tiếp tục nghiên cứu chế tạo các module sản xuất linh hoạt hệ thống sản xuất linh hoạt

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HOÁ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HOÁ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

Cơ khí - Chế tạo máy

... nghệ để đào tạo cán kỹ thuật, công nhân, tiến tới làm chủ thiết bị tạo tiền đề cho trình chế tạo máy sau 15 1.4.3 Tiếp tục nghiên cứu chế tạo module sản xuất linh hoạt, hệ thống sản xuất linh ... thực hệ thống gọi trình sản xuất tích hợp Trong hệ thống sản xuất tích hợp, chức thiết kế chế tạo gắn kết với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cho phép tạo sản phẩm nhanh 10 chóng qui trình sản xuất linh hoạt ... động hệ thống sản xuất linh hoạt 2.1.1 Dây chuyền sản xuất tự động 2.1.1.1 Khái niệm Dây chuyền sản xuất tự động có đặc điểm sau đây: - Hệ thống thiết bị sản xuất hay vài loại sản phẩm định với sản...
 • 118
 • 1,055
 • 7
nghiên cứu và ứng dụng hệ thống tự động phân phối cho lưới điện huyện phổ yên

nghiên cứu và ứng dụng hệ thống tự động phân phối cho lưới điện huyện phổ yên

Thạc sĩ - Cao học

... thc s k thut o 90 DGR1 Vùng hoạt động Active Sớm pha BUS o 180 o Đ-ờng dây phân phối Chậm pha Non-Active C1 DGR1 Rg o 270 Điểm cố io o 90 Đ-ờng dây phân phối DGR1 Vùng hoạt động Active C2 DGR2 Lead ... trung tõm hc liu 47 CHK 13- TBM&NM http://www.lrc.tnu.edu.vn/ Lun thc s k thut (a) Đa chế độ LED Vỏ Lõi (b) Đơn chế độ LASE Hỡnh 2-29: So sỏnh 02 loi cỏp si quang 2.3.2.4 Thit b lp t trung tõm iu ... li thụng thng v h thng li phõn b c chp nhn M v Nht H thng d phũng c s dng trờn khp th gii V mt linh hot kt ni ph ti, h thng mch vũng v h thng cú d phũng l h thng thng xuyờn c ng dng Trong ú,...
 • 78
 • 485
 • 2
tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  NGHIÊN cứu và ỨNG DỤNG hệ THỐNG tự ĐỘNG PHÂN PHỐI CHO lưới điện HUYỆN PHỔ yên

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu và ỨNG DỤNG hệ THỐNG tự ĐỘNG PHÂN PHỐI CHO lưới điện HUYỆN PHỔ yên

Kỹ thuật

... thc s k thut o 90 DGR1 Vùng hoạt động Active Sớm pha BUS o 180 o Đ ờng dây phân phối Chậm pha Non-Active DGR1 C1 Rg o 270 Điểm cố io o 90 Đ ờng dây phân phối DGR1 Vùng hoạt động C2 Active DGR2 Lead ... truyn gi liu ATM tng lai Hc viờn: Nguyn Th Nm 22 CHK13TBM&NM Lun thc s k thut (a) Đa chế độ LED Vỏ Lõi (b) Đơn chế độ LASE Hỡnh 2-29: So sỏnh 02 loi cỏp si quang 2.3.2.4 Thit b lp t trung tõm iu ... phân phối DGR1 Vùng hoạt động C2 Active DGR2 Lead Sớm pha o 180 o Chậm pha Non-Active Vùng không hoạt động o 270 Hỡnh 2-20: Nguyờn lý hot ng ca DGR 2.3.1.7 H thng úng ct u ngun cho trm phõn phi...
 • 48
 • 438
 • 1
Nghiên cứu và ứng dụng hệ thống tự động phân phối cho lưới điện huyện đồng hỷ

