thực trạng và giai pháp nâng cao hiệu quả sử dung đất nông nghiệp

thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp thị xã sơn tây thành phố hà nội

thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp thị xã sơn tây thành phố hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... ñịnh hướng phát triển sản xuất nông nghiệp sở ñánh giá thực trạng sử dụng ñất nông nghiệp mục tiêu ñề tài: Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu sử dụng ñất nông nghiệp thị xã Sơn Tây – thành phố ... 2.1 ðất nông nghiệp tình hình sử dụng ñất nông nghiệp 2.2 Những vấn ñề hiệu ñánh giá hiệu sử dụng ñất nông nghiệp 2.3 Xu hướng sử dụng ñất nông nghiệp 14 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng ñến hiệu sử dụng ... ðánh giá hiệu sử dụng ñất nông nghiệp 51 4.3.1 Hiệu kinh tế 51 4.3.2 Hiệu xã hội 58 4.3.3 Hiệu môi trường 61 4.3.4 ðánh giá tổng hợp 64 4.4 ðề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng ñất nông nghiệp...
 • 106
 • 469
 • 1

ĐỀ TÀI: HIỆN TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN CẨM XUYÊN –TỈNH HÀ TĨNH

ĐỀ TÀI: HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN CẨM XUYÊN –TỈNH HÀ TĨNH

Công nghệ - Môi trường

... kinh tế nói chung sản xuất nông nghiệp nói riêng 2.3.Hiện trạng biến động sử dụng đất nông nghiệp 2.3.1 Hiện trạng sử dụng đất đai nông nghiệp Nghiên cứu trạng sử dụng đất cần thiết để làm sở cho ... 1.3 Đất nuôi trồng thủy sản 1.4 Đất làm muối 1.5 Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp 2.1 Đất 2.1.1 Đất nông thôn 2.1.2 Đất đô thị 2.2 Đất chuyên dùng 2.2.1 Đất trụ sở quan công trình nghiệp ... thấy hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện nhiều khả nâng cao Để thực điều năm tới, phương hướng sử dụng đất nông nghiệp cần định hướng giải pháp cụ thể, thực tế để khai thác tốt tiềm mạnh vùng để nâng...
 • 59
 • 637
 • 9

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

Khoa học tự nhiên

... chung sau [4]: - Không ng ng nâng cao ch t lư ng nông s n, su t lao ñ ng Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p 18 nông nghi p, nâng cao hi u qu ñ u tư; - M c ñ phương ... 3.2.4 ð xu t gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng ñ t nông nghi p ñ a bàn huy n Nam ðàn 40 3.3 Phương pháp nghiên c u 40 3.3.1 Phương pháp ch n ñi m nghiên c u 40 3.3.2 Phương pháp thu th p s li ... l c cho phát tri n nông nghi p xây d ng nông thôn m i, nâng cao ñ i s ng nông dân [17] - Phát tri n ph i v ng b n c v t nhiên xã h i ð m b o môi trư ng s n xu t nông nghi p nông thôn s ch; tài...
 • 111
 • 713
 • 3

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện phúc thọ thành phố hà nội

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện phúc thọ thành phố hà nội

Khoa học tự nhiên

... nông nghi p - Nh ng quan ñi m ch y u ñ nâng cao hi u qu s d ng ñ t nông nghi p - ð nh hư ng nâng cao hi u qu s d ng ñ t nông nghi p - ð xu t nh ng gi i pháp nh m nâng cao hi u qu s d ng ñ t nông ... gi i pháp nh m nâng cao hi u qu s d ng ñ t s n xu t nông nghi p c a huy n Phúc Th 88 4.5.3.1 Gi i pháp v b trí h th ng canh tác ñ t s n xu t nông nghi p 88 4.5.3.2 Gi i pháp ... [7]: - Không ng ng nâng cao ch t lư ng nông s n, su t lao ñ ng nông nghi p, nâng cao hi u qu ñ u tư; 13 - M c ñ phương th c ñ u tư v n, lao ñ ng, khoa h c trình phát tri n nông nghi p Chi u hư...
 • 122
 • 619
 • 1

thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phúc thọ – thành phố hà nội

thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phúc thọ – thành phố hà nội

Kinh tế - Quản lý

... sử dụng đất nông nghiệp - Định hướng nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Phương pháp chọn ... luận thực tiễn hiệu sử dụng đất Đối tượng nghiên cứu trực tiếp đề tài quỹ đất sản xuất nông nghiệp vấn đề liên quan đến trình sử dụng đất nông nghiệp giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất 3.2 Nội dung ... triển nông nghiệp bền vững 3.2.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai địa bàn huyện Phúc Thọ - Tình hình quản lý đất đai - Hiện trạng sử dụng đất đai 3.2.3 Thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp...
 • 109
 • 1,189
 • 2

THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SAU KHI DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA Ở HUYỆN KIM BẢNG TỈNH HÀ NAM

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SAU KHI DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA Ở HUYỆN KIM BẢNG TỈNH HÀ NAM

Nông - Lâm - Ngư

... iu kin t nhiờn, cú tớnh ri ro cao Trong iu kin nn kinh t thi trng, ngi sn xut s trung vo u t cỏc ngnh cú li nhun cao Ngnh nụng nghip l ngnh cú li nhun thp ri ro cao s ớt c chỳ ý quan tõm Bi th, ... sn lng, cht lng cao, thớch hp nhiu iu kin v t khớ hu khỏc Ging cõy trng tỏc ng trc tip n hiu qu s dng t, ging tt v thớch hp thỡ mi cho nng sut cao v cht lng nụng sn tt, giỏ bỏn cao, tng thu nhp ... nm 1993 m bo cụng bng, cỏc h nụng dõn c chia rung cao- thp, xa-gn, tt-xu khin rung t b phõn chia thnh rt nhiu tha loi, hng t khỏc v manh mỳn rt cao Tỡnh trng mang mỳn BSH cng nh cỏc vựng kinh...
 • 93
 • 690
 • 3

THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SAU KHI DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SAU KHI DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN

Nông - Lâm - Ngư

... Loại đất Diện tích (ha) Tổng diện tích đất tự nhiên 13086,12 Đất nông nghiệp 8229,26 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 7340,98 1.1.1 Đất trồng hàng năm 6180,05 1.1.1.1 Đất trồng lúa 4147,53 1.1.1.2 Đất ... 2032,52 1.1.2 Đất trồng lâu năm 1160,93 1.2 Đất nuôi trồng thuỷ sản 887,54 1.3 Đất nông nghiệp khác 0,74 Đất phi nông nghiệp 4844,30 2.1 Đất 1189,54 2.2 Đất chuyên dùng 2838,68 2.3 Đất tôn giáo, ... giáo, tín ngỡng 28,67 2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 114,05 2.5 Đất sông suối mặt nớc chuyên dùng 670,93 2.6 Đất phi nông nghiệp khác 2,43 Đất cha sử dụng 12,56 3.1 Đất cha sử dụng 12,56 (Nguồn:...
 • 92
 • 559
 • 0

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... hình quản lý sử dụng đất đai địa bàn huyện Phổ Yên - Tình hình quản lý đất đai - Hiện trạng sử dụng đất đai 2.2.3 Thực trạng sử dụng đất trồng lúa địa bàn huyện Phổ Yên - Hiện trạng sử dụng đất ... tắc quan điểm sử dụng đất bền vững 1.2 Những vấn đề hiệu sử dụng đất trồng lúa 1.2.1 Khái quát hiệu hiệu sử dụng đất 1.2.2 Đặc điểm phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất trồng lúa ... đất trồng lúa - Định hướng nâng cao hiệu sử dụng đất trồng lúa - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất trồng lúa huyện 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu...
 • 81
 • 772
 • 3

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sau khi dồn điền, đổi thửa huyện phù cừ, tỉnh hưng yên

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sau khi dồn điền, đổi thửa huyện phù cừ, tỉnh hưng yên

Khoa học tự nhiên

... i t m t n n nông nghi p l c h u, v i 75% dân s s ng b ng ngu n thu nh p t s n xu t nông nghi p, ð ng Nhà nư c ta kh ng ñ nh t m quan tr ng c a nông nghi p, nông dân, nông thôn m i giai ño n phát ... hoá nông nghi p T ñó, nông nghi p Vi t Nam bư c vào m t giai ño n m i tương ñ i n ñ nh Tuy nhiên, th i gian giao ñ t ng n m t s quy n s d ng ñ t khác chưa ñư c lu t pháp hoá ði u d n ñ n nông ... h p lý ñ t hi u qu kinh t cao (Tr n H u Khanh, 2010) Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 27 Chương N I DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 ð i tư...
 • 101
 • 483
 • 0

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sau khi dồn điền đổi thửa huyện khoái châu, tỉnh hưng yên_luận văn thạc sĩ nông nghiệp

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sau khi dồn điền đổi thửa huyện khoái châu, tỉnh hưng yên_luận văn thạc sĩ nông nghiệp

