thuyết minh đồ án thiết kế sản phẩm với cad hộp giảm tốc khai triển 2 cấp

TNUT Thuyết minh đồ án thiết kế sản phẩm với CAD Hộp giảm tốc với Bánh Răng Côn

TNUT Thuyết minh đồ án thiết kế sản phẩm với CAD Hộp giảm tốc với Bánh Răng Côn

Cơ khí - Vật liệu

... Cơ Khí - 22  Thuyết Minh Đồ Án - - Thiết Kế Sản Phẩm Cad σ F max = σ F K qt ≤ [ σ F ] max (15) Ta có: σ F 1max = σ F K qt = 103, 6 .2, = 22 7, 92 σ F 2max = σ F K qt = 106, 2. 2, = 23 3, 64 Mà: ... = 22 44,58 Ft3 = 5763,54 Fa3 = 1 526 , 02 (N) (N) (N) M a = Fa d ae 28 6, 28 = 827 , 29 = 118418, 29 2 (Nmm) M t = Ft d ae 28 6, 28 = 23 90, = 3 422 33, 43 2 (Nmm) da3 105,3 = 1 526 , 02 = 80344,95 2 d ... 48 Thuyết Minh Đồ Án - - Thiết Kế Sản Phẩm Cad a) Sơ đồ trục, chi tiết quay lực từ chi tiết quay tác dụng lên trục vẽ hình vẽ đây: Trong đó: Fr2 = 26 9, 92 (N) Ft2 = 23 90,9 (N) Fa2 = 827 ,29 ...
 • 83
 • 1,124
 • 0
Đồ án Thiết kế sản phẩm với CAD: Hộp giảm tốc khai triển tổng hợp

Đồ án Thiết kế sản phẩm với CAD: Hộp giảm tốc khai triển tổng hợp

Cơ khí - Vật liệu

... 2, 5m Db1 = D1.cos Db2 = D2.cos Dw = 2a/(u+1) (0,01 0, 02) aW bW1 = ba aW1 Z2 = U1 Z1 Kt n qu 137 46, 02 227 ,99 50, 02 231,99 39, 02 222 ,99 43 ,24 21 4 ,24 46 45 4,96 22 109 0 17, 02 1, 92 1,63 v mm mm mm ... chn: k2 = 10 => l 22 = 0,5(lm2 + b0) + k1 + k2 = 0,5(60 +25 )+10+10= 62, 5 (mm) - Ta cú: l23 = l 22+ 0,5(lm2+lm3) + k1= 62, 5 + 0,5(60+60)+10=1 32, 5(mm) - Ta cú: l21 = lm2 + lm3+3k1+2k2+b0= 60+60+30 +20 +25 =195(mm) ... (mm) Ta cú: X 2max = d a2 23 1,99 - h 2max = - 20 = 95,995 (mm) 2 TRNG I HC K THUT CễNG NGHIP THI NGUYấN Lp: LT09B 31 Đồ án môn học X 2min = Thiết kế sản phẩm với CAD d a2 23 1,99 - h 2min = - 10...
 • 94
 • 995
 • 2
Thuyết minh đồ án thiết kế sản phẩm với CAD Hộp GT Phân Đôi Cấp Chậm

Thuyết minh đồ án thiết kế sản phẩm với CAD Hộp GT Phân Đôi Cấp Chậm

Cơ khí - Vật liệu

... 22 3563,113Nmm 2 48 M zC = M z B = 2. 223 563,113 = 447 126 , 22 5 Nmm 49 Biu mụmen trc II: A Fa2 Fa2 FXA Ft2 Fr2 B C Ft2 FXE E Fr2 D Fr3 FYA FYE Ft3 l 22 l23 l24 l21 195759,5 82 97856 ,29 6 129 72, 4 92 (N.mm) ... 2: +)l 22 = 0,5(lm 22 + b 02 ) + k1 + k2 = 0.5(60 + 27 ) + 10 + = 58, 5( mm) +)l23 = l 22 + 0,5(lm 22 + lm 23 ) + k1 = 58, + 0,5(60 + 100) + 10 = 148,5( mm) +)l24 = 2. l23 l 22 = 2. 148,5 58,5 = 23 8,5( ... cho phộp, MPa +) Vi T1=6 522 7,983 (N.mm) [ ] =20 (MPa) d1 6 522 7,983 = 25 ,359( mm) 0, 2. 20 +) Vi T2= 447 126 , 25 1 (N.mm) [ ] =20 (MPa) d2 447 126 , 25 1 = 48,171(mm) 0 ,2. 20 +) Vi T3=1033 922 ,366...
 • 86
 • 1,296
 • 5
Thuyết minh đồ án Thiết kế sản phẩm với cad

