu tham khảo: Hoàng Hòe Bảo vệ phát triển tài nguyên rừng Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội ... Nguyễn Xuân Cự Tài nguyên rừng Nxb ĐHQG, Hà Nội, 2003 Thái Văn Trừng Thảm Thực Vật rừng Việt Nam Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 1970 Hội thảo quốc gia quản lý rừng bền vững chứng rừng nxb.Nông...
 • 21
 • 1,453
 • 3
SUY GIẢM NGUỒN TÀI NGUYÊN RỪNG Ở VIỆT NAM- THỰC TRẠNG CÙNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC.

SUY GIẢM NGUỒN TÀI NGUYÊN RỪNG VIỆT NAM- THỰC TRẠNG CÙNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC.

Công nghệ - Môi trường

... năm Thực trạng tài nguyên rừng Việt Nam nay: - Việt Nam nước nhiệt đới nằm vùng Đông Nam Á, có tổng diện tích lãnh thổ khoảng 331.700 km2, kéo dài từ 9- 23 độ vĩ bắc, diện tích rừng đất rừng 20 ... chặt công tác bảo vệ phát triển rừng đồng thời đưa giải pháp trước mắt lâu dài nguồn tài nguyên Tài liệu tham khảo: Hoàng Hòe Bảo vệ phát triển tài nguyên rừng Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội ... Nguyễn Xuân Cự Tài nguyên rừng Nxb ĐHQG, Hà Nội, 2003 Thái Văn Trừng Thảm Thực Vật rừng Việt Nam Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 1970 Hội thảo quốc gia quản lý rừng bền vững chứng rừng nxb.Nông...
 • 19
 • 2,393
 • 8
luận văn đề tài  thu nhập và phân tích nguyên nhân dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên rừng ở việt nam và biện pháp khắc phục

luận văn đề tài thu nhập và phân tích nguyên nhân dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên rừng việt nambiện pháp khắc phục

Nông học

... hưởng xấu đến chức rừng tự nhiên Tiểu luận: Thu thập phân tích nguyên nhân dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên rừng Việt Nam biện pháp khắc phục NGUYỄN TRỌNG TUYÊN (543038) 2011 A TÀI NGUYÊN RỪNG ... thác tài nguyên rừng Nhận thức bảo vệ rừng hạn chế, tiếp tục phá rừng kiếm kế sinh Tiểu luận: Thu thập phân tích nguyên nhân dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên rừng Việt Nam biện pháp khắc phục ... nguyên nhân dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên rừng Việt Nam biện pháp khắc phục NGUYỄN TRỌNG TUYÊN (543038) 2011 LỜI MỞ ĐẦU Rừng nguồn tài nguyên quý giá đất nước ta, rừng sở phát triển kinh tế...
 • 20
 • 1,246
 • 0
Tiểu luận Vấn đề vi phạm bản quyền ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp

Tiểu luận Vấn đề vi phạm bản quyền Việt Nam, thực trạng và giải pháp

Kinh tế - Quản lý

... chủ sở hữu phần mềm máy tính có đầy đủ biện pháp để bảo vệ quyền mình, bao gồm biện pháp dân sự, hình biện pháp hành Tuy nhiên, thực tế doanh nghiệp phần mềm nuớc phải "hứng chịu" tình trạng ... quy định bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam chủ yếu nằm giấy, thực tế thực hiện; Biện pháp thực thi chưa đúng; Thiếu quy định trình tự, thủ tục • Sự phối hợp quan bảo vệ pháp luật yếu, hình phạt ... phần mềm cài đặt sẵn máy tính nhập khấu Thực trạng ta sờ đâu thấy vi phạm quyền phần mềm, kể quan Nhà nước Tình trạng Việt Nam vào WTO nhà nước cố gắng khắc phục Neu Chính phủ định "phạt", sờ đâu...
 • 11
 • 1,352
 • 8
Tiểu luận hoạt động các công ty chứng khoán Việt nam. Thực trạng và giải pháp

Tiểu luận hoạt động các công ty chứng khoán Việt nam. Thực trạng và giải pháp

Chứng khoán

... NGỌC NGUYỆT NỘI DUNG Chương 1:khát quát công ty chứng khoán Chương 2: Chương3 :giải thực trạng pháp CTCK Việt Nam Vai trò Là cầu nối cung _cầu CK Góp phần điều tiết bình ổn giá thị trường Cung ... • Cơ sở hạ tầng, công nghệ kỉ thuật, công nghệ thông tin • Trình độ nhân • Công ty nước GIẢI PHÁP CHO CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN HIỆN NAY • Hoàn thành chế pháp lý, thể chế sách, đẩy mạnh thực thi ... phổ biến CTCK ( giúp cho tổ chức phát hành thực thủ tục trước chào bán CK…….) • -chỉ có số công ty chứng khoán thực nghiệp vụ này(CT NH mẹ) Tư vấn tài đầu tư chứng khoán • Là việc chuyên viên...
 • 24
 • 752
 • 0
đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đường bộ bằng nguồn vốn trong nước ở việt nam thực trạng và giải pháp

đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đường bộ bằng nguồn vốn trong nước việt nam thực trạng và giải pháp

Kinh tế

... vận tải đường nguồn vốn nước Việt Nam: thực trạng giải phỏp” Do nguồn số liệu hạn chế nên luận văn tập trung vào nguồn vốn nước cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng GTVT đường Việt Nam 3.2 Phạm ... bộ nguồn vốn nước Việt Nam: thực trạng giải pháp làm luận văn tốt nghiệp 2- Mục đớch nghiên cứu - Hệ thống hoá góp phần làm sáng tỏ vấn đề lý luận chung đầu tư, đầu tư ... cứu Luận văn sử dụng tổng hợp phương pháp vật biện chứng, phương pháp phân tích hệ thống, phương pháp mô hình toán, phương pháp thống kờ toỏn…và phần mềm tin học ứng dụng Những góp khoa học luận...
 • 95
 • 669
 • 3
Bài tiểu luận trái phiếu quốc tế của chính phủ việt nam thực trạng và giải pháp

Bài tiểu luận trái phiếu quốc tế của chính phủ việt nam thực trạng và giải pháp

Kinh tế - Quản lý

... tín nhiệm việt nam cải thiện đáng kể từ giúp việc phát hành trái phiếu giảm chi phí nâng cao vị uy tín việt nam tầm quốc tế 19 Chương 3: Thực trạng việc phát hành trái phiếu quốc tế Việt Nam thị ... Nếu biện pháp để giảm bội chi ngân sách nợ Chính phủ tiến dần đến mức giới hạn an toàn 50% GDP Điều ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh tài quốc gia làm giảm mức độ tín nhiệm Việt Nam thị trường tài ... hành trái phiếu Chương 3: Thực trạng việc phát hành trái phiếu quốc tế Việt Nam thị trường quốc tế Căn pháp lí Khái quát chung tình hình kinh tế Việt Nam 2.1 Tốc độ tăng trưởng 2.2 Cán cân thương...
 • 40
 • 616
 • 2
Tiểu luận: Thực trạng quản lý tài nguyên rừng ở Việt Nam hiện nay

Tiểu luận: Thực trạng quản lý tài nguyên rừng Việt Nam hiện nay

Lâm nghiệp

... nguồn thu nhập 2.4 Phân bố 2.4.1 Tình hình phát triển rừng Việt Nam 2.4.1.1 Hiện trạng III Thực trạng tài nguyên rừng Việt Nam 3. 1Rừng Việt Nam ... 4145,74 rừng bị tàn phá III Thực trạng tài nguyên rừng Việt Nam Theo đề nghị Tổng cục Trưởng Tổng Cục Lâm nghiệp, Số 2140 /QĐBNN-TCLN Hà Nội, ngày 09 tháng năm 2010 Công bố số liệu diện tích rừng ... sách đỏ Việt Nam giới  Trong giai đoạn 1945-1995, diện tích rừng suy giảm từ 14,3 triệu xuống 9,3 triệu ha, độ che phủ rừng giảm 14,8% Rừng ngập mặn ven biển bị suy thoái nghiêm trọng giảm 80%...
 • 18
 • 2,137
 • 0
Tiểu luận môn CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG_Thực trạng tài nguyên rừng ở Việt Nam

Tiểu luận môn CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG_Thực trạng tài nguyên rừng Việt Nam

Công nghệ - Môi trường

... loại rừng rừng rộng thường xanh, rừng nửa rụng lá, rừng rụng lá, rừng núi đá vôi, rừng hỗn giao rộng kim, rừng kim, rừng tre nứa, rừng ngập mặn, rừng tràm, rừng ngập nước ngọt, Rừng nguồn tài nguyên ... B.NỘI DUNG: I.KHÁI NIỆM: -Suy giảm tài nguyên rừng tượng suy giảm, do người gây làm giảm trữ lượng lâm sản vùng rừng thời gian định II.THỰC TRẠNG: Hiện trạng Việt Nam 1.1 Mất rừng xảy phổ biến nhiều ... vấn đề suy giảm rừng Từ ta thấy vai trò ,nguyên nhân ảnh hưởng suy giảm rừng đến môi trường sống,qua đưa biện pháp để khác phục nguyên nhân gây suy giảm rừng để làm cho diện tích rừng tăng lên số...
 • 41
 • 894
 • 1
Pháp luật về bảo vệ tài nguyên rừng ở Việt Nam Luận văn ThS. Luật

