thực trạng và giải pháp phát triển nuôi trồng thuỷ sản của xã

Thực trạng giải pháp phát triển nuôi trồng thuỷ sản của Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực trạng và giải pháp phát triển nuôi trồng thuỷ sản của xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nông - Lâm - Ngư

... sản trong để tìm ra vấn đề cần giải quyết.+ Đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển nuôi trồng thuỷ sản của Quảng An Thực trạng giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản Quảng An ... HƯỚNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN CỦA QUẢNG AN3.1. Phương hướng mục tiêu phát triển nuôi trồng thuỷ sản của Quảng An trong thời gian tới.3.1.1. Định hướng phát triển nuôi ... vực.3.1.2. Mục tiêu phát triển nuôi trồng thuỷ sản. 3.1.3. Nhiệm vụ.3.2. Một số giải pháp phát triển nuôi trồng thuỷ sản của Quảng An.3.2.1. Nhóm giải pháp về kinh tế - kỹ thuật. Giải pháp về quy...
 • 39
 • 2,228
 • 8

  Thực trạng giải pháp phát triển nuôi trồng thuỷ sản của Quảng An

  Thực trạng và giải pháp phát triển nuôi trồng thuỷ sản của xã Quảng An

  Nông - Lâm - Ngư

  ... vực.3.1.2. Mục tiêu phát triển nuôi trồng thuỷ sản. 3.1.3. Nhiệm vụ.3.2. Một số giải pháp phát triển nuôi trồng thuỷ sản của Quảng An.3.2.1. Nhóm giải pháp về kinh tế - kỹ thuật. Giải pháp về quy ... tích đánh giá tình hình nuôi trồng thuỷ sản của Quảng An.+ Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nuôi trồng thuỷ sản trong xã. 3. Phạm vi nghiên cứu.Tình hình nuôi trồng thuỷ sản trên ... hình: nuôi tôm, nuôi cá, nuôi cua củatrong năm 2010Đánh giá hoạt động nuôi trồng thuỷ sản từ đó rút ra vấn đề đưa ra biện pháp giải quyết nhằm phát triển hoạt động nuôi trồng thuỷ sản của...
  • 39
  • 750
  • 2

   Thực trạng giải pháp phát triển nuôi trồng thuỷ sản của tỉnh Quảng Ninh

   Thực trạng và giải pháp phát triển nuôi trồng thuỷ sản của tỉnh Quảng Ninh

   Nông - Lâm - Ngư

   ... sang nuôi trồng thuỷ sản, đẩy mạnh hoạt động nuôi thuỷ sản ven biển đặc biệt là nuôi cá biển bằng lồng bè.3. Thực trạng phát triển năng suất, sản lượng nuôi trồng thuỷ sản củaTỉnh.3.1. Sản ... lượng nuôi trồng. 3.1.1. Biến động sản lượng nuôi trồng chung của toàn Tỉnh. Sản lượng nuôi trồng là một chỉ tiêu phản ánh kết quả đạt được từ hoạt động nuôi trồng thuỷ sản. Sản lượng nuôi trồng ... quan tâm chỉ đạo nhằm phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản đặc biệt là nuôi biển.Các giải pháp mà tỉnh đưa ra đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển nuôi trồng thuỷ sản trong Tỉnh. Nó thúc...
   • 80
   • 5,361
   • 29

    Thực trạng giải pháp phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

    Thực trạng và giải pháp phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

    Kinh tế - Thương mại

    ... của các sản phẩm nuôi trồng đạt 1195,04 triệu. Là một bộ phận của ngành thủy sản nên khi nuôi trồng thủy sản phát triển sẽ góp phần rất lớn vào sự phát triển chung của toàn ngành.- Nuôi trồng ... thủy sản tăng thêm sự lựa chọn của người nuôi trồng cũng như người tiêu dùng.- Sự phát triển của ngành nuôi trồng thủy sản góp phần rất lớn vào sự phát triển chung của toàn ngành thủy sản. SV. ... 1: Lý luận về vấn đề nuôi trồng thủy sản. Chương 2: Thực trạng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hưng Nguyên .Chương 3: Một số giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện...
    • 79
    • 2,146
    • 19

     Thực trạng giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản Quảng An

     Thực trạng và giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản xã Quảng An

     Nông - Lâm - Ngư

     ... nhọn của xã, nhất là nuôi thuỷ sản nước lợ. Các giải pháp đưa ra đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển nuôi trồng thuỷ sản trong xã. Nó thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động nuôi trồng thuỷ sản, ... năng phát triển ngành nuôi trồng thủy sản. Nhờ những điều kiện tự nhiên thuận lợi của vùng đầm phá, nghề nuôi trồng thủy sản nước lợ đã đang phát triển mạnh mẽ ở Thực trạng giải pháp phát ... trồng lúa nuôi trồng thủy sản. Điều này được thể hiện thông qua diện tích đất sản xuất nông nghiệp Thực trạng giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản Quảng An Chuyên đề thực tập...
     • 39
     • 1,198
     • 7

      thực trạng giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

      thực trạng và giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

      Kinh tế - Thương mại

      ... càng phát triển góp phần vào sự phát triển của toàn ngành Nông-Lâm-Ng quan trọng hơn nữa đó là sự phát triển kinh tế - hội của đất nớc. 1.2. Vai trò của nuôi trồng thủy sản .- Ngành nuôi ... nghiệm kiến thức nuôi trồng thủy sản của mình đang là yếu tố thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản. Bên cnh đó, Vit Nam còn có nhng tim nng mi c xác nh có th s dng nuôi trồng thuỷ sản ... sản đạt 1760 triệu USD trong đó giá trị của các sản phẩm nuôi trồng đạt 1195,04 triệu. Là một bộ phận của ngành thủy sản nên khi nuôi trồng thủy sản phát triển sẽ góp phần rất lớn vào sự phát...
      • 82
      • 1,125
      • 6

