thu vien bai giang che do phong kien nha nguyen

bài giảng lịch sử 7 bài 27 chế độ phong kiến nhà nguyễn

bài giảng lịch sử 7 bài 27 chế độ phong kiến nhà nguyễn

Lịch sử

... Kiến trúc độc đáo - Nghệ thu t tạc tượng, đúc đồng tài hoa THẢO LUẬN Em nêu nét đặc sắc văn học-nghệ thu t cuối kỉ XVIII-nửa đầu kỉ XIX? NÉT ĐẶC SẮC TRONG VĂN HỌC NGHỆ THU T CUỐI THẾ KỈ XVIII-NỬA ... vương triều Nguyễn dầu kỷ XIX TIẾT 61 BÀI 28: I VĂN HỌC-NGHỆ THU T I.1 VĂN HỌC a.Văn học dân gian Phát triển rực rỡ nhiều hình thức phong phú: tục ngữ, ca dao, truyện Nôm dài, truyện khôi hài, ... - Văn học Việt Nam thời kì phản ánh phong phú sâu sắc sống xã hội đương thời - Tuồng, chèo, dân ca miền nở rộ - Văn nghệ dân gian tranh dân gian phát triển phong phú, thể đậm đà sắc dân tộc -...
 • 14
 • 3,256
 • 1
Bài 27: Chế độ phong kiến nhà nguyễn

Bài 27: Chế độ phong kiến nhà nguyễn

Lịch sử

... nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Hà Nội Nam Định Quảng trị Phú xuân Qui nhơn Hình 61 Lược đồ đơn vị hành Việt Nam thời Nguyễn từ năm 1832 1./ Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền ... tích khai hoang tăng- Dân đất- lưu vong - Tài mai Cách khai thác lạc hậu hoạt động thất thường - Thu cao - Tạo điều kiện cho buôn bán - Buôn bán tấp lập Hình 64: Thương nước với Trung Quốc vàcảng ... Chế độ quân điền tác dung Ruộng đát phần lớn nằm tay địa chủ + Di dân lập ấp Dân ruộng, + Đánh thu cao + Hạn chế việc buôn bán với nước tư phương tây ...
 • 8
 • 3,838
 • 13
Tiết 61: Bài 27 - Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Tiết 61: Bài 27 - Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Lịch sử

... độ phong kiến tập quyền TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ Bắc Giang 1802 Phú Xuân 6-1801 1790 Gia Định Quy Nhơn TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong ... - KINH TẾ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ THẢO LUẬN NHÓM * Nhà Nguyễn thực sách để củng cố chế độ phong kiến tập quyền: + Tổ 1: Về hành ... Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a) Về hành - Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long Lên Hoàng đế, chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đô - Củng cố chế độ phong kiến tập quyền - Chia...
 • 24
 • 5,441
 • 11
BÀI 27 : CHẾ DỘ PHÔNG KIẾN NHÀ NGUYỄN

BÀI 27 : CHẾ DỘ PHÔNG KIẾN NHÀ NGUYỄN

Lịch sử

... điều hành công việc quốc gia Nội triều mâu thu n đình Phú Xuân nảy sinh Và.suy yếu nhanh chóng ” CHƯƠNG VI VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Bài 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I/ tình hình trò – ... THẾ KỈ XIX Bài 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I/ Tình hình trò – quân Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a Hoàn cảnh thành lập Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a Hoàn ... Đònh Sơn Tây 22 Phú Yên Bắc Ninh 23 Khánh Hòa Hà Nội 24 Bình Thu n 10 Hải Dương 25 Biên Hòa 11 Hưng Yên 26 Phiên An 12 Nam Đònh 27 An Giang 13 Ninh Bình 28 Đònh Tường 14 ThanhHóa 29 Hà Tiên 15...
 • 30
 • 2,079
 • 5
Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN pdf

Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN pdf

Khoa học xã hội

... triều đại Tây Sơn tồn 25 sụp đổ, chế độ phong kiến nhà nguyễn thiết lập Phương pháp Nội dung HS đọc phần SGK 1/ Nhà Nguyễn lập lại chế - Nhân hội nhà Tây độ phong kiến tập quyền Sơn suy yếu Nguyễn ... Ánh đặt niên - GV sử dụng đồ hiệu Gia Long, chọn Phú tường thu t nhà Nguyễn Xuân làm Kinh Đô làm để lập lại chế - 1086 Nguyễn Aùnh lên độ phong kiến tập quyền? Hoàng Đế.Vua trực tiếp nắm quyền hành ... Việt phương Nam thời Nguyễn, H61 - Chia nước ta thành 30 - Nhận xét cách tổ chức tỉnh phủ trực thu c đơn vị hành - 1815 ban hành Luật Gia triều Nguyễn Long - Vua Gia Long - Quan tâm củng cố trọng...
 • 6
 • 1,620
 • 0
bài 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN (T2)

bài 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN (T2)

Ngữ văn

... Bµi 27 – tiÕt 60 ChÕ ®é phong kiÕn nhµ ngun II – c¸c cc nỉi dËy cđa nh©n d©n KiĨm tra bµi cò Nhµ Ngun ®· làm để lập lại chế độ phong kiến tập quyền? -N¨m 1802, Ngun Ánh ®Ỉt ... vỊ ) 5000 ng gi¸o khoa ( xÐt 139 Trang + §Þa chđ cêng hµo cíp đoạt rng chÝnh qun phong kiÕn Nguyễn biểu chÝnh qun phong kiÕn - N¨m 1849 ? nhµ Ngun–?1850, dÞch lín đất, quan l¹i tham nhòng nhµ nà ... tÇng líp nh©n d©n chèng l¹i nhµ Ngun - B¸o tríc sù sơp ®ỉ tÊt u cđa triỊu ®×nh phong kiÕn nhµ Ngun TiÕt 60 : CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN II CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN 1, §êi sèng cđa nh©n...
 • 21
 • 702
 • 0
BÀi 27 chế độ phong kiến nhà nguyễn tiết 1

BÀi 27 chế độ phong kiến nhà nguyễn tiết 1

Lịch sử

... CHƯƠNG VI: VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Tiết 59: Bài 27: CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I Tình hình trị – kinh tế 1.Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền: 1802 Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long, ... Định Quảng Yên 22 Phú Yên Sơn Tây 23 Khánh Hòa Bắc Ninh 24 Bình Thu n Hà Nội 25 Biên Hòa 10 Hải Dương 26 Phiên An 11 Hưng Yên 27 An Giang 12 Nam Định 28 Định Tường 13 Ninh Bình 29 Hà Tiên 14 ThanhHóa ... nước ta năm 1820 nhận xét: “Người Việt Nam thợ đóng tàu thành thạo Họ hoàn thành công trình với kĩ thu t xác” Với nhận xét em có suy nghĩ tài thợ thủ công nước ta đầu kỉ XIX? Thương cảng Hội An Bộ...
 • 16
 • 772
 • 0
Bai 27 Che do phong kien nha Nguyen.

Bai 27 Che do phong kien nha Nguyen.

Lịch sử

... TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ Bắc Giang 1802 Phú Xuân 6-1801 1790 Gia Định Quy Nhơn TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ TIẾT...
 • 10
 • 295
 • 0
Bài 25: Chế độ phong kiến triều Nguyễn

Bài 25: Chế độ phong kiến triều Nguyễn

Lịch sử

... phỏt trin - Ch Nụm phong phỳ v hon thin S hc -Quc s quỏn thnh lp - Nhiu b s ln c biờn son Kin trỳc - Qun th kinh thnh Hu, cỏc lng tm - Mt s cụng trỡnh theo kiu Phỏp c Ngh thut dõn gian - Tip...
 • 23
 • 910
 • 0
CHE DO PHONG KIEN NHA NGUYEN