Thuyết minh đồ án Thiết kế sản phẩm với cad

Cơ khí - Vật liệu

... 0,5.(80 + 27 ) + 18 + 15 = 86,5 Trờng ĐHKTCN Thái Nguyên - 42 - Lớp LT09A Đồ án môn học Thiết kế sản phẩm với CAD l11 l 12 l13 lm13 k3 k2 lm 22 k1 l24 k1 lm 12 l23 l 22 lm23 lm24 bo k3 l21 lm 32 l31 l 32 lm33 ... phẩm với CAD 2. T1 2. 66614 ,2 = = 21 83,71( N ) d w1 61,01 2. T 2. 193 327 ,05 Ft = = = 20 90 ,25 ( N ) d w2 184,98 Ft1 = Ft = 2. T2' 2. 96663, 525 = = 3030 ,2( N ) d w3 63,8 2. T3' 2. 290935,37 Ft = = = 29 04,99( ... khong cỏch trc aw2 = K a (u2 + 1).3 T2' K H [ H ]2 u2 ba Trờng ĐHKTCN Thái Nguyên - 24 - Lớp LT09A Đồ án môn học ú : T2' = Thiết kế sản phẩm với CAD T2 193 327 ,05 = = 96663, 525 ( Nmm) 2 ba : h s,...
 • 80
 • 800
 • 8
Đồ án Thiết kế sản phẩm với CAD pdf

Đồ án Thiết kế sản phẩm với CAD pdf

Cơ khí - Vật liệu

... 6 ,25 6 6,3 4,5 1440 1440 22 9 51 51 429 75 429 75 26 06 82 1,11.106 1,11.106 Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên  Thuyết minh đồ án Phần II Thiết Kế Các Bộ Truyền Hộp giảm tốc thiết kế ... kế hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm để tránh tượng lực dọc trục trục hộp giảm tốc ta chọn truyền bánh cấp nhanh bánh trụ thẳng, cấp chậm truyền bánh trụ nghiêng (đối xứng) 3.1 Thiết kế truyền bánh ... ( Mpa ) ;[ τ ] = 12 ÷ 20 ( Mpa ) để chế tạo 3 .2 Xác định sơ đường kính trục d1 = TI 429 75 =3 = 22 ,07 ( mm ) 0 ,2. [ τ ] 0 ,2. 20 d2 = TII 26 06 82 =3 = 40 ,2 ( mm ) 0 ,2. [ τ ] 0 ,2. 20 TI 1,1.106 d3 =...
 • 68
 • 542
 • 0
Đồ án Thiết kế sản phẩm với CAD đồng trục 2 cấp

Đồ án Thiết kế sản phẩm với CAD đồng trục 2 cấp

Cơ khí - Chế tạo máy

... Thuyết minh đồ án môn học: Thiết kế sản phẩm với CAD l 22 = 0,5.(lm 22 + b 02) + k1 + k2 = 0,5.(40 + 23 ) + 10 + 10 = 52 l23 = l13+l 32+ (b01+b03+lm13) /2+ 2k1+k1=195 l21=l23+l 32= 195+55 =25 0 Trục III ...  d  2mn  21 5 ,99  2. 1,5  21 8,99(mm) Thuyết minh đồ án môn học: Thiết kế sản phẩm với CAD •Đường kính lăn : d w1  2. a w 2. 125   32, 01(mm) ut  6,809 d w2  ut d  6,809 32, 01  21 7 96 ... 1,486 24 9189,48 1,471 24 9698, 72 6,81 Trục II 103, 52 1,84 Trục III 56 ,26 Trục IV 56 ,26 Thuyết minh đồ án môn học: Thiết kế sản phẩm với CAD PHẦN II A THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG I : THIẾT KẾ BỘ...
 • 72
 • 562
 • 1
đồ án thiết kế sản phẩm với CAD

