tiết 61 bài 27 chế độ phong kiến nhà nguyễn

Tiết 61: Bài 27 - Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Tiết 61: Bài 27 - Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Lịch sử

... XIX BÀI 27: CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN TIẾT 59: I - TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ NỘI DUNG CHÍNH - Quá trình nhà Nguyễn thành lập - Những biện pháp nhà ... TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ THẢO LUẬN NHÓM * Nhà Nguyễn thực sách để củng cố chế độ phong ... phong kiến tập quyền: + Tổ 1: Về hành + Tổ 2: Về luật pháp + Tổ 3: Về quân đội + Tổ 4: Về đối ngoại TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền TIẾT...
 • 24
 • 5,441
 • 11
BÀi 27 chế độ phong kiến nhà nguyễn tiết 1

BÀi 27 chế độ phong kiến nhà nguyễn tiết 1

Lịch sử

... VI: VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Tiết 59: Bài 27: CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I Tình hình trị – kinh tế 1 .Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền: 1802 Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long, ... nhà Nguyễn gồm có tỉnh? - Xây dựng lực lượng quân đội mạnh có nhiều binh chủng Nhà Nguyễn thi hành sách để củng cố quân đội? Thần phục nhà Thanh - Đối ngoại: Em có nhận xét sách đối ngoại nhà Nguyễn? ... Long, đóng đô Phú Xuân, lập nhà Nguyễn Bắc Giang 1802 Phú Xuân 6-1801 1790 Gia Định Quy Nhơn H.62 Quan võ thời Nguyễn Quân đội vũ khí thời Nguyễn H.63 Lính cận vệ thời Nguyễn ...
 • 16
 • 772
 • 0
Bài 27: Chế độ phong kiến nhà nguyễn

Bài 27: Chế độ phong kiến nhà nguyễn

Lịch sử

... 1./ Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Hà Nội Nam Định Quảng trị Phú xuân Qui nhơn Hình 61 Lược đồ đơn vị hành Việt Nam thời Nguyễn từ năm 1832 1./ Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến ... tập quyền Phủ Thừa Thiên Hình 61 Lược đồ đơn vị hành Việt Nam thời Nguyễn từ năm 1832 Hình 62 Quan võ thời Nguyễn Hình 63 Lính cận vệ thời nguyễn 2./ Kinh tế triều nguyễn Thành Phần Nông nghiệp ... Trung vương triều Tây Sơn suy yếu d) Nguyễn ánh chiếm Quy Nhơn Phú Xuân khiến quân vương triều tây sơn chỗ dựa Bài nêu mặt tích cực mặt hạn chế sách kinh tế nhà nguyễn ? * Tích cực: + Chú ý khai...
 • 8
 • 3,838
 • 13
BÀI 27 : CHẾ DỘ PHÔNG KIẾN NHÀ NGUYỄN

BÀI 27 : CHẾ DỘ PHÔNG KIẾN NHÀ NGUYỄN

Lịch sử

... XIX Bài 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I/ tình hình trò – quân II/ Các dậy nhân dân CHƯƠNG VI VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Bài 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I/ Tình hình trò – quân Nhà nguyễn ... củng cố quân đội quốc phòng ?Nhà Nguyễn thực sách đối nội nào? Quân đội vũ khí thời Nguyễn Quân đội vũ khí thời Nguyễn Quân đội vũ khí thời Nguyễn Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền ... nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a Hoàn cảnh thành lập Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a Hoàn cảnh thành lập Năm 1802 Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn, lập nhà Nguyễn, lấy niên...
 • 30
 • 2,079
 • 5
bài giảng lịch sử 7 bài 27 chế độ phong kiến nhà nguyễn

bài giảng lịch sử 7 bài 27 chế độ phong kiến nhà nguyễn

Lịch sử

... bùng nổ dậy nhân dân chống vương triều Nguyễn dầu kỷ XIX TIẾT 61 BÀI 28: I VĂN HỌC-NGHỆ THUẬT I.1 VĂN HỌC a.Văn học dân gian Phát triển rực rỡ nhiều hình thức phong phú: tục ngữ, ca dao, truyện Nôm ... dân gian phát triển phong phú, thể đậm đà sắc dân tộc - Có 18 vị tổ chùa Tây Phương đỉnh đồng Huế - Nhiều công trình kiến trúc cung điện, chùa chiền tiếng CỦNG CỐ BÀI HỌC Bài tập 1: Nối tên tác ... Việt thông sử A Nguyễn Du c Truyện Kiều C Lê Quý Đôn d Chinh phụ ngâm D Phan Huy Chú B Đoàn Thị Điễm Bài tập 2: Nối tên địa danh với công trình kiến trúc tiếng có địa danh CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC a...
 • 14
 • 3,256
 • 1
bài 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN (T2)

bài 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN (T2)