       Thực trạng giải pháp phát triển kinh tế nông hộ tại Tiền Phong, tỉnh Hà tây.doc

       Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế nông hộ tại xã Tiền Phong, tỉnh Hà tây.doc

       Kế toán

       ... biết của ngời lao động trong công việc sản xuất kinh doanh của mình, nắm đợc quá trình sinh trởng phát triển của cây trồng vật nuôi, từ đó có biện pháp tác động, chăm sóc khoa học mang ... phơng pháp này để nghiên cứu vấn đề phát triển kinh tế hộ trên địa bàn trong 3 năm (2000 ữ 2002) để từ đó tìm ra những nhân tố ảnh hởng đến sự phát triển của kinh tế hộ đề ra những giải pháp ... trớc đó.Sử dụng phơng pháp này để nghiên cứu quá trình phát triển kinh tế nông hộ của trớc đây rút ra các bài học kinh nghiệm cho quá trình phát triển sau này của kinh tế nông hộ.-...
       • 79
       • 5,078
       • 28

        Thực trạng giải pháp phát triển hoạt động tiêu thụ của công ty Cổ phần Viễn Thông Tin Học Bưu Điện

        Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động tiêu thụ của công ty Cổ phần Viễn Thông Tin Học Bưu Điện

        Quản trị kinh doanh

        ... tái sản xuât hội. Phát triển là quy luật của mọi hiện tượng kinh tế hội. Chỉ có sự phát triển DN mới tồn tại phù hợp với xu hướng chung của nền kinh tế. Đối với các DN muốn phát triển ... tài “ Thực trạng giải pháp phát triển hoạt động tiêu thụ của công ty Cổ phần Viễn Thông Tin Học Bưu Điện”. Đề tài này nhằm hệ thống hóa lý luận về thị trường phát triển thị trường của ... phải phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của mình. Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm không chỉ góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất...
        • 63
        • 579
        • 1

         Thực trạng giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ của công ty cổ phần Viễn Thông Tin Học Bưu Điện

         Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ của công ty cổ phần Viễn Thông Tin Học Bưu Điện

         Kinh tế - Thương mại

         ... tái sản xuât hội. Phát triển là quy luật của mọi hiện tượng kinh tế hội. Chỉ có sự phát triển DN mới tồn tại phù hợp với xu hướng chung của nền kinh tế. Đối với các DN muốn phát triển ... tài Thực trạng giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ của công ty cổ phần Viễn Thông Tin Học Bưu Điện”. Đề tài này nhằm hệ thống hóa lý luận về thị trường phát triển thị trường của ... phải phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của mình. Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm không chỉ góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất...
         • 56
         • 645
         • 1

          Thực trạng giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ của công ty cổ phần Viễn Thông Tin Học Bưu Điện

          Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ của công ty cổ phần Viễn Thông Tin Học Bưu Điện

          Kinh tế - Thương mại

          ... tái sản xuât hội. Phát triển là quy luật của mọi hiện tượng kinh tế hội. Chỉ có sự phát triển DN mới tồn tại phù hợp với xu hướng chung của nền kinh tế. Đối vớicác DN muốn phát triển ... tài Thực trạng giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ của công ty cổ phầnViễn Thông Tin Học Bưu Điện”. Đề tài này nhằm hệ thống hóa lý luận vềthị trường phát triển thị trường của công ... hết phải phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của mình. Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm không chỉ góp phầnthúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuấtkinh...
          • 36
          • 458
          • 0

           Thực trạng giải pháp phát triển hoạt động tiêu thụ của công ty Cổ phần Viễn Thông Tin Học Bưu Điện

           Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động tiêu thụ của công ty Cổ phần Viễn Thông Tin Học Bưu Điện

           Kinh tế - Thương mại

           ... của công ty nơi em đang thực tập.Bài viết gồm có ba phần chính: I Lịch sử hình thành phát triển của công ty. II .Thực trạng hoạt động sản xuất của công ty. III. Đánh giá phơng hớng giải ... . Về phát triển sản phẩm , công ty tập trung chủ yếu vào các sản phẩm truyền thốngnh sợi xe , sợi đơn , PE 100% , Peco ( 65/35,83/17) bông 100%.Công ty chútrọng vào sản xuất các sản phẩm ... trơng của Bộ CôngNghiệp Tổng Công ty Dệt May Việt Nam. Đồng thời tham gia vào các hoạtđộng của địa phơng tuỳ theo điều kiện thực tế của công ty. công ty, tổ chức đời sống mọi hoạt động của...
           • 77
           • 609
           • 0

            Thực trạng giải pháp phát triển hoạt động tiêu thụ của công ty Cổ phần Viễn Thông Tin Học Bưu Điện

            Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động tiêu thụ của công ty Cổ phần Viễn Thông Tin Học Bưu Điện

            Kinh tế - Thương mại

            ... tái sản xuât hội. Phát triển là quy luật của mọi hiện tượng kinh tế hội. Chỉ có sự phát triển DN mới tồn tại phù hợp với xu hướng chung của nền kinh tế.Đối với các DN muốn phát triển ... tài “ Thực trạng giải pháp phát triển hoạt động tiêu thụ của công ty Cổ phầnViễn Thông Tin Học Bưu Điện”. Đề tài này nhằm hệ thống hóa lý luận vềthị trường phát triển thị trường của công ... thực trạng phát triển những phương hướng cũng như giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ. Đề tài của em gồm ba chương:Chương I: Lý luận chung về thị trường tiêu thụ sản phẩmChương...
            • 36
            • 470
            • 0

             Xem thêm