thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp

Thực trạng giải pháp phát triển thương nghiệp quốc doanh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

 Thực trạng và giải pháp phát triển thương nghiệp quốc doanh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Kế toán

... công c lu t pháp i u ti t thu nh pà  *  3 3      b o h v giáo d c nâng cao trình v n hoá dân t c v c ng ngà à  3  H   0 trong quá trình phát tri n kinh t . Các bi n pháp can thi ... xây d ng k t c u h t ng, c p phát s nghi p ho t $ E  (  ) F E ) (  F ng kinh t , d n n gi m c u c a xã h i, bình n v n giá   \   *     h n ch c l m phát. F  9 FT ng thu d n n ... nh ng bi n pháp, chính sách c th nh m khuy n khích các th nhà,  3  4  ph n ó phát tri n theo h ng có l i. góp ph n v o s l a ch nà*     5 *   6 c ch t ch c qu n lý phát tri n kinh...
 • 40
 • 459
 • 0

  Thực trạng giải pháp phát triển doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh quảng ngãi

  Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh quảng ngãi

  Kinh tế - Thương mại

  ... miền Trung. -Căn cứ vào tình hình hoạt động thực trạng của doanh nghiệp nhà nước hiện nay xu hướng phát triển trong những năm đến căn cứ vào tiêu chí phân loại doanh nghiệp theo Quyết ... XHCN.Mặt khác, để có cái nhìn thực tế về DNNN, đề tài: “ thực trạng giải pháp để phát triển doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” đã tập trung vào việc đưa ra một số lý luận ... hướng giảipháp để phát triển doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi…………………………………………… 391. Phương hướng sắp xếp, phát triển doanh nghiệp nhà nước…… 39 a. Đối với doanh nghiệp...
  • 47
  • 648
  • 0

   Thực trạng giải pháp phát triển thương nghiệp quốc doanh trong nền kinh tế thị trường đinh hướng XHCN

   Thực trạng và giải pháp phát triển thương nghiệp quốc doanh trong nền kinh tế thị trường đinh hướng XHCN

   Kinh tế - Thương mại

   ... cứu đề tài: Thực trạng giải pháp phát triển thương nghiệp quốc doanh THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 16 phát triển của mình bằng cách: chủ động sử dụng kiến trúc thượng tầng quyền lực ... trường. Thị trường gắn liền với quá trình sản xuất lưu thông hàng hoá. Nó ra đời phát triển cùng với sự ra đời phát triển của sản xuất lưu thông hàng hoá. “Thị trường là trung tâm ... hợp hợp lý nhất từ việc phát triển kinh tế chỉ dựa vào kinh tế thị trường để giải quyết vấn đề cơ bản của nền kinh tế cho đến việc chỉ dựa vào tổ chức quản lý điều hành của Nhà nước để phát...
   • 40
   • 424
   • 0

    Thực trạng giải pháp phát triển thương nghiệp quốc doanh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

    Thực trạng và giải pháp phát triển thương nghiệp quốc doanh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

    Khoa học xã hội

    ... rộng phát triển sản xuất, động viên các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh cả ở những vùng có điều kiện tự nhiên, kinh tế xà hội không thuận lợi. Nh vậy sẽ thúc đẩy kinh tế phát ... em đà thu lợm đợc những kiến thức nhất định em xin đợc nghiên cứu đề tài: Thực trạng giải pháp phát triển thơng nghiệp quốc doanh trong nền kinh tế thị trờng định hớng xà hội chủ nghĩa ... 0918.775.368Phần 1Sự hình thành thơng nghiệp quốc doanhBản chất của thơng nghiệp quốc doanh.1. Qúa trình hình thành phát triển của thơng nghiệp quốc doanh1.1. Thơng nghiệp quốc doanh hình thành...
    • 36
    • 408
    • 0

     Thực trạng giải pháp phát triển doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

     Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

     Lý luận chính trị

     ... " ;Thực trạng giải pháp phát triển DNNN ở Việt Nam". Do thời gian nghiên cứu thu thập tài liệu có hạn, kinh nghiệm thực tếcòn hạn chế, vấn đề nghiên cứu còn mới mẻ phong phú rất ... cách để thực hiện CNH-HĐH nông thôn, chuyểndần lao động sản xuất nông nghiệp sang các ngành công nghiệp có quy mô đ-ợc phát triển ở vùng nông thôn, chuyển dần lao động sản xuất nông nghiệp 12 ... công nghiệp có quy mô đợc phát triển ở vùng nông thôn tránhgây sứ ép về lao động , việc làm các vấn đề xà hội do tình trạng di c vào cácthành phố trung tâm tạo nên.1.7.2.Đầu t phát triển...
     • 41
     • 737
     • 1

      Tài liệu Luận văn: Thực trạng giải pháp phát triển doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam pdf

      Tài liệu Luận văn: Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam pdf

      Báo cáo khoa học

      ... cách để thực hiện CNH-HĐH nông thôn, chuyển dần lao động sản xuất nông nghiệp sang các ngành công nghiệp có quy mô được phát triển ở vùng nông thôn, chuyển dần lao động sản xuất nông nghiệp ... nhập khẩu hàng xuất khẩu + Các ngành tạo đầu vào cho các doanh nghiệp +Các ngành thuộc lĩnh vực công nghiệp nông thôn -Ưu tiên đầu tư phát triển DN ở nông thôn, công nghiệp các ngành ... công nghiệp có quy mô được phát triển ở vùng nông thôn tránh gây sứ ép về lao động , việc làm các vấn đề xã hội do tình trạng di cư vào các thành phố trung tâm tạo nên. 1.7.2.Đầu tư phát...
      • 48
      • 888
      • 1

