thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ tại eximbank

thực trạng giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất xây lắp tại công ty xây dựng công trình giao thông 820

thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất xây lắp tại công ty xây dựng công trình giao thông 820

Kinh tế - Quản lý

... I: Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm soát chi phísản xuất xây lắp tại Công ty xây dựng công trình giao thông 820Chương II: Phương hướng giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát ... Chuyên đề Thực trạng giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất xây lắp tại Công ty xây dựng công trình giao thông 820” đã nêu ra giải quyết ... bách,thiết thực là Công ty cần hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, nhằm nâng caohiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.Thứ tư, hệ thống kiểm soát nội bộ là một bộ phận không thể tách rời của hệ thống...
 • 52
 • 854
 • 0

  222 Thực trạng giải pháp phát triển hệ thống siêu thị ở nước ta trong đoạn hiện nay

  222 Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống siêu thị ở nước ta trong đoạn hiện nay

  Quản trị kinh doanh

  ... điều kiện cần thiết để phát triển hệ thống siêu thị ở nớc ta 41 3.4 Những thuận lợi cho sự phát triển hệ thống siêu thị ở Việt Nam 41 / Chơng II : Thực trạng phát triển hệ thống siêu thị ở Việt ... Thực trạng phát triển hệ thống siêu thị ở Việt Nam từ 1996 đến nay I. Thực trạng hoạt động của hệ thống siêu thị ở Việt Nam từ 1996 đến nay 1.1. Khái quát tình hình hoạt động của hệ thống ... 1.3. Những cơ hội thách thức mới đối với việc phát triển hệ thống siêu thị ở nớc ta 89 1.3.1. Cơ hội 89 1.3.2. Thách thức 91 II. Quan điểm định hớng phát triển hệ thống siêu thị của...
  • 167
  • 1,054
  • 1

   Thực trạng giải pháp phát triển hệ thống cửa hàng tiện lợi Citimart B and B

   Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống cửa hàng tiện lợi Citimart B and B

   Quản trị kinh doanh

   ... LUẬN KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓMĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG GIẢI PHÁPPHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNGTIỆN LỢI CITIMART B&BGiảng viên hướng dẫn: Th.S Vũ Quốc Việt NamNhóm thực hiện: Nhóm Saturn – Lớp K08407ATP. ... Citimart đã phát triển thành một hệ thống siêu thị với22 siêu thị thành viên hoạt động trên các tỉnh thành: TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Kiên Giang, Bình Dương. Thực tế, hệ thống siêu thị ... đang phát triển có nhiều triển vọng, tập trungchủ yếu ở quận 1, quận 7và quận Bình Chánh. 6khúc của hệ thống các cửa hàng này chủ yếu dựa trên hai tiêu chí là khu vực địa lý và theo thu...
   • 29
   • 727
   • 3

    460 Thực trạng giải pháp phát triển hệ thống siêu thị ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

    460 Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống siêu thị ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

    Quản trị kinh doanh

    ... điều kiện cần thiết để phát triển hệ thống siêu thị ở nớc ta 41 3.4 Những thuận lợi cho sự phát triển hệ thống siêu thị ở Việt Nam 41 / Chơng II : Thực trạng phát triển hệ thống siêu thị ở Việt ... nay và đề xuất giải pháp cho phát triển hệ thống siêu thị thời gian tới năm 2010. - Giải pháp đề xuất: tập trung vào các giải pháp vĩ mô nhằm đổi mới công tác quản lý Nhà nớc về siêu thị ... cứu hệ thống siêu thị ở Việt Nam nhng tập trung chủ yếu vào hệ thống siêu thị ở các thành phố lớn của nớc ta là thành phố Hồ Chí Minh Nội - Về thời gian: Thực trạng phát triển hệ thống...
    • 167
    • 563
    • 1

     Thực trạng giải pháp phát triển hệ thống siêu thị ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

     Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống siêu thị ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