Nghiên cứu và ứng dụng hệ thống tự động phân phối cho lưới điện huyện đồng hỷ

Thạc sĩ - Cao học

... thng ca DGR o 90 DGR1 Vùng hoạt động Active Sớm pha BUS o 180 o Đ-ờng dây phân phối Chậm pha Non-Active C1 DGR1 Rg o 270 Điểm cố io o 90 Đ-ờng dây phân phối DGR1 Vùng hoạt động Active C2 DGR2 Lead ... http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DAS DAS telephone RTU Hỡnh 2.28 H thng truyn d liu ATM tng lai (a) Đa chế độ LED Vỏ Lõi (b) Đơn chế độ LASE Hỡnh 2.29 So sỏnh 02 loi cỏp si quang 2.3.2.4 Thit b lp t trung tõm iu ... th c kớch hot t mn hỡnh * Thời gian thực thể hiện: -Trạng thái máy cắt,tình hình vận hành rơle -Các thông số dòng áp *Thời gian thực đ-ợc điều chỉnh máy cắt Tắt,bật điều khiển hiển thị CDS FCB...
 • 82
 • 507
 • 2
Nghiên cứu và xây dựng hệ thống dịch tự động jrai  việt và việt  jrai

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống dịch tự động jrai việt và việt jrai

Kỹ thuật

... ph m vi nghiên c u Đ i tư ng nghiên c u - Các văn b n văn hóa hóa ti ng Jrai 5 - Các ph n m m d ch t ñ ng hi n có - Các phương pháp d ch t ñ ng - Các công c ñánh giá d ch t ñ ng Ph m vi nghiên ... song ng Các lu t ph i ñư c ñ m b o xác, bao quát, không mâu thu n d ki m soát so v i lu t ñư c xây d ng m t cách th công c a nhà ngôn ng h c 1.6 NH N XÉT CÁC PHƯƠNG PHÁP D CH MÁY 1.7 CÁC PHƯƠNG ... trung vào nghiên c u v d ch tài li u d ng văn b n văn hóa ti ng Vi t ti ng Jrai Phương pháp nghiên c u - Tìm hi u h d ch t ñ ng ñã có ñ tìm phương pháp d ch máy mà h d ch hi n ñang s d ng - Nghiên...
 • 26
 • 1,118
 • 0
Luận văn:Nghiên cứu và xây dựng hệ thống dịch tự động Jrai - Việt và Việt - Jrai pdf

Luận văn:Nghiên cứu và xây dựng hệ thống dịch tự động Jrai - Việt và Việt - Jrai pdf

Thạc sĩ - Cao học

... ph m vi nghiên c u Đ i tư ng nghiên c u - Các văn b n văn hóa hóa ti ng Jrai 5 - Các ph n m m d ch t ñ ng hi n có - Các phương pháp d ch t ñ ng - Các công c ñánh giá d ch t ñ ng Ph m vi nghiên ... song ng Các lu t ph i ñư c ñ m b o xác, bao quát, không mâu thu n d ki m soát so v i lu t ñư c xây d ng m t cách th công c a nhà ngôn ng h c 1.6 NH N XÉT CÁC PHƯƠNG PHÁP D CH MÁY 1.7 CÁC PHƯƠNG ... trung vào nghiên c u v d ch tài li u d ng văn b n văn hóa ti ng Vi t ti ng Jrai Phương pháp nghiên c u - Tìm hi u h d ch t ñ ng ñã có ñ tìm phương pháp d ch máy mà h d ch hi n ñang s d ng - Nghiên...
 • 26
 • 596
 • 1
Nghiên cứu và xây dựng hệ thống chương trình tiếp dân điện tử phục vụ trả lời ý kiến liên quan đến công nghiệp, thương mại trên website của bộ công thương

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống chương trình tiếp dân điện tử phục vụ trả lời ý kiến liên quan đến công nghiệp, thương mại trên website của bộ công thương

Báo cáo khoa học

... thiết Kết nghiên cứu Sau trình tiến hành nghiên cứu, nhóm tác giả xây dựng hệ thống chương trình triển khai thử nghiệm hệ thống mạng Bộ Kết thử nghiệm cho thấy hệ thống chương trình hoạt động ... vậy, nhóm nghiên cứu xác định đối tượng nghiên cứu Vụ chức Phần phân tích thiết kế hệ thống được khảo sát chi tiết đơn vị để thiết kế xây dựng hệ thống chương trình Phương pháp nghiên cứu Để đạt ... Tin học hóa qui trình cập nhật ý kiến trả lời, (5) Hệ thống quản trị hệ thống Đối tượng nghiên cứu Hệ thống chương trình xây dựng nhằm đưa hệ thống phần mềm vào triển khai thực tế Bộ Công Thương...
 • 45
 • 642
 • 0
NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯƠNG TÁC TỰ ĐỘNG BẰNG GIỌNG NÓI DỰA TRÊN CẠC GIAO TIẾP SYNWAY ppsx

