thao tác lập luận so sánh ngữ văn 11

Rèn luyện thao tác lập luận so sánh cho học sinh lớp 11 theo quan điểm tích hợp và tích cực

Rèn luyện thao tác lập luận so sánh cho học sinh lớp 11 theo quan điểm tích hợp và tích cực

Thạc sĩ - Cao học

... lập luận so sánh và các bài có quan hệ với bài học này như: thao tác lập luận so sánh, luyện tập thao tác lập luận so sánh, luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh, ... vậy thao tác lập luận so sánh cũng có “cái được đem ra so sánh , “cái so sánh , tiêu chí so sánh, quan trọng hơn đó là sự tác động vào nhận thức của con người. Song thao tác lập luận so sánh ... Tập trung trình bày cơ sởluận về so sánh, thao tác lập luận so sánh trong văn nghị luận và những vấn đề cơ bản nhất của thao tác lập luận so sánh trong văn nghị luận. Số hóa bởi Trung...
 • 104
 • 6,764
 • 10
Rèn luyện thao tác lập luận so sánh cho học sinh lớp 11 theo quan điểm tích hợp và tích cực.pdf

Rèn luyện thao tác lập luận so sánh cho học sinh lớp 11 theo quan điểm tích hợp và tích cực.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... lập luận so sánh và các bài có quan hệ với bài học này như: thao tác lập luận so sánh, luyện tập thao tác lập luận so sánh, luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh, ... vậy thao tác lập luận so sánh cũng có “cái được đem ra so sánh , “cái so sánh , tiêu chí so sánh, quan trọng hơn đó là sự tác động vào nhận thức của con người. Song thao tác lập luận so sánh ... hai thao tác lập luậnthao tác chứng minh, thao tác giải thích, đến sách giáo khoa Ngữ văn THPT - SGK Ngữ văn 11 - phần Làm văn giới thiệu thêm bốn thao tác lập luận: phân tích, so sánh, ...
 • 104
 • 3,039
 • 4
Luyen tap thao tac lap luan so sanh

Luyen tap thao tac lap luan so sanh

Ngữ văn

... nhưng đã biết tự kiềm chế. 3. So sánh ngôn ngữ thơ Hồ Xuân Hương và 3. So sánh ngôn ngữ thơ Hồ Xuân Hương và ngôn ngữ thơ Bà Huyện Thanh Quan qua 2 bài ngôn ngữ thơ Bà Huyện Thanh Quan qua ... đơn trên chính quê hương của mình, cùng nói về cảm xúc trước sự thay đổi của quê hương. Cả hai tác giả đều nói về tâm trạng của mình nhưng không dùng một tính từ buồn, tiếc nhơ,ù thương nào...
 • 5
 • 6,160
 • 24
Thao tác lập luận so sánh

Thao tác lập luận so sánh

Ngữ văn

... dung: Khẳng định quyền độc lập tự chủ- Nghệ thuật: Lập luận so sánh (vừa tương đồng, vừa tương phản ) => Tư cách ngang hàng2. Bài 2 Em sử dụng thao tác lập luận so sánh như thế nào trong ... Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh 1. Xét ngữ liệu: ( Sgk- tr 79)2. Phân tích ngữ liệu3. Nhận xét-Mục đích: + Đối tượng nghiên cứu: sáng tỏ + Bài văn nghị luận: sáng rõ, cụ thể, ... II. Cách so sánh 1. Xét ngữ liệu: Sgk- tr802. Phân tích ngữ liệu3. Nhận xét- Cách so sánh: + Đối tượng: cùng một bình diện, dựa trên tiêu chí rõ ràng:* So sánh tương đồng* So sánh tương...
 • 13
 • 2,104
 • 6
Thao tac lập luận so sánh

