tiết 21 biết nói lời yêu cầu đề nghị tiết 1

Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Biết nói lời yêu cầu đề nghị - Tiết 2

Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Biết nói lời yêu cầu đề nghị - Tiết 2

Mầm non - Tiểu học

... Trường tiểu họcVónh Trung GV: Phùng Thò Tiết 3’ Họat động : Củng cố – dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn HS thực hành theo học RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ...
 • 2
 • 5,396
 • 27
BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ (Tiết 2)

BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ (Tiết 2)

Mầm non - Tiểu học

... tự -Hs tự liên hệ, trình đánh giá việc sử dụng lời yêu cầu, đề nghị thân 10 ph -GV nêu yêu cầu : Hãy kể bày lại trường hợp thân nói lời yêu cầu, … -Hs thảo luận, đóng -Nhận xét khen ngợi vai theo ... “ Biết nói lời yêu cầu, đề nghị b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY * Hoạt động 1: Hs tự liên ph HOẠT ĐỘNG HỌC hệ Mục Tiêu : HS biết tự -Hs tự liên hệ, trình đánh giá việc sử dụng lời ... chơi “Văn minh” Mục tiêu : Hs thực hành nói lời lịch với bạn lớp,… -Gv phổ biến luật chơi -Gv nhận xét, đánh giá Kết luận chung : Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp giao tiếp ngày tự tôn trọng...
 • 4
 • 1,087
 • 5
Tài liệu BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ (Tiết 1) ppt

Tài liệu BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ (Tiết 1) ppt

Mầm non - Tiểu học

... a/ Giới thiệu : Biết nói lời yêu cầu, đề nghị b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY 10 * Hoạt động 1: ph HOẠT ĐỘNG HỌC Thảo luận lớp Mục Tiêu : HS biết số mẫu câu đề nghị ý nghĩa chúng ... thành Kết luận chung : Ý kiến d 4.Củng cố : (4 phút) - Vì cần phải nói lời u cầu, đề nghị ? -GV nhận xét IV HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) -Nhận xét - Xem lại -Rút kinh nghiệm: ... thành làm tranh 2,3 -Hs bày tỏ thái độ bạn biết dùng lời đề nghị lịch cần giúp đỡ -Hs thảo luận, trình *Hoạt động : Bày tỏ thái bày ý kiến độ Mục tiêu : Hs biết bày tỏ thái độ phù hợp trước hành...
 • 4
 • 701
 • 3
Giáo án môn đạo đức lớp 4 :Tên bài dạy : Bài :BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU ĐỀ NGHỊ (Tiết 1) ppsx

Giáo án môn đạo đức lớp 4 :Tên bài dạy : Bài :BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU ĐỀ NGHỊ (Tiết 1) ppsx

Mầm non - Tiểu học

... hành vi nên làm không nên làm - HS trả lời câu hỏi kho muốn yêu cầu người khác giúp đỡ Cách tiến hành : - Thảo luận theo cặp Treo tranh lên bảng yêu cầu HS biết - Các bạn tranh làm ? Em có đồng ... Em xem - Trao đổi trả lời câu hỏi Trường tiểu họcVĩnh Trung GV: Phùng Thị Tiết Nam nói với bạn Tâm - GV kết luận chung (SGV) 10 ’ Họat động : Đánh giá hành vi Mục tiêu : HS biết phân biệt hành ... : Thảo luận lớp Mục tiêu : HS biết số mẫu câu đề nghị ý nghĩa chúng Cách tiến hành : - GV yêu cầu HS quan sát tranh - HS phán nội dung tranh cho biết nội dung tranh vẽ - GV treo tranh cảnh em...
 • 10
 • 951
 • 1
Biết nói lời yêu cầu đề nghị (Tiết 1)

Biết nói lời yêu cầu đề nghị (Tiết 1)

