tiêu chuẩn kết cấu bê tông cốt thép toàn khối

Tài liệu Tiêu chuẩn Việt Nam:Kết cấu bê tông cốt thép pdf

Tài liệu Tiêu chuẩn Việt Nam:Kết cấu tông cốt thép pdf

Kiến trúc - Xây dựng

... băng, nền nhà, kết cấu khối lớn không hoặc ít cốt thép (t|ờng chắn, móng block .) - Kết cấu khối lớn có tiết diện lớn hoặc trung bình - Kết cấu tông cốt thép có mật độ cốt thép dày đặc, ... công tông khối lớn 6.8.1. Các kết cấu tông tông cốt thép đ|ợc gọi là khối lớn khi kích th|ớc cạnh nhỏ nhất không d|ới 2,5m và chiều dày lớn hơn 0,8m. Khi thi công tông khối ... quá 3%. B.2. Xử lý cốt thép. B.2.1. Để tiết kiệm cốt thép dùng cốt thép xử lý nguội trong các kết cấu tông cốt thép. a) Xử lý kéo nguội, dùng cốt thép trơn cán nóng và thép có gờ cán nóng,...
 • 40
 • 2,140
 • 11
Bài tập kết cấu bê tông cốt thép - P1

Bài tập kết cấu tông cốt thép - P1

Kiến trúc - Xây dựng

... bày ba giai đoạn làm việc của kết cấu tông thông qua thí nghiệm phá hoại dầm đơn giản chịu uốn.Câu số 36: Trình bày cấu tạo và đặc điểm tính toán bản tông cốt thép trên nền đàn hồi.Câu ... dẻo? Điều kiện để kết cấu tông có thể xảy ra phá hoại dẻoCâu số 38: Các loại cốt thép dọc trong dầm: Trình bày các yêu cầu về cấu tạo và nêu chức năng của từng loại cốt thép đó.Câu số 39: ... phải neo cốt thép? . Quy định về neo cốt thép theo TCVNCâu số 32: Tại sao phải quy định chiều dày lớp bảo vệ cốt thép? Nêu quy định về chiều dày lớp bảo vệ và nguyên tắc bố trí cốt thép trong...
 • 3
 • 18,069
 • 335
Bài tập kết cấu bê tông cốt thép - P3

Bài tập kết cấu tông cốt thép - P3

Kiến trúc - Xây dựng

... môn Kết cấu tông (Dùng cho SV khoa Kiến trúc)Thời gian làm bài : 90 phútđề thi sốCâu số 1: Phân nhóm cốt thép theo TCVN.Câu số 2: Nêu trình tự tính toán khung tông cốt thép đổ toàn khối. Câu ... Kết cấu BTCT và K/c Gạch đá Số trình: 5 Bộ môn Kết cấu tông (Dùng cho SV khoa Kiến trúc)Thời gian làm bài : 90 phútđề thi sốCâu số 1: Mục đích của việc sử dụng cốt thép trong kết cấu ... tông cốt thép đổ toàn khối. Chủ nhiệm bộ môn15Trờng đại học kiến trúc hà nội Bộ câu hỏi thi hết học phần Khoa Xây dựng Môn học: Kết cấu BTCT và K/c Gạch đá Số trình: 5 Bộ môn Kết cấu Bê...
 • 62
 • 7,392
 • 23
Bài tập kết cấu bê tông cốt thép - P4

Bài tập kết cấu tông cốt thép - P4

Kiến trúc - Xây dựng

... lợng cốt thép khá lớn (à=à>1.5%) cần tăng kích thớc tiết diện, tăng cấp độ bền của tông hoặc nhóm cốt thép để tính lại. Trong bài toán cấu kiện chịu nén việc tăng cấp độ bền của tông ... cấp độ bền của tông hoặc nhóm cốt thép để tính lại. Trong bài toán cấu kiện chịu nén việc tăng cấp độ bền của tông tỏ ra khá hiệu quả. Để dễ dàng cho việc chọn, bố trí cốt thép và thi công, ... thức tính cốt thép ở mục 1.6.1.1.7. Một số chú ý: Kết quả tính cốt thép theo các công thức trên có thể là số dơng hoặc âm. Nếu tính ra kết quả dơng cần kiểm tra điều kiện hàm lợng cốt thép tối...
 • 8
 • 5,186
 • 169
Bài tập kết cấu bê tông cốt thép - P5

Bài tập kết cấu tông cốt thép - P5

Kiến trúc - Xây dựng

... 21-Giải thích cấu tạo cốt thép ở nút?22-Chỉ ra trờng hợp Mmax của dầm?23-Tại sao ko tính cốt xiên?24-Tại sao cốt đai ở cột bố trí đều nhau? -vì thờng bố trí theo cấu tạo25-Tại sao chọn ... bao nhiêu cách tính khung( 3 : ngang , dọc và ko gian)26-Hệ kết cấu chịu lực chính của công trình( khung + tờng). Tại sao chọn kết cấu này? 27- Sơ đồ tính khung phẳng: - trục cột theo trục định ... cột 33- Tác dụng của cốt treo ?chống nén cục bộ34- khung biên và khung giữa, khung nào nguy hiểm hơn?khung biên vì nó chịu xoắn mà btct chịu xoắn kém35- tại sao cốt thép đặt theo phơng cạnh...
 • 2
 • 3,447
 • 57
Bài tập kết cấu bê tông cốt thép - P6

