tiểu luận luật dân sự

bài tiểu luận luật dân sự

bài tiểu luận luật dân sự

Luật thương mại

... NGÀNH LUẬT DÂN SỰ    Nội dung tiểu luận • 1.Khái quát chung Luật dân • 2.Một số nội dung Bộ luật dân năm 2005 1.Khái quát chung Luật dân 1.1.Khái niệm Luật dân + Luật Dân Việt ... tài sản luật dân điều chỉnh mang tính chất hàng hóa tiền tệ * Sự đền bù ngang giá trao đổi biểu quan hệ hàng hóa-tiền tệ * Là đặc trưng quan hệ dân * Mặc dù tất quan hệ tài sản luật dân điều ... vi trái pháp luật Có lỗi người thực hành vi trái pháp luật Phãi có mối quan hệ nhân hành vi trái pháp luật thiệt hại xảy 2.3.3 Nguyên tắc bồi thường thiệt hại • Điều 605 Bộ luật Dân quy định...
 • 25
 • 16,702
 • 53
Câu hỏi thảo luận luật dân sự  khái niệm chung luật dân sự việt nam

Câu hỏi thảo luận luật dân sự khái niệm chung luật dân sự việt nam

Cao đẳng - Đại học

... chỉnh Luật hành luật hình sự; 25 Nêu cá́ c yếu tố định đến hiệu áp dụng luật dân sự; 26 Nêu hậu pháp lý việc áp dụng luật dân sự; 27 Phân biệt áp dụng luật dân sự, áp dụng tương tự luật dân áp ... trung thực luật dân sự; 29 Phân loại nguồn luật dân Hãy nêu 15 văn pháp luật thuộc nguồn luật dân có giải thích rõ nguồn; 30 Hãy xác định nguyên tắc áp dụng luật trường hợp quan hệ dân có nhiều ... 18 Nêu nguyên tắc đặc trưng luật dân sự; 19 So sánh nguyên tắc Luật dân theo Bộ luật dân năm 1995 Bộ luật dân năm 2005; 20 Phân biệt thuật ngữ: tự thỏa thuận, tự nguyện,...
 • 4
 • 1,369
 • 10
Câu hỏi thảo luận luật dân sự - Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự

Câu hỏi thảo luận luật dân sự - Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự

Cao đẳng - Đại học

... quan hệ pháp luật dân 13 Phân loại quan hệ pháp luật dân theo đối tượng quan hệ Mỗi loại quan hệ pháp luật dân cho ví dụ 14 Phân biệt quan hệ pháp luật dân tương đối quan hệ pháp luật dân tuyệt ... luật dân sự; 18 Nếu kiện pháp lý hành vi, hành vi có mục đích làm phát sinh quyền dân sự, nghĩa vụ dân làm phát sinh quan hệ pháp luật dân 19 Quyền dân xác lập ý chí chủ thể 20 Quan hệ pháp luật ... pháp luật dân 42 Tất kiện chết cá nhân biến pháp lý pháp luật dân 43 Sự kiện pháp nhân chấm dứt hoạt động biến tương đối kiện hành vi pháp luật dân 44 Sự kiện sinh đẻ biến pháp lý pháp luật dân...
 • 5
 • 2,848
 • 22
tiểu luận chế định thừa kế trong bộ luật dân sự

tiểu luận chế định thừa kế trong bộ luật dân sự

Xuất nhập khẩu

... phạm vi nghiên cứu trình bày, kết cấu tiểu luận phần mở đầu kết luận, tiểu luận gồm chương: Chương Những nội dung chế định thừa kế Bộ Luật dân Chương Kỹ luật việc hỗ trợ khách hàng khởi kiện ... Kỹ luật việc hỗ trợ khách hàng khởi kiện tranh chấp thừa kế tòa án Phương pháp nghiên cứu Phương pháp phân tích, tổng hợp quy phạm pháp luật; phương pháp so sánh pháp luật Bố cục tiểu luận ... cho luật tham gia bảo vệ quyền lợi cho đối tượng tham gia quan hệ phát sinh tranh chấp Với quy định cụ thể - rõ ràng - chặt chẽ hệ thống pháp luật Việt Nam thừa kế Bộ luật dân năm 2009 - Luật...
 • 26
 • 5,394
 • 8
Phân tích, bình luận quy định về tài sản trong Bộ luật dân sự năm 2005

