thực trạng xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình của các công ty truyền thông tại tp hcm từ năm 2008 đến 2010

tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng anh vấn đề xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình ở việt nam hiện nay

tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng anh vấn đề hội hóa sản xuất chương trình truyền hình ở việt nam hiện nay

Tiến sĩ

... professional capacity, management degree plays a important role and determines quality of the socialization activity – meet demand of information, propagation of the Party, State and Society The main ... production socialization activity successful 1.4.1 Purposes, requirements for socialization activity - Purposes of socialization activity: is to produce high-quality television products to satisfy ... are many forms in which society can participate in this activity Each form has separate advantages and restrictions Such diversity generates abundance for the activity of television branch generally...
 • 45
 • 627
 • 0
tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng việt vấn đề xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình ở việt nam hiện nay

tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng việt vấn đề hội hóa sản xuất chương trình truyền hình ở việt nam hiện nay

Tiến sĩ

... mơ ngành truyền hình, luận án sâu nghiên cứu vấn đề cụ thể là: nghiên cứu việc tham gia hội vào việc sản xuất làm nên sản phẩm truyền hình hội hóa sản xuất chương trình truyền hình 1.2 ... huy động nguồn lực hội - hội giúp cho tham gia hội vào hoạt động truyền hình sn sẻ, hiệu 1.3 Các hình thức XHH sản xuất chương trình TH 1.3.1 Hợp tác sản xuất chương trình Đó việc đài TH ... sản phẩm truyền hình Vậy nên, hiểu: hội hóa sản xuất chương trình truyền hình trình mở rộng tham gia thu hút nguồn lực cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp vào hay nhiều khâu quy trình sản xuất...
 • 45
 • 600
 • 0
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ BÁO HÌNH TRONG XU THẾ XÃ HỘI HOÁ SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ BÁO HÌNH TRONG XU THẾ HỘI HOÁ SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH

Báo chí

... tiến hội 1.1.2 hội hóa sản xuất chƣơng trình truyền hình hội hóa sản xuất chương trình truyền hình huy động nguồn lực hội tham gia vào hoạt động sản xuất chương trình truyền hình ... VỤ TRUYỀN HÌNH TRONG XU THẾ HỘI HĨA SẢN XUẤT CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TẠI VIỆT NAM 1.1 Khái niệm hội hóa sản xuất chƣơng trình truyền hình Việt Nam 1.1.1 Một số quan niệm hội hóa hội ... chí truyền hình bối cảnh ngành truyền hình Việt Nam xuất xu – hội hóa sản xuất chương trình truyền hình Đây coi hướng tất yếu ngành truyền hình nói riêng định hướng hội hóa số loại hình...
 • 116
 • 441
 • 0
Xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình hiện nay

hội hóa sản xuất chương trình truyền hình hiện nay

Báo chí

... tiễn việc hội hố truyền hình Chương 2: hội hố sản xuất chương trình truyền hình Chương 3: Một số phương hướng giải pháp hội hố truyền hình hội hố sản xuất chương trình truyền hình CHƢƠNG ... truyền hình, xuất phát từ khả tham gia sản xuất chương trình truyền hình cộng với yếu tố lợi nhuận đơn vị bên ngành truyền hình 28 hội hố sản xuất chương trình truyền hình xuất phát từ nhu cầu hội ... ngành truyền hình tham gia sản xuất chương trình truyền hình Các đài địa phương, nguồn lực yếu hơn, tiến hành hợp tác, phối hội hố sản xuất chương trình truyền hình hợp với cơng ty thực nhiều chương...
 • 107
 • 798
 • 3
Xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình qua sản phẩm của các công ty truyền thông Cát Tiên Sa, Lasta, Hoa Hồng Vàng từ năm 2008 đến năm 2010 trên sóng Đài

hội hóa sản xuất chương trình truyền hình qua sản phẩm của các công ty truyền thông Cát Tiên Sa, Lasta, Hoa Hồng Vàng từ năm 2008 đến năm 2010 trên sóng Đài

Khoa học xã hội

... năm 2008 đến năm 2010 37 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH CỦA CÁC CƠNG TY TRUYỀN THƠNG TẠI TP. HCM (TỪ NĂM 2008 ĐẾN 2010) 2.1 hội hóa sản xuất chƣơng trình truyền ... triển truyền hình Chương 2: Thực trạng hội hóa sản xuất chương trình truyền hình công ty truyền thông TP. HCM (từ năm 2008 đến năm 2010) Chương mô tả khái quát phương thức phối hợp thực HTV công ... chương trình truyền hình cơng ty truyền thơng sản xuất Chương 3: Kinh nghiệm, giải pháp mơ hình hội hóa sản xuất chương trình truyền hình Từ thực trạng XHH sản xuất chương trình truyền hình...
 • 118
 • 1,058
 • 0
Công tác đào tạo nghiệp vụ báo hình trong xu thế xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình

Công tác đào tạo nghiệp vụ báo hình trong xu thế hội hóa sản xuất chương trình truyền hình

Khoa học xã hội

... chí truyền hình, tập 1, 2, NXB Thông tấn, Hà Nội, 2004 Vũ Thị Thu Hà, hội hóa sản xuất chương trình truyền hình nay, Luận văn Thạc sĩ khoa học Báo chí, Hà Nội, 2007 Xn Hòa, hội hóa sản xuất ... xuất chương trình- hướng phát triển truyền hình đại, tạp chí Lý luận trị & Truyền thơng, Hà Nội, 2008 10 Phan Hồi, hội hóa truyền hình qua sản xuất chương trình “Thế hệ Tơi” VTV6 Đài Truyền hình ... gia hợp tác 49 sản xuất CHƢƠNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ BÁO HÌNH TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRONG XU THẾ HỘI HĨA SẢN XUẤT CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 3.1 Những vấn...
 • 3
 • 195
 • 0
VẤN ĐỀ XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH

VẤN ĐỀ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH

Khoa học xã hội

... tế hội hoạt động hội hóa sản xuất chƣơng trình truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam”- Khảo sát kênh VTV1 từ tháng 1 /2010 đến hết tháng 5/2011 47 Quy hoạch phát triển truyền hình đến năm 2010 ... THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNHError! Bookmark not defined 1.1 Khái niệm Error! Bookmark not defined 1.2 Các hình thức hội hóa sản xuất chƣơng trình ... HOẠT ĐỘNG HỘI HĨA SẢN XUẤT CHƢƠNG TRÌNHTRUYỀN HÌNH CÁP - ĐÀI PTTH HÀ NỘIError! Bookmark not defined 3.1 Yêu cầu từ thực tiễn hoạt động hội hóa sản xuất chƣơng trình Truyền hình Cáp Hà...
 • 17
 • 323
 • 0
tiểu luận cao học vấn đề xã hội hóa sản XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ở VIỆT NAM HIỆN NAY

tiểu luận cao học vấn đề hội hóa sản XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Báo chí

... Tuyên truyền, Hà Nội 56 Xn Hồ (2008) , hội hố sản xuất chương trình truyền hình- hướng phát triển truyền hình đại, Tạp chí Lý luận trị truyền thơng, tháng 2 /2008 57 Xn Hồ (2008) , Truyền hình ... chức nước ngồi Cũng từ thuật ngữ hội hoá sản xuất chương trình truyền hình xuất trở thành mối quan tâm đặc biệt nhà quản lý, sản xuất chương trình với cơng chúng truyền hình Giờ đây, dù muốn ... Nhiều kênh truyền hình hội hóa hay nhân hóa, Sài Gòn giải phóng online 19 55 Lê Thị Thu Hòa (2008) , hội hóa sản xuất chương trình Đài TH Việt Nam, Luận văn thạc sĩ truyền thông đại chúng...
 • 24
 • 821
 • 0
Vấn đề bảo đảm định hướng chính trị trong xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình trả tiền luận văn thạc sỹ báo chí học

Vấn đề bảo đảm định hướng chính trị trong hội hóa sản xuất chương trình truyền hình trả tiền luận văn thạc sỹ báo chí học

Báo chí

... làm sáng tỏ thực trạng q trình hội hóa sản xuất chương trình truyền hình trả tiền Truyền hình Cáp Việt Nam, đề tài “Bảo đảm định hướng trị hội hóa sản xuất chương trình truyền hình trả tiền” ... hình tổ chức Đài sang chế sản xuất với hàm lượng tri thức cao 1.2 Q TRÌNH HỘI HĨA SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNHTRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM 2.1 Thực trạng q trình hội hóa sản xuất chương trình Truyền ... kênh truyền hình hội hóa đầu năm 2010 thực hợp tác với cơng ty Phanxipan), tiếp sau hội hóa sản xuất chương trình kênh truyền hình Bóng đá TV, Style TV Đặc điểm chung kênh truyền hình hội...
 • 90
 • 1,099
 • 1
Hoạt động xã hội hóa sản xuất chương trình của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực trạng và định hướng phát triển

