tiểu luận pháp luật đại cương về luật dân sự

tiểu luận phápđại cương

tiểu luận pháp lí đại cương

Tài liệu khác

... theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Luật Cạnh tranh cùng với Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Đầu tư, Luật Hàng không dân dụng tạo thành một khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho hoạt ... theo pháp luật cạnh tranh. Các cơ quan cạnh tranh không giải quyết tranh chấp giữa PA và Vinapco mà là điều tra và xử lý về các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh. Có thể do pháp luật cạnh ... dầu hàng không của Jestar với Vinapco – Sự mở đường cho luật chơi về cạnh tranh pháp luật cạnh tranh không can thiệp vào các quan hệ thương mại - dân sự của các chủ thể trên thị trường nếu hợp...
 • 22
 • 3,971
 • 36

  ĐẠI CƯƠNG VỀ LUẬT KINH TẾ VÀ CÁC HÌNH THỨC KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

  ĐẠI CƯƠNG VỀ LUẬT KINH TẾ VÀ CÁC HÌNH THỨC KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

  Quản trị kinh doanh

  ... vụ pháp lý cho pháp nhân *Người đại diện theo ủy quyền của pháp nhân: là người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền để qua đó hành vi của người này phát sinh quyền và nghĩa vụ pháp ... quan hệ pháp luật một cách độc lập Pháp nhân được tham gia giao dịch khi đã được thành lập hợp pháp. Pháp nhân không được giao dịch khi phát sinh các sự kiện pháp lý làm chấm dứt pháp nhân, ... hợp nhất pháp nhân, sáp nhập pháp nhân, chia pháp nhân, giải thể pháp nhân, pháp nhân bị tuyên bố phá sản. a. Hợp nhất pháp nhân : Chỉ việc hai hoặc nhiều pháp nhân hợp thành một pháp nhân...
  • 13
  • 795
  • 0

   Các chủ đề thảo luận môn học: đại cương về kỹ thuật

   Các chủ đề thảo luận môn học: đại cương về kỹ thuật

   Cơ khí - Chế tạo máy

   ... phần.1CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬNMÔN HỌC ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT(đợt thảo luận thứ 1 – tuần 3 kỳ II)Chủ đề 1: Hãy tìm hiểu về kỹ thuật để đưa ra:- Những hiểu biết của bạn về kỹ thuật?- Những thông ... 4CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬNMÔN HỌC: ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬTCho các lớp K45(Đợt thảo luận 1 - tuần thứ 3 học kỳ II năm học 09-10)MỤC TIÊU CỦA VIỆC ... Cơ sở lựa chọn giải pháp trong nhiều giải pháp có tính khả thi?- Lấy ví dụ một đề xuất kỹ thuật khả thi về tài chính nhưng không khả thi về kinh tế?Chủ đề 3: Hãy tìm hiểu về nghề nghiệp kỹ thuật...
   • 4
   • 1,340
   • 7

    đề tải tiểu luận vi sinh đại cương - vi khuẩn bacillus brevis

    đề tải tiểu luận vi sinh đại cương - vi khuẩn bacillus brevis

    Công nghệ sinh học

    ... dương thường được tìm thấy trong đất, không khí, nước, thực phẩm và các vật chất mục. Phương pháp nuôi trng  B.Brevis được nuôi cấy trong môi trường bao gm: K2HPO4, 0.2; MgSO4.7H2O,...
    • 18
    • 2,558
    • 2

     Đại cương về kim loại - sự ăn mòn kim loại (Hồ Chí Tuấn - ĐH Y HN)

     Đại cương về kim loại - sự ăn mòn kim loại (Hồ Chí Tuấn - ĐH Y HN)

     Cao đẳng - Đại học

     ... tính toán theo sự vận dụng ñịnh luật Faraday) - Thực hiện ñược những thí nghiệm chứng minh tính chất của kim loại, thí nghiệm về pin ñiện hóa và sự ñiện phân, những thí nghiệm về ăn mòn kim ... ñiện phân chất ñiện li - ðiều kiện, bản chất của sự ăn mòn ñiện hóa và các biện pháp phòng, chống ăn mòn kim loại - Hiểu ñược các phương pháp ñiều chế những kim loại cụ thể (kim loại có tính ... giảm ñi rõ rệt - Có ñộ cứng cao hơn so với các kim loại thành phần do có sự thay ñổi về cấu tạo mạng tinh thể, thay ñổi về thành phần của ion trong mạng tinh thể - Có rất nhiều hợp kim khác nhau...
     • 9
     • 645
     • 1

