tiết 8 bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại

giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

Lịch sử

... dân nước thuộc địa phụ thuộc) Sơ kết học -Củng cố: Hệ thống hóa vấn đề học - Bài tập: Câu Nội dung lịch sử giới cận đại lên vấn đề nào? Câu2 Lập bảng so sánh hệ thống kiến thức cách mạng tư sản ... động Về Phong trào công nhân giới -GV đặt câu hỏi cho lớp làm việc Sứ mệnh lịch sử giai cấp vô sản gì? - Chủ nghĩa xã hội khoa học đời điều kiện b Sự phát triển chủ nghĩa tư lịch sử nào? Nêu số nguyên ... vô sản kiến thức - Mâu thuẫn tập đoàn tư - Mâu thuẫn người giàungười nghèo - Sứ mệnh lịch sử giai cấp vô sản gì? - Chủ nghĩa xã hội khoa học đời điều kiện lịch sử nào? Nêu số nguyên lý chủ nghĩa...
 • 8
 • 12,091
 • 61
Giáo án Lịch Sử 8: Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ppt

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ppt

Khoa học xã hội

... tư sản Anh 1776 Tuyên ngôn Độc lập Hợp chủng quốc Mĩ 1 789 Cách mạng tư sản Pháp 184 8 Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản 184 8- 184 9 Phong trào cách mạng Pháp-Đức 185 8 186 8 187 1 188 4 Thắng lợi Giai cấp tư ... Hắc-măng, sửa đổi đôi chút ranh giới khu vực Trung Kỳ 188 4-1913 Khởi nghĩa Yên Thế Tan rã 188 5 Hàm Nghi “Chiếu Cần Được ủng hộ, hưởng ứng sôi Vương” kéo dài đến cuối kỷ XIX 1904 Hội tân thành Không ... dung chủ yếu - Mục tiêu: tìm hiểu nội dung lịch sử giới cận đại thông qua hệ thống câu hỏi nêu trọng tâm - Nội dung: + Giáo viên: nêu câu hỏi, phân công học sinh theo nhóm, tổ hệ thống, kết luận...
 • 5
 • 14,432
 • 18
bài giảng lịch sử 11 bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại

bài giảng lịch sử 11 bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Lịch sử

... 60 công nghiệp động tăng TK XVIII 2/ 184 8 Tuyên ngôn - Là văn kiện có tính chất cương Đảng Cộng lĩnh CNXH Sản Quốc tế thứ - Truyền bá chủ nghĩa Mác 28/ 9/ thành phong trào công nhân 186 4 lập Công ... 28/ 7/1914 Anh tuyên chiến với Đức 1 /8/ 1914 Mỹ nhảy vào chiến Đức đầu hàng không ĐK 4 /8/ 1914 2/4/1917 Tên nước Năm giành độc lập Ha- i- ti 182 2 Mê- hi- cô 182 1 Ac- hen- ti- na 180 3 Bra- xin 181 6 ... sản 187 1 Ri giới Cuối TK - CNTB XIX - đầu chuyển sang giai đoạn TK XX CNĐQ -Phong trào công nhân quốc tế 1/ 186 8 1911 Hình thành công ty tư độc quyền, lũng đoạn KT, CT Các tổ chức trị độc lập công...
 • 20
 • 7,362
 • 0
bài giảng lịch sử 8 bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

bài giảng lịch sử 8 bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

Lịch sử

... Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh giới thứ ? Tại gọi chiến tranh giới? Kết cục chiến tranh giới thứ Tại gọi chiến tranh đế quốc, phi nghĩa? ĐẾ QUỐC NGA Bài 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM ... biến Ngày 23/2 (8/ 3/1917): vạn nữ công nhân biểu tình Pê-tơ-rô-grát Tình hình nước Nga trước cách mạng Cách mạng tháng Hai năm 1917 a Diễn biến Ngày 23/2 (8/ 3/1917): vạn nữ công nhân biểu tình ... lợi thành phố (trừ Cung điện Mùa Đông) Đêm 25/10(7/11/1917) Cung điện Mùa Đông bị chiếm, phủ tư sản lâm thời bị sụp đổ Đầu năm 19 18 cách mạng toàn thắng nước Bài 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA...
 • 23
 • 1,216
 • 0
Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI pps

Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI pps

Khoa học xã hội

... - Mục tiêu: Hệ thống lại toàn kiện lịch sử lịch sử giới cận đại (từ TK XVI đến 1917) - Nội dung: + Giáo viên: Lập bảng thống kê kiện lịch sử giới cận đại, phân cong HS + Học sinh: Điền hoàn ... Pháp hiệp ước Nội dung giống điều ước Pa-tơ-nốp 188 4 Hắc-măng, sửa đổi đôi chút ranh giới khu vực Trung Kỳ 188 4-1913 Khởi nghĩa Yên Thế Tan rã 188 5 Hàm Nghi “Chiếu Cần Được ủng hộ, hưởng ứng sôi ... Phong trào cách mạng Thất bại công nhân nhận Pháp-Đức 184 8- 184 9 thức vai trò giai cấp tinh thần quốc tế 185 8 Thực dân Pháp mở đầu Quân Pháp thất bại xâm lược Việt Nam 186 8 Minh Trị tân Thắng lợi tạo...
 • 10
 • 6,138
 • 19
bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại

bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Lịch sử

... Bài 14 ƠN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ( TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917 ) I Những kiện lịch sử Bảng thống kê kiện lịch sử giới cận đại THỜI GIAN - 1566 16401 688 1775 – 1 783 1 789 1794 ... thời kì mới- thời kì lịch sử giới đại III.BÀI TẬP THỰC HÀNH Em chọn năm kiện tiêu biểu lịch sử giới cận đại giải thích sao? - Cách mạng tư sản Hà Lan: mở đầu lịch sử giới cận đại - Cách mạng tư ... độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư phát triển I- Những kiện lịch sử Thời gian - 184 8 28 – 186 4 186 8 187 1 1911 1914 -19 18 Sự kiện Tun ngơn Đảng Cộng sản Quốc tế thứ thành lập Duy tân Minh...
 • 42
 • 847
 • 1
bài giảng lịch sử 8 bài 23 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

bài giảng lịch sử 8 bài 23 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Tin học

... TRA BÀI CŨ: Trình bày nội dung Hiệp ước Nhâm Tuất 186 2 Vì nhà Nguyễn ký Hiệp ước đó? Bài 24 CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 185 8 ĐẾN NĂM 187 3 (tt) Tiết 37:II CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TỪ NĂM 185 8 ĐẾN ... NĂM 185 8 ĐẾN NĂM 187 3 Kháng chiến Đà Nẵng ba tỉnh miền Đông Nam Kì a Ở Đà Nẵng: Nghĩa binh Phan Gia Vĩnh phối hợp với quân triều dình công Pháp b Ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì: Năm 185 9 Pháp công ... nào? hợp với quân triều dinh công Pháp b Ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì: Tiết 37:II CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TỪ NĂM 185 8 ĐẾN NĂM 187 3 Kháng chiến Đà Nẵng ba tỉnh miền Đông Nam Kì a Ở Đà Nẵng: Nghĩa...
 • 27
 • 5,441
 • 1
Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN 1945) ppsx

Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN 1945) ppsx

Khoa học xã hội

... KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH  Mục tiêu : Củng cố, hệ thống hóa kiện lịch sử giới hai chiến tranh giới  Nội dung : Hoạt động giáo viên Học sinh Bài ghi - Hướng dẫn HS lập bảng thống kê theo mẫu SGK, không ... - Bảng thống kê kiện LSTG đại  Học sinh chuẩn bị : - Sách giáo khoa 8, tập sử III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC  Kiểm tra cũ: - Em biết tiến khoa học kỹ thuật giới nửa đầu kỷ XX? - Hãy nêu thành ... trình bày đầy đủ => sửa ý HS 2/ HOẠT ĐỘNG : NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾÙ  Mục tiêu : - Nắm nội dung lịch sử giới năm 1917 đến 1945  Nội dung : …… Hoạt động giáo viên Học sinh Bài ghi - Hướng dẫn...
 • 6
 • 1,967
 • 2
Giáo án Lịch Sử lớp 8: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI doc

