thuốc đông y bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa

Xác định kim loại nặng pb, cd trong thuốc đông y bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF AAS)

Xác định kim loại nặng pb, cd trong thuốc đông y bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF AAS)

Thạc sĩ - Cao học

... loại mẫu thuốc đông y bằng phương pháp đường chuẩn và thêm tiêu chuẩn, so sánh GF-AAS với ICP-MS. 12. Khả năng áp dụng trong thực tế Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF-AAS) ... chi bằng phương pháp F-AAS, Khoá luận tốt nghiệp, Đại học Khoa học Tự nhiên -Đại học Quốc Gia Hà Nội. Xác định kim loại nặng Pb, Cd trong thuốc đông y bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên ... Phạm Luận (1994), Cơ sở lý thuyết của phép đo phổ hấp thụ phân tử UV-VIS, Đại học Tổng hợp Hà Nội. [23] Phạm Luận (2006), Phương pháp phân tích phổ hấp thụ nguyên tử, NXB Đại học Quốc Gia Hà...
 • 8
 • 1,540
 • 27
Xác định hàm lượng một số kim loại nặng đồng, crom, niken trong rau xanh tại thành phố thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng đồng, crom, niken trong rau xanh tại thành phố thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)

Thạc sĩ - Cao học

... môi tr-ờng hấp thụ và hệ số hấp thụ nguyên tử của nguyên tố. l là bề d y lớp hấp thụ (cm) N là số nguyên tử của nguyên tố trong đám hơi nguyên tử . Nếu gọi C là nồng độ của nguyên tố phân ... 1.3.Phƣơng pháp phổ hấp thụ nguyên tử 1.3.1. Nguyên tắc của phương pháp Phép đo phổ hấp thụ nguyên tử dựa trên cở sở nguyên tử ở trạng thái hơi có khả năng hấp thụ các bức xạ có bƣớc sóng ... các nguyên tử ở trạng thái tự do ở trạng thái hơi mới có khả năng cho phổ hấp thụ nguyên tử. Số nguyên tử tự do ở trạng thái hơi là y u tố quyết định cƣờng độ vạch phổ. Quá trình nguyên tử...
 • 72
 • 1,911
 • 15
nghiên cứu xác định đồng thời hàm lượng chì và cacdimi trong nước thải khu công nghiệp hòa khánh, quận liên chiểu, thành phố đà nẵng bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

nghiên cứu xác định đồng thời hàm lượng chì và cacdimi trong nước thải khu công nghiệp hòa khánh, quận liên chiểu, thành phố đà nẵng bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Hóa học

... thuộc vào kỹ thuật nguyên tử hoá mẫu mà người ta phân biệt phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS) cho độ nh y cỡ ppm. Phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF-AAS) cho độ nh y đến ppb. 1.7.2. ... ứng. Đó là phép đo phổ hấp thụ nguyên tử trong ngọn lửa (F- AAS có độ nh y cỡ 0,1 ppm) và phép đo phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF – AAS có độ nh y cao hơn kỹ thuật ngọn lửa 50- 1000 lần, ... vạch phổ phát xạ đặc trưng của nguyên tố phân tích, chúng sẽ hấp thụ tia sáng đó sinh ra một loại phổ của nguyên tử. Phổ n y được gọi là phổ hấp thụ của nguyên tử. Với hai kỹ thuật nguyên tử...
 • 51
 • 776
 • 0
Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện đại từ- tỉnh thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)

Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện đại từ- tỉnh thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)

Thạc sĩ - Cao học

... phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS. c. Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (F- AAS)[9] Nguyên tắc : Khi nguyên tử tồn tại tự do ở thể khí và ở trạng thái năng lượng cơ bản, thì nguyên tử không ... ứng. Đó là phép đo phổ hấp thụ nguyên tử trong ngọn lửa (F- AAS có độ nh y cỡ 0,1 ppm) và phép đo phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF – AAS có độ nh y cao hơn kỹ thuật ngọn lửa 50- 1000 lần, ... xạ đặc trưng của nguyên tố phân tích, chúng sẽ hấp thụ tia sáng đó sinh ra một loại phổ của nguyên tử. Phổ n y được gọi là phổ hấp thụ của nguyên tử. Với hai kỹ thuật nguyên tử hóa, nên chúng...
 • 82
 • 2,407
 • 10
Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Khoa học tự nhiên