CHE DO PHONG KIEN NHA NGUYEN

Lịch sử

... CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ BÀI 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ 1/ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Bắc Giang Thăng ... công TS đường thu Nguyễn Ánh công TS Bằng đường Quang Toản rút chạy Quy Nhơn Gia Định BÀI 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ 1/ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến ... Bắc Giang 1802 Thăng Long 1802 Phú Xuân Chú giải Phú Xuân Tên đơn vị hành Nguyễn Ánh công TS đường thu Nguyễn Ánh công TS Bằng đường Quang Toản rút chạy Quy Nhơn 6/1801 Gia Định BÀI 27 CHẾ ĐỘ PHONG...
 • 27
 • 1,416
 • 5
che do phong kien nha nguyen.ppt

che do phong kien nha nguyen.ppt

Lịch sử

... CHƯƠNG VI VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX Bài 27: CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN Tiết 61 : I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ -KINH TẾ 1/Nhà Ngyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền : ? Nhân hội triều Tây Sơn suy ... Sơn suy yếu Nguyễn Ánh có hành động ? ? Nhà Nguyễn làm để lập lại chế độ phong kiến tập quyền ? 1/Nhà Ngyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền : Nội dung -Năm 1802 Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia ... nước ta thành 30 tỉnh phủ trực thu c Vua Minh Mạng (1820 - Long Vua Gia 1840) (1802 - 1819 ) Nhìn lược đồ đơn vị hành Việt Nam thời Nguyễn ,kể tên số tỉnh phủ trực thu c ? Em có nhận xét cách tổ...
 • 23
 • 1,038
 • 1
Chế độ phong kiến nhà Nguyễn(I)

Chế độ phong kiến nhà Nguyễn(I)

Lịch sử

... điều hành công việc quốc gia Nội triều mâu thu n đình Phú Xuân nảy sinh Và.suy yếu nhanh chóng ” CHƯƠNG VI VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX BÀI 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I/ TÌNH HÌNH CHÍNH ... đất Tây Sơn BÀI 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ 1/Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a) Nhà Nguyễn thành lập : Thăng Long Bắc Giang 1802 1802 Phú Xn Chú ... lại chế độ phong kiến tập quyền a) Nhà Nguyễn thành lập : b) Chế độ phong kiến tập quyền -Vua trực tiếp nắm quyền hành từ trung ương đến địa phương Nhà Nguyễn làm để lập lại chế độ phong kiến...
 • 40
 • 869
 • 0
bài 27 chế độ phong kiến ..........Phần 1 : Tình hình chính tri....

bài 27 chế độ phong kiến ..........Phần 1 : Tình hình chính tri....

Lịch sử

... CHƯƠNG VI: VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Bài 27 : CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ KINH TẾ ...
 • 2
 • 1,817
 • 6
Bai-Giang-Ve-Che-Do-Phong-Kien pot

Bai-Giang-Ve-Che-Do-Phong-Kien pot

Khoa học xã hội

... sắc sặc sỡ hay ảm đạm nghệ thu t phong kiến Tiêu biểu cho nghệ thu t hội họa Leonardo da Vinci (14521519) Michelangele Buonarrotti (1475-1564) người Ý · · b- Leonardo da Vinci với tác phẩm tiếng ... thành thị chống lãnh chúa phong kiến TOP Thành thị đời nằm lãnh thổ lãnh chúa PK Do thành thị bị lệ thu c vào lãnh chúa phong kiến bị lãnh chúa sách nhiễu thứ : đóng thu thân, sưu dịch, binh ... kinh Tây đến 130 độ kinh Ðông thu c quyền cai trị Bồ Ðào Nha, phần lại thu c Tây Ban Nha Ðây phân chia giới lần chủ nghiã thực dân 1- Chính sách thực dân BỒ ÐÀO NHA TOP Ðể thực việc thống trị...
 • 90
 • 376
 • 0
bài giảng lịch sử 7 bài 2 sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu âu

bài giảng lịch sử 7 bài 2 sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu âu

Lịch sử

... tác động phong trào này? tập hợp đông đảo dân chúng để chống lại phong kiến Do đó, giai cấp tư sản hy vọng sử dụng để lật đổ chế độ phong kiến Những nhà văn hóa – khoa học tiêu biểu phong trào: ... GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU Phong trào văn hóa Phục hưng - Nguyên nhân: + Chế độ phong kiến kìm hãm phát triển xã hội giá trị văn hóa Tác phong + Giai cấp tư sản ... BÀI 3: CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU Phong trào văn hóa Phục hưng Trong trình Xã hội phong kiến xuất tồn bộc lộ châu hạn chế Âu? Hoàn cảnh...
 • 22
 • 1,821
 • 0
bài giảng lịch sử 10 bài 10 thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở tây âu (từ thế kỷ v đến thế kỷ xiv)

bài giảng lịch sử 10 bài 10 thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở tây âu (từ thế kỷ v đến thế kỷ xiv)