Tiểu học

... điều gì? •• Biết sử dụng lời u cầu, đề nghị lịch Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị lịch giao tiếp ngày giao tiếp ngày •• Biết nói lời u cầu, đề nghị phù hợp thể Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù ... yêu cầu, đề nghị Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân khơng cần thiết Chỉ cần nói lời u cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng Biết nói ... yêu cầu, đề nghị Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân không cần thiết Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng Biết...
 • 17
 • 261
 • 0
Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Biết nói lời yêu cầu đề nghị

Giáo án Đạo đức - Lớp 2 - Biết nói lời yêu cầu đề nghị

Mầm non - Tiểu học

... khác Cách tiến hành : Yêu cầu HS làm việc cá nhân phiếu học tập - Nội dung phiếu (SGV) GV nêu ý kiến yêu cầu HS biểu lộ thái độ đánh giá, tán thành , không tán thành - Yêu cầu HS thảo luận : Vì ... động : Củng cố – dặn dò - Nhận xét tiết học Trường tiểu họcVónh Trung GV: Phùng Thò Tiết - HS trả lời câu hỏi - Thảo luận theo cặp - HS nêu ý kiến RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ... tình với bạn tranh không ? Vì ? - Yêu cầu HS thảo luận theo cặp - Một số nhóm trình bày trước lớp Kết luận chung (SGV) 3’ Họat động : Bày tỏ thái độ Mục tiêu : Biết bày tỏ thái độ trước hành vi,...
 • 3
 • 7,484
 • 47
Biết nói lời yêu cầu đề nghị

Biết nói lời yêu cầu đề nghị

Tư liệu khác

... cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng + đ) Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác Thứ tư ngày 11 tháng năm 2009 Mơn: Đạo Đức Biết nói lời yêu cầu, đề nghị ... : Lời nói chẳng tiền mua Lựa lờinói cho vừa lòng Ca dao ( tiết 1) Thứ tư ngày 11 tháng năm 2009 Mơn: Đạo Đức Biết nói lời yêu cầu, đề nghị Củng cố, dặn dò: Thực hành :Nói lời yêu cầu, đề nghị ... thành ( tiết 1) trước ý kiến mà em a) Em cảm thấy ngại ngần phải nói lời yêu cầu, đề nghị b) Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân không cần thiết c) Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với...
 • 13
 • 503
 • 3
Tài liệu Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

Tài liệu Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

Tư liệu khác

... gì? •• Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị lịch Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị lịch giao tiếp ngày giao tiếp ngày •• Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp thể Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù ... đề nghị Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân khơng cần thiết Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng Biết nói lời ... yêu cầu, đề nghị Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân khơng cần thiết Chỉ cần nói lời u cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng Biết nói...
 • 20
 • 522
 • 0
Tài liệu Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

Tài liệu Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

Tiểu học

... gì? •• Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị lịch Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị lịch giao tiếp ngày giao tiếp ngày •• Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp thể Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù ... đề nghị Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân khơng cần thiết Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng Biết nói lời ... yêu cầu, đề nghị Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân khơng cần thiết Chỉ cần nói lời u cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng Biết nói...
 • 20
 • 431
 • 0
Bài giảng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

Bài giảng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

Tiểu học

... gì? •• Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị lịch Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị lịch giao tiếp ngày giao tiếp ngày •• Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp thể Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù ... đề nghị Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân khơng cần thiết Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng Biết nói lời ... yêu cầu, đề nghị Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân khơng cần thiết Chỉ cần nói lời u cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng Biết nói...
 • 20
 • 618
 • 0
Bài giảng biet noi loi yeu cau de nghi

Bài giảng biet noi loi yeu cau de nghi

Tiểu học

... gì? •• Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị lịch Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị lịch giao tiếp ngày giao tiếp ngày •• Biết nói lời u cầu, đề nghị phù hợp thể Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù ... đề nghị Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân không cần thiết Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng Biết nói lời ... trọng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tơn trọng người khác •• Qua em học điều gì? Qua em học điều gì? •• Biết nói lời u cầu, đề nghị phù hợp Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp thể...
 • 25
 • 367
 • 0
Gián án Bài 10. Biết nói lời yêu cầu đề nghị