Ngữ văn

... nh©n d©n chèng l¹i nhµ Ngun - B¸o tríc sù sơp ®ỉ tÊt u cđa triỊu ®×nh phong kiÕn nhµ Ngun TiÕt 60 : CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN II CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN 1, §êi sèng cđa nh©n d©n díi ... triỊu lt lƯ ( Lt Gia Long ) -Chia níc ta thµnh 30 tØnh vµ mét phđ trùc thc TiÕt 60 : CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN II CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN 1: §êi sèng nh©n d©n díi triỊu Ngun : - §êi sèng ... chúng chế độ lao dòch khắc nhiệt triều Vua Tự Đức Bắt dân đào kênh Đào mười thước rộng Bốn mươi thùc dài Đo đất đếm người Một xuất đinh hai thước Bắt đào cho Hạn mười ngày TiÕt 60 : CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN...
 • 21
 • 702
 • 0
Bai 27 Che do phong kien nha Nguyen.

Bai 27 Che do phong kien nha Nguyen.

Lịch sử

... KINH TẾ TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ Quan võ thời Nguyễn TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ Lính cận vệ thời Nguyễn TIẾT 59: I TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH Kinh– tế triều NguyễnTẾ ... đầu lập Nguyễn đạiTư gọi này? KimNgườilà cực Nam triều NguyễnNguyễn này? Sơn và….là hiệu rấtvennước tatriều Nguyễn ĐâyNiên Nguyễn triều ta Nguyễn? * P Đ H N Ả N N Ô Đ A Ộ H N G G P ... N G N H Luật Nguyễn Ánhđãvươngcứu nước thời bảnđại khai phá pháp người vùng đất nước Ánh khiđược TQ Thương cảng lớn biển nhà lênlà gì? nhà cầu giống với thời ngôi? Ai đứng đầu lập Nguyễn đạiTư...
 • 10
 • 295
 • 0
Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN pdf

Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN pdf

Khoa học xã hội

... pháp Nội dung HS đọc phần SGK 1/ Nhà Nguyễn lập lại chế - Nhân hội nhà Tây độ phong kiến tập quyền Sơn suy yếu Nguyễn Ánh - 1802 nhà Nguyễn thành có hành động ? lập, Nguyễn Ánh đặt niên - GV sử dụng ... Trung Quốc + Hạn chế buôn bán với người phương tây IV Củng cố : - Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền nào? - Chính sách kinh tế thời Nguyễn sao? V Dặn dò: Học bài, soạn 27 ( II ) D Rút ... Kiểm tra cũ: III Bài mới: Vua Quang Trung tổn thất lớn cho nước, Quang Trung lên không đập tan âm mưu xâm lược Nguyễn Ánh, triều đại Tây Sơn tồn 25 sụp đổ, chế độ phong kiến nhà nguyễn thiết lập...
 • 6
 • 1,620
 • 0
bài 27 chế độ phong kiến ..........Phần 1 : Tình hình chính tri....

bài 27 chế độ phong kiến ..........Phần 1 : Tình hình chính tri....

Lịch sử

... CHƯƠNG VI: VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Bài 27 : CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ KINH TẾ ...
 • 2
 • 1,817
 • 6
Bài 25: Chế độ phong kiến triều Nguyễn

Bài 25: Chế độ phong kiến triều Nguyễn

Lịch sử

... C XVI-XVIII D XIX Chng IV: Việt nam nửa đầu kỷ XIX Bi 25 Tình hình trị, kinh tế, văn hóa triều nguyễn (nửa đầu kỷ XIX) Bi nhn thc - Nh Nguyn c thnh lp hon cnh no? - Nhng chớnh sỏch v i ni, i ... Hong Vit lut l (Lut Gia Long) - Quõn i quy c, trang b y Sỳng i bỏc thi Nguyn b i ngoi - Thần phục nhà Thanh -BắtLaò, Chõn Lp thn phc - Phng Tõy úng ca Tỡnh hỡnh kinh t v chớnh sỏch ca nh Nguyn Lnh ... Hồ) - Thng nghip + i ni phỏt trin chm, mang tớnh a phng + Đối ngoại: Nh nc c quyn Phng Tây hạn chế + ụ th tn li Tỡnh hỡnh hoỏ giỏo dc Lnh vc Thnh tu -c tụn Nho giỏo, hn Tụn giỏo, tớn ngng ch...
 • 23
 • 910
 • 0
CHE DO PHONG KIEN NHA NGUYEN