Tin học

... chỳa phong kin v nụng nụ -> QHSX phong kin Chõu u bt hỡnh thnh S Quớ tc Giộc-man m hi t C ng u r Ti p th u Kitụ g iỏ o Quý tc v s Lónh chỳa phong kin Quý tc tng l Quan h SXPK Chõu u Ph thuc ... u Xó hi phong kin Tõy u Gia TK IX cỏc lónh a phong kin Tõy u i, õy l n v chớnh tr Th no l kinh t c bn thi lónh a kỡ PK phõn quyn phong kin? Lónh a S hỡnh thnh vng quc PK Tõy u Xó hi phong kin ... ca ngi Rụma ri chia cho ngi Giecman cú tỏc - T xng vua v phong chc tc, to nờn h thng ng gỡ n xó hi? ng cp quý tc v s - Tip thu Kitụ giỏo, phong t cho quý tc, nh th to nờn h thng quý tc tng l 1...
 • 28
 • 2,782
 • 2
bai 2. Su suy vong cua che do Phong Kien

bai 2. Su suy vong cua che do Phong Kien

Lịch sử

... luỹ tư nguyên thu dần dân hình thành , trình tạo số vốn đội ngũ người lao động làm thu ? Giai cấp tư sản châu u làm cách để có tiền vốn đội ngũ nhân công làm thu ? HS: cướp bóc thu c đòa, buôn ... ruộng… ? Hậu trình tích luỹ tư nguyên thu gì? HS: Về KT: hình thưc kinh doanh TB đời – công trường thủ công; sở sản xuất xây dựng dựa việc phân công lao động kỷ thu t làm = tay, chuẩn bò chuyển sang ... người lao động làm thu , bò bóc lột tệ GV kết luận: quan hệ sản xuất TBCN hình thành lòng xã hội phong kiến Củng cố – Dặn dò: - Kể tên phát kiến đòa lý nêu tác động đến xã hội phong kiến châu u?...
 • 3
 • 1,763
 • 2
Bai 2:Tiet 2:Su suy vong cua che do phong kien va su hinh thanh CNTB o chau Au

Bai 2:Tiet 2:Su suy vong cua che do phong kien va su hinh thanh CNTB o chau Au

Lịch sử

... thành : tư sản vô sản Về trị : giai cấp tư sản mâu thu n với quý tộc phong kiến đấu tranh chống phong kiến Về kinh tế : Hình thức kinh doanh tư đời Quan hệ sản xuất TBCN hình thành ? Tư ... độ phong kiến hình thành chủ nghĩa tư châu Âu Vì có phát kiến địa lý ? Các phát kiến địa lý thực nhờ điều kiện ? Do sản xuất phát triển, thương nhân, thợ thủ công cần thị trường nguyên liệu Do ... quý tộc thương nhân châu Âu làm ? Cướp bóc tài nguyên từ thu c địa Buôn bán nô lệ da đen Đuổi nông nô khỏi lãnh địa việc làm làm thu Lập xưởng sản xuất quy mô lớn Lập công ty thương...
 • 13
 • 1,392
 • 4
BÀI 10: THỜI KỲ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TÂY ÂU

BÀI 10: THỜI KỲ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TÂY ÂU

Lịch sử

... độ phong kiến châu Âu (có 14’ GV nêu đặc trưng chế thể có quân đội án, luật pháp độ phong kiến Tây Âu chế độ thu khoá riêng) Có thể gợi ý: + Cơ cấu giai cấp mâu thu n xã hội? Thế lãnh địa phong ... ra đời – Xã hội phong kiến đất đai theo tước vị cho quý tộc nhà thờ 2) Xã hội phong kiến Tây Âu: Hoạt động 4: GV nêu câu hỏi - Học sinh + Khái ... xã hội mối quan hệ giai cấp? lãnh chúa Nông nô mâu thu n với Tình hình kinh tế xã hội? lãnh chúa • Nông nô nhận đất lãnh chúa để cày cấy nộp tô thu làm nghĩa vụ lãnh chúa quy định + Kinh tế :...
 • 3
 • 9,797
 • 28

Xem thêm