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯƠNG TÁC TỰ ĐỘNG BẰNG GIỌNG NÓI DỰA TRÊN CẠC GIAO TIẾP SYNWAY ppsx

Cao đẳng - Đại học

... tiện dụng Đáng ý với hệ thống hệ thống mã nguồn mở Asterisk viết ngôn ngữ C chạy hệ điều hành Linux đời vào năm 1999 Mark Spencer (Mỹ) phát triển Đây hệ thống miễn phí hệ thống có nhược điểm việc ... hệ thống tương tác tự động có hạn chế chất lượng không cao, xây dựng hệ thống hoạt động ổn định dựa thiết bị Hiện nay, thị trường tồn nhiều loại cạc giao tiếp khác Digium, Donjin, Synway… Hệ ... hay nói cách khác chuyển từ tiếng nói sang văn (Speech Recoginize) Giải pháp 3.1 Nguyên lý hoạt động mô hình hệ thống Khi người sử dụng thực gọi tới hệ thống, cạc CTI phát thông qua hệ thống tự...
 • 6
 • 346
 • 1
NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN LOẠI SẢN PHẨM TỰ ĐỘNG

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN LOẠI SẢN PHẨM TỰ ĐỘNG

Báo cáo khoa học

... nghệ để đào tạo cán kỹ thuật, công nhân, tiến tới làm chủ thiết bị tạo tiền đề cho trình chế tạo máy sau 1.4.3 Tiếp tục nghiên cứu chế tạo module sản xuất linh hoạt, hệ thống sản xuất linh hoạt ... thực hệ thống gọi trình sản xuất tích hợp Trong hệ thống sản xuất tích hợp, chức thiết kế chế tạo gắn kết với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cho phép tạo sản phẩm nhanh chóng qui trình sản xuất linh hoạt ... động hệ thống sản xuất linh hoạt 2.1.1 Dây chuyền sản xuất tự động 2.1.1.1 Khái niệm Dây chuyền sản xuất tự động có đặc điểm sau đây: - Hệ thống thiết bị sản xuất hay vài loại sản phẩm định với sản...
 • 117
 • 1,529
 • 2
nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động hoá tối ưu cho công nghệ chế biến và bảo quản nông sản

nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động hoá tối ưu cho công nghệ chế biến và bảo quản nông sản

Khoa học tự nhiên

... 7164.855; 7140.150 38 Hệ thống tự động hóa tối u trình chế biến bảo quản chè đen Quy trình chế biến chè đen Tổng công ty chè việt nam ( Phơng pháp OTD ) Nguyên liệu đầu vào Héo chè PC Các công ty khác ... vò n To To Máy Sàng Lên men RH To RH Hệ thống tự động chọn quy trình chế biến tối u theo thông số đầu vào yêu cầu chất lợng RH Sấy Có thể đặt thông số công nghệ cho công đoạn Từ trung tâm điều ... NETWORK Các NM khác NM chố Minh Rng ĐK trung tâm ĐK sấy chè ĐK Lên men liên tục ĐK Héo chè ĐK trộn đóng gói chè Trộn To Máy RH To RH To Máy n To RH Máy RH Máy n Đóng Gói ĐK Kho bảo quản To RH Hệ thống...
 • 144
 • 676
 • 4
Nghiên cứu và xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ việc dạy học trực tuyến trên mạng internet

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ việc dạy học trực tuyến trên mạng internet

Công nghệ thông tin

... Website c xõy dng trờn nn tng struts v jsp Sau õy l biu phõn cp h thng: MVAS Hệ thống website cung cấp thông tin Hệ thống kết nối xử lý tin nhắn Hỡnh 3.1: Biu phõn cp h thng MVAS 50 Lng Thanh ... no cú t u tiờn trựng vi bin cu hỡnh ny s c x lý bi dch v ny Ngoi vic ch nh s tham s truyn cho module x lý tin nhn cng nh hng n vic chn dch v s x lý tin Nu cú nhiu nhúm sms-service cú cựng t ... ni dung tr v trng hp dựng yờu cu HTTP assume-plain-text: Trong trng hp dựng yờu cu HTTP, nu nh module x lý tin khụng t Content-Type cho ni dung tr v thỡ nú s c x lý nh l d liu nh phõn (kiu application/octet-stream)...
 • 81
 • 878
 • 0
NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÍNH CƯỚC GHISE

