tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

Những tranh chấp do chậm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Những tranh chấp do chậm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Khoa học xã hội

... Chậm thực hiện nghĩa vụ dân sự 1. Chậm thực hiện nghĩa vụ dân sựnghĩa vụ vẫn chưa được thực hiện hoặc chỉ được thực hiện một phần khi thời hạn thực hiện nghĩa vụ đã hết.2. Bên chậm thực hiện ... nghĩa vụ dân sựnghĩa vụ dân sự vẫn chưa được thực hiện hoặc chỉ được thực hiện một phần thì thời hạn thực hiện nghĩa vụ đã hết. Trong trường hợp này, bên chậm thực hiện nghĩa vụ phải thông báo ... có nghĩa vụ vẫn phải thực hiện nghĩa vụ và bồi thường thiệt hại; nếu thực hiện nghĩa vụ không còn cần thiết đối với bên có quyền thì bên này có quyền từ chối tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ...
 • 13
 • 1,385
 • 4
Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Khoa học xã hội

... của bên có nghĩa vụ để khấu trừ giá trị nghĩa vụ trong trường hợp nghĩa vụ đó bị vi phạm.Như vậy, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự sẽ nâng cao ý thức thực hiện nghĩa vụ đúng và ... có quyền sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ nếu đến hạn mà nghĩa vụ bị vi phạm. Bảo lãnh mang đầy đủ những đặc điểm của một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự: 3.2. Đặc ... có nghĩa vụ không có tài sản để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ. Pháp luật cho phép người thứ ba đứng ra cam kết trước người có quyền về việc thực hiện thay nghĩa vụ của người có nghĩa vụ. ...
 • 17
 • 10,849
 • 31
Nghĩa vụ dân sự liên đới và thực hiện nghĩa vụ dân sự liên đới.

Nghĩa vụ dân sự liên đới và thực hiện nghĩa vụ dân sự liên đới.

Khoa học xã hội

... vụ dân sự liên đới ở trên là một chủ thể có quyền và nhiều chủ thể có nghĩa vụ. 2. Nội dung của thực hiện nghĩa vụ dân sự liên đới.2 Nghĩa vụ dân sự liên đới và thực hiện nghĩa vụ dân sự liên ... thể có nghĩa vụ “chết” mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ ………………5 d. Chia phần trong thực hiện nghĩa vụ dân sự liên đới……… ……6 2.Một số vấn đề trong thực hiện nghĩa vụ dân sự liên đới….6 ... và thực hiện nghĩa vụ dân sự liên đới.B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀI. Cơ sở lí luận1. Khái niệm thực hiện nghĩa vụ dân sự liên đớiTheo khoản 1 điều 298 thì thưc hiện nghĩa vụ dân sự liên đới là: “Nghĩa...
 • 17
 • 1,793
 • 2
Xây dựng một tình huống liên quan đến việc hoãn thực hiện nghĩa vụ dân sự, để qua đó phân tích làm rõ các quyền và nghĩa vụ của các bên theo dữ kiện trong tình huống được xây dựng

Xây dựng một tình huống liên quan đến việc hoãn thực hiện nghĩa vụ dân sự, để qua đó phân tích làm rõ các quyền và nghĩa vụ của các bên theo dữ kiện trong tình huống được xây dựng

Khoa học xã hội

... tổ chức. Điều 287 Bộ luật dân sự 2005quy định về hoãn thực hiện nghĩa vụ dân sự: “1. Khi không thể thực hiện được nghĩa vụ dân sự đúng thời hạn thì bên có nghĩa vụ phải thông báo ngay cho bên ... không thể thông báo.2.Bên có nghĩa vụ được hoãn việc thực hiện nghĩa vụ nếu bên có quyềnđồng ý. Việc thực hiện nghĩa vụ dân sự khi được hoãn vẫn được coi là thực hiện đúng thời hạn.”Vì trong ... hoãn thực hiện làbao lâu, nên các bên có quyền thỏa thuận, và pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận3này. Sau khi đã thống nhất hoãn thực hiện nghĩa vụ dân sự thì việc thực hiện nghĩa vụ dân sự khi...
 • 4
 • 1,588
 • 6
Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

Kế toán

... tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh thực tế năm báo cáo.2. Phân tích hoạt động tài chính a) Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán- = = = 2,8 (lần)- = = = 1,64 (lần) b) Chỉ tiêu kết cấu ... quan, thực tập nghiêm túc chịu khó nghiên cứu học hỏi.Về nội dung thực tập: đà bám sát vào thực tế hoạt động của công ty và công tác của bộ máy kế toán công ty: các nội dung đà thể hiện đợc ... gồm:Phần I: LÃi - Lỗ phần này phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Phần II: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nớc.Phần III: Thuế GTGT đợc khấu trừ, đà khấu trừ và khấu trừ cuối kỳ.Công...
 • 33
 • 1,302
 • 1
191 Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