Pháp luật về bảo vệ tài nguyên rừng Việt Nam Luận văn ThS. Luật

Luật

... học riêng Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn ch-a đ-ợc công bố công trình khác Tác giả luận văn Phạm Thị Thủy MC LC Trang Trang ... Vit Nam Chng 2: Thc trng phỏp v lut bo v ti nguyờn rng Vit Nam 12 Chng 3: Hon thin phỏp lut v bo v ti nguyờn rng Vit Nam 13 Chng MT S VN Lí LUN C BN CA PHP LUT V BO V TI NGUYấN RNG VIT NAM ... trờn thc t ngun ti nguyờn rng ang dn b suy thoỏi Nhng nm qua, Vit Nam nn phỏ rng, mt rng, chỏy rng ngy cng nghiờm trng, hng ngn hộcta rng b thu hp li Mt rng v suy thoỏi rng gõy nờn hin tng sa mc...
 • 114
 • 2,238
 • 15
Khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật chế độ sở hữu đối với tài nguyên rừng ở việt nam

Khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật chế độ sở hữu đối với tài nguyên rừng việt nam

Khoa học xã hội

... độ sở hữu tài nguyên rừng Việt Nam Chương 2: Thực trạng quyền sở hữu rừng Việt Nam CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TÀI NGUYÊN RỪNG VIỆT NAM 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm rừng tài nguyên ... độ sở hữu toàn dân tài nguyên rừng Việt Nam 14 KẾT LUẬN CHƯƠNG 19 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUYỀN SỞ HỮU RỪNG VIỆT NAM 20 2.1 Hình thức sở hữu tư nhân rừng sản xuất rừng ... thiết họ trở thành chủ rừng công nhận quyền sử dụng rừng quyền sở hữu RSX rừng trồng 1.2 Cơ sở xác lập chế độ sở hữu toàn dân tài nguyên rừng Việt Nam 1.2.1 Cơ sở lý luận Rừng tài nguyên quý...
 • 58
 • 489
 • 0
Khóa luận tốt nghiệp Chế độ sở hữu đối với tài nguyên rừng ở việt nam

Khóa luận tốt nghiệp Chế độ sở hữu đối với tài nguyên rừng việt nam

Lâm nghiệp

... độ sở hữu tài nguyên rừng Việt Nam Chương 2: Thực trạng quyền sở hữu rừng Việt Nam CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TÀI NGUYÊN RỪNG VIỆT NAM 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm rừng tài nguyên ... thiết họ trở thành chủ rừng công nhận quyền sử dụng rừng quyền sở hữu RSX rừng trồng 1.2 Cơ sở xác lập chế độ sở hữu toàn dân tài nguyên rừng Việt Nam 1.2.1 Cơ sở lý luận Rừng tài nguyên quý ... thức sở hữu khu rừng hình thức sở hữu phương thức thực quyền sở hữu chủ sở hữu rừng 1.1.1.2 Khái niệm tài nguyên rừng Tài nguyên rừng loại tài nguyên thiên nhiên hữu hạn có khả tái tạo bao gồm thực...
 • 57
 • 1,011
 • 5
Thực trạng khai thác tài nguyên rừng ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay

Thực trạng khai thác tài nguyên rừng Việt Nam và trên thế giới hiện nay

Sinh học

... nguyên tái tạo, tài nguyên không tái tạo • Theo chất tự nhiên: Tài nguyên nước, tài nguyên đất, tài nguyên rừng, tài nguyên biển, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên lượng, tài nguyên khí hậu cảnh ... tài nguyên số lượng loại tài nguyên người khai thác ngày tăng phân loại tài nguyên • Theo quan hệ với người: Tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên xã hội • Theo phương thức khả tái tạo: Tài nguyên ... nhiệt đới Rừng AMAZON II.2 Phân loại dựa vào tính chất mục đích sử dụng: • Rừng phòng hộ • Rừng đặc dụng • Rừng sản xuất Ảnh: Rừng phòng hộ Rừng đặc dụng Rừng sản xuất III Vai trò rừng: • Rừng hợp...
 • 60
 • 7,371
 • 74
Thực trạng khai thác tài nguyên rừng ở việt nam và trên thế giới hiện nay