     Quản trị kinh doanh

     ... cứu hệ thống siêu thị ở Việt Nam nhng tập trung chủ yếu vào hệ thống siêu thị ở các thành phố lớn của nớc ta là thành phố Hồ Chí Minh Nội - Về thời gian: Thực trạng phát triển hệ thống ... nay và đề xuất giải pháp cho phát triển hệ thống siêu thị thời gian tới năm 2010. - Giải pháp đề xuất: tập trung vào các giải pháp vĩ mô nhằm đổi mới công tác quản lý Nhà nớc về siêu thị ... doanh siêu thị nhằm phát triển hệ thống của nớc ta thời gian tới. Đối tợng phạm vi nghiên cứu: Đối tợng: Hệ thống siêu thị các yếu tố tác động tới việc phát triển hệ thống siêu thị ở Việt...
     • 167
     • 566
     • 0

      Phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam dựa trên quản trị .pdf

      Phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam dựa trên quản trị .pdf

      Quản trị kinh doanh

      ... sung liên quan đến kiểm toán nội bộ, quan hệ giữa kiểm toán viên ngân hàng. Nội dung của Báo cáo Basel nhằm xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu, chủ yếu kiểm soát các rủi ro liên ... Định hướng về phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng tích hợp với việc quản trị rủi ro tại các doanh nghiệp Việt nam - Đưa ra các giải pháp để hoàn thiện hệ thống KSNB tại các loại ... - Chương 2: Thực trạng về kiểm soát nội bộ những vấn đề về quản trị rủi ro tại các doanh nghiệp trên thế giới Việt nam. - Chương 3: Định hướng xây dựng kiểm soát nội bộ tại các doanh...
      • 117
      • 1,260
      • 7

       1 Phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp trên cơ sở quản trị rủi ro doanh nghiệp

       1 Phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp trên cơ sở quản trị rủi ro doanh nghiệp

       Kế toán

       ... tố của kiểm soát nội bộ Theo COSO 1992, hệ thống kiểm soát nội bộ trong một đơn vị được cấu thành bởi năm bộ phận. Đó là: môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, các hoạt động kiểm soát, thông ... cơ bản về tích hợp kiểm soát nội bộ quản trị rủi ro. - Tiếp cận lý luận hiện đại về rủi ro quản trị rủi ro. - Khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp ... thì kiểm soát nội bộ phải đảm bảo tính trung thực đáng tin cậy. - Đối với tính tuận thủ, kiểm soát nội bộ phải đảm bảo hợp lý việc chấp hành luật pháp các quy định của Nhà nước các...
       • 117
       • 857
       • 4

        415 Phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam dựa trên quản trị rủi ro doanh nghiệp

        415 Phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam dựa trên quản trị rủi ro doanh nghiệp

        Quản trị kinh doanh

        ... tố của kiểm soát nội bộ Theo COSO 1992, hệ thống kiểm soát nội bộ trong một đơn vị được cấu thành bởi năm bộ phận. Đó là: môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, các hoạt động kiểm soát, thông ... phần mở đầu kết luận gồm có 3 chương - Chương 1: Tổng quan về kiểm soát nội bộ sự hình thành hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp. - Chương 2: Thực trạng về kiểm soát nội bộ những vấn ... sung liên quan đến kiểm toán nội bộ, quan hệ giữa kiểm toán viên ngân hàng. Nội dung của Báo cáo Basel nhằm xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu, chủ yếu kiểm soát các rủi ro liên...
        • 117
        • 614
        • 1

         62 Phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam trên cơ sở quản trị rủi ro doanh nghiệp

         62 Phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam trên cơ sở quản trị rủi ro doanh nghiệp

         Quản trị kinh doanh

         ... dung thực hiện thì hoạt động kiểm soát được thực hiện tại đơn vị bao gồm: kiểm soát cấp cao, kiểm soát các hoạt động chức năng, kiểm soát quá trình xử lý thông tin nghiệp vụ, kiểm soát vật ... Định hướng về phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng tích hợp với việc quản trị rủi ro tại các doanh nghiệp Việt nam - Đưa ra các giải pháp để hoàn thiện hệ thống KSNB tại các loại ... - Chương 2: Thực trạng về kiểm soát nội bộ những vấn đề về quản trị rủi ro tại các doanh nghiệp trên thế giới Việt nam. - Chương 3: Định hướng xây dựng kiểm soát nội bộ tại các doanh...
         • 117
         • 483
         • 1

