thuc trang va giai phap nang cao chat luongj anh bao chi

thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở trung tâm gdtx tam đảo từ năm 2009 đến nay

thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở trung tâm gdtx tam đảo từ năm 2009 đến nay

Khoa học xã hội

... cầu giai đoạn - Chi ủy, chi chưa thực quan tâm đến chất lượng sinh hoạt chi Vì chưa dành nhiều thời gian cho việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ, chất lượng sinh hoạt chi chưa cao - Chi chưa ... 3.2.4 Nâng cao chất lượng đảng viên, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Nâng cao chất lượng đảng viên hoạt động quan trọng chi bộ, có vai trò tác dụng to lớn lực sức chi n đấu chi bộ, đảm ... sinh hoạt chi Vì nhiệm vụ thường xuyên để giáo dục đảng viên chi ủy, chi biện pháp chủ động nhằm đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi Chi ủy, chi phải thường xuyên có kế hoạch bồi dưỡng, trang bị...
 • 34
 • 3,263
 • 20
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại ngân hàng ngoại thương vn.doc

Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại ngân hàng ngoại thương vn.doc

Kế toán

... tỷ VND, cho vay với lãi suất u đãi cho vay theo sách Nhà nớc 41,2 tỷ VND Các ngành cho vay chủ yếu bao gồm: cho vay thu mua lơng thực (410 tỷ), cho vay nhập phân bón (112 tỷ) cho vay trồng trọt, ... (đôi) Doanh số Tổng chi phí Nguyên vật liệu Phụ kiện bao bì Điện, nớc Tiền lơng BHXH (19%) Lãi vay (vốn thiết bị) 10 Lãi vay XDCB 11 Lãi vay (VLĐ) 12 Khấu hao (12%) 13 CP sửa chữa (3%) 14 Chi phí ... với hy vọng đem lại hiệu kinh tế cao so với chi phí phải bỏ Vốn bao gồm: Vốn tự có doanh nghiệp, vốn vay, nguồn vốn khác nh vốn ngân sách cấp, vốn góp liên doanh Mục tiêu đầu t hiệu quả, nhng...
 • 82
 • 788
 • 3
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại nhà khách Thanh niên.DOC

Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại nhà khách Thanh niên.DOC

Kế toán

... ggia chi m tỷ trọng cao năm 2007 chi m 93,3% năm 2008 chi m 97,4% năm 2009 92,5% khách quốc tế chi m tỷ trọng không đáng kể 2.2.2 Tình hình phát triển tổng doanh thu cấu tổng doanh thu Giữa doanh ... rằng, nâng cao chất lượng dịch vụ góp phần nâng cao lợi nhuận, giảm chi phí nâng cao vị trí cạnh tranh cho nhà khách Thanh niên Để thực nhiệm vụ nhà khách Thanh niên đề số giải pháp để nâng cao chất ... kinh doanh .6 II THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NHÀ KHÁCH THANH NIÊN 2.1 Những biện pháp phát triển kinh doanh hiệu kinh doanh mà nhà khách Thanh niên...
 • 42
 • 1,379
 • 6
Trình bày thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Công ty Chứng khoán ở Việt Nam.doc

Trình bày thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Công ty Chứng khoán ở Việt Nam.doc

Tài chính - Ngân hàng

... khoán danh mục 240 tỷ đồng Bên cạnh đó, CTCK thực bảo lãnh phát hành với tổng giá trị 9.034 tỷ đồng + Về kết kinh doanh: Hầu hết CTCK có lãi So với năm 2003 doanh thu tự doanh tăng lần (tự doanh ... điểm 30/6/2007, giá trị chứng khoán tự doanh khối công ty đạt 3.345 tỷ đồng (chi m 35,63% giá trị tự doanh 59 CtyCK) Một số công ty đẩy nhanh nghiệp vụ tự doanh hoạt động chưa lâu như: CtyCK Ngân ... tự doanh: Nâng cao khả kinh doanh CTCK Xem xét lại khoản mục đầu tư  Tận dụng lợi thông tin để nâng cao chất lượng hoạt động đầu tư => Xem xét đến nghiệp vụ công ty chứng khoán, thấy cần nhanh...
 • 31
 • 1,363
 • 9
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Đông Đô.docx

Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư Phát triển chi nhánh Đông Đô.docx

Tài chính - Ngân hàng

... diện doanh nghiệp vay vốn ngân hàng (*) Đối với pháp nhân hoạt động theo luật đầu tư nước Hồ sơ bao gồm: Giấy phép đầu tư; Hợp đồng liên doanh (đối với doanh nghiệp liên doanh); Điều lệ doanh nghiệp; ... (*) Chi phí Qua tham khảo dự án thông tin khác, chi phí quản lý vận hành, kinh doanh khu hộ TTTM chi m khoảng 20% doanh thu cho thuê Đối với hộ không tính chi phí quản lý 20% hộ bán đứt tính chi ... thông số chi phí, mức chi phí giao động trung bình từ 20% đến 25% chi phí cho thuê, cụ thể: - Chi phí marketing năm đầu: 1% doanh thu cho thuê Chi phí bắt đầu phát sinh vào năm 2009 - Chi phí...
 • 71
 • 854
 • 5
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam.doc

Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam.doc

Quản trị kinh doanh

... sinh v gia ỡnh phi chi cho vic hc nhn c trỡnh giỏo dc, bao gm : hc phớ, chi mua sỏch giỏo khoa, dựng hc tp, ng phc, úng gúp xõy dng trng, chi i li n trng - Chi phớ xó hi l chi phớ cụng cng ... hiu qu chin lc ny Ni dung quan 33 trng chin lc ny l u t, ci cỏch h thng giỏo dc nh ú to nờn ngun lao ng cú cht lng cao, sc tin hnh cụng nghip húa Vớ d nh trng hp ca Nht Bi trn chin tranh th ... xut khu, phỏt trin cỏc xớ nghip va v nh cn ớt vn, s dng nhiu lao ng Qua cụng b ca Nht giai on sau chin tranh th gii ln th hai, 36 99% xớ nghip Nht cú qui mụ va v nh, nú s dng 80% lc lng lao...
 • 111
 • 9,117
 • 46
thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Công ty Chứng khoán ở Việt Nam

thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Công ty Chứng khoán ở Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... khoán danh mục 240 tỷ đồng Bên cạnh đó, CTCK thực bảo lãnh phát hành với tổng giá trị 9.034 tỷ đồng + Về kết kinh doanh: Hầu hết CTCK có lãi So với năm 2003 doanh thu tự doanh tăng lần (tự doanh ... điểm 30/6/2007, giá trị chứng khoán tự doanh khối công ty đạt 3.345 tỷ đồng (chi m 35,63% giá trị tự doanh 59 CtyCK) Một số công ty đẩy nhanh nghiệp vụ tự doanh hoạt động chưa lâu như: CtyCK Ngân ... doanh:  Nâng cao khả kinh doanh CTCK  Xem xét lại khoản mục đầu tư  Tận dụng lợi thông tin để nâng cao chất lượng hoạt động đầu tư => Xem xét đến nghiệp vụ công ty chứng khoán, thấy cần nhanh...
 • 31
 • 936
 • 9
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam

Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam

Thạc sĩ - Cao học

... sinh v gia ỡnh phi chi cho vic hc nhn c trỡnh giỏo dc, bao gm : hc phớ, chi mua sỏch giỏo khoa, dựng hc tp, ng phc, úng gúp xõy dng trng, chi i li n trng - Chi phớ xó hi l chi phớ cụng cng ... cú hiu qu chin lc ny Ni dung quan trng chin lc ny l u t, ci cỏch h thng giỏo dc nh ú to nờn ngun lao ng cú cht lng cao, sc tin hnh cụng nghip húa Vớ d nh trng hp ca Nht Bi trn chin tranh th gii ... vo xut khu, phỏt trin cỏc xớ nghip va v nh cn ớt vn, s dng nhiu lao ng Qua cụng b ca Nht giai on sau chin tranh th gii ln th hai, 99% xớ nghip Nht cú qui mụ va v nh, nú s dng 80% lc lng lao ng...
 • 115
 • 1,557
 • 6
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư.doc

Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư.doc

Tài chính - Ngân hàng

... diện doanh nghiệp vay vốn ngân hàng (*) Đối với pháp nhân hoạt động theo luật đầu tư nước Hồ sơ bao gồm: Giấy phép đầu tư; Hợp đồng liên doanh (đối với doanh nghiệp liên doanh); Điều lệ doanh nghiệp; ... toán, tổng dự toán - Chi phí cho công tác đấu thầu xây lắp, đấu thầu thiết bị, chi phí xét thầu - Chi phí cho ban quản lý dự án số chi phí khác… * Chi phí dự phòng * Chi phí lãi vay tổ chức tín dụng ... (*) Chi phí Qua tham khảo dự án thông tin khác, chi phí quản lý vận hành, kinh doanh khu hộ TTTM chi m khoảng 20% doanh thu cho thuê Đối với hộ không tính chi phí quản lý 20% hộ bán đứt tính chi...
 • 76
 • 623
 • 0
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Vietcombank Hà Nội

Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Vietcombank Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