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÍNH CƯỚC GHISE

Điện - Điện tử - Viễn thông

... trở thành sản phẩm th ơng mại Trên sở card giao tiếp thiết kế nghiên cứu thiết kế giao tiếp cho ứng dụng computer-telephony khác nh trả lời truy xuất liệu qua điện thoại Học viện Công nghệ BC - ... Công nghệ BC - VT Chuyên ngành Công nghệ thông tin b Thay đổi bảng cớc Hình : Giao diện thay đổi bảng cớc c Thống kê ngày Hình : Giao diện thống kê theo ngày Khả ứng dụng đề tài Đề tài tiếp tục ... hiệu quay số DTMF - Mạch giao tiếp với máy tính : Mạch giao tiếp với máy tính qua khe cắm ISA, sử dụng vi mạch lập trình đợc 8255A Mạch giải mã địa cho card giao tiếp thực vào liệu card máy tính...
 • 3
 • 447
 • 0
NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHẰM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TIN HỌC LỚP 12 THPT

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHẰM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TIN HỌC LỚP 12 THPT

Công nghệ thông tin

... Kết xuất báo cáo Chương IV Kiến trúc bảo mật hệ sở liệu §12 Các loại kiến trúc hệ sở liệu Các hệ sở liệu tập trung a Hệ sở liệu cá nhân: Là hệ CSDL có người dùng 40 Lê Thị Hải Yến - Nghiên cứu ... quan hệ 39 Lê Thị Hải Yến - Nghiên cứu xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhằm kiểm tra đánh giá học sinh dạy học tin học lớp 12 THPT Các đặc trưng CSDL quan hệ: - Mỗi quan hệ có ... đánh giá ngành Giáo dục Đào tạo, nhằm phổ biến kiến thức kiểm tra, đánh giá trắc nghiệm khách quan cách thiết kế sử dụng hệ thống Lê Thị Hải Yến - Nghiên cứu xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm...
 • 109
 • 1,954
 • 5
Nghiên cứu và xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ việc dạy học trực tuyến trên mạng interet/intranet

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ việc dạy học trực tuyến trên mạng interet/intranet

Kĩ thuật Viễn thông

... lại cách dễ dàng, tiết kiệm băng thông Do vậy, chúng em chọn đề tài “ Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ việc dạy học trực tuyến mạng K H O A internet/intranet ” nhằm xây dựng lên hệ thống ... điều khiển H.245.Trong trình Đ nghiên cứu thủ tục xử lí gọi, không sâu vào cấu trúc, thành – phần thông tin gói tin mà ta xem xét hoạt động thủ tục C N TT 4.1 Các thủ tục thực kênh H225 RAS : Kênh ... trợ việc truyền liệu đến nhiều địa đích cách dùng chế multicast hỗ trợ hệ thống mạng 14 Giao thức truyền thời gian thực (RTP) thủ tục dựa kỹ thuật IP tạo hỗ trợ để truyền tải liệu yêu cầu thời...
 • 160
 • 643
 • 0
Nghiên cứu và xây dựng hệ thống nhận dạng dựa trên thuật giải ADABOOST

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống nhận dạng dựa trên thuật giải ADABOOST

Thương mại điện tử

... với nhiều miền nghiên cứu nhận dạng khuôn mặt, định vị khuôn mặt, theo dõi mặt người hay nhận dạng cảm xúc mặt người… Phát mặt người ảnh phần hệ thống nhận dạng mặt người Các hệ thống nhận dạng ... với độ xác 100% Hệ thống so sánh với hệ thống RowleyBaluja-Kanade (sử dụng mạng neural), Schneiderman-Kanade (sử dụng phương pháp thống kê), cho thấy tỉ lệ nhận dạng ngang nhau, hệ thống Viola Jones ... MLL HighGUI Các hàm xử lý Các thuật toán Các hàm thủ ảnh giải thuật học máy, bao gồm tục làm việc với file thị giác máy tính phân cụm, ảnh file video phân loại thống kê CXCORE Nhóm Các cấu trúc...
 • 32
 • 2,713
 • 6

Xem thêm