Thao tac lập luận so sánh

Ngữ văn

... văn Thao tác lập luận so sánh A. Chuẩn bịI. Mục tiêu1. Kiến thức, kĩ năng- Giúp HS hiểu vai trò của thao tác so sánh trong bài văn nghị luận. - Biết vận dụng thao tác so sánh khi viết một đoạn văn, ... đoạn văn có sức thuyết phục cao.III. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài (2 phút)- Đọc lại các đoạn văn đã học để thấy rõ hơn thao tác lập luận so sánh. - Viết một đoạn văn sử dụng thao tác lập luận ... ví dụ trên hãy nêu yêucầu của thao tác lập luận so sánh. * Yêu cầu khi lập luận so sánh - Các sự vật, hiên tượng, tác phẩm gọi chung làđối tượng mang ra so sánh phải có mối liên quanvề một...
 • 6
 • 4,476
 • 25
Thao tác lập luận so sánh - T43

Thao tác lập luận so sánh - T43

Ngữ văn

... việc so sánh là có ngay được lập luận so sánh hay không? Vì sao? Để có một lập luận so sánh, người viết( nói) phải làm công việc so sánh. Không có so sánh, không thể có lập luận so sánh. Song ... đối tượng so sánh và đối tượng được so sánh. Khi thực hiện thao tác lập luận so sánh cần chú ý điều gì? Khi thực hiện thao tác lập luận so sánh cần chú ý điều gì? Tiết 43:Lm văn 2. ... lập luận so sánh 1. Tìm hiểu ngữ liệu2. Khái niệm, taùc duỷng cuớa lập luận so sánh. II. u cáưu ca thao tạc láûp lûn s o s aùnh1. Tìm hiểu ngữ liệu2. Yóu cỏửu cuớa thao tác lập luận so sánh III....
 • 18
 • 1,108
 • 1
THAO TAC LAP LUAN SO SANH 11 CB

THAO TAC LAP LUAN SO SANH 11 CB

Ngữ văn

... và người viết với vấn đề được so sánh. 3. Yêu cầu của thao tác lập luận so sánh:  -So sánh là cần thiết. Song, để so sánh một cách có hiệu quả, cần :+ So sánh dựa trên cùng một tiếu ... một lập luận so sánh điển hình. 2. Ngữ liệu 2 : - Đối tượng so sánh và đối tượng được so sánh trong đoạn văn : +Đối tượng được so sánh : Là bài Văn chiêu hồn” +Đối tượng so sánh ... cách sử dụng thao tác lập luận so sánh từ các ngữ liệu. nắm vững mục đích và quy trình thực hiện thao tác lập luận so sánh; chủ động làm các bài tập phần luyện tập trang 116 -117 .- Tiết...
 • 25
 • 1,240
 • 4
LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH

LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH

Ngữ văn

... Hòa Bình Giáo án Ngữ Văn 11 Tiết: 43Ngày so n: 18 /11/ 09Làm văn LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNHI. Mục tiêu cần đạt.1. Kiến thức : Củng cố những kiến thức về lập luận so sánh .2. Kĩ năng ... năng : Biết vận dụng thao tác lập luận so sánh để viết đoạn văn có sức thuyết phục.3. Tư tưởng : Thấy được tầm quan trọng của thao tác lập luận so sánh trong văn bản nghị luận vàtrong đời sống.II/ ... lại kiến thức đã học về thao tác so sánh. (?) Mục đích hàng đầu của thao tác lập luận so sánh làgì? (?) Khi sử dụng thao tác so sánh trong bài văn nghị luận cần phải đảm bảo những yêu cầu...
 • 4
 • 10,746
 • 43
(Tuần 11- Tiết 43)LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH

(Tuần 11- Tiết 43)LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH

Ngữ văn

... tình ngàn thu. (Lưu Trọng Lư) LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNHGiáo viên: Hà Thị Mỹ HạnhLớp dạy: 11 B1 I) ễn tp lý thuyt:ãTh no l thao tỏc lp lun so sỏnh:ãTTLLSS: i chiu hai hay nhiu ... II) Bi tp v nh:ãBi tp 4: T chn tài (một danh ngôn hoặc thành ngữ, tục ngữ có ni dung so sỏnh) vit on vn so sỏnh:ãMt kho vng khụng bng mt nang ch.ãMt ngh cho chớn cũn hn chớn ... thấy rõ đặc điểm và giá trị của từng s vt.ãKhi so sỏnh cn chỳ ý la chn v duy trì một tiêu chí, một bình diện so sánh nht nh.ãCú 2 cỏch so sỏnh: tng ng, tng phn. ...
 • 9
 • 2,425
 • 19
tiết 43: Luyện tập thao tác lập luận so sanh