... Absorbance Độ hấp thụ AAS Atomic Absorption Spectrometry Phép đo quang phổ hấp thụ nguyên tử F- AAS Flame - Atomic Absorption Spectrometry Phép đo quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa HCL ... pháp phân tích khối lượng, phân tích thể tích, điện hoá, phổ phân tử UV-VIS, sắc kí lỏng hiệu năng cao (HLPC), phổ phát xạ nguyên tử (AES), phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS) và không ngọn ... khe đo ảnh hưởng đến tín hiệu phổ hấp thụ. Theo nguyên tắc hoạt động của hệ thống đơn sắc trong m y phổ hấp thụ nguyên tử, chùm tia phát xạ cộng hưởng của nguyên tố cần nghiên cứu được phát...
 • 82
 • 1,010
 • 3
luận văn nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng As bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng phương pháp hồi qui đa biến tuyến tính

luận văn nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng As bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng phương pháp hồi qui đa biến tuyến tính

Hóa học

... Nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng As bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng phương pháp hồi qui đa biến tuyến tính Nguyễn Thị Thu Hằng CHƯƠNG 3. KếT QUả Và THảO LUậN ... lng ny, s dng mụ hỡnh thc nghim bc hai tõm xoay 3 yu t. Trờn c s cỏc kho sỏt n bin ó thc hin, chỳng tụi xỏc nh khong kho sỏt cỏc yu t ny nh trong bng 8. Bng 8. Khong bin thiờn ca cỏc yu t ... cỏc hp cht As [1, 12, 14]. Trong khớ quyn: Lng As i vo khụng khớ ch yu do hai ngun l khớ thi cụng nghip hay khớ nỳi la v do vi sinh vt chuyn vo [11]. Nguyễn Thị Thu Hằng CHƯƠNG 3. KếT QUả Và...
 • 102
 • 921
 • 2
Phân tích các dạng asen trong mẫu môi trường bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp với chemometrics

Phân tích các dạng asen trong mẫu môi trường bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp với chemometrics

Thạc sĩ - Cao học

... khác sang vùng nguyên tử hóa: Định lượng As sinh ra bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử tại bước sóng đặc trưng của As là λ = 193,7nm. 2.1.2. Nội dung nghiên cứu Để x y dựng qui trình ... nhóm chính: Các phương pháp hồi qui đa biến tuyến tính sử dụng phổ toàn phần như phương pháp CLS, PLS, và phương pháp sử dụng dữ liệu phổ riêng phần như ILS. Trong luận văn n y, tín hiệu của ... tích l y, hóa, sinh học Việt Nam. 6. Nguyễn Thị Thu Hằng(2008), Nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng Asen bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử, Luận văn thạc sĩ, Khoa hóa học, Đại học...
 • 16
 • 983
 • 0
Xác định gián tiếp cloxacillin bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (f AAS)

Xác định gián tiếp cloxacillin bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (f AAS)

Thạc sĩ - Cao học

... trong thực phẩm là y u cầu cần thiết. Trên thế giới, phương pháp phân tích phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) đã được ứng dụng rất phổ biến. Phương pháp n y có nhiều ưu điểm: độ nh y và độ chọn lọc ... điều kiện đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa của Ag; Khảo sát các y u tố ảnh hưởng tới phép đo phổ F-AAS của Ag; X y dựng đường chuẩn và đánh giá phép đo phổ F-AAS của Ag… Keywords: Hóa học; ... - Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) - Phương pháp phân tích vi sinh (ELISA) - Phương pháp phân tích dòng ch y (FIA) - Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử Thực nghiệm Xử lý mẫu thực phẩm:...
 • 14
 • 583
 • 0
Luận văn: Nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng asen bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử docx