Thực trạng khai thác tài nguyên rừng việt nam và trên thế giới hiện nay

Lâm nghiệp

... qua nguyên tắc kinh tế  Các nguyên tắc kinh tế bao gồm: Nguyên tắc tái sản xuất tài nguyên rừng: • Tái sản xuất mở rộng tài nguyên rừng theo chiều rộng • Tái sản xuất mở rộng tài nguyên rừng ... giá trị kinh tế tài nguyên rừng Nguyên tắc :dựa nguyên tắc sau • Nguyên tắc sản xuất liên tục • Nguyên tắc tăng giá trị toàn diện tài nguyên rừngNguyên tắc tăng suất rừngNguyên tắc không ... dự đoán đến năm 2020 khoảng 40% rừng lại bị phá hủy nghiêm trọng 1 Tình hình khai thác tài nguyên rừng Việt Nam: Hiện trạng: Trước đây, Việt Nam có độ che phủ rừng vào khoảng 43% diện tích đất...
 • 33
 • 14,507
 • 49
TIỂU LUẬN MÔN TÀI CHÍNH CÔNG Kiểm soát chi tiêu công và quản lý Ngân sách Nhà nước ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

TIỂU LUẬN MÔN TÀI CHÍNH CÔNG Kiểm soát chi tiêu công và quản lý Ngân sách Nhà nước Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Lý luận chính trị

... sát tài doanh nghiệp II Kiểm soát chi tiêu công Việt Nam Thực trạng chi tiêu công Việt Nam Có thể nói, dù cố gắng Việt Namtài công không lành mạnh Vấn đề chi tiêu không chế độ; sử dụng tài ... bảo đảm an sinh xã hội, em xin lựa chọn đề tài tiểu luận “Kiểm soát chi tiêu công quản lý Ngân sách nhà nước Việt Nam: Thực trạng Giải pháp Do đề tài khó, kiến thức thân có hạn nên dù cố gắng, ... giá thực NS 2010 giải pháp điều hành NS 2011 ……………………………………………………… 19 Kiểm soát chi tiêu công Việt Nam …………………………… 22 Thực trạng chi tiêu công Việt Nam …………………………… 22 Những vấn đề đặt giải pháp...
 • 39
 • 5,055
 • 55
Tài liệu Luận văn ODA nguồn vốn cho đầu tư phát triển ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp ppt

Tài liệu Luận văn ODA nguồn vốn cho đầu tư phát triển Việt Nam - thực trạng và giải pháp ppt

Báo cáo khoa học

... kết thực tế tính đến hết năm 2002 tốc độ giải ngân số vốn đạt khoảng 49,2% Nguyên nhân thực trạng hai phía Việt Nam nhà tài trợ chủ yếu từ phía Việt Nam Một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng ... giai đoạn nhiều thời gian Thứ tư, Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề thiên tai làm ảnh hưởng đến tiến độ thực dự án Thứ năm, Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu nhà tài trợ Nguyên nhân việc giải ngân chậm: ... pháp, thiếu công khai thông tin hệ thống kế toán Việt Nam quốc tế, thủ tục phức tạp giải ngân nhà tài trợ tình trạng tham nhũng, quan liêu ngày gia tăng Việt Nam trở ngại lớn việc giải ngân nguồn...
 • 33
 • 412
 • 0
Hoàn thiện pháp luật về quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng ở việt nam hiện nay

Hoàn thiện pháp luật về quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng việt nam hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN RỪNG 1.1 Khái quát quản lý bảo vệ tài nguyên rừng 1.1.1 Khái niệm quản lý bảo vệ tài nguyên rừng 1.1.1.1 Khái niệm rừng Rừng phân tích theo quy định pháp luật Việt Nam so sánh ... 0,1 trở lên Rừng gồm: rừng trồng rừng tự nhiên đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng” [58, Điề u khoản 1] 1.1.1.2 Khái niệm tài nguyên rừng Tài nguyên rừng loại tài nguyên thiên ... coi pháp luật công cụ để quản lý bảo vệ rừng 1.3 Quá trình phát triển pháp luật quản lý bảo vệ tài nguyên rừng Việt Nam 1.3.1 Pháp luật v ề quản lý bảo vệ tài nguyên rừng trƣớc Nhà nƣớc Việt Nam...
 • 30
 • 992
 • 1
Các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng ở Việt Nam pdf

Các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng Việt Nam pdf

Lâm nghiệp

... cháy rừng i Tài - Nghiên cứu xây dựng quy chế tăng cường nguồn lực tài thu hút nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ rừng; ban hành chế tài đầu tư cho khu rừng đặc dụng, phòng hộ - Đổi chế cấp phát tài ... thác, phá rừng lấn chiếm đất rừng Chỉ đạo xử lý nghiêm khắc tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật bảo vệ rừng người bao che, tiếp tay cho lâm tặc Những địa phương để xảy tình trạng phá rừng trái ... chức khôi phục lại diện tích rừng bị phá, lấn chiếm trái quy định pháp luật thời gian qua - Tiến hành kiểm tra, cưỡng chế tất người di dư tự khỏi vùng rừng nguyên sinh, rừng đặc dụng, rừng phòng...
 • 9
 • 25,141
 • 104

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25