Giáo án Lịch Sử lớp 8: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI doc

Khoa học xã hội

... dung chủ động trả lời CM T10 Nga chủ yếu lịch sử TG công đại theo năm ý xây dựng SGK - Cần nêu rõ nội dung phản ánh diễn biến phức tạp, đa dạng lịch sử TG vòng gần thập niên gi74a CTTG - Nội ... trình bày đầy đủ …… => sửa ý HS 2/ HOẠT ĐỘNG : NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾÙ Mục tiêu : - Nắm nội dung lịch sử giới năm 1917 đến 1945 Nội dung : Hoạt động giáo viên Học sinh Bài ghi - Hướng dẫn HS từ ... Hoạt động giáo viên Học sinh Bài ghi - Hướng dẫn HS lập bảng thống kê theo mẫu SGK, không cần Lập bảng thống sâu chi tiết mà kê theo mẫu SGK T.gian Sự nêu thời gian diễn...
 • 4
 • 770
 • 1
GIÁO ÁN CHI TIẾT LỊCH SỬ 11 BÀI 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (19171945)

GIÁO ÁN CHI TIẾT LỊCH SỬ 11 BÀI 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (19171945)

Lịch sử

... Trong gần 30 năm 1917 - 1945 nhiều kiện lịch sử diễn toàn giới Trong số có kiện tác động, ảnh hưởng to lớn đến lịch sử giới Chúng ta ôn tập kiện lịch sử theo bảng thống kê - GV vẽ bảng thống ... giá mối liên hệ lịch sử giới lịch sử Việt Nam thời kỳ 1917 - 1945 Tổ chức dạy và học bài mới Kiến thức cần Hoạt động thầy - trò nắm I Những kiến thức lịch sử giới đại (1917 1945) Hoạt ... Thống kê kiện lịch sử nước Nga công xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô 1917 - 1945 + Nhóm 2: Thống kê kiện lịch sử nước tư chủ nghĩa giai đoạn 1917 – 1945 + Nhóm 3: Thống kê kiện lịch sử diễn nước...
 • 6
 • 11,478
 • 78
Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại

Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại

Lịch sử

... Bài 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI I NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) II NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) Bài 18: ÔN TẬP LỊCH ... Bài 18 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) Bài 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI I NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) ... (1917-1945) Bài 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI I NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) II NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) Qua việc hệ...
 • 27
 • 4,968
 • 15
giáo án bài 18 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 18 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

Lịch sử

... thức lịch sử giới đại - Trước hết GV dẫn: Trong gần 3o năm 1917(1917-1945) 1945 nhiều kiện lịch sử diễn toàn giới Trong số có kiện tác động, ảnh hưởng to lớn đến lịch sử giới Chúng ta ôn tập kiện ... ảnh hưởng to lớn, đồng thời nhận thức nội dung lịch sử giới đại nhiệm vụ qua học hôm Trên sở đó, em cần biết đánh giá mối liên hệ lịch sử giới lịch sử Việt Nam thời kỳ 1917 - 1945 Tổ chức hoạt ... Hãy nêu phân tích nội dung LSTG đại? Nêu ví dụ mối liên hệ lịch sử giới lịch sử Việt Nam thời kỳ 19171945? -Dặn dò: - Hoàn thành câu hỏi tập SGK trang 106 - Ôn tập chuẩn bị kiểm tra ...
 • 18
 • 10,379
 • 58
Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : ÔN TẬP lịch sử thế giới cổ đại. ppt

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : ÔN TẬP lịch sử thế giới cổ đại. ppt

Khoa học xã hội

... THIẾT BỊ DẠY HỌC - Lược đồ Lịch sử giới cổ đại - Tranh ảnh công trình nghệ thuật C/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1/ Kiểm tra cũ : ( TG) 2/ Bài GV: Cần khái quát kiến thức lịch sử phát triển xã hội loài ... phát triển người loài người + Sự xuất quốc gia cổ đại phát triển + Những thành tựu văn hoá lớn lịch sử giới cổ đại - Sau GV dùng đồ Lịch sử giới cổ đưa HS vào vấn đề TG Hoạt Động GV-HSø NỘI ... vua thời cổ đại GV: Những thành tựu văn hoá quốc gia cổ đại phương Đông gì? HS trả lời * Phương Đông - Tìm lịch thiên văn GV: Có cách tính lịch? HS trả lời: Có cách tính lịch + Âm lịch ( qui luật...
 • 14
 • 1,101
 • 0
bài giảng lịch sử 11 bài 18 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945)

bài giảng lịch sử 11 bài 18 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945)