CHE DO PHONG KIEN NHA NGUYEN

Lịch sử

... Nguyễn với thời Quang Trung ? Em nêu sách đối ngoại nhà Nguyễn ? BÀI 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ 1/ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a/ Nhà Nguyễn ... HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ BÀI 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ 1/ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Bắc Giang Thăng Long a /Nhà Nguyễn thành lập - Nội ... giao Thần phục nhà Thanh cách mù quáng BÀI 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ 1/ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền 2/ Kinh tế triều Nguyễn a/ Nông nghiệp...
 • 27
 • 1,416
 • 5
che do phong kien nha nguyen.ppt

che do phong kien nha nguyen.ppt

Lịch sử

... NAM NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX Bài 27: CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN Tiết 61 : I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ -KINH TẾ 1 /Nhà Ngyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền : 2/ Kinh tế triều Nguyễn Thảo luận nhóm Chính ... NHÀ NGUYỄN Tiết 61 : I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ -KINH TẾ 1 /Nhà Ngyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền : ? Nhân hội triều Tây Sơn suy yếu Nguyễn Ánh có hành động ? ? Nhà Nguyễn làm để lập lại chế ... lập lại chế độ phong kiến tập quyền ? 1 /Nhà Ngyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền : Nội dung -Năm 1802 Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long , chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đô ,lập nhà Nguyễn -Chia...
 • 23
 • 1,038
 • 1
Chế độ phong kiến nhà Nguyễn(I)

Chế độ phong kiến nhà Nguyễn(I)

Lịch sử

... NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX BÀI 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ 1 /Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a) Nhà Nguyễn thành lập : ... TRỊ- KINH TẾ 1 /Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a) Nhà Nguyễn thành lập : b) Chế độ phong kiến tập quyền -Vua trực tiếp nắm quyền hành từ trung ương đến địa phương Nhà Nguyễn phân ... TRỊ- KINH TẾ 1 /Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a) Nhà Nguyễn thành lập : b) Chế độ phong kiến tập quyền: 2/Kinh tế triều Nguyễn a) Nơng nghiệp: Để giải tình hình , vua Nguyễn làm ?...
 • 40
 • 869
 • 0
tiêt 60 - bai 27: Chế độ pk nhà Nguyễn

tiêt 60 - bai 27: Chế độ pk nhà Nguyễn

Lịch sử

... XIX Tiết 60 - Bài 27: CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I - Tình hình trị Bắc Giang 1802 Thăng Long Phú Xuân 6-1801 Quy Nhơn THẢO LUẬN NHÓM ( Thời gian: phút) * Nhà Nguyễn thực sách để củng cố chế độ ... sử: - Phong trào Tây Sơn lật đổ quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê, xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, thống quốc gia - Phong trào Tây Sơn đánh tan xâm lược Xiêm, Thanh bảo vệ độc lập ... độc lập phát triển" Bài tập Điền thông tin thiếu vào chỗ ( ) để hoàn chỉnh ý sau: a Năm ……., Nguyễn Ánh lên vua, đặt niên hiệu , chọn Phú Xuân (Huế) làm , lập triều Nguyễn b Năm , nhà Nguyễn...
 • 18
 • 799
 • 2
Bai 2:Tiet 2:Su suy vong cua che do phong kien va su hinh thanh CNTB o chau Au

Bai 2:Tiet 2:Su suy vong cua che do phong kien va su hinh thanh CNTB o chau Au

Lịch sử

... cho kinh tế hàng hoá giản đơn phát triển Tiết Bài : Sự suy vong chế độ phong kiến hình thành chủ nghĩa tư châu Âu Vì có phát kiến địa lý ? Các phát kiến địa lý thực nhờ điều kiện ? Do sản ... Những việc làm có tác động với xã hội ? Về xã hội : giai cấp hình thành : tư sản vô sản Về trị : giai cấp tư sản mâu thuẫn với quý tộc phong kiến đấu tranh chống phong kiến Về kinh tế : Hình ... tên phát kiến địa lý lớn ? 1498: Vascô Ga ma đến ấn Độ 1492 : Cô lôm bô tìm châu Mĩ 1519-1522 : Ma gien lăng vòng quanh trái đất Ma- gien lăng hành trình vòng quanh trái đất Hệ phát kiến địa...
 • 13
 • 1,392
 • 4
bai 2. Su suy vong cua che do Phong Kien