          210 Phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam trên cơ sở quản trị rủi ro doanh nghiệp

          210 Phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam trên cơ sở quản trị rủi ro doanh nghiệp

          Quản trị kinh doanh

          ... được thực hiện.  Các mục tiêu của kiểm soát nội bộ - Đối với báo cáo tài chính thì kiểm soát nội bộ phải đảm bảo tính trung thực đáng tin cậy. - Đối với tính tuận thủ, kiểm soát nội bộ ... sung liên quan đến kiểm toán nội bộ, quan hệ giữa kiểm toán viên ngân hàng. Nội dung của Báo cáo Basel nhằm xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu, chủ yếu kiểm soát các rủi ro liên ... dung thực hiện thì hoạt động kiểm soát được thực hiện tại đơn vị bao gồm: kiểm soát cấp cao, kiểm soát các hoạt động chức năng, kiểm soát quá trình xử lý thông tin nghiệp vụ, kiểm soát vật...
          • 117
          • 427
          • 0

           Phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam trên cơ sở quản trị rủi ro DN

           Phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam trên cơ sở quản trị rủi ro DN

           Thạc sĩ - Cao học

           ... TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG QUẢN TRỊ RỦI RO DOANH NGHIỆP 1 1.1 Tổng quan về kiểm soát nội bộ 1 1.1.1 Sự hình thành phát triển lý thuyết kiểm soát nội bộ 1 1.1.1.1 ... Định hướng về phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng tích hợp với việc quản trị rủi ro tại các doanh nghiệp Việt nam - Đưa ra các giải pháp để hoàn thiện hệ thống KSNB tại các loại ... - Chương 2: Thực trạng về kiểm soát nội bộ những vấn đề về quản trị rủi ro tại các doanh nghiệp trên thế giới Việt nam. - Chương 3: Định hướng xây dựng kiểm soát nội bộ tại các doanh...
           • 117
           • 483
           • 1

            Thực trạng giải pháp phát triển công tác quản lý nguồn lực tại công ty cơ khí quang trung

            Thực trạng và giải pháp phát triển công tác quản lý nguồn lực tại công ty cơ khí quang trung

            Quản trị kinh doanh

            ... của việc đào tạo phát triển công nhân viên là cực kì quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp, là một v khớ hiu qu trong thi i ngy nay.ã Quan hệ lao động Một hệ thống tương tác ... khó khăn trong việc kiểm soát điều hành sự phát triển của mỗi đơn vị mình. Nhà máy cơ khí Quang Trung cũng nằm trong hoàn cảnh tương tự hệ thống cơ cấu tổ chức trong bộ máy trước đây dường ... trị trong hệ thống cán bộ kĩ thuật công nhân lành nghề, đồng thời đang có xu hướng giảm công nhân bậc thấp, công nhân nhiều tuổi lao động phổ thông. mục tiêu : Mục tiêu trong hệ thống...
            • 57
            • 574
            • 0

             Thực trạng giải pháp phát triển đường chức nghiệp của cán bộ cô ng chức nữ tại quận 12

             Thực trạng và giải pháp phát triển đường chức nghiệp của cán bộ cô ng chức nữ tại quận 12

             Báo cáo khoa học

             ... cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý, đảm bảo tính kế thừa, phát triển sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững sự đoàn kết nội bộ ổn định chính trị. Chuẩn bị từ xa ... còn non trẻ. Chính vì vậy, em chọn nghiên cứu đề tài: Thực trạng giải pháp phát triển đường chức nghiệp của cán bộ công chức nữ tại quận 12” Trưởng ... Đức Mạnh phát biểu: “Cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò vị trí của phụ nữ đội ngũ cán bộ nữ trong xây dựng phát triển đất nước. Phụ nữ chiếm quá nửa dân số. Muốn phát huy sức...
             • 50
             • 1,186
             • 1

              Xem thêm