thực trạng và giải pháp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi thực hiện dồn đổi đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện lâm thao tỉnh phú thọ

thực trạng giải pháp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi thực hiện dồn, đổi đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện lâm thao, tỉnh phú thọ

thực trạng và giải pháp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi thực hiện dồn, đổi đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện lâm thao, tỉnh phú thọ

Nông - Lâm - Ngư

... 4.3 Thực trạng dồn, ñổi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp huyện Lâm Thao 49 4.3.1 Thực trạng dồn, ñổi ñất sản xuất nông nghiệp 49 4.3.2 Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền ... sản xuất nông nghiệp huyện Lâm Thao 4.4.1 63 Quá trình thực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp huyện Lâm Thao 4.5 63 Quá trình thực dồn, ñổi ñất sản xuất nông nghiệp huyện ... ñổi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất trước sau dồn, ñổi ñất sản xuất nông nghiệp; - ðề xuất giải pháp nhằm thực tốt việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất sau dồn, ñổi ñất sản xuất nông...
 • 101
 • 393
 • 0

thực trạng giải pháp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an

thực trạng và giải pháp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an

Thạc sĩ - Cao học

... quyền sử dụng đất Những quy định chung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đối tượng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Điều kiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ... giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm thông tin: Tên chủ sử dụng đất, đất quyền sử dụng tài sản gắn liền với đất ở, ghi chú, mục sơ đồ đất thay đổi sau cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ... trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Do yêu cầu cấp thiết em nghiên cứu chọn đề tài trình thực tập: Thực trạng giải pháp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh...
 • 67
 • 1,956
 • 12

Thực trạng định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện hương sơn tỉnhtĩnh

Thực trạng và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện hương sơn  tỉnh hà tĩnh

Khoa học tự nhiên

... C U 2.1 ð t nông nghi p tình hình s d ng ñ t nông nghi p 2.1.1 Khái quát v ñ t nông nghi p, ñ t s n xu t nông nghi p ð t nông nghi p ñ t ñư c xác ñ nh ch y u ñ s d ng vào s n xu t nông nghi p ... thí nghi m v nông nghi p Theo Lu t ñ t ñai năm 2003, ñ t nông nghi p ñư c chia làm nhóm ñ t sau: ñ t s n xu t nông nghi p, ñ t lâm nghi p, ñ t nuôi tr ng thu s n, ñ t làm mu i ñ t nông nghi p ... ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p 2.1.3 Tình hình s d ng ñ t nông nghi p c a Vi t Nam ð t s n xu t nông nghi p ñ t ñư c xác ñ nh ch y u ñ s d ng vào s n xu t nông nghi...
 • 132
 • 699
 • 3

Đánh giá thực trạng đề xuất một số loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa

Nông - Lâm - Ngư

... đến sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 25 2.2.2 Hiện trạng loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 25 2.2.3 Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 25 2.2.4 Đề xuất ... dụng đất 2.2.4 Đề xuất loại hình sử dụng đất hiệu giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Đề xuất loại hình sử dụng đất nông nghiệp bố trí kiểu sử dụng đất ... Luật Đất đai 2003 đất nông nghiệp bao gồm: đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối đất nông nghiệp khác 1.1.1.1 Phân loại đất nông nghiệp Theo Luật Đất...
 • 80
 • 391
 • 0

Đánh giá thực trạng đề xuất các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc

Đánh giá thực trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc

Nông - Lâm - Ngư

... 3.2 Hiện trạng loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 43 3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2013 43 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp sản xuất nông nghiệp 45 3.2.3 Hiện trạng ... quan đến sử dụng đất sản xuất nông sản nông nghiệp 28 2.2.2 Hiện trạng loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 28 2.2.3 Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ... đề lý luận sử dụng đất hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 1.1.1 Đất nông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp 1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề sử dụng đất nông nghiệp 1.1.3...
 • 124
 • 423
 • 0