Bài tập kết cấu tông cốt thép - P6

Kiến trúc - Xây dựng

... giản nh sau:2.1. Chọn cốt đai theo yêu cầu cấu tạo: bao gồm nhóm của thép đai, đờng kính cốt đai, số nhánh cốt đai và bớc cốt đai (đ nêu ở trên)Ã(Khi cấu tạo cốt đai, lu ý cốt đai đợc đặt với ... cần tăng thêm đờng kính của cốt đai hoặc số nhánh cốt đai, sau đó quay trở lại bớc 2.2.Qui trình thiết kế cốt đai không dùng cốt xiên cho cấu kiện chịu uốn sử dụng tông nặng1. Kiểm tra điều ... của cốt thép đai vuông góc với trục dọc cấu kiện, đợc xác định theo công thức: wwà511+= 1.3 (73)trong đó: bsA,EEswwbs==àEs, Eb - mô đun đàn hồi của cốt thép tông, ...
 • 3
 • 4,366
 • 80
Bài tập kết cấu bê tông cốt thép - P7

Bài tập kết cấu tông cốt thép - P7

Kiến trúc - Xây dựng

... tính toán cấu kiện tông cốt thép chịu nén cục bộa) khi tải trọng cục bộ đặt trên toàn bộ chiều rộng của cấu kiện; b) khi tải trọng cục bộ đặt trên toàn bộ bề rộng nằm ở vùng mép cấu kiện; ... lăng trụ quy đổi của tông khi tính toán chịu nén cục bộ, đợc xác định theo công thức:Hình 7 Cấu kiện chịu nén có đặt cốt thép gián tiếpa) dạng lới thép; b) dạng cốt thép xoắn Giá trị red,bR ... đối với tông có cấp B25 và cao hơn;+312 loclocbA/A=nhng không lớn hơn các giá trị sau:+ khi sơ đồ đặt lực theo hình 16a, c, d, e, h:đối với tông nặng, tông hạt nhỏ, tông nhẹ:cấp...
 • 6
 • 3,324
 • 66
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối

Kết cấu tông tông cốt thép toàn khối

Kiến trúc - Xây dựng

... công30TIÊU CHUẩN việt nam tcvn 4453 - 1995Phụ lục B Cốt thép của các kết cấu tông cốt thép B.1. Phânloại và tính chất của cốt thép B.1.1. Cốt thép trong các kết cấu tông cốt thép đ ợc ... tạo: thép cán nóng và thép cán nguội. b) Theo điều kiện sử dụng: Cốt thép trong kết cấu tông cốt thép th ờng và cốt thép trong kết cấu tông ứng suất tr ớc. c) Theo tình hình dạng: cốt thép ... dụng)24TIÊU CHUẩN việt nam tcvn 4453 - 1995B.2. Xử lý cốt thép B.2.1. Để tiết kiệm cốt thép cho phép dùng cốt thép xử lý nguội trong các kết cấu tông cốt thép. B.2.2. Khi xử lý cốt thép (kéo...
 • 40
 • 3,195
 • 1
Kết cấu bê tông cốt thép - Chương 1

Kết cấu tông cốt thép - Chương 1

Thạc sĩ - Cao học

... tiết) Tiêu đề Chương 1 (3 tiết - tun 1) Gii thiu chung và các phương pháp thit k Chương 2 (1 tiết - tun 2) Vt liu tông ct thép Chương 3 (2 tiết - tun 2) Bê tông ct thép ... LTHTT (linearly elastic model) hay SBVL  tính ng sut ca các kt cu thép hay ng sut trong tông và ct thép ca kt cu BTCT. ng sut trong cu kin yêu cu phi nh hơn ng sut ... University, CA, USA). Các ch  trình bày bao gm:  Các phương pháp thit k  Vt liu tông ct thép  Phân tích mômen- cong  Phân tích ưng chy do (yieldline analysis) ca tm sàn...
 • 8
 • 2,132
 • 20
Kết cấu bê tông cốt thép - Chương 2

Kết cấu tông cốt thép - Chương 2

Kiến trúc - Xây dựng

... Kế Kết Cấu BTCT Biên dịch: PhD Hồ Hữu Chỉnh Chương 2: VẬT LIỆU TÔNG CỐT THÉP Chương 2: VẬT LIỆU TÔG CỐT THÉP 2.1 CỐT THÉP THEO TIÊU CHUẨ MỸ 2.1.1 Kích thước và mác thépThép ... Chương 2: VT LIU TÔN G CT THÉP 2.2 TÔG THEO TIÊU CHUẨ MỸ Bê tông là hn hp ca ximăng, nưc, ct liu á, cát và các ph gia. Có 3 loi tông:  tông thưng (ormalweight ... cưng  tông ch xp xĩ 0,75 → 0,85 f’c ; xem hình v bên dưi ca MacGregor: Mô un àn hi ca tông ph thuc vào loi ct liu ln ưc dùng. Ví d, mô un àn hi ca tông thưng...
 • 10
 • 1,435
 • 30

Xem thêm