đồ án thiết kế sản phẩm với CAD

Cơ khí - Chế tạo máy

... = d1- 2, 5.m = 53,77 -2, 5 .2, 5 = 47, 52 (mm) df2 = d2 -2, 5.m = 366 ,20 – 2, 5 .2, 5 = 359,95 (mm) - Đường kính vòng đỉnh răng: da1= d1+ 2. m = 53,77 +2. 2,5 = 58,77 (mm) da2= d2 +2. m = 366 ,20 + 2. 2,5 = ...  Đồ án môn học FyA O z FxA Thiết kế sản phẩm với CAD Fa2 A Fr3 Ft2 F r2 x Fa3 B 75,5 25 0 y FyD Ft3 FxD Fr3 FxA A Fxd D C F^a2 B TII FT2 TII m(Fa2) m(Fa3) Fa3 C Fr2 Ft3 Fya D FyD My 380837 ,22 ...  Đồ án môn học Thiết kế sản phẩm với CAD + lm 12 = (1,4 2, 5).dsbI = (1,4 2, 5).50 = (70÷ 125 ) → Chọn lm 12 = 120 (mm) + lm33 = (1,4 2, 5).dsbIII = (1,4 2, 5).75= (105÷187,5) → Chọn lm33 = 120 (mm)...
 • 110
 • 378
 • 0
Câu hỏi đồ án thiết kế sản phảm với CAD

Câu hỏi đồ án thiết kế sản phảm với CAD

Cơ khí - Chế tạo máy

... kh bánh r ă nón? T sao? i t u c i u ỉ n p ng i 21 .Các chi ti ế ph ụ khác ? t ph ả ch ọ nh v ậ Ví d ụ : Vòng đệ ph ẳ t i i n y? m ng, đệ vênh… m 22 .C ố đị h vành bánh vít v thân bánh vít? n i 23 .T ... 17.C ố đị h bánh đ n ai,bánh r ă nón nh ỏ Gi ả thích? ng ? i 18 Đề chnh bánh r ă ă kh nh th ế nào?gi ả thích? i u ỉ ng n p i 19.Gi ả thích c ố t v ị trí l ắ ổ tr ụ vít? i c i p c 20 .Gi ả thích ... cho d ầ bôi tr ng ậ không ½ đườg kính bi ổ l ă i c u n p n n? 24 .T m ộ tr ụ l ph ả ch ọ ổ l ă hai đầ có đườg kính ? i t c i i n n u n 25 .Gi ả thích chi ti ế b ả v ẽ : nhi ệ v ụ t ph ả nh v ậ ….?...
 • 2
 • 418
 • 0
ĐỒ án THIẾT kế sản PHẨM với CAD

ĐỒ án THIẾT kế sản PHẨM với CAD

Cơ khí - Chế tạo máy

... đảm bảo yêu cầu không Kiểm tra mức dầu vận tốc nhỏ (0,8 – 1,5 m/s) lấy chiều sâu ngâm dầu 1/6 bán kính bánh cấp nhanh, bánh cấp chậm khoảng ¼ bán kính 22 Nút tháo dầu Tháo dầu cũ thay bít kín không ... loại mỡ, tốc độ quay ổ, nhiệt độ làm việc ổ Vì bánh trụ nghiêng nên khả tải lớn hơn so với bánh trụ thẳng Trang 46 - II tốc độ vòng quay giảm xuống 21 Que thăm dầu Kiểm tra mức dầu hộp xem có ... định bánh côn nhỏ không bị tuột trình làm việc Trang 32- II 12 Bánh côn lớn Ăn khớp với bánh côn nhỏ để nhận chuyển động mô men từ ND: chế tạo khó so với Thai Nguyen University of Techonology bánh...
 • 8
 • 377
 • 1
thuyết minh đồ án thiết kế cầu bê tông