Đánh giá hiện trạng đề xuất loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện lục nam , tỉnh bắc giang

Đánh giá hiện trạng và đề xuất loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện lục nam , tỉnh bắc giang

Thạc sĩ - Cao học

... ng, khai thác t ng h p ña m c tiêu: nông - lâm k t h p, chăn nuôi dư i r ng, nông - lâm chăn nuôi k t h p, nông - lâm - ngư k t h p, nông lâm ngư m c k t h p, nông ngư k t h p Qu n lý lưu v c ... pháp v ch sách nông nghi p 109 4.8.2 Gi i pháp v s h t ng 109 4.8.3 Gi i pháp v v n 110 4.8.4 Gi i pháp v khoa h c k thu t 110 4.8.5 Gi i pháp v ngu n nhân l c 111 PH N V K T LU N ð NGH 113 ... n xu t nông nghi p b n v ng Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p ……………………… 31 - ð xu t gi i pháp th c hi n 3.3 Phương pháp nghiên c u 3.3.1 Phương pháp th...
 • 138
 • 754
 • 2

Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 đến 2012

Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 đến 2012

Kinh tế

... hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp * Căn để lựa chọn - Định hướng nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện ... luận thực tiễn hiệu sử dụng đất Đối tượng nghiên cứu trực tiếp đề tài quỹ đất sản xuất nông nghiệp, vấn đề liên quan đến trình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất ... sản xuất nông nghiệp 66 3.5.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Phổ Yên 66 3.5.3.1 Giải pháp bố trí hệ thống canh tác đất sản xuất nông nghiệp...
 • 87
 • 456
 • 0

thực trạng giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố vĩnh yên, tỉnh vĩnh phúc

thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố vĩnh yên, tỉnh vĩnh phúc

Thạc sĩ - Cao học

... 2.3.2 Thực trạng công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức địa bàn thành phố Vĩnh Yên - Thực trạng giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức địa ... cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất địa bàn thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc 2.3.3 Đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền ... 2.3.2 Thực trạng công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức địa bàn thành phố Vĩnh Yên 30 2.3.3 Đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
 • 93
 • 531
 • 0

Thực trạng giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2005-2013

Thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2005-2013

Nông - Lâm - Ngư

... Người sử dụng đấtđất chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đăng ký biến động sử dụng đất thực người sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có thay đổi việc sử dụng đất trường ... đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chứng thư pháp lý xác định quyền sử dụng đất hợp phápcấp cho người sử dụng đất để họ có sở pháp ... thay đổi sử dụng đất sau cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Trường hợp trang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hết chỗ ghi lập trang bổ sung Trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
 • 88
 • 506
 • 1

Thực trạng giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn phường hoàng văn thụ, thành phố lạng sơn giai đoạn 2011 – 2013

Thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn phường hoàng văn thụ, thành phố lạng sơn giai đoạn 2011 – 2013

Nông - Lâm - Ngư

... đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chứng thư pháp lý xác định quyền sử dụng đất hợp phápcấp cho người sử dụng đất để họ có sở pháp ... giao đất có thu tiền sử dụng đất; g Có thay đổi nhựng hạn chế quyền người sử dụng đất; h Nhà nước thu hồi đất; 2.3.2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy chứng ... tôn giáo sử dụng đất Nhà nước giao đất, cho thuê đất công nhận quyền sử dụng đất * Căn xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Sau người sử dụng đất nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận, quan...
 • 71
 • 409
 • 0

thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phúc thọ – thành phố hà nội

thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phúc thọ – thành phố hà nội