Hoạt động hội hóa sản xuất chương trình của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực trạng và định hướng phát triển

Báo chí

... thống hóa sở lý luận thực tiễn hoạt động hội hóa nói chung hội hóa truyền hình nói riêng Đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất chƣơng trình truyền hình có yếu tố hội hóa Đài Truyền hình ... hội hóa sản xuất chƣơng trình Trong tổng số chƣơng trình hội hóa, liên kết sản xuất với đối tác công ty truyền thông đƣợc thực nhiều thể loại truyền hình khác Số lƣợng chƣơng trình hội ... Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đơn vị truyền hình đầu nƣớc thực chủ trƣơng hội hóa Quá trình thực hội hóa, liên kết sản xuất kênh truyền hình, chƣơng trình truyền hình giúp Đài Truyền...
 • 115
 • 675
 • 2
Hoạt động xã hội hóa sản xuất chương trình của đài truyền hình thành phố hồ chí minh – thực trạng và định hướng phát triển

Hoạt động hội hóa sản xuất chương trình của đài truyền hình thành phố hồ chí minh – thực trạng và định hướng phát triển

Khoa học xã hội

... thống hóa sở lý luận thực tiễn hoạt động hội hóa nói chung hội hóa truyền hình nói riêng, đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất chương trình truyền hình có yếu tố hội hóa Đài Truyền hình ... động hội hóa hội hóa sản xuất chương trình Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 29 Tiểu kết chương 31 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HỘI HĨA SẢN XUẤT CHƢƠNG TRÌNH CỦA ... đạo hình thức, phương thức liên kết, hội hóa sản xuất chương trình 2.4 Qui trình sản xuất quản lý nội dung chƣơng trình có yếu tố hội hóa Hiện có nhiều chương trình hội hóa có qui trình...
 • 32
 • 403
 • 0
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt Nam

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... thời gian đầu năm, CtyCK trọng đến nghiệp vụ vấn Không công ty 45 hoạt động lâu nămcông ty cấp phép năm 2006 triển khai hoạt động tốt Đánh giá thực trạng hoạt động công ty chứng khốn - ... ty CK nói riêng Có gia tăng mạnh mẽ số lượng, quy mô mở rộng nghiệp vụ công ty CK Qua năm hoạt động, khởi điểm từ vài công ty năm 2000 tính đến cuối năm 2006 dấu số lượng CTCK tăng đột biến từ ... cơng ty nước chưa đến thời điểm gia nhập thị trường Bài học từ thị trường cho thấy, TTCK Trung Quốc trước có số lượng CTy CK lên đến 2.000 công ty, đến thời điểm sụt giảm 70 cơng ty, 107 công ty...
 • 53
 • 519
 • 0
Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động GNHH XNK bằng đường biển trong các công ty giao nhận tại TP. HCM.doc

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động GNHH XNK bằng đường biển trong các công ty giao nhận tại TP. HCM.doc

Quản trị kinh doanh

... cứu: Thực trạng hoạt động GNHH XNK đường biển công ty giao nhận TP HCM Phạm vi nghiên cứu: Các công ty kinh doanh dịch vụ GNHH XNK TP HCM số liệu thống kê phục vụ cho đề tài nghiên cứu thu thập đến ... tăng 4,4% so với năm 2009  Nhìn chung, kim ngạch XK TP HCM từ năm 2007 – 2010 có tăng giảm khơng Năm 2008 kim ngạch XK đạt giá trị cao so với năm lại Nguyên nhân cuối năm 2008, đầu năm 2009 nước ... ngồi năm 2009 giảm 1.5415 nghìn so với năm 2008 thấp so với năm lại Nhưng nhìn chung tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển từ năm 2007 đến năm 2010 tăng, điều cho thấy hoạt động dịch vụ hàng hóa...
 • 83
 • 789
 • 4
Trình bày thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Công ty Chứng khoán ở Việt Nam.doc

Trình bày thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Công ty Chứng khoán ở Việt Nam.doc