bai 2. Su suy vong cua che do Phong Kien

Lịch sử

... người lao động làm thuê, bò bóc lột tệ GV kết luận: quan hệ sản xuất TBCN hình thành lòng xã hội phong kiến Củng cố – Dặn dò: - Kể tên phát kiến đòa lý nêu tác động đến xã hội phong kiến châu ... Nguyên nhân phát kiến đòa lý: + Điều kiện thực hiện: + Các phát kiến đòa lý: + Kết quả: + Tác động: Gv sử dụng đồ giới yêu cầu HS tái lại đường nhà phát kiến, rõ vò trí điểm mà nhà thám hiểm phát ... Ma-gien-lan, Va-xcô Ga-ma Hoạt động Tìm hiểu hình thành CNTB châu Âu GV : sau phát kiến đòa lý, trình tích luỹ tư nguyên thuỷ dần dân hình thành , trình tạo số vốn đội ngũ người lao động làm thuê ? Giai...
 • 3
 • 1,763
 • 2
BÀI 10: THỜI KỲ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TÂY ÂU

BÀI 10: THỜI KỲ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TÂY ÂU

Lịch sử

... đất lãnh chúa Tây Âu đơn vị trị kinh tế chế độ phong kiến châu Âu (có 14’ GV nêu đặc trưng chế thể có quân đội án, luật pháp độ phong kiến Tây Âu chế độ thuế khoá riêng) Có thể gợi ý: + Cơ cấu ... tự cung tự cấp, tao điều kiện cho kinh tế hàng hoá phát triển • Xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền xây dựng chế độ phong kiến tập quyền, thống quốc gia dân tộc • Mang lại không khí tự mở mang ... ra đời – Xã hội phong kiến đất đai theo tước vị cho quý tộc nhà thờ 2) Xã hội phong kiến Tây Âu: Hoạt động 4: GV nêu câu hỏi - Học sinh + Khái niệm lãnh địa:...
 • 3
 • 9,797
 • 28
Bài 10 Thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu ( từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV)

Bài 10 Thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu ( từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV)

Toán học

... thành thị, hình thành trường đại học lớn + Góp phần xoá bỏ chế độ phong kiến phân quyền, thống quốc gia =>Góp phần làm cho chế độ phong kiến Châu Âu suy vong ĐẠI HỌC OXFORD Ở ANH ĐẠI HỌC SORBONNE ... sỹ Lãnh chúa phong kiến • Tiếp thu Ki tô Tăng lữ, quý tộc giáo Phụ thuộc Nông dân Nô lệ Mất đất QHSX Phong kiến Tây Âu Nông nô • Sơ đồ hình thành giai cấp Tây Âu − LÃNH ĐỊA PHONG KIẾN -Giữa kỷ ... phong kiến hình thành, đơn vị kinh tế, trị Thế lãnh địa phong kiến? Lãnh địa khu đất rộng, có ruộng đất trồng trọt, đồng cỏ, rừng rú, sông đầm Trong khu đất lãnh chúa có lâu đài, dinh thự, nhà...
 • 41
 • 1,461
 • 5
Tài liệu (Sử 7)  Bài 2: SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CNTB Ở CHÂU ÂU

Tài liệu (Sử 7) Bài 2: SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CNTB Ở CHÂU ÂU

Lịch sử

... hình thành xã hội phong kiến châu Âu ? - Hỏi: Mâu thuẫn nảy sinh ? Có thể giải mâu thuẫn nh ? 3.Củng cố ( phút ) - GV hệ thống lại học - HS làm tập: Em ghép thời gian với tên phát kiến địa lí cho ... Quan hệ sản xuất TBCN hình thành C.Âu phát kiến địa lí này? Sự hình thành CNTB châu Âu - HS đọc SGK - Quá trình tạo vốn ngời làm thuê: - Hỏi: Sau phát kiến địa lí, + Chiếm vùng đất làm thuộc địa ... Em ghép thời gian với tên phát kiến địa lí cho phù Hợp: Thời gian Tên phát kiến địa lí 1.1487 a Va-xcô Ga-ma đến Ân Độ 2.1492 b Đi-a-xơ vòng qua cực Nam châu Phi 3.1498 c Ph Ma-gien-lan vòng...
 • 2
 • 1,450
 • 1

Xem thêm