Gián án Bài 10. Biết nói lời yêu cầu đề nghị

Tiểu học

... ba ngày 18 tháng 01 năm 2 011 Môn: Đạo đức Bài: Biết nói lời yêu cầu, đề nghò Trả lại cho em!!! Đưa xem nào! Sai Thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 2 011 Môn: Đạo đức Bài: Biết nói lời yêu cầu, đề nghò ... nghò lòch Thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 2 011 Môn: Đạo đức Bài: Biết nói lời yêu, cầu đề nghò S Đ A/ Em cảm thấy ngần ngại phải nói lời yêu cầu, đề nghò B) Cần nói lời yêu cầu, đề nghò muốn người khác ... ngày 18 tháng 01 năm 2 011 Môn: Đạo đức Bài: Biết nói lời yêu cầu, đề nghò Bài học Lời nói chẳng tiền mua Lựa lờinói cho vừa lòng Ca dao Thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 2 011 Môn: Đạo đức Bài: Biết...
 • 18
 • 761
 • 2
Bài giảng BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU ĐỀ NGHỊ (MỚI)

Bài giảng BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU ĐỀ NGHỊ (MỚI)

Tiểu học

... ngại ngần phải nói lời yêu cầu, đề nghị Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân khơng cần thiết Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ ... nghị cần nhờ việc quan trọng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác Thứ sáu ngày 24 tháng năm 2 011 Đạo đức: Lời nói chẳng tiền mua Lựa lờinói cho vừa lòng Ca dao Thứ ... trun, em nói: a Đưa truyện b Đưa cho anh (chị) truyện c c Em ơi, cho anh (chị) mượn truyện nhé? 11 20 12 13 10 Thứ sáu ngày 24 tháng năm 2 011 Đạo đức: Lời nói chẳng tiền mua Lựa lờinói cho...
 • 23
 • 923
 • 0
bai 10: biet noi loi yeu cau de nghi

bai 10: biet noi loi yeu cau de nghi

Tiểu học

... ngại ngần phải nói lời yêu cầu, đề nghị Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân khơng cần thiết Chỉ cần nói lời u cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ ... trọng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác Thứ năm ngày 21 tháng năm 2 010 Đạo đức: Lời nói chẳng tiền mua Lựa lờinói cho vừa lòng Ca dao Thứ năm ngày 21 tháng ... đức: Đúng Thứ năm ngày 21 tháng năm 2 010 Đạo đức: Việc làm tranh 2, tranh bạn biết dùng lời đề nghị lịch cần giúp đỡ Là anh muốn mượn đồ chơi em cần phải nói lời yêu cầu đề nghị lịch s Bài tập...
 • 22
 • 357
 • 1
Giáo án môn đạo đức lớp 4 :Tên bài dạy : Bài :BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU ĐỀ NGHỊ (Tiết2) docx

Giáo án môn đạo đức lớp 4 :Tên bài dạy : Bài :BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU ĐỀ NGHỊ (Tiết2) docx

Mầm non - Tiểu học

... hành nói lời yêu cầu đề nghị lịch muốn nhờ - HS thảo luận đóng vai người khác giúp đỡ - Cả lớp thảo luận nhận xét Cách tiến hành : lời nói cử hành động đề GV nêu tình yêu cầu HS thảo luận, đề nghị ... Phùng Thị Tiết thân Cách tiến hành : - GV yêu cầu “Những em biết nói lời yêu đề nghị lịch cần - HS tự liên hệ thân giúp đỡ ? Hãy kể lại vài trường hợp cụ thể GV khen HS biết thực học 10 ’ Họat ... SGK nghị giúp đỡ nhóm Trường tiểu họcVĩnh Trung GV: Phùng Thị Tiết 10 ’ Họat động : Trò chơi “Văn minh, lịch sự” Mục tiêu : Thực hành nói lời đề nghị HS theo dõi – thực chơi lịch với bạn lớp biết...
 • 6
 • 705
 • 1
biet noi loi yeu cau de nghi