Kinh tế - Quản lý

... đai 3.2.3 Thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Phúc Thọ - Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện - Nghiên cứu kiểu sử dụng đất trạng, diện tích phân bố kiểu sử dụng đất huyện 3.2.4 ... cho huyện Phúc Thọ - Góp phần nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững 1.3 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ... triển sản xuất nông nghiệp với loại hình sử dụng đất hiệu có xu hướng phát triển + Những ưu điểm phát triển sản xuất sử dụng đất nông nghiệp + Những vấn đề tồn sản xuất sử dụng đất nông nghiệp...
 • 109
 • 1,202
 • 2

đánh giá công tác lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường học trên địa bàn thành phố tuyên quang, tỉnh tuyên quang giai đoạn 2008-2012

đánh giá công tác lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường học trên địa bàn thành phố tuyên quang, tỉnh tuyên quang giai đoạn 2008-2012

Thạc sĩ - Cao học

... sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ối với phần diện tích sử dụng đất mục đích, có hiệu - Phần diện tích đất mà tổ chức sử dụng không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ược giải ... thuê đất Giấy chứng nhận cấp sau người sử dụng đất ký hợp đồng thuê đất thực nghĩa vụ tài theo hợp đồng ký 1.2.3.1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho ... tế khó khăn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtvà nộp tiền sử dụng đất - Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất theo án định án nhân dân…được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtsau thực nghĩa vụ...
 • 78
 • 492
 • 0

Thực trạng giải pháp cấp đổi giấy chứng nhận sau khi thực hiện dồn điền, đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên phong, tỉnh bắc ninh

Thực trạng và giải pháp cấp đổi giấy chứng nhận sau khi thực hiện dồn điền, đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên phong, tỉnh bắc ninh

Kinh tế

... i gi y ch ng nh n sau d n ñi n, ñ i th a ñ t s n xu t nông nghi p 83 3.5.1 Gi i pháp v sách 83 3.5.2 Gi i pháp v k thu t 85 3.5.3 Gi i pháp v kinh phí th c hi n 90 K T LU N KI N NGH 93 K t ... T l nông nghi p nông thôn l n dư th a, (2) N n nông nghi p thâm canh s n xu t lương th c ñ c bi t lúa nư c d a ch y u vào ñ u tư lao ñ ng c a nông h quy mô nh (3) S tăng trư ng c a khu v c nông ... ng ñ t sau d n ñ i - Gi i pháp v k thu t; - Gi i pháp v sách; - Gi i pháp v kinh phí 2.4 Phương pháp nghiên c u 2.4.1 Phương pháp ñi u tra s li u sơ c p 2.4.1.1 Phương pháp ñi u tra n i nghi p:...
 • 122
 • 488
 • 0

Đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã văn lăng, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã văn lăng, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... 26 4.2 Hiện trạng sử dụng đất loại hình sử dụng đất 27 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất 27 4.2.2 .Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 28 4.2.3 Các loại hình sử dụng đất ... 26 4.2 Hiện trạng sử dụng đất loại hình sử dụng đất 27 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất 27 4.2.2 .Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 28 4.2.3 Các loại hình sử dụng đất ... làm giàu đất nông nghiệp + Bảo vệ môi trường đất để sử dụng lâu dài 2.1.3.2 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp Định hướng sử dụng đất nông nghiệp xác định phương hướng sử dụng đất nông nghiệp theo...
 • 63
 • 341
 • 0

đánh giá hiện trạng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc

đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc

Nông - Lâm - Ngư

... đến sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 22 2.2.2 Đánh giá trạng đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 22 2.2.3 Giải pháp sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện ... Tình hình sử dụng đất nông nghiệp giới Việt Nam 1.1.2.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp giới Đất nông nghiệp yếu tố vô quan trọng sản xuất nông - lâm nghiệp Trên giới, sản xuất nông nghiệp nước ... thiện lý luận đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Sông Lô sở định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp tương lai - Góp phần nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp...
 • 109
 • 608
 • 1

đánh giá hiệu quả đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phù ninh, tỉnh phú thọ

đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phù ninh, tỉnh phú thọ

Thạc sĩ - Cao học

... 191,56 t ng, chim 30,75% c cu giỏ tr sn xut cỏc ngnh huyn qun lý Bảng 4.2 Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản qua năm TT Ch tiờu VT 2005 2006 2007 2008 2009 Tng giỏ tr sn xut T./nm 159,04 ... khỏc 3,60 0,02 Ngun: Phũng Ti nguyờn v Mụi trng huyn Phự Ninh (2010) 4.3.2.2 Biến động sử dụng đất nông nghiệp t nụng nghip 10 nm qua luụn cú s bin ng theo xu hng gim dn vic chuyn mc ớch s dng ... 3,53% tng din tớch t t nhiờn C cu s dng cỏc loi t th hin Hỡnh 4.1 & Ph biu Hình 4.1 Cơ cấu sử dụng đất đai huyện Phù Ninh năm 2010 4.3.2 Thc trng s dng t nụng nghip 4.3.2.1 Hin trng s dng t nụng...
 • 108
 • 396
 • 0

Đánh giá hiệu quả đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... chớnh ca s mt, t, v chuyn hoỏ rng thnh cỏc h thng s dng t khụng bn vng l s phúng thớch ca nhng lng ln CO2 v cỏc cht hot ng phúng x hay cỏc khớ gõy hiu ng nh kớnh vo khớ quyn Nu cỏc phng phỏp chuyn ... hoón, thm phn i chớnh sỏch gii phúng mt bng ca nh nc, th trng quyn s dng t nụng nghip hot ng khụng hiu qu vi cỏc v u c gõy st t, qun lý nh nc v t cũn lng lo, tranh chp, khiu kin t khụng gim, Chớnh ... n np 41 3.2.12 Cụng tỏc gii quyt tranh chp, khiu ni, t cỏo qun lý v s dng t Phỏt huy quyn lm ch ca dõn, huyn ó t chc tt cụng tỏc tip dõn, gii quyt khiu ni, t cỏo v lnh vc t ai, kp thi gii quyt...
 • 89
 • 512
 • 0

Đánh giá thực trạng định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Nông - Lâm - Ngư

... đánh giá thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Đề xuất định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đáp ... 2.2.2.1 Hiện trạng sử dụng đất - Lập biểu số liệu trạng sử dụng đất - Phân tích, đánh giá trạng sử dụng loại đất theo mục đích sử dụng 2.2.2.2 Thực trạng loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện ... thuốc bảo vệ thực vật nhận xét nông dân loại hình sử dụng đất 1.3 Cơ sở thực tiễn sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 1.3.1 Các nghiên cứu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp giới Đất nông nghiệp nhân...
 • 134
 • 351
 • 0

Luận văn đánh giá hiện trạng đề xuất các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hiệu quả tại huyện thạch an, tỉnh cao bằng

Luận văn đánh giá hiện trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hiệu quả tại huyện thạch an, tỉnh cao bằng

Thạc sĩ - Cao học

... Tên đất Việt Nam V Đất đỏ Ký hiệu F 11 Đất nâu đỏ 32 Đất nâu đỏ điển hình 33 Đất nâu đỏ đá sâu Đất nâu vàng 34 Đất nâu v ng điển hình 35 Đất nâu v ng đá sâu 36 Đất nâu v ng đá sâu Đất nâu vàng ... fluvisols 16 Đất phù sa đốm rỉ chua kết von sâu Đất glây Đất glây chua 17 Đất glây chua đá nông Đất glây trung tính chua 18 Đất glây trung tính chua đá sâu Đất tích vôi Đất tích vôi rửa trôi 19 Đất tích ... 41 Đất xám điển hình đá sâu Đất xám feralit 42 Đất xám feralit điển hình 43 Đất xám feralit sẫm m u 44 Đất xám feralit đá lẫn nông 45 Đất xám feralit đá lẫn sâu 46 Đất xám feralit đá nông 47 Đất...
 • 107
 • 895
 • 1

Xem thêm