thuyết minh đồ án thiết kế cầu bê tông

Kiến trúc - Xây dựng

... 0.600 0.72H 0.5 32 L/8 0.390 L/4 0 .24 1 3L/8 0.150 L /2 0. 120 A2 m2 0.630 0.630 0.4 32 0.4 32 0.4 32 0.4 32 Aqd m2 0 .29 5 0 .29 5 0 .29 5 0 .29 5 0 .29 5 0 .29 5 A3 m2 0. 925 0. 925 0. 727 0. 727 0. 727 0. 727 S2 S3 m ... 16.616 26 .09 27 .143 28 .181 28 .589 29 .25 0 29 .25 0 29 .25 0 29 .25 0 29 .25 0 29 .25 0 78.048 77.696 121 .164 124 .22 7 127 .484 128 .783 109.874 107.856 90.854 85.161 81.305 60.167 376.885 381.4 92 4 32. 494 446.449 ... Khoảng cách đến gối L/8 L/4 22 .09 37. 622 26 .09 27 .143 29 .25 0 29 .25 0 121 .164 124 .22 7 90.854 85.161 3L/8 L /2 46. 92 115.97 28 .181 28 .589 29 .25 0 29 .25 0 127 .484 128 .783 81.305 60.167 V.7.6 Tổng hợp...
 • 14
 • 1,834
 • 34
Thuyết minh đồ án thiết kế khung bê tông cốt thép nhà dân dụng

Thuyết minh đồ án thiết kế khung bê tông cốt thép nhà dân dụng

Kiến trúc - Xây dựng

... 32 0.00 c.tạo 0.95 0.10% 3.5 32 0.00 c.tạo 0.95 0.10% 3.5 32 0.00 c.tạo 0.95 0.10% 3.5 32 0.00 c.tạo 0.95 0.10% 24 2 22 2 14 2 22 2 14 2 22 2 14 2 22 2 14 2 22 2 14 2 22 2 14 6 22 2 22 2 22 2 22 ... 3.5 32 0.00 c.tạo 0.95 0.10% 3.5 32 0.08 0.96 3.34 0.35% 3.5 32 0.00 c.tạo 0.95 0.10% 3.5 32 0.17 0.91 7.31 0.77% 3.5 32 0.00 c.tạo 0.95 0.10% 75 2 14 2 22 2 14 5 22 2 22 3 22 2 22 2 14 2 22 2 14 ... 35 .24 2 20 .3 42 33.7 52 20.3 42 42. 815 - 42. 815 -131.0 72 -24 9.468 -135.354 -28 0.443 0.000 42. 815 - 42. 815 42. 815 - 42. 815 38.534 -38.534 0.000 75.581 42. 815 - 42. 815 24 9.468 131.0 72 280.443 135.354 -20 .342...
 • 34
 • 2,329
 • 5
Thuyết minh đồ án Thiết kế khung ngang Nhà công ngiệp 1 tầng 1 nhịp

Thuyết minh đồ án Thiết kế khung ngang Nhà công ngiệp 1 tầng 1 nhịp

Kiến trúc - Xây dựng

... tit din ó chn: 24 0 t =6 10 420 10 440 A =tw hw + 2. tw bf = 0,6. 42+ 2.1 .20 = 62, 8 (cm2); Ix = 0,5.(bf t w ).h w 20 .403 0,5. (20 0,6).383 b.h = ữ = 17957 ( cm ) 12 12 12 12 Iy = t ì ... = 1cm; bf = 18 m t =6 180 10 22 0 10 24 0 Cỏc c trng hỡnh hc ca tit din : A = 0, 6 .24 + 2. 1.18 = 50, cm 18 .24 3 0,5.(18 0,6) .22 3 = 529 6 12 12 Ix= (cm4) Wx = 529 6 .2/ 24 = 441(cm3) M A 74,97 ì 100 ... 61 ,2 = = 23 , 12 N Wx 52, 95 925 (cm4); (cm2); Do mx = 26 , 32 > 20 me=mx > 20 (vỡ 1) nờn tit din x ngang c tớnh toỏn v kim tra theo iu kin bn : N M 52, 95 185,06.10 x = + = + = 20 ,87 A n Wxn 61,2...
 • 53
 • 1,853
 • 5
Thuyết minh đồ án thiết kế thi công đường

