thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện nam đàn tỉnh nghệ an

thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

Kinh tế - Quản lý

... ủng quy n s d ng ủ t huyện Nam Đ n tỉnh Nghệ An" 1.2 M c ủớch v yờu c u c a ủ ti: 1.2.1 M c ủớch - ỏnh giỏ th c tr ng v ho t ủ ng c a Vn phũng ủng quy n s d ng ủ t huyện Nam Đ n -tỉnh Nghệ ... quy n s d ng ủ t huyện Nam Đ n -tỉnh Nghệ An - xu t m t s gi i phỏp nõng cao hi u qu ho t ủ ng c a Vn phũng ủng quy n s d ng ủ t huyện Nam Đ n -tỉnh Nghệ An Tr ng i h c Nụng Nghi p H N i Lu ... quy n s h u nh Tại tỉnh Nghệ An thnh l p phũng ủng ủ t huyện địa b n tỉnh tr c thu c sở Ti nguyờn v Mụi tr ng L m t ủn v s nghi p cú thu Vn phũng ủng ủ t huyện tỉnh mụ hỡnh t ch c ho t...
 • 101
 • 767
 • 3

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Nông - Lâm - Ngư

... ñăng văn t giao d ch m t h th ng ñăng mà ñ i tư ng ñăng b n thân văn t giao d ch Khi ñăng ký, văn t giao d ch có th ñư c chép nguyên văn ho c trích nh ng n i dung quan tr ng vào s ñăng ... ñ ng c a Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t theo n i dung: 39 3.2.4 ð xu t gi i pháp nâng cao ch t lư ng ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t 40 3.3 Phương pháp nghiên ... ch c ñăng ñ t ñai, b t ñ ng s n m t s nư c 2.4.1 Australia: ðăng quy n (h th ng Toren) T i Australia vi c ñăng BðS quan ph Bang th c hi n Các quan quan ðKðð, Văn phòng ñăng quy n ñ...
 • 119
 • 330
 • 0

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an

Nông - Lâm - Ngư

... giá th c tr ng nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t huy n Nghi L c, t nh Ngh An - ð xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng quy n s d ... ñăng văn t giao d ch m t h th ng ñăng mà ñ i tư ng ñăng b n thân văn t giao d ch Khi ñăng ký, văn t giao d ch có th ñư c chép nguyên văn ho c trích nh ng n i dung quan tr ng vào s ñăng ... xu t gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t 96 4.5.1 Gi i pháp v sách pháp lu t 96 4.5.2 Gi i pháp v t ch c 97 4.5.3 Gi i pháp v nhân...
 • 134
 • 367
 • 1

thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện nam sách, tỉnh hải dương

thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện nam sách, tỉnh hải dương

Thạc sĩ - Cao học

... DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHẠM HUY QUẢNG THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH ... quan quan đăng đất đai, Văn phòng đăng quyền đất đai, quan quản lý đất đai quan thông tin đất đai Văn phòng đăng quyền đất đai bang (ví dụ Northern Territory) phận Văn phòng đăng ... nhiều mặt, hiệu hoạt động VPĐKQSD đất hạn chế Vì lý luận thực tiễn trên, thực đề tài: Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương”...
 • 106
 • 221
 • 0

thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện gia bình - tỉnh bắc ninh

thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện gia bình - tỉnh bắc ninh

Thạc sĩ - Cao học

... phòng đăng đất đai theo định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; * Đăng quyền sử dụng đất gồm đăng quyền sử dụng đất lần đầu đăng biến động sử dụng đất Đăng quyền sử dụng đất lần đầu đƣợc thực ... sở lý luận thực tiễn Đăng đất đai hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất cấp huyện; - Đánh giá thực trạng hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh ... hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất; nguyên nhân làm hạn chế hiệu hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện Gia Bình- tỉnh Bắc Ninh 2.3.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt...
 • 104
 • 610
 • 1

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện Gia Bình Tỉnh Bắc Ninh Đặng Tấn Lộc.