Tài chính - Ngân hàng

... vụ cơng ty chứng khốn đáng kinh ngạc Qua sáu năm hoạt động, khởi điểm từ vài cơng ty năm 2000 tính đến cuối năm 2006 số lượng công ty tăng lên 55 sang năm 2007 78 Bên cạnh đó, CTCK trọng đến việc ... so với thời gian đầu năm, CtyCK trọng đến nghiệp vụ vấn Không công ty hoạt động lâu nămcông ty cấp phép năm 2006 triển khai hoạt động tốt 13 Hạn chế nguyên nhân: 1 .Tại thời điểm nay, sở ... Trong số công ty công bố báo cáo lợi nhuận q Cơng ty chứng khốn TPHCM (HCM) có lợi nhuận sau thuế 31,7 tỉ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động hợp tác đầu chứng khoán, lãi tiền gửi, lãi từ hợp đồng...
 • 31
 • 1,363
 • 9
thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Công ty Chứng khoán ở Việt Nam

thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Công ty Chứng khoán ở Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... vụ cơng ty chứng khốn đáng kinh ngạc Qua sáu năm hoạt động, khởi điểm từ vài cơng ty năm 2000 tính đến cuối năm 2006 số lượng công ty tăng lên 55 sang năm 2007 78 Bên cạnh đó, CTCK trọng đến việc ... so với thời gian đầu năm, CtyCK trọng đến nghiệp vụ vấn Không công ty hoạt động lâu nămcông ty cấp phép năm 2006 triển khai hoạt động tốt 13 Hạn chế nguyên nhân: 1 .Tại thời điểm nay, sở ... Trong số công ty công bố báo cáo lợi nhuận q Cơng ty chứng khốn TPHCM (HCM) có lợi nhuận sau thuế 31,7 tỉ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động hợp tác đầu chứng khoán, lãi tiền gửi, lãi từ hợp đồng...
 • 31
 • 936
 • 9
Nghiên cứu về việc sản xuất và phân phối thuốc của các công ty Dược Việt Nam.pdf

Nghiên cứu về việc sản xuất và phân phối thuốc của các công ty Dược Việt Nam.pdf

Kinh tế - Thương mại

... sản xuất đạt kết đáng ghi nhận 37  Hình 2.4: Tổng giá trị sản xuất nước (Nguồn: Cục Quản lý Dược) Theo bảng số liệu thốngtừ năm 2001 đến năm 2008 tỉ lệ tăng năm năm cao năm trước, từ năm ... so với năm 2001 Sau số liệu công ty Dược Hậu Giang Dược 2/9 cho thấy tăng trưởng lượng sản xuất năm Bảng 2.4: Sản lượng sản phẩm sản xuất công ty dược 2/9 (NADYPHAR) qua năm STT Dạng sản phẩm ... nghiên cứu thực trạng ngành công nghiệp dược nước nhà, phân tích tồn yếu từ dưa giãi pháp kiến nghị cho giai đoạn tương lai 28  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI THUỐC CỦA CÁC CÔNG TY DƯỢC...
 • 86
 • 1,811
 • 23
Trình bày thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Công ty chứng khoán ở Việt Nam

Trình bày thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Công ty chứng khoán ở Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... 0918.775.368 ty chứng khoán 55 công ty, năm 2007 tăng lên tới 78 công ty số lượng công ty chứng khốn lên đến số 105 cơng ty - Trong năm 2007, với sốt chứng khoán, hàng loạt cơng ty chứng khốn ... không đến mức “thảm họa” quý năm 2008 Cơ cấu doanh thu công ty chứng khoán 2.2 Các nghiệp vụ 2.2.1 Tự doanh - Vào đầu năm 2009, thị trường khó khăn, cơng ty chứng khốn (CTCK) lại phải thực yêu ... đồng phải từ 60 ngày đến 90 ngày, bình quân lợi nhuận thu sau trừ hết chi phí cơng ty thu từ 10% đến 15% giá trị hợp đồng Doanh thu từ nghiệp vụ vấn TCDN CTCK năm 2009 17 Website: http://www.docs.vn...
 • 26
 • 699
 • 0
Vấn đề xã hội hóa sản xuất các chương trình truyền hình của đài phát thanh và truyền hình hà nội

Vấn đề hội hóa sản xuất các chương trình truyền hình của đài phát thanh và truyền hình hà nội

Khoa học xã hội

... hội hóa sản xuất chương trình truyền hình Đài PTTH Hà Nội HV: Nguyễn Triều Văn 35 hội hóa sản xuất chương trình truyền hình Đài PTTH Hà Nội CHƯƠNG VẤN ĐỀ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN ... chia làm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn hội hóa sản xuất chương trình truyền hình Đài Phát Truyền hình Hà Nội Chương 2: Vấn đề hội hóa sản xuất chương trình truyền hình Đài PTTH ... đề hội hóa chương trình truyền hình nói chung chương trình truyền hình hội hóa Xem: Xn Hòa; hội hóa sản xuất chương trình – hướng phát triển truyền hình đại tạp chí, Lý luận trị truyền...
 • 118
 • 1,232
 • 10

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25