biet noi loi yeu cau de nghi

Toán học

... đề nghị b Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân khơng cần thiết c Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi d Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng đ Biết ... trọng đ Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác Thứ tư ngày 19 tháng năm 2 011 Đạo đức: Luật chơi: Gồm câu hỏi Mỗi đội chơi em.Các em dùng thẻ chữ Đ/ S để trả lời Mỗi câu ... tư ngày 19 tháng năm 2 011 Đạo đức: Hoạt động 1: Thảo luận nhóm Các nhóm quan sát tranh cho biết nội dung tranh Các nhóm quan sát tranh cho biết nội dung tranh Thứ tư ngày 19 tháng năm 2 011 Đạo...
 • 16
 • 221
 • 0
ài giảng đạo đức 2 bài 10 biết nói lời yêu cầu đề nghị

ài giảng đạo đức 2 bài 10 biết nói lời yêu cầu đề nghị

GDCD-GDNGLL

... gì? •• Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị lịch Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị lịch giao tiếp ngày giao tiếp ngày •• Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp thể Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù ... yêu cầu, đề nghị Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân khơng cần thiết Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng Biết ... ngần phải nói lời yêu cầu, đề nghị Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân không cần thiết Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ...
 • 16
 • 683
 • 0
Giáo án bài Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

Giáo án bài Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

Tiểu học

... *Tập nói lời đề nghị, yêu cầu - HS viết lời yc, đề nghị tình 1, 2,3,4 vào tờ giấy - Một số cặp thực hành đóng vai nói lời đề nghị, yêu cầu - Lớp NX - Chuẩn bị sau - Nhận xét tiết học Biết nói lời ... yêu cầu, đề nghị (tiết 2) A Mơc tiªu: KiÕn thøc:  BiÕt nãi lêi y/c đề nghị tình cụ thể Kỹ năng: Thực nói lời yêu cầu , đề nghị Thái độ: Biết phê bình, nhắc nhở không biết, nói lời yc, đề nghị ... sau học? áo mưa + Ngọc đề nghị Hà cho chung áo mưa - Ngọc làm đó? +3->5 HS nói lời đề nghị - Hãy nói lời đề nghị Ngọc với Hà? + Giọng nhẹ nhàng, thái độ lịch - Hà nói lời đề nghị với giọng, thái...
 • 6
 • 1,237
 • 20
Biết nói lời yêu cầu đề nghị

Biết nói lời yêu cầu đề nghị

Tư liệu khác

... phải nói lời yêu cầu, đề nghị b) Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân không cần thiết c) Chỉ nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi d) Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc ... với người lớn tuổi d) Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng + đ) Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác ... Lựa lờinói cho vừa lòng Đ Nói nội dung tranh Việc làm tranh ? Việc làm tranh sai? S Đ Đ Bài tập 3: Hãy đánh dấu + vào trước ý kiến mà em tán thành a) Em cảm thấy ngại ngần phải nói lời yêu...
 • 14
 • 183
 • 0
Bài giảng đạo đức lớp 2 bài biết nói lời yêu cầu, đề nghị

Bài giảng đạo đức lớp 2 bài biết nói lời yêu cầu, đề nghị

Lớp 2

... ngần phải nói lời yêu cầu, đề nghị b) Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân khơng cần thiết c) Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi d) Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần ... đ) Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác Thứ tư ngày 20 tháng năm 2 010 o đc Bài 10 : biết nói lời yêu cầu, đề nghị * Ghi nhớ Lời nói chẳng tiền mua Lựa lờinói ... yêu cầu, đề nghị * Bài : Tâm Nam sátNam tranhmuốn cho nộichì dung GiờQuan học vẽ, mbiết ợn bút củatranh bạn Tâm Em đoán xem, Nam nói với Tâm ? Th t ngy 20 thỏng nm 2 010 o đc Bài 10 : biết nói lời...
 • 10
 • 509
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008