Nông - Lâm - Ngư

... Loại đất Diện tích (ha) Tổng diện tích đất tự nhiên 13086,12 Đất nông nghiệp 8229,26 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 7340,98 1.1.1 Đất trồng hàng năm 6180,05 1.1.1.1 Đất trồng lúa 4147,53 1.1.1.2 Đất ... 2032,52 1.1.2 Đất trồng lâu năm 1160,93 1.2 Đất nuôi trồng thuỷ sản 887,54 1.3 Đất nông nghiệp khác 0,74 Đất phi nông nghiệp 4844,30 2.1 Đất 1189,54 2.2 Đất chuyên dùng 2838,68 2.3 Đất tôn giáo, ... giáo, tín ngỡng 28,67 2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 114,05 2.5 Đất sông suối mặt nớc chuyên dùng 670,93 2.6 Đất phi nông nghiệp khác 2,43 Đất cha sử dụng 12,56 3.1 Đất cha sử dụng 12,56 (Nguồn:...
 • 88
 • 768
 • 2

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa tại huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa tại huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc

Kinh tế

... i pháp nh m nâng cao hi u qu s d ng ñ t c a nông h sau th c hi n sách d n ñi n ñ i th a 77 3.7.1 Gi i pháp v ch sách 77 3.7.2 Gi i pháp v áp d ng khoa h c k thu t 77 3.7.3 Gi i pháp ... khai thác ñ t theo chi u sâu nâng cao hi u qu s d ng ñ t s n xu t nông nghi p, bi n pháp k thu t g m: - Bi n pháp kinh t : vay v n, ñ u tư, h tr giá nông s n - Bi n pháp sinh h c: thay ñ i gi ... B GIÁO D C ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I -*** - NGUY N DUY HƯNG TH C TR NG GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU S D NG ð T SAU D N ðI N ð I TH...
 • 92
 • 312
 • 0

thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của một số tổ chức kinh tế tại huyện gia lâm, thành phố hà nội

thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của một số tổ chức kinh tế tại huyện gia lâm, thành phố hà nội

Kinh tế

... đất không thu tiền sử dụng đất; giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất Trong loại hình tổ chức sử dụng đất phân loại thành: Tổ chức sử dụng đất, quản lý đất ... đưa đất vào sử dụng luân chuyển mục đích sử dụng đất thực hình thức giao đất, cho thuê đất Đối với sách giao đất cho đối tượng sử dụng đất có hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất giao đất ... giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý đất đai tổ chức địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ưu điểm 02 đề tài hiểu phương pháp nghiên cứu đánh thực trạng quản lý, sử dụng đất...
 • 97
 • 623
 • 2

thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng đất tại huyện thanh liêm, tỉnh hà nam

thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng đất tại huyện thanh liêm, tỉnh hà nam

Kinh tế - Quản lý

... sử dụng đất tổ chức giao đất không thu tiền sử dụng đất 66 3.4.2 Tình hình sử dụng đất tổ chức Nhà nước giao đất 68 3.5 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý, sử dụng đất tổ chức giao đất ... chức sử dụng đất, quản lý đất (còn gọi đối tượng sử dụng, quản lý đất) tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đất sử dụng, Nhà nước giao đất để quản ... thực trạng việc quản lý, sử dụng quỹ đất nhà nước giao đất, cho thuê đất; sở đưa giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quỹ đất [Chính phủ (2007), Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg kiểm kê quỹ đất quản lý sử...
 • 91
 • 243
 • 0

thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng đất tại huyện thanh miện, tỉnh hải dương

thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng đất tại huyện thanh miện, tỉnh hải dương

Kinh tế - Quản lý

... DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THANH TỊNH THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC GIAO ĐẤT KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ... thực trạng việc quản lý, sử dụng quỹ đất nhà nước giao đất, cho thuê đất; sở đưa giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quỹ đất [Chính phủ (2007), Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg kiểm kê quỹ đất quản lý sử ... giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất - Đối tượng giao đất Nhà nước giao đất cho người sử dụng đất hai hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất giao đất có thu tiền sử dụng đất Và...
 • 107
 • 353
 • 1

đề tài thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng đất tại quận hoàng mai, thành phố hà nội

đề tài thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng đất tại quận hoàng mai, thành phố hà nội

Kinh tế - Quản lý

... nhu cầu sử dụng đối tượng sử dụng đất, tránh lãng phí đất đai Xuất phát từ thực tế phân công Khoa Quản lý đất đai, tiến hành thực đề tài: Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất tổ chức ... tích đất nông nghiệp nhỏ; diện tích đất nông nghiệp UBND cấp xã quản lý, sử dụng chủ yếu đất sản xuất nông nghiệp (chiếm đến 66,43% tổng số diện tích đất nông nghiệp UBND cấp xã quản lý, sử dụng) ... Phân loại tổ chức sử dụng đất nhà nước giao đất sử dụng đất Tổ chức sử dụng đất, quản lý đất (còn gọi đối tượng sử dụng, quản lý đất) tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng Nhà nước...
 • 126
 • 290
 • 2

thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất canh tác huyện gia lâm – thành phố hà nội

thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất canh tác huyện gia lâm – thành phố hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... GIÁO DỤC ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI HOÀNG QUỐC SỰ THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT CANH TÁC HUYỆN GIA LÂM – THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP ... 2.1 Tình hình sử dụng ñất nông nghiệp 2.1.1 Những vấn ñề sử dụng ñất nông nghiệp 2.1.2 Quan ñiểm sử dụng ñất nông nghiệp bền vững 2.2 Những vấn ñề hiệu ñánh giá hiệu sử dụng ñất nông nghiệp 2.2.1 ... Thực trạng phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Gia Lâm 4.2.1 Hiện trạng ñất nông nghiệp 62 4.2.2 Thực trạng phát triển sản xuất nông nghiệp 63 4.2.3 Hiện trạng trồng loại hình sử dụng ñất nông...
 • 117
 • 294
 • 0

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ ATM tại Việt Nam

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ ATM tại Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... gây tình trạng tải hệ thống ATM vào lúc cao điểm ngày lễ, tết mà nhu cầu rút tiền người dân tăng cao Điều gây khó khăn cho người sử dụng gây tâm lý sử dụng thẻ ATM không tiện lợi so với sử dụng ... vào hệ thống điểm chấp nhận thẻ tương đối điều làm gây tâm lý ngại sử dụng thẻ khách hàng CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THẺ ATM TẠI VIỆT NAM Trang 21 GVHD: Đinh Công Thành SVTH:Lê ... ngày Việc sử dụng thẻ đơn giản nhanh chóng Khách hàng cần để thẻ vào khe máy ATM, sau cần nhập số PIN thao tác hướng dẫn cụ thể hình máy tính Chỉ vòng vài phút mệnh lệnh người sử dụng thực họ...
 • 29
 • 2,424
 • 18

Thực trạng Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các hợp tác xã nông nghiệp ở huyện Gia Lâm

Thực trạng và Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các hợp tác xã nông nghiệp ở huyện Gia Lâm

Kinh tế - Thương mại

... thực trạng sử dụng vốn hợp tác xã nông nghiệp huyện Gia Lâm - Trên sở đánh giá, phân tích rõ trạng sử dụng vốn hợp tác xã để từ đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn từ nâng cao hiệu hoạt ... kinh doanh, nâng cao hiệu sử dụng vốn Hiệu sử dụng vốn Xuất phát từ vai trò vốn trên, để có biện pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu việc sử dụng vốn, nghiên cứu tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn ... tích đất tự nhiên 17.432 ha, có 9.128,8 đất nông nghiệp chiếm gần 52.4% diện tích đất toàn huyện, đất lâm nghiệp 58,5 Đất có chất lượng tương đối tốt, đất chủ yếu đất vàng, 25 số nơi có đất phù...
 • 110
 • 902
 • 3

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA

Quản trị kinh doanh

... thực tế thực d án , nhiều cán Việt Nam từ cấp quan quản lý vĩ mô tới ban quản lý dự án làm quen tích luỹ đợc kinh nghiệm thực quản lý nguồn vốn ODA chơng iii số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử ... qua .19 2.2.Những biện pháp phủ áp dụng để nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn ODA 21 CHơNG III 22 MẫT Sẩ GIảI PHáP NHằM NâNG CAO HIệU QUả Sệ DễNG NGUN VẩN ODA ... cán quản lý sử dụng ODA cấp nhiều yếu Công tác qủan lý sau dự án cha đợc quan tâm mức Những yếu quản lý sử dụng ODA nói đợc khắc phục bớc 2.2.Những biện pháp phủ áp dụng để nâng cao hiệu sử...
 • 37
 • 547
 • 1

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ ATM tại Việt Nam

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ ATM tại Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... gây tình trạng tải hệ thống ATM vào lúc cao điểm ngày lễ, tết mà nhu cầu rút tiền người dân tăng cao Điều gây khó khăn cho người sử dụng gây tâm lý sử dụng thẻ ATM không tiện lợi so với sử dụng ... vào hệ thống điểm chấp nhận thẻ tương đối điều làm gây tâm lý ngại sử dụng thẻ khách hàng CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THẺ ATM TẠI VIỆT NAM Trang 21 GVHD: Đinh Công Thành SVTH:Lê ... ngày Việc sử dụng thẻ đơn giản nhanh chóng Khách hàng cần để thẻ vào khe máy ATM, sau cần nhập số PIN thao tác hướng dẫn cụ thể hình máy tính Chỉ vòng vài phút mệnh lệnh người sử dụng thực họ...
 • 28
 • 603
 • 0

Xem thêm