       Tài liệu Tiểu luận "Thực trạng giải pháp phát triển Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam" pdf

       Tài liệu Tiểu luận

       Báo cáo khoa học

       ... nhập khẩu hàng xuất khẩu + Các ngành tạo đầu vào cho các doanh nghiệp +Các ngành thuộc lĩnh vực công nghiệp nông thôn -Ưu tiên đầu tư phát triển DN ở nông thôn, công nghiệp các ngành ... cách để thực hiện CNH-HĐH nông thôn, chuyển dần lao động sản xuất nông nghiệp sang các ngành công nghiệp có quy mô được phát triển ở vùng nông thôn, chuyển dần lao động sản xuất nông nghiệp ... Có giải pháp khung cho việc hỗ trợ các doanh nghiệp . - Các giải pháp khung để bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp cho các doanh nghiệp . - Trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức và...
       • 46
       • 1,591
       • 7

        LUẬN VĂN: Thực trạng giải pháp phát triển Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay pptx

        LUẬN VĂN: Thực trạng và giải pháp phát triển Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay pptx

        Kinh tế - Thương mại

        ... LUẬN VĂN: Thực trạng giải pháp phát triển Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay khách quan chủ quan quy định, việc đổi mới DNNN được ... hướng các giải pháp đổi mới DNNN trong thời gian tới 27 I/ Phương hướng đổi mới các DNNN trong thời gian qua 27 II/ Giải pháp tiếp tục đổi mới phát triển DNNN 28 1. Định hướng sắp xếp, phát ... xếp, đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả DNNN là vấn đề rất hệ trọng trong đường lối phát triển kinh tế, đồng thời rất nhạy cảm về chính trị, liên quan tới sự ổn định phát triển kinh tế...
        • 40
        • 572
        • 1

         Thực trạng giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Trung Quốc thời kỳ hậu WTO. Bài học cho Việt Nam

         Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc thời kỳ hậu WTO. Bài học cho Việt Nam

         Kinh tế - Thương mại

         ... KHOA KINH TẾ KINH DOANH QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI *** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TRUNG QUỐC ... CHƢƠNG 2: KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TRUNG QUỐC THỜI KỲ HẬU WTO 1. Thực trạng doanh nghiệp vừa nhỏ Trung Quốc 1.1. Sự đóng góp của doanh nghiệp vừa nhỏ đối với nền ... nghiệm cho Việt Nam từ các biện pháp phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ của Trung Quốc 3.2.1. Thống nhất nhận thức, quan điểm về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ Dưới sự lãnh đạo của Đảng...
         • 113
         • 525
         • 0

          Thực trạng giải pháp phát triển kinh tế nông hộ tại xã Tiền Phong, tỉnh Hà tây.doc

          Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế nông hộ tại xã Tiền Phong, tỉnh Hà tây.doc

          Kế toán

          ... ảnh hởng đến sự phát triển của kinh tế hộ đề ra những giải pháp phát triển trong tơng lai.3.2.1.2. Phơng pháp duy vật lịch sửLà phơng pháp quan trọng khi nghiên cứu, xem xét đánh giá sự ... hộ. Nó là yếu tố có thể thay đổi đợc cả về chất về lợng nên trong các giải pháp để phát triển kinh tế nông hộ thì giải pháp về lao động là giải pháp có tính khả thi cao.- Nhóm yếu tố khách ... động phi nông nghiệp của nông hộ Những năm gần đây hoạt động sản xuất phi nông nghiệp của nông hộ t-ơng đối phát triển, nó đóng góp một phần không nhỏ trong cơ cấu thu nhập của nông hộ. Loại...
          • 79
          • 5,078
          • 28

           thực trạng giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân ở các tỉnh miền núi phía bắc

           thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân ở các tỉnh miền núi phía bắc

           Nông - Lâm - Ngư

           ... lý luận thực tiễn vè phát triển kinh tế hộ nông dân. Phần : Thực trạng quá trình phát triển của kinh tế hộ nông dân ở các tỉnh miền núi phái Bắc. Phần III : Giải pháp phát triển kinh ... yếu của khoa học Nông nghiệp Phát triển nông thôn.Tất cả những hoạt động nông nghiệp phi nông nghiệpnông thôn, chủ yếu đợc thực hiện qua sự hoạt động của nông dân. Hộ nông dân là những ... tế hộ nông dân ở 20 các tỉnh miền núi phía Bắc . 1, Giải pháp về đất đai . 20 2. Giải pháp về vốn . 213 3 .Giải pháp về đào tạo chủ hộ ngời lao động. 22 4 .Giải pháp về đầu t phát triển...
           • 26
           • 1,103
           • 3

            231 Thực trạng giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở An Giang

            231 Thực trạng và giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở An Giang

            Quản trị kinh doanh

            ... 25/1998/CT.UB Thực trạng Giải pháp phát triển Hợp tác xã Nông nghiệp ở An Giang Chủ nhiệm đề tài: Tô Thiện Hiền Trang 7 Thực trạng Giải pháp phát triển Hợp tác xã Nông nghiệp ở An ... THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở AN GIANG CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI: TÔ THIỆN HIỀN Thực trạng Giải pháp phát triển ... rất quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Đề tài: “ Thực trạng giải pháp về Hợp tác xã nông nghiệp ở An giang ” rất phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã...
            • 47
            • 916
            • 4

             Xem thêm