Thuyết minh đồ án thiết kế thi công đường

Kiến trúc - Xây dựng

... 1Φ 125 2 100 2x10.01 Sân cống Mái dốc (m2) (m2) 3x19 .22 1x8.16 3x7.74 1x11.53 3x10.79 1x4 .21 3x5.39 1x2.06 80 .25 15.08 2x7 .2 2x2.9 2x4.04 2x2. 02 20.04 3x19 .22 1x8.16 3x7.74 1x11.53 3x10.79 1x4 .21 ... 58 .22 Cho m cống Cho 1m cống Cống hộp 3x15 .2 13 .24 Cống Φ 125 14 .25 Φ100 Φ100 Nhân công 15 .28 (m3) 0.53 0.53 (công) 1 .27 1 .27 Cho cống 24 .29 7. 02 0.53 1 .27 7.55 18.10 0.53 1 .27 8.10 19.41 1 12. 53 ... 22 5.81 1.71 Φ 125 1 32 10 .26 0.08 2. 00 0. 02 42. 63 Φ100 1 32 5.54 0.04 1.50 0.01 Φ100 1 32 Tổng 5.54 0.04 1.50 67.54 0.51 11.96 Ca Lượng máy 87.78 0.66 0. 32 17 .27 0.13 28 .19 0 .21 17.96 0.14 0.01 28 .19...
 • 42
 • 1,024
 • 6
Đồ án môn học Chi tiết máy và thiết kế sản phẩm với cad

Đồ án môn học Chi tiết máy và thiết kế sản phẩm với cad

Cơ khí - Chế tạo máy

... đầu tư phát triển vấn đề thiết kế, chế tạo sản phẩm không xa vời trước Hiện thiết kế chế tạo sản phẩm lớn có Thuyết minh đồ án thiết kế sản phẩm với CAD chất lượng, thiết kế sản phẩm chi tiết ... bánh trụ: Chọn độ rắn: bánh nhỏ HB = 22 0 ; bánh lớn HB = 21 0, đó: HO3 N = 30 .22 0 = 1 ,26 .10 HO4 N 2, 4 2, 4 = 30 .21 0 = 1, 12. 10 26 Thuyết minh đồ án thiết kế sản phẩm với CAD FO - N : số chu kì thay ... thực Thuyết minh đồ án thiết kế sản phẩm với CAD Thuyết minh đồ án thiết kế sản phẩm với CAD TÀI LIỆU THAM KHẢO [I]., Tính toán hệ dẫn động khí - tập I Trịnh Chất - Lê Văn Uyển NXB Giáo Dục - 20 05...
 • 131
 • 789
 • 0
Thuyết minh đồ án thiết kế dao tiện tròn TNUT

Thuyết minh đồ án thiết kế dao tiện tròn TNUT

Cơ khí - Vật liệu

... cho điểm 3: R2,3 t2,3 n 2, 3 h A C2,3 2, 3 2, 3 H r2,3 t 2, 3 B2,3 B + Sin 2 = A 5,994 = = 0 ,26 1 23 r2 ⇒ 2 = 15,13o + C2 = r2.cos 2 = 23 .cos15,130 = 22 ,20 (mm) + 2 = C2 – B’ = 22 ,20 – 14,835 ... 5,75 22 ,20 7,365 17,506 24 ,25 15,13 28 ,641 43,771 20 5,75 22 ,20 7,365 17,506 24 ,25 18,361 19,379 37,74 30 2, 754 18,033 3,198 21 ,6 72 27 ,24 6 18,361 19,379 37,74 40 2, 754 18,033 3,198 21 ,6 72 27 ,24 6 ... B2 =B - 2 = 24 ,871– 7,365 = 17,506 (mm) + tg 2 = H = B2 H 16,776 = 0, 958 17, 506 ⇒ 2 = 43,771 16, 776 + R2 = sinψ = sin 43, 771 = 24 ,25 (mm) +t2 = R0 – R2 = 30 – 24 ,25 = 5,75 (mm) + 2 = ψ2...
 • 51
 • 1,815
 • 11

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008