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Gia Bình Tỉnh Bắc Ninh Đặng Tấn Lộc.

Nông - Lâm - Ngư

... phòng đăng đất đai theo định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; * Đăng quyền sử dụng đất gồm đăng quyền sử dụng đất lần đầu đăng biến động sử dụng đất Đăng quyền sử dụng đất lần đầu đƣợc thực ... sở lý luận thực tiễn Đăng đất đai hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất cấp huyện; - Đánh giá thực trạng hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh ... hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất; nguyên nhân làm hạn chế hiệu hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện Gia Bình- tỉnh Bắc Ninh 2.3.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt...
 • 104
 • 437
 • 0

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện giao thuỷ tỉnh nam định

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện giao thuỷ tỉnh nam định

Kinh tế

... ñăng văn t giao d ch m t h th ng ñăng mà ñ i tư ng ñăng b n thân văn t giao d ch Khi ñăng ký, văn t giao d ch có th ñư c chép nguyên văn ho c trích nh ng n i dung quan tr ng vào s ñăng ... Australia: H th ng ðăng quy n (h th ng Toren) T i Australia vi c ñăng BðS quan ph Bang th c hi n Các quan quan ðKðð, Văn phòng ñăng quy n ñ t ñai, quan qu n lý ñ t ñai ho c quan thông tin ñ t ... t ch c ho t ñ ng theo phòng chuyên môn Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t t nh Nam ð nh Phòng T ch c - Hành Phòng ðăng ñ t nhà Phòng K thu t x lý d li u Phòng lưu tr Phòng D ch v hành công...
 • 112
 • 422
 • 0

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện nông cống, tỉnh thanh hóa

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện nông cống, tỉnh thanh hóa

Nông - Lâm - Ngư

... xuất số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa thời gian tới Yêu cầu - Đánh giá thực trạng động văn phòng đăng quyền sử dụng đất ... Nguyên nhân làm hạn chế hiệu hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện Nông Cống 3.7 65 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện Nông Cống 68 3.7.1 ... thành lập Văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện, thị, huyện Đến có 20/27 huyện thành lập Văn phòng đăng quyền sử dụng đất, đơn vị nghiệp có thu Văn phòng đăng quyền sử dụng đất tỉnh tổ...
 • 85
 • 301
 • 0

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện phổ yên, tỉnh thái nguyên

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện phổ yên, tỉnh thái nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... quy định: “Việc đăng quyền sử dụng đất thực Văn phòng đăng quyền sử dụng đất trường hợp: Người sử dụng đất chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Người sử dụng đất thực quyền chuyển đổi, ... Phân loại Văn phòng đăng quyền sử dụng đất 1.3.1 Văn phòng đăng quyền sử dụng đất cấp huyện Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thành lập huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau ... PHẠM ĐĂNG KHÔI THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60 85 01 03 LUẬN VĂN...
 • 91
 • 397
 • 1

THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN VĂN LÂM

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ  HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN VĂN LÂM

Nông - Lâm - Ngư

... giá thực trạng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên từ thành lập đến nay; - Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng đăng ... nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên” nhằm nghiên cứu đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng đăng ... hạn chế hiệu hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất 49 3.3.3 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất 3.4 Phương pháp nghiên cứu 3.4.1 Phương pháp điều...
 • 106
 • 901
 • 7

THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ  HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nông - Lâm - Ngư

... phòng đăng quyền sử dụng đất Việt Nam 23 1.3.1 Hệ thống đăng đất đai 1.3.2 Văn phòng đăng quyền sử dụng đất 1.3.3 Thực trạng hoạt động Văn phòng đăng quyền sử ... tài Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội” nhằm đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động ... Chương TỔNG QUAN VỀ ĐĂNG ĐẤT ĐAI VĂN PHÒNG ĐĂNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT .4 1.1 Cơ sở khoa học đăng đất đai Văn phòng đăng quyền sử dụng đất .4 1.1.1 Đất đai/bất động sản/thị...
 • 117
 • 899
 • 5