      Tài liệu Đại cương về kim loại- sự ăn mòn kim loại-Hồ Chí Tuấn ppt

      Tài liệu Đại cương về kim loại- sự ăn mòn kim loại-Hồ Chí Tuấn ppt

      Hóa học - Dầu khí

      ... tính toán theo sự vận dụng ñịnh luật Faraday) - Thực hiện ñược những thí nghiệm chứng minh tính chất của kim loại, thí nghiệm về pin ñiện hóa và sự ñiện phân, những thí nghiệm về ăn mòn kim ... ñiện phân chất ñiện li - ðiều kiện, bản chất của sự ăn mòn ñiện hóa và các biện pháp phòng, chống ăn mòn kim loại - Hiểu ñược các phương pháp ñiều chế những kim loại cụ thể (kim loại có tính ... giảm ñi rõ rệt - Có ñộ cứng cao hơn so với các kim loại thành phần do có sự thay ñổi về cấu tạo mạng tinh thể, thay ñổi về thành phần của ion trong mạng tinh thể - Có rất nhiều hợp kim khác nhau...
      • 9
      • 683
      • 2

       Tài liệu Tiểu luận hợp đồng lao động (pháp luật đại cương) pdf

       Tài liệu Tiểu luận hợp đồng lao động (pháp luật đại cương) pdf

       Báo cáo khoa học

       ... của Tư pháp Quốc tế người lao động và công ty đó có quyền thỏa thuận với nhau về hệ thống pháp luật mà các bên sẽ áp dụng để điều chỉnh (có thể là pháp luật nước Việt Nam hoặc pháp luật nước ... người không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty nhưng vấn đứng ra thay mặt công ty ký các hợp đồng mà không có văn bản ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của công ty. Tuy ... của pháp luật lao động Việt Nam, hợp đồng lao động được tạm hoãn thực hiện trong các trường hợp sau đây:a) Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự hoặc các nghĩa vụ công dân khácdo pháp luật...
       • 29
       • 3,982
       • 8

        Bài giảng Pháp luật đại cương : Chương 1 LÝ LUẬN MÁC – LÊNIN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

        Bài giảng Pháp luật đại cương : Chương 1 LÝ LUẬN MÁC – LÊNIN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

        Cao đẳng - Đại học

        ... XHCN3.1. Hệ thống pháp luật 3.2. Quy phạm pháp luật 3.3. Quan hệ pháp luật 3.4. Pháp chế xã hội CN3.5. Nhà nước pháp quyền402. Các kiểu, hình thức, chức năng của pháp luật a. Kiểu pháp luật * Khái ... trình Phápđại cương , NXBGiáo dục, Hà Nội, 2008 Giáo trình “Lý luận Nhà nước và Pháp luật của các trường; ĐH Luật, Khoa Luật, ĐH Quốcgia Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật 2008 ... cuả nhà nước và pháp luật  Bản chất, hình thức, chức năng của nhànước và pháp luật, đặc biệt là nhà nướcvà pháp luật XHCN. Các khái niệm, phạm trù pháp luật XHCN52. Pháp luật xã hội chủ...
        • 61
        • 3,125
        • 6

         bài tiểu luận 2 pháp luật đại cương

         bài tiểu luận 2 pháp luật đại cương

         Giáo dục học

         ... hôn:Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên kết hônlà cơ quan đăng kí kết hôn. Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt4 Pháp luật đại cơng Nguyễn Thảo ... QT4A2Năm 1959, ở nước ta có hai luật về hông nhân cùng được ban hành. Đó là Luật Hôn nhân và gia đình của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (ở miềnBắc) và Luật I/59 về gia đình của chính phủ ... khụnghp dn v quyn r.12z Ph¸p luËt ®¹i c¬ng NguyÔn Th¶o Anh - QT4A2  BÀI TIỂU LUẬN 2 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG ***********1...
         • 16
         • 2,559
         • 1

          Tài liệu Tiểu luận “Pháp luật về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên” pptx

          Tài liệu Tiểu luận “Pháp luật về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên” pptx

          Kinh tế - Thương mại

          ... khối Tài Chính Quốc Tế B – K46 12TIỂU LUẬN LUẬT KINH TẾ LỜI MỞ ĐẦU Luật Doanh nghiệp năm 2005 ra đời đánh dấu một sự thay đổi lớn trong pháp luật về doanh nghiệp ở Việt Nam, đồng thời ... dựng sự phát triển của doanh nghiệp ở Việt Nam. Bài tiểu luận gồm ba phần chính: Nhóm thuyết trình khối Tài Chính Quốc Tế B – K46 3 TIỂU LUẬN đề tài : Pháp luật về công ... TIỂU LUẬN LUẬT KINH TẾ KẾT LUẬN Có thể nói rằng luật luật doanh nghiệp 2005 về quy định quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm một cách...
          • 16
          • 1,495
          • 3

           MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÂU HỎI HỌC TẬP VÀ THẢO LUẬN docx

           MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÂU HỎI HỌC TẬP VÀ THẢO LUẬN docx

           Cao đẳng - Đại học

           ... quan hệ pháp luật. 5. Cá nhân tham gia vào quan hệ pháp luật sẽ trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật. 6. Năng lực pháp luật của mọi cá nhân là như nhau.7. Năng lực pháp luật của mọi pháp nhân ... viphạm pháp luật. 12.Một hành vi có thể đồng thời vừa là vi phạm pháp luật hình sự vừa là vi phạm pháp luật hành chính, nhưng không thể đồng thời vừa là vi phạm pháp luật hình sự vừa là viphạm pháp ... buổi thảo luận nhóm)1. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều là hành vi trái pháp luật. 2. Mọi biện pháp cưỡng chế Nhà nước đều là biện pháp trách nhiệm pháp lý.3. Mọi hành vi trái pháp luật đều...
           • 20
           • 1,867
           • 10

            Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

            Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

            Pháp luật đại cương

            ... NIỆM CHUNG VỀ PHÁP LUẬT DÂN SỰ(DÂN LUẬT)II. QUAN HỆ DÂN LUẬTIII. CHỦ THỂ CỦA DÂN LUẬTIV. ĐẠI DIỆNV. QUYỀN SỞ HỮUVI. NGHĨA VỤ DÂN SỰVII. HỢP ĐỒNG DÂN SỰVIII.TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ DO HÀNH ... Phương pháp điều chỉnh của Dân luật 2.1. Khái niệmPhương pháp điều chỉnh của Dân luật là biện pháp màNhà nước dùng để tác động đến cách xử sự củanhững người tham gia vào quan hệ dân sự, nhằmhướng ... nghĩa vụ dân sự của bên nàytương đương với quyền lợi dân sự của bên kia.1.2. Đặc điểm Quan hệ Dân luật là quan hệ có ý chí. Trong quan hệ Dân luật, quyền lợi và nghĩa vụ của bênđương sự này...
            • 79
            • 3,356
            • 3

             khái quát chung về pháp luật đại cương

             khái quát chung về pháp luật đại cương

             Kinh tế - Thương mại

             ... đề cơ bản về pháp luật - Nguồn gốc Pháp luật - Bản chất Pháp luật, chức năng và hình thức Pháp luật - Đặc điểm của Pháp luật - Các kiểu pháp luật trong lịch sử 4. Quy phạm pháp luật và Văn ... phạm pháp luật 5. Quan hệ pháp luật - Khái niệm, đặc điểm - Chủ thể, quyền và nghĩa vụ pháp lý - Phân loại quan hệ pháp luật 6. Thực hiện pháp luật, áp dụng pháp luật 7. Vi phạm pháp luật ... ngành luật, môn học được lấy tên là Pháp luật đại cương và chỉ nghiên cứu những vấn đề chung cơ bản nhất mà thôi. Thật ra, dù với tên gọi “Lý luận chung về nhà nước và pháp luật hay Pháp luật...
             • 110
             • 886
             • 2

              bài giảng khái quát chung về pháp luật đại cương

              bài giảng khái quát chung về pháp luật đại cương

              Cao đẳng - Đại học

              ... đề cơ bản về pháp luật - Nguồn gốc Pháp luật - Bản chất Pháp luật, chức năng và hình thức Pháp luật - Đặc điểm của Pháp luật - Các kiểu pháp luật trong lịch sử 4. Quy phạm pháp luật và Văn ... triển của pháp luật - Thực hiện pháp luật, áp dụng pháp luật, trách nhiệm pháp lý - Ý thức pháp luật - Mối quan hệ giữa nhà nước và pháp luật - Nhà nước và pháp luật Việt Nam - Pháp chế và ... phạm pháp luật 5. Quan hệ pháp luật - Khái niệm, đặc điểm - Chủ thể, quyền và nghĩa vụ pháp lý - Phân loại quan hệ pháp luật 6. Thực hiện pháp luật, áp dụng pháp luật 7. Vi phạm pháp luật...
              • 33
              • 1,134
              • 0

               Xem thêm