thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty tnhh

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty Quốc tế Chiến Thắng.doc

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty Quốc tế Chiến Thắng.doc

Quản trị kinh doanh

... động giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển công ty TNHH Quốc tế Chiến Thắng 2.2.1.1 Hoạt động giao nhận mang tính thời vụ Tính thời vụ hoạt động giao nhận công ty xuất phát từ tính thời vụ việc ... sở lý luận chung dịch vụ giao nhận hàng hoá đường biển 1.1 Dịch vụ giao nhận người giao nhận 1.1.1 Dịch vụ giao nhận Giao nhận gắn liền với vận tải, không đơn vận tải Giao nhận mang ý nghĩa rộng ... kiểm hoá Người giao nhận chủ hàng (khi chủ hàng tự đứng đảm nhận công việc giao nhận hàng hóa mình), chủ tàu (khi chủ tàu thay mặt chủ hàng thực dịch vụ giao nhận) , công ty xếp dỡ hay kho hàng, ...
 • 43
 • 3,198
 • 26
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển trong các cty giao nhận tại TPHCM

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển trong các cty giao nhận tại TPHCM

Quản trị kinh doanh

... a công ty, quan tâm t i khách hàng vào d p ñ c bi t,… công ty giao nh n ph i tìm bi n pháp ñê nâng cao ch t lư ng d ch v v i giá không ñ i Trang 38 3.1.2 Quá trình h th ng qu n lý công ty Các ... 3: ðI U TRA TH C TR NG GIAO NH N HÀNG HÓA XU T NH P KH U B NG ðƯ NG BI N QUA ðÁNH