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... chức đăng đất đai, bất động sản Australia Tại Australia việc đăng BĐS quan phủ Bang thực Các quan quan ĐKĐĐ, Văn phòng đăng quyền đất đai, quan quản lý đất đai quan thông tin đất đai Văn ... sử dụng đất hợp pháp đất xác định vào hồ sơ địa nhằm xác lập quyền nghĩa vụ người sử dụng đất - Hệ thống Đăng đất đai có hai loại đăng ban đầu đăng biến động + Đăng ban đầu thực Nhà ... Luật Đất đai năm 2003 quy định cụ thể nhiệm vụ: Đăng quyền sử dụng đất, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đăng quyền sử dụng đất việc ghi nhận quyền sử dụng...
 • 84
 • 554
 • 0

Đánh giá thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện cao phong, tỉnh hoà bình

Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện cao phong, tỉnh hoà bình

Nông - Lâm - Ngư

... có m t s Văn phòng ñăng tài s n tr c thu c quy n t nh Cơ quan ñăng ñ t ñai tr c thu c Toà án trung ương, c u c a B Tư pháp Cơ quan ðKðð; có 93 Văn phòng ðKðð; m i văn phòng ñăng ñ t ñai ... a Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t huy n Cao Phong, t nh Hòa Bình t ñư c thành l p ñ n nay; - ð xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t huy n Cao ... ñăng văn t giao d ch m t h th ng ñăng mà ñ i tư ng ñăng b n thân văn t giao d ch Khi ñăng ký, văn t giao d ch có th ñư c chép nguyên văn ho c trích nh ng n i dung quan tr ng vào s ñăng ký...
 • 114
 • 750
 • 1

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện đông sơn tỉnh thanh hoá

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện đông sơn tỉnh thanh hoá

Khoa học tự nhiên

... ñăng ký, văn t giao d ch có th ñư c chép nguyên văn ho c trích nh ng n i dung quan tr ng vào s ñăng Do tính ch t giá tr pháp lý c a văn t giao d ch, dù ñư c ñăng hay không ñăng văn t ... “Th c tr ng gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t huy n ðông Sơn, t nh Thanh Hoá” nh m nghiên c u, ñánh giá th c tr ng ñ xu t gi i pháp, nâng cao hi u qu ho ... ng ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t huy n ðông Sơn, t nh Thanh Hoá t ñư c thành l p ñ n + ð xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ...
 • 113
 • 618
 • 0

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện gia lâm, thành phố hà nội

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện gia lâm, thành phố hà nội

Kinh tế

... t gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t 79 3.5.1 Gi i pháp v sách pháp lu t 79 3.5.2 Gi i pháp v t ch c 79 3.5.3 Gi i pháp v nhân l c 80 3.5.4 Gi i pháp v ... ñăng văn t giao d ch m t h th ng ñăng mà ñ i tư ng ñăng b n thân văn t giao d ch Khi ñăng ký, văn t giao d ch có th ñư c chép nguyên văn ho c trích nh ng n i dung quan tr ng vào s ñăng ... ch c ñăng ñ t ñai, b t ñ ng s n m t s nư c 1.3.1 Australia: ðăng quy n (h th ng Toren) T i Australia vi c ñăng BðS quan ph Bang th c hi n Các quan quan ðKðð, Văn phòng ñăng quy n ñ...
 • 104
 • 521
 • 2

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện thạch thất thành phố hà nội