Phân tích, bình luận quy định về tài sản trong Bộ luật dân sự năm 2005

Cao đẳng - Đại học

... tôn trọng pháp luật cho người dân, giúp họ hiểu quy phạm pháp luật liên quan đến giao dịch dân Việc tuyên truyền pháp luật cần thực thông qua nhiều hình thức như: tiểu phẩm pháp luật, loa đài, ... (chủ biên), Giáo trình luật dân Việt Nam , Tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2009 3.Bộ luật dân năm 2005 Tạp chí luật học số 1/2009, Thạc sĩ Nguyễn Minh Oanh, Các loại tài sản luật dân Việt Nam thongtinphapluatdansu.wordpress.vn ... câu hỏi làm đau đầu nhà làm luật nói chung nhà soạn thảo Bộ luật dân Việt Nam nói riêng 20 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật dân VIệt Nam, Tập I, Nxb CAND,...
 • 21
 • 3,355
 • 20
Hụi, họ, biêu, phường theo Pháp luật Dân sự Việt Nam – Lý luận và thực tiễn áp dụng

Hụi, họ, biêu, phường theo Pháp luật Dân sự Việt Nam – Lý luận và thực tiễn áp dụng

Khoa học xã hội

... đầu tiếp cận sâu pháp luật Dân sự, pháp luật Hợp đồng nói chung pháp luật Hụi, họ, biêu, phường nói riêng, chọn đề tài “Hụi, họ, biêu, phường theo Pháp luật Dân Việt Nam – Lý luận thực tiễn áp dụng” ... dụng pháp luật Luận văn Tốt nghiệp -4- Nguyễn Đình Giáp Hụi, họ, biêu, phường theo Pháp luật Dân Việt Nam… PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÝ LUẬN VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT ... nghĩa giao dịch dân sau: “Giao dịch dân hợp đồng hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự Điều 388 định nghĩa hợp đồng dân sự: “Hợp đồng dân sự thoả thuận...
 • 73
 • 3,204
 • 12
Quyền nhân thân theo quy định trong Bộ luật dân sự - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Quyền nhân thân theo quy định trong Bộ luật dân sự - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Khoa học xã hội

... hai dân tộc khác dân tộc người xác định dân tộc cha đẻ dân tộc mẹ để theo tập quán theo thoả thuận cha đẻ, mẹ đẻ Việt Nam quốc gia 54 dân tộc chung sống hoà thuận, dân tộc Kinh chiếm 86% dân ... Khi cá nhân có dân tộc định sau xác định cha, mẹ trẻ xác định lại dân tộc theo quy định pháp luật Vấn đề xác định lại dân tộc nội dung quyền nhân thân cá nhân Theo quy định Bộ luật dân người thành ... không nhận làm nuôi trẻ lớn lên mãi dân tộc quyền nhân thân cá nhân thực Trong trường hợp này, pháp luật nên quy định dân tộc trẻ xác định theo dân tộc Kinh theo dân tộc chiếm đa số địa phương nơi...
 • 23
 • 2,466
 • 15
Cơ sở lý luận và thực tiễn của những qui định chung về thừa kế trong Bộ luật Dân sự

Cơ sở lý luận và thực tiễn của những qui định chung về thừa kế trong Bộ luật Dân sự

Khoa học xã hội

... khác khoá luận cử nhân, luận văn cao học luận án tiến sĩ Ngoài ra, số viết tạp chí Luật học Trường Đại học Luật Hà Nội, Tạp chí Dân chủ Pháp luật Bộ Tư Pháp, Tạp chí Toà án Nhân dân + Các luận án ... pháp lý dân Vì lý trên, việc nghiên cứu đề tài "Cơ sở lý luận thực tiễn qui định chung thừa kế Bộ luật Dân sự" lý giải vấn đề chung thừa kế cách khoa học Ngoài ra, luận án phân tích, bình luận khoa ... xây dựng Bộ luật Dân tương đối toàn diện, có cấu trúc khoa học Bộ Luật Dân Pháp, Nhật Bản, Thái Lan, Liên Bang Nga có nhiều nét tương đồng với Bộ luật Dân nước ta Tuy nhiên, Bộ luật điều chỉnh...
 • 26
 • 2,155
 • 8
một số vấn đề lý luận cũng như thực tiễn liên quan đến vấn đề đại diện trong quan hệ pháp luật dân sự

một số vấn đề lý luận cũng như thực tiễn liên quan đến vấn đề đại diện trong quan hệ pháp luật dân sự