... cho thấy doanh số cho vay, doanh số thu nợ Chi nhánh Ngân hàng ngoại thơng Hà Nội tăng qua năm Doanh số cho vay ngắn hạn chi m tỷ trọng lớn tổng doanh số cho vay Năm 2000, doanh số cho vay 1.872 ... chi m 93% tổng d nợ Tơng ứng cho vay kinh tế quốc doanh giảm dần chi m tỷ trọng nhỏ (7 9,9%) Qua ta thấy doanh nghiệp quốc doanh khách hàng truyền thống ngân hàng, phần doanh nghiệp quốc doanh ... nhanh - Xét tỷ lệ nợ hạn theo thành phần kinh tế, ta thấy khoản cho vay quốc doanh có độ an toàn cho vay quốc doanh (100% d nợ hạn chủ nợ doanh nghiệp quốc doanh) Điều nàylà do: * Đối với doanh...
 • 84
 • 639
 • 7
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh Vietinbank chương dương

Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh Vietinbank chương dương

Tài chính - Ngân hàng

... doanh số cho vay.Trong doanh số cho vay trung dài hạn có xu hớng tăng nhng chi m tỷ trọng thấp Điều cho thấy vai trò cho vay trung dài hạn chi nhánh hạn chế - Doanh số thu nợ, nhìn chung, có chi u ... tăng doanh số cho vay doanh số thu nợ Trong tín dụng TDH doanh số cho vay doanh số thu nợ chi m tỷ trọng nhỏ không nói thấp d nợ TDH lại chi m tỷ trọng cao đạt mức trung bình 30%, mức cao 36% ... cho vay có chuyển dịch theo hớng tăng dần cho vay KTQD giảm dần cho vay KTNQD, xét số tuyệt đối lẫn tỷ trọng Cụ thể doanh số cho vay đối KTQD tăng nhanh chi m tỷ trọng lớn tổng số cho vay cho vay...
 • 87
 • 766
 • 5
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính tại Vietcombank

Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính tại Vietcombank

Tài chính - Ngân hàng

... tỷ VND, cho vay với lãi suất u đãi cho vay theo sách Nhà nớc 41,2 tỷ VND Các ngành cho vay chủ yếu bao gồm: cho vay thu mua lơng thực (410 tỷ), cho vay nhập phân bón (112 tỷ) cho vay trồng trọt, ... (đôi) Doanh số Tổng chi phí Nguyên vật liệu Phụ kiện bao bì Điện, nớc Tiền lơng BHXH (19%) Lãi vay (vốn thiết bị) 10 Lãi vay XDCB 11 Lãi vay (VLĐ) 12 Khấu hao (12%) 13 CP sửa chữa (3%) 14 Chi phí ... định mức đầu t lớn cấp thừa cho doanh nghiệp gây thừa vốn không cần thiết doanh nghiệp phải chịu chi phí lãi suất cao * Phơng án vốn doanh nghiệp tiến độ bỏ vốn - Doanh nghiệp xác định tài trợ dự...
 • 81
 • 788
 • 0
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại Vietcombank

Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại Vietcombank

Tài chính - Ngân hàng

... tỷ VND, cho vay với lãi suất u đãi cho vay theo sách Nhà nớc 41,2 tỷ VND Các ngành cho vay chủ yếu bao gồm: cho vay thu mua lơng thực (410 tỷ), cho vay nhập phân bón (112 tỷ) cho vay trồng trọt, ... (đôi) Doanh số Tổng chi phí Nguyên vật liệu Phụ kiện bao bì Điện, nớc Tiền lơng BHXH (19%) Lãi vay (vốn thiết bị) 10 Lãi vay XDCB 11 Lãi vay (VLĐ) 12 Khấu hao (12%) 13 CP sửa chữa (3%) 14 Chi phí ... định mức đầu t lớn cấp thừa cho doanh nghiệp gây thừa vốn không cần thiết doanh nghiệp phải chịu chi phí lãi suất cao * Phơng án vốn doanh nghiệp tiến độ bỏ vốn - Doanh nghiệp xác định tài trợ dự...
 • 81
 • 502
 • 1
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng xuất khẩu tôm

Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng xuất khẩu tôm

Kinh tế - Thương mại

... mang li hiu qu cao nờn mt s doanh nghip v cỏ nhõn nuụi tụm hựm ó thnh cụng nhanh chúng vi mc doanh thu hng nm hng t ng v cú nhng h sau tr chi phớ cũn t li nhun tin t Tụm cng xanh nm 2005 c t ... ó cú 171 doanh nghip t tiờu chun danh sỏch xut khu vo th trng EU, 300 doanh nghip ỏp dng HACCP, tiờu chun vo th trng M, cú 295 doanh nghip tiờu chun vo th trng Trung Quc, 251 doanh nghip tiờu ... cú Vit nam , Vit Nam cú 54 doanh nghip nm danh sỏch ny, ú doanh nghip hin cú mc thu chng bỏn phỏ giỏ vo M thp nht l 4,3% vo nht lờn ti 26% Nhng doanh ngip chu thu cao thi gian qua hu nh khụng...
 • 38
 • 795
 • 5

Xem thêm