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện thạch thất thành phố hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... ñăng mà ñ i tư ng ñăng b n thân văn t giao d ch Khi ñăng ký, văn t giao d ch có th ñư c chép nguyên văn ho c trích nh ng n i dung quan tr ng vào s ñăng - Do ñăng giá tr pháp lý c a văn ... Văn phòng ñăng quy n s d ng ñ t c p c nư c) 1.2.3 Australia (H th ng ðăng quy n-h th ng Toren) T i Australia vi c ñăng BðS quan ph Bang th c hi n Các quan quan ðKðð, Văn phòng ñăng ... ñăng t ñ ng 1.2.3.2 Văn phòng ñăng quy n ñ t ñai c a Northern Territory Văn phòng ñăng quy n ñ t ñai t i Northern Territory m t ph n c a Văn phòng ñăng Trung ương, nhi m v c a Văn phòng...
 • 123
 • 573
 • 0

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện thanh oai, thành phố hà nội

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện thanh oai, thành phố hà nội

Kinh tế

... DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐỖ VĂN MINH THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN THANH ... Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page Chương TỔNG QUAN VỀ ĐĂNG ĐẤT ĐAI VĂN PHÒNG ĐĂNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 1.1 Cơ sở lý luận đăng đất đai Văn phòng Đăng quyền sử dụng đất ... đích sử dụng, thay đổi quyền hạn chế quyền sử dụng đất b) Cơ quan đăng đất đai "Cơ quan quản lý đất đai địa phương có Văn phòng Đăng quyền sử dụng đất quan dịch vụ công, thực chức quản...
 • 103
 • 254
 • 1

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện sơn động, tỉnh bắc giang

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện sơn động, tỉnh bắc giang

Kinh tế

... xuất số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang 2.2 Yêu cầu - Đánh giá thực trạng hiệu hoạt động văn phòng đăng quyền sử dụng đất ... Giang - Thực trạng tình hình hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất - Nguyên nhân làm hạn chế hiệu hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu Văn phòng ... Luật Đất đai 2003 quy định: “Việc đăng quyền sử dụng đất thực Văn phòng đăng quyền sử dụng đất trường hợp: Người sử dụng đất chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Người sử dụng đất thực...
 • 111
 • 175
 • 0

thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện văn lâm, tỉnh hưng yên

thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện văn lâm, tỉnh hưng yên

Nông - Lâm - Ngư

... giá thực trạng giải pháp nâng cao hiệu hoạt ñộng Văn phòng ñăng quyền sử dụng ñất huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên từ ñược thành lập ñến nay; - ðề xuất số giải pháp nâng cao hiệu hoạt ñộng Văn phòng ... hoạt ñộng Văn phòng ñăng quyền sử dụng ñất huyện Văn Lâm 54 4.2.3 Kết hoạt ñộng Văn phòng ñăng quyền sử dụng ñất 58 4.3 ðánh giá chung hoạt ñộng Văn phòng ñăng QSD ñất huyện Văn Lâm 67 ... hình quản lý ñất ñai 48 4.2 Thực trạng tình hình hoạt ñộng Văn phòng ñăng quyền sử dụng ñất huyện Văn Lâm 51 4.2.1 Tổ chức máy Văn phòng ñăng quyền sử dụng ñất cấp huyện 51 4.2.2 Cơ chế hoạt...
 • 106
 • 284
 • 0

thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng quyền sử dụng đất huyện từ liêm, thành phố hà nội

thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện từ liêm, thành phố hà nội

Kinh tế - Quản lý

... quyền sử dụng ñất 28 3.1.3 Thực trạng hoạt ñộng Văn phòng ñăng quyền sử dụng ñất Việt Nam 3.1.4 37 Thực trạng hoạt ñộng Văn phòng ñăng quyền sử dụng ñất thành phố Hà Nội (Văn phòng ñăng ñất ... tài Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu hoạt ñộng Văn phòng ñăng quyền sử dụng ñất huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội” nhằm ñánh giá thực trạng ñề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt ñộng ... quyền sử dụng ñất huyện Từ Liêm - ðánh giá chung hoạt ñộng Văn phòng ñăng quyền sử dụng ñất - Nguyên nhân hạn chế hiệu hoạt ñộng Văn phòng ñăng - ðề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt...
 • 115
 • 206
 • 0

Xem thêm