thực trạng và những giải pháp nâng cao hiệu quả công chứng chứng thực ở các xã thị trấn trên địa bàn huyện

Thực trạng và những giải pháp nâng cao hiệu quả công chứng, chứng thực ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Thực trạng những giải pháp nâng cao hiệu quả công chứng, chứng thực các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Văn học - Ngôn ngữ học

... an toàn pháp lý giao dịch tổ chức cá nhân cần thực tốt số giải pháp sau: Một là, nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp uỷ đảng, quyền cấp sở đạo tổ chức thực nhiệm vụ công chứng, chứng thực thực tốt ... Phòng Tư pháp cần tăng cường công tác tra, kiểm tra chuyên ngành việc chứng thực UBND cấp để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn sai sót Năm là, UBND xã, thị trấn thực tốt việc thu lệ phí chứng thực ... hợp lý để tăng cường sở vật chất phục cụ có hiệu cho nhiệm vụ công chứng, chứng thực Có chế độ đãi ngộ động viên, khen thưởng kịp thời cán trực tiếp thực công tác chứng thực có thành tích./ Thân...
 • 23
 • 1,408
 • 0
sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngân sách xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Thắng

sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngân sách xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Thắng

Tư liệu khác

... hộ gia đình (điều tiết 80% cho xã) - Lệ phí trước bạ nhà đất (trên địa bàn 80%; địathị trấn 70%) - Thuế thu nhập cá nhân (trên địa bàn 20%; địathị trấn 10%) Ngoài ra, khoản thu phân ... xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý ngân sách (lập, chấp hành toán ngân sách xã) IV TÍNH HỮU ÍCH CỦA SÁNG KIẾN, KINH NGHIỆM: Với giải pháp biện pháp nêu góp phần nâng cao hiệu quản lý ... xã) - Thuế sử dung đất phi nông nghiệp (trên địa bàn 100%; địathị trấn 70%) - Thuế môn thu từ cá nhân, hộ kinh doanh (trên địa bàn 80%; địathị trấn 70%) - Thuế sử dụng đất nông nghiệp...
 • 11
 • 19,567
 • 252
nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện bố trạch tỉnh quảng bình

nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện bố trạch tỉnh quảng bình

Thạc sĩ - Cao học

... 2005 2013, sở đánh giá việc chấp hành pháp luật đất đai địa bàn theo 13 nội dung quản lý nhà nước đất đai xã, thị trấn huyện Bố Trạch - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý nhà ... DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHẠM QUỐC TRUNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ... “Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp để nâng cao công tác quản lý nhà nước đất đai huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình” 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài - Tìm hiểu công tác quản lý đất đai huyện Bố...
 • 127
 • 644
 • 3
phân tích thực trạng và những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty may 10

phân tích thực trạng những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của công ty may 10

Kinh tế - Quản lý

... luận trị, quản lý kinh tế, quản lý chất lượng… cho cán công nhân viên công ty II NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY MAY 10 Một số tồn công tác ... PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY MAY 10 I THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY MAY 10 Đặc điểm lao động công ty Với ... cho công tác đào tạo phát triển ảnh hưởng vô lớn đến chiến lược đào tạo phát triển cán bộ, nhân viên lâu dài doanh nghiệp Tiểu luận Thương mại PHẦN II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG...
 • 13
 • 693
 • 1
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rừng phòng hộ bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện sóc sơn, hà nội

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rừng phòng hộ bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện sóc sơn, hà nội

Kinh tế

... DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - - NGÔ ĐĂNG GIANG THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ... 3.4 70 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý rừng phòng hộ bảo vệ môi trường 78 3.4.1 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức quản lý bảo vệ rừng 78 3.4.2 Giải pháp lâm nghiệp ... dụng đất rừng trê địa bàn huyện Sóc Sơn tính đến ngày 01/01/2014 54 3.5 Diện tích, trữ lượng rừng địa bàn huyện Sóc Sơn 55 3.6 Độ che phủ rừng địa bàn huyện Sóc Sơn 56 3.7 Các dự án sử dụng...
 • 112
 • 985
 • 7
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CÂY THANH LONG RUỘT ĐỎ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CÂY THANH LONG RUỘT ĐỎ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI

Kinh tế

... quát: Trên sở phân tích hiệu trồng Thanh Long ruột đỏ địa bàn huyện Trảng Bom – tỉnh Đồng Nai, đề tài đưa số giải pháp góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Thanh Long ruột đỏ địa bàn 2.2 ... BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CÂY THANH LONG RUỘT ĐỎ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI CHUYÊN ... lại thu nhập cao cho người dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Đó lý do, đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Thanh Long ruột đỏ địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai” thực Mục tiêu...
 • 89
 • 1,529
 • 8
Luận văn thạc sĩ về Thực trạng và những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh vật tư nông nghiệp Thái Nguyên