191 Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

Kế toán

... tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh thực tế năm báo cáo.2. Phân tích hoạt động tài chính a) Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán- = = = 2,8 (lần)- = = = 1,64 (lần) b) Chỉ tiêu kết cấu ... gồm:Phần I: LÃi - Lỗ phần này phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Phần II: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nớc.Phần III: Thuế GTGT đợc khấu trừ, đà khấu trừ và khấu trừ cuối kỳ.Công ... rất phù hợp với hiện tại. Bộ máy quản lý sản xuất, kinh doanh của công ty đợc tổ chức khoa học phù hợp với điều kiện thực tế của công ty.Công tác kế toán - tài chính đà thực hiện đúng, đủ chế...
 • 33
 • 853
 • 0
CÁCH THứC YÊU CầU THựC HIệN NGHĨA Vụ BảO LÃNH TRONG BảO LÃNH NGÂN HÀNG.doc

CÁCH THứC YÊU CầU THựC HIệN NGHĨA Vụ BảO LÃNH TRONG BảO LÃNH NGÂN HÀNG.doc

Tài chính - Ngân hàng

... cho nghĩa vụ hoàn trả sau này trong trường hợp tổ chức tín dụng phải thực hiện nghĩa vụ thay cho họ;được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình mà nghĩa vụ đó ... hàng bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.2. Cách thức bên bảo lãnh (tổ chức tín dụng) yêu cầu bên được bảo lãnh (khách hàng) thực hiện nghĩa vụ. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ bảo lãnh, tổ ... bên khách hàng không thực hiện nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh, nếu cam kết bảo lãnh đê cập như một điều kiện để thực hiện nghã vụ bảo lãnh+ Bên nhận...
 • 18
 • 1,523
 • 4
Thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ trong hợp đồng vay tài sản

Thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ trong hợp đồng vay tài sản

Khoa học xã hội

... 355 Bộ luật dân sự 2005Điều 355 qui định: Xử lý tài sản thế chấp “Trong trường hợp đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì việc xử ... một nghĩa vụ. Điều 347 Bộ Luật Dân Sự 2005 qui định “Trong trường hợp thế chấp nhiều tài sản để bảo đảm thực hiện một nghĩa vụ dân sự thì mỗi tài sản được xác định bảo đảm thực hiện toàn bộ nghĩa ... phần hoàn thiện hơn cơ sở pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng. Trong đó các qui định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự được sửa đổi theo hướng hoàn thiện và đầy...
 • 54
 • 1,194
 • 6
thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ trong hợp đồng vay tài sản

thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ trong hợp đồng vay tài sản

Khoa học xã hội

... nghĩa vụ coi như được bảo đảm toàn bộ, kể cả nghĩa vụ bồi thường thiệt hại”. Nghĩa vụ được bảo đảm một phần hoặc toàn bộ có thể là nghĩa vụ hiện tại hay nghĩa vụ có điều kiện. Dù là nghĩa vụ ... dân sự 2005 và các văn bản pháp luật mới hiện nay về thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ.Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ là điều hết sức ... không được đem thế chấp bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ. Điều 324 Bộ Luật Dân Sự 2005 qui định “một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự, nếu có giá trị tại thời...
 • 59
 • 850
 • 3
QUAN HỆ CẤP DƯỠNG CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG ĐỐI VỚI CON VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG GIA ĐÌNH

QUAN HỆ CẤP DƯỠNG CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG ĐỐI VỚI CON VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG GIA ĐÌNH

Khoa học xã hội

... đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng.Cơ quan trung gian dàn xếp để bên có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ của họ, và trongtrường hợp cần thiết, có thể khởi kiện đòi thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng ... việc thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng.Các cơ quan trung ương có thể ủy quyền cho các tổ chức nhà nước hoặc tư nhân khác thực hiện một số công việc.Về nguyên tắc, bên yêu cầu việc thực hiện nghĩa vụ ... thiệp nhằm hỗ trợ cho những người có nghĩa vụ, mặc dù người có nghĩa vụ có lý do chính đáng để yêu cầu giảm bớt nghĩa vụ của họmột số quốc gia không thực sự nỗ lực trong việc bảo vệ quyền của...
 • 6
 • 965
 • 4
Ba vụ việc có tranh chấp về hợp đồng vay tiền có biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của bên vay

Ba vụ việc có tranh chấp về hợp đồng vay tiền có biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của bên vay

Tài chính - Ngân hàng

... pháp luật hiện hành về hợp đồng vay tài sản:Luật dân sự ghi nhận các vấn đề liên quan đến hợp đồng vay tài sản từ điều 471 đến điều 479. So với bộ luật dân sự năm 1995 thì bộ luật dân sự năm ... là đối tượng của hợp đồng vay tài sản. Điều 474 BLDS quy định nghĩa vụ trả nợ của bên vay cũng chỉ nêu ra hai trường hợp là nghĩa vụ trả nợ khi vay tài của bà Mến. Tất cả những vấn đề trên cần ... xe ôtô. Theo trên bà Tư đã trả ngân hàng 2 tỷ đồng. Căn cứ trên chứng từ thì bà tư đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của mình vậy chỉ còn trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại là 1.2 tỷ đồng...
 • 13
 • 1,418
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25