tiết 43: Luyện tập thao tác lập luận so sanh

Ngữ văn

... THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH - Nắm được cách so sánh tương đồng và so sánh tương phản- Biết cách viết đoạn văn có sử dụng thao tác lập luận so sánh. CỦNG CỐ Cách so sánh tương đồng1. ... tiếp theo: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận so sánh và phân tíchDặn dò: 1. Nhắc lại khái niệm về thao tác lập luận so sánh? - So sánh là làm sáng rõ đối tượng đang nghiên ... trích trên sử dụng thao tác lập luận gì?Phân tích mục đích, tác dụng của thao tác lập luận đó? IV. Bài tập 4: Viết đoạn văn so sánh Hoạt động nhóm: * Đề tài: tục ngữ, thành ngữ, ca dao, danh...
 • 19
 • 1,479
 • 5
tiết 43: Luyện tập thao tác lập luận so sánh

tiết 43: Luyện tập thao tác lập luận so sánh

Ngữ văn

... các thao tác lập luận so sánh và phân tíchDặn dò: IV. Bài tập 4: Viết đoạn văn so sánh Hoạt động nhóm: * Đề tài: tục ngữ, thành ngữ, ca dao, danh ngôn có nội dung so sánh Nhóm 1: Tục ngữ ... thủ nghiêm chỉnh luật đối (câu 3 + 4 và 5 + 6) So sánh trên tiêu chí ngôn ngữ: 1. Nhắc lại khái niệm về thao tác lập luận so sánh? - So sánh là làm sáng rõ đối tượng đang nghiên cứu trong ... trên sử dụng thao tác lập luận gì?Phân tích mục đích, tác dụng của thao tác lập luận đó? 2.Sự khác biệt: - Ngôn từ:+ Thơ Hồ Xuân Hương: dùng ngôn ngữ hàng ngày (tiếng gà văng vẳng, mõ...
 • 18
 • 1,472
 • 4
LUYỆN TẬP VẬN DỤNG CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH

LUYỆN TẬP VẬN DỤNG CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH

Ngữ văn

... viết một luận điểm trong đó có sử dụng thao tác lập luận phân tích và so sánh. + Tổ 3: Viết một văn abnr nghị luận về phẩm chất của người HS, trong đó có vận dụng kết hợp thao tác lập luận phân ... những thao tác lập luận nào? (?) Mục đích, tác dụng của cách kết hợp các thao tác lập luận trong đoạn trích?(?) Em rút ra được điều gì về việc vận dụng, kết hợp nhiều thao tác lập luận ... trong một đoạn văn( bài văn) : là một việc làm tất yếu. Không có một văn bản nghị luận nào lại chỉ dùng một thao tác lập luận duy nhất, mà phải dùng kết hợp các thao tác lập luận một cách...
 • 4
 • 24,120
 • 91
LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH doc

LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH doc

Cao đẳng - Đại học

... THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH. I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - Củng cố những tri thức và kĩ năng cơ bản về các thao tác lậpluận phân tích và so sánh. - vận dụng kết hợp phân tích và so sánh ... Sách giáo viên Ngữ Văn 11 - tập 1. - Sách thiết kế. - Sách bài tập Ngữ văn 11 - tập 1. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. 1. Ổn định lớp 1. Kiểm tra bài cũ: Phân tích là gì? So sánh là gì? 2. ... + GV: Đoạn văn có sử dụng những thao tác nào? Chỉ ra cụ thể. + GV: Thao tác nào đóng vai trò chủ yếu, thao tác nào là bổ trợ? + GV: Từ sự tìm hiểu trên ta rút ra kết luận gì về việc...
 • 3
 • 11,594
 • 12

Xem thêm