Lịch sử

... ƠN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI I II III Nội dung chủ yếu lịch sử giới đại Những vấn đề yếu lịch sử giới đại từ 1917 – 1945 a Chủ nghĩa xã hội xác lập ... CNTB b Bước chuyển biến cách mạng giới từ sau Cách mạng tháng Mười c Chủ nghĩa tư không hệ thống toàn giới Xu phát triển lịch sử giới đại BÀI TẬP Trong kiện lịch sử từ 1917 đến 1945, em chọn kiện ... (1941- 1945) Đây hình ảnh lịch sử gì ? BACK CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945? HÀ NỘI Đây hình ảnh lịch sử gì Ỏ BACK Mỹ ném bom nguyên tử Nagasaki 8/ 1945 Đây hình ảnh lịch sử gì ? BACK Thảm hoạ...
 • 17
 • 2,932
 • 0
SKKN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÂU HỎI, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỂ DẠY BÀI 23- ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

SKKN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÂU HỎI, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỂ DẠY BÀI 23- ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

Giáo dục học

... lần Trên số kinh nghiệm sử dụng thiết kế hệ thống câu hỏi tập để dạy 23 - ôn tập lịch sử giới đại ( 1917 - 1945) chương trình lịch sử lớp Dù thân nhận thấy có số thành công định, song đề tài tránh ... Bài 23- Ôn tập lịch sử giới đại (1917-1945) chiếm vị trí đặc biệt quan trọng chương trình lịch sử bậc THCS nói chung chương trình sách lớp nói riêng lẽ giai đoạn chứa đựng nhiều kiện lịch sử ảnh ... thực tiết dạy "ôn tập" ,Và đối tượng thể nghiệm lần đem lại cho nhiều tâm đắc 23 - Ôn tập lịch sử giới đại( 1917-1945) Chương trình lớp B Nhận thức mới- giải pháp I Nhận thức Một số điểm cần ý - Bài...
 • 13
 • 1,682
 • 1
Nâng cao kỹ năng củng cố kiến thức, hệ thống hoá và khái quát hoá qua bài Ôn tập Lịch sử thế giới cận đại

Nâng cao kỹ năng củng cố kiến thức, hệ thống hoá và khái quát hoá qua bài Ôn tập Lịch sử thế giới cận đại

Giáo dục học

... XVIII Đầu kỷ XIX 183 1, 183 4 184 4 183 6 - 184 7 2/ 184 8 23/6/ 184 8 184 8 - 184 9 28/ 9/ 186 4 3/ 187 1 1/5/ 188 6 187 5 187 9 188 3 14/7/ 188 9 1903 1905 - 1907 Sự kiện Phong trào phá máy, đốt công xởng Anh Phong ... sản 184 8 - 184 9 Phong trào cách mạng Pháp - Đức 185 7 185 9 Khởi nghĩa Xiphay ấn Độ 185 9 187 0 Đấu tranh thống Italia 186 1 Cải cách nông nô Nga 28/ 9/ 186 4 Quốc tê thứ đời Luân ôn 186 4 - 187 1 Đấu tranh ... thật tốt Ôn tập Lịch sử giới cận đại (Từ kỷ XVI đến năm 1917) A Lập kế hoạch Yêu cầu học sinh: Trớc tiến hành giảng dạy, giáo viên cho học sinh dựa vào kiến thức phần lịch sử giới cận đại yêu...
 • 24
 • 470
 • 0
SKKN nâng cao kỹ năng củng cố kiến thức, hệ thống hóa và khái quát hóa qua bài Ôn tập Lịch sử thế giới cận đại

SKKN nâng cao kỹ năng củng cố kiến thức, hệ thống hóa và khái quát hóa qua bài Ôn tập Lịch sử thế giới cận đại

Giáo dục học

... cng sn 184 8 - 184 9 Phong tro cỏch mng Phỏp - c 185 7 185 9 Khi ngha Xiphay n 185 9 187 0 u tranh thng nht Italia 186 1 Ci cỏch nụng nụ Nga 28/ 9/ 186 4 Quc tờ th nht i Luõn ụn 186 4 - 187 1 u tranh ... Camphuchia 186 6 - 186 7 Khi ngha Karachờ Camphuchia 188 4 - 1913 Phong tro nụng dõn Yờn Th Vit Nam 188 5 - 189 6 Phong tro Cn Vng Vit Nam 189 5 - 1901 Phong tro Ngha Ho on Trung Quc 189 6 - 189 8 Phong ... ng Pari ngha 184 8 - 184 9 Phong tro cỏch mng bựng n khp Chõu õu 28/ 9/ 186 4 Quc t th nht i 3/ 187 1 Cụng xó Pari 1/5/ 188 6 350.000 cụng nhõn Niu-ooc u tranh 187 5 ng xó hi dõn ch c i 187 9 ng cụng nhõn...
 • 35
 • 341
 • 0
SKKN Nâng cao kỹ năng củng cố kiến thức, hệ thống hóa và khái quát hóa qua bài Ôn tập Lịch sử thế giới cận đại