Khoa học xã hội

... hiểu rõ chế định đại diện quan hệ pháp luật dân 18 Bài tập học kỳ môn Luật dân C.KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu quy định pháp luật đại diện quan hệ pháp luật dân tình phát sinh thực tế liên quan ... quan hệ pháp luật dân Đại diện công cụ pháp lý hữu hiệu để chủ thể thực tất quyền nghĩa vụ dân cách linh hoạt hiệu Bởi lúc chủ thể quan hệ pháp luật dân tự thực quyền nghĩa vụ mà pháp luật quy định ... pháp luật dân mà công cụ pháp lý hữu hiệu để Nhà nước kiểm soát quan hệ đại diện theo trật tự chung Bài tập học kỳ môn Luật dân d/Quy định pháp luật đại diện Chế định đại diện quy định từ Bộ luật...
 • 19
 • 1,057
 • 5
Tiểu luận “Qua lịch sử phát triển của 3 phương thức sản xuất trước CNTB, chứng minh quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX

Tiểu luận “Qua lịch sử phát triển của 3 phương thức sản xuất trước CNTB, chứng minh quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX"

Báo cáo khoa học

... điều với quy luật không lâu tiến hành nhanh đường CNH – HĐH chọn LỜI CAM ĐOAN Tiểu luận hoàn thành với hiểu biết sưu tầm tài liệu thân Tuy nhiên thời gian có hạn lần đầu viết tiểu luận không tránh ... quy luật mối quan hệ LLSX QHSX quy luật mâu thuẫn Sự phù hợp chúng tạm thời vận động mâu thuẫn vĩnh viễn , có khái niệm mâu thuẫn đủ khả vạch động lực phát triển cho ta hiểu vận động quy luật ... người dân vùng bị chiếm đóng , biến họ thành nô lệ Dưới chế độ dân cư phân hoá thành dân cư tự nô lệ Dân cư tự hưởng số quyền công dân nô lệ chút quyền nào.Để củng cố vững quyền lợi giai cấp nhà...
 • 12
 • 647
 • 0
Tiểu luận: “Qua lịch sử phát triển của 3 phương thức sản xuất trước CNTB, chứng minh quy luật QHSX phải

Tiểu luận: “Qua lịch sử phát triển của 3 phương thức sản xuất trước CNTB, chứng minh quy luật QHSX phải

Báo cáo khoa học

... điều với quy luật không lâu tiến hành nhanh đường CNH – HĐH chọn 12 LỜI CAM ĐOAN Tiểu luận hoàn thành với hiểu biết sưu tầm tài liệu thân Tuy nhiên thời gian có hạn lần đầu viết tiểu luận không ... quy luật mối quan hệ LLSX QHSX quy luật mâu thuẫn Sự phù hợp chúng tạm thời vận động mâu thuẫn vĩnh viễn , có khái niệm mâu thuẫn đủ khả vạch động lực phát triển cho ta hiểu vận động quy luật ... người dân vùng bị chiếm đóng , biến họ thành nô lệ Dưới chế độ dân cư phân hoá thành dân cư tự nô lệ Dân cư tự hưởng số quyền công dân nô lệ chút quyền nào.Để củng cố vững quyền lợi giai cấp nhà...
 • 16
 • 485
 • 0
Chế định quyền thừa kế trong đối sánh luật la mã cổ đại  luật dân sự việt nam một số vương mắc và đề xuất luận văn tốt nghiệp đại học

Chế định quyền thừa kế trong đối sánh luật la mã cổ đại luật dân sự việt nam một số vương mắc và đề xuất luận văn tốt nghiệp đại học

Khoa học xã hội

... định luật Dân Việt Nam khắc phục hạn chế tồn luật La Mã Tóm lại, ta thấy luật Dân Việt Nam luật La Mã có mối quan hệ tác động kế thừa, luật La Mã tác động to lớn tới luật Dân Việt Nam thông qua luật ... luật Dân Pháp Các sách giáo trình, công trình nghiên cứu luận án Tiến sĩ, luận văn Thạc sĩ, công trình khóa luận tốt nghiệp lưu giữ Thư viện Đại học Luật thừa kế Dân Việt Nam Các giáo trình luật ... tìm hiểu Luật Dân sự, chế định quyền thừa kế luật Việt Nam luật La Mã Bố cục đề tài Khóa luận gồm 85 trang, với phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo Phần Nội dung Khóa luận gồm...
 • 87
 • 4,051
 • 14

Xem thêm