Luận văn: Nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng asen bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử docx

Khoa học tự nhiên

... O-COOHSO3HOHCOO-SO3H2-hydroxy-5-sulfobenzoateOHCOOHSO3 - 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid2-hydroxy-5-sulfobenzoate Axit sunfosalixilic (axit 2-hydroxy-5-sunfobenzoic ... đ y một số tác giả đã đề xuất một số phương pháp xác định sắt tổng và Fe3+ trong nước mưa ở nồng độ cỡ ppb. Đ yphương pháp xác định sắt đơn giản, có độ nh y và độ chọn lọc cao. Phương pháp ... tiếp tục phát triển cho đến ng y nay. M y thế kỉ nay, sắt được sản xuất với quy mô công nghiệp bằng lò cao. 1.1.4. Một số ứng dụng của sắt Sắt là một nguyên tố vi chất dinh dưỡng quan trọng...
 • 40
 • 895
 • 0
luận văn: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CADIMI VÀ CHÌ TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU XANH TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ- TỈNH THÁI NGUYÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA (F-AAS) pptx

luận văn: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CADIMI VÀ CHÌ TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU XANH TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ- TỈNH THÁI NGUYÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA (F-AAS) pptx

Thạc sĩ - Cao học

... thuộc vào kỹ thuật nguyên tử hoá mẫu mà người ta phân biệt phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS) cho độ nh y cỡ ppm. Phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF-AAS) cho độ nh y đến ppb. 2.2.2. ... các nguyên tử tự do. Đ y là quá trình nguyên tử hoá mẫu. 2. Chiếu chùm tia phát xạ đặc trưng của nguyên tố cần phân tích từ nguồn bức xạ qua đám hơi nguyên tử tự do y. Các nguyên tử của nguyên ... 2.2.1. Nguyên tắc của phương pháp Cơ sở lý thuyết của phép đo phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) là dựa trên sự hấp thụ năng lượng bức xạ đơn sắc của nguyên tử tự do của nguyên tố ở trạng thái hơi,...
 • 82
 • 828
 • 8
Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG CÓ TÁC DỤNG CHỮA BỆNH TRONG NƯỚC KHOÁNG PHÚ SEN (PHÚ YÊN) BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ (AAS) " ppt

Báo cáo khoa học

... cao huyết áp. 69NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG CÓ TÁC DỤNG CHỮA BỆNH TRONG NƯỚC KHOÁNG PHÚ SEN (PHÚ Y N) BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ (AAS) Nguyễn Nhân ... Luận. Phương pháp phân tích phổ hấp thụ nguyên tử, Đại học Tổng hợp Hà Nội (1992) 11. Trần Văn Y. Độc chất học, NXB Y học (1996) 210-211. 12. Trương Công Quyền. Nước khoáng tuyền, NXB Y học (1963) ... cong chuẩn. 4. M y quang phổ hấp thụ nguyên tử có mã số: SPertr AA - 640 của VrianptyLTD Autralia. 5. L y mẫu và xử lý mẫu [14]: Mẫu được l y tại điểm xuất lộ, xử lý ngay bằng dung dịch HCl...
 • 7
 • 917
 • 4
Luận văn: Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện đại từ- tỉnh thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas) docx

Luận văn: Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện đại từ- tỉnh thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas) docx

Thạc sĩ - Cao học

... cụ (phương pháp quang phổ, phương pháp phổ phát xạ nguyên tử AES, phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS) trong đó phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa F- AAS là phương pháp có độ nh y, ... thuộc vào kỹ thuật nguyên tử hoá mẫu mà người ta phân biệt phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS) cho độ nh y cỡ ppm. Phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF-AAS) cho độ nh y đến ppb. 2.2.2. ... các nguyên tử tự do. Đ y là quá trình nguyên tử hoá mẫu. 2. Chiếu chùm tia phát xạ đặc trưng của nguyên tố cần phân tích từ nguồn bức xạ qua đám hơi nguyên tử tự do y. Các nguyên tử của nguyên...
 • 82
 • 707
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008