SKKN Nâng cao kỹ năng củng cố kiến thức, hệ thống hóa và khái quát hóa qua bài Ôn tập Lịch sử thế giới cận đại

Giáo dục học

... cng sn 184 8 - 184 9 Phong tro cỏch mng Phỏp - c 185 7 185 9 Khi ngha Xiphay n 185 9 187 0 u tranh thng nht Italia 186 1 Ci cỏch nụng nụ Nga 28/ 9/ 186 4 Quc tờ th nht i Luõn ụn 186 4 - 187 1 u tranh ... Camphuchia 186 6 - 186 7 Khi ngha Karachờ Camphuchia 188 4 - 1913 Phong tro nụng dõn Yờn Th Vit Nam 188 5 - 189 6 Phong tro Cn Vng Vit Nam 189 5 - 1901 Phong tro Ngha Ho on Trung Quc 189 6 - 189 8 Phong ... ng Pari ngha 184 8 - 184 9 Phong tro cỏch mng bựng n khp Chõu õu 28/ 9/ 186 4 Quc t th nht i 3/ 187 1 Cụng xó Pari 1/5/ 188 6 350.000 cụng nhõn Niu-ooc u tranh 187 5 ng xó hi dõn ch c i 187 9 ng cụng nhõn...
 • 38
 • 1,135
 • 0
bài giảng điện tử ôn tập lịch sử thế giới cận đại

bài giảng điện tử ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Lịch sử

... Thi gian 8/ 1566 1640 1 688 1775 1 789 1794 2/ 184 8 184 8 184 9 186 8 187 1 1911 1914 19 18 10/1917 S kin Kt qu CC S KIN CHNH CA LCH S TH GII CN I Thi gian S kin 8/ 1566 Cỏch mng H Lan 1640 1 688 Cỏch ... Lan 1640 1 688 Cỏch mng t sn Anh 1775 Chin tranh ginh c lp ca 13 thuc a Anh Bc M 1 789 1794 2/ 184 8 184 8 184 9 Kt qu Lt ỏch thng tr ca vng quc Tõy Ban Nha Lt ch phong kin, m ng cho CNTB phỏt ... Anh a Hin chng n Quc hi C.Mỏc ( 181 8- 188 3) Giai cp vụ sn c v trang bng lý lun cỏch mng s m ng s mnh lch s gii phúng loi ngi ỏch ỏp bc búc lt Ph ng-ghen ( 182 0- 189 5) Giai cp vụ sn khụng ch l nn...
 • 26
 • 902
 • 0
SKKN Nâng cao kĩ năng củng cố kiến thức, hệ thống hóa, khái quát hóa qua bài ôn tập lịch sử thế giới cận đại

SKKN Nâng cao kĩ năng củng cố kiến thức, hệ thống hóa, khái quát hóa qua bài ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Giáo dục học

... hoá khái quát hoá qua Ôn tập Lịch sử giới cận đại 184 0 - 184 2 185 7 185 9 186 3 - 186 6 186 6 - 186 7 188 4 - 1913 188 5 - 189 6 189 5 - 1901 189 6 - 189 8 1901 1905 188 8 19 08 Chiến tranh thuốc phiện Khởi nghĩa ... 185 9 187 0 Đấu tranh thống Italia 186 1 Cải cách nông nô Nga 28/ 9/ 186 4 Quốc tê thứ đời Luân ôn 186 4 - 187 1 Đấu tranh thống nuớc Đức 186 8 Duy tân Minh Trị Nhật Bản 187 1 Công xã Pari l1/5/ 188 6 Công ... hệ thống hoá khái quát hoá qua Ôn tập Lịch sử giới cận đại học lịch sử cần trí nhớ mà không cần thông minh, không cần phát triển t Kết điểm thi học sinh làm lịch sử thấp gặp phải dạng câu hỏi,...
 • 20
 • 306
 • 0

Xem thêm