Luận văn thạc sĩ về Thực trạng những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh vật tư nông nghiệp Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬT TƢ NÔNG NGHIỆP 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH 1.1.1 Các khái niệm hiệu Khi đề ... PHƢƠNG HƢỚNG NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH VẬT TƢ NÔNG NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN 92 3.1 QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH ... thực tiễn luận văn Bố cục luận văn Chƣơng I CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬT TƢ NÔNG NGHIỆP 1.1 CÁC...
 • 142
 • 588
 • 0
Luận văn thạc sĩ về thực trạng và những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh vật tư nông nghiệp của công ty CP Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên

Luận văn thạc sĩ về thực trạng những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh vật tư nông nghiệp của công ty CP Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬT TƢ NÔNG NGHIỆP 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH 1.1.1 Các khái niệm hiệu Khi đề ... PHƢƠNG HƢỚNG NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH VẬT TƢ NÔNG NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN 92 3.1 QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH ... thực tiễn luận văn Bố cục luận văn Chƣơng I CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬT TƢ NÔNG NGHIỆP 1.1 CÁC...
 • 142
 • 544
 • 0
Luận văn nhập khẩu vật tư thiết bị giao thông vận tải ở việt nam  thực trạng và những giải pháp nâng cao hiệu quả

Luận văn nhập khẩu vật tư thiết bị giao thông vận tải việt nam thực trạng những giải pháp nâng cao hiệu quả

Thạc sĩ - Cao học

... xuảt giải pháp cần thiết cho việc nhập vài tư, (biết bị GTVT áp dụng vào (hực tiễn Việt nam Đề tài:" Nhập khẩn vài tư Ihiếl bị giao (hổng vện tảiở Việt nam - Thực (rạng giải phílp nâng cao hiệu quả" , ... đất nước Chương : Thực trạng nhập vật tư thiết bị GTVT năm qua Chương : Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động nháp vài lư Ihiốl bị GTVT năm lới CHƯƠNG Ì TÍNH TẤT YẾU VAI TRÒ CỦA NHẬP ... - G T V T Trên đay Tổng công ty mạnh trực thuộc GTVT, đơn vị chả 38 công t r o n g x a y dựng công trình giao thông Các Công t y có đ i n g ũ cán b có trình độ chuyên m ô n cao, công trình...
 • 108
 • 546
 • 0
Thực trạng về quy hoạch xây dựng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị xã chí linh, tỉnh hải dương

Thực trạng về quy hoạch xây dựng một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị chí linh, tỉnh hải dương

Thạc sĩ - Cao học

... dựng số giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước quy hoạch xây dựng địa bàn thị Chí Linh, tỉnh Hải Dương” tập trung nghiên cứu đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà ... XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ CHÍ LINH 3.1 Định hướng Quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị - thị Chí Linh ... đô thị ) dịch vụ công liên quan đến quản lý đô thị địa bàn thuộc phạm vi quản lý phòng Đây quan chuyên môn quản lý đô thị thị Chí Linh, có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng, chịu quản...
 • 93
 • 1,341
 • 2
Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở các trường tiểu học trên địa bàn quận phú nhuận, thành phố hồ chí minh

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn quận phú nhuận, thành phố hồ chí minh

Khoa học xã hội

... SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN PHÚ NHUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1 Các nguyên tắc đề xuất giải pháp 3.2 Một số giải pháp nâng cao ... đòi hỏi ngày cao nghiệp giáo dục công đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước 1.2.5 Giải pháp Theo Từ điển Tiếng Việt, khái niệm giải pháp hiểu sau: Giải pháp phương pháp giải vấn đề đó” ... đổi phương pháp giảng dạy 4) Tham gia công tác phổ cập giáo dục tiểu học địa phương 5) Thực nghĩa vụ công dân, quy định pháp luật ngành, định Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng phân công, chịu...
 • 147
 • 1,015
 • 15
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ninh bình

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ninh bình

Kinh tế - Thương mại

... nim ny c minh ho bng cụng thc: Hiệu sử dụng vốn Đầu t phát triển = Các lợi ích Đầu t mang lại - Tổng chi phí để tạo lợi ích Hoc: Hiệu sử dụng vốn Đầu t phát triển = Các lợi tức đầu t mang lại ... gii phỏp ch yu thc hin cỏc mc tiờu kinh t - xó hi theo hng tng trng cao, n nh v bn vng Bt k quc gia no mun cú tc tng trng cao, i sng nhõn dõn c ci thin u phi quan tõm n u t phỏt trin 5 u t ... quyt ỳng n mõu thun gia yờu cu tng trng kinh t tc cao, bn vng vi kh nng tớch lu cú hn ca cỏc nn kinh t núi chung, ca t nc ta núi riờng Nõng cao hiu qu s dng u t phỏt trin s gúp phn lm tng u t...
 • 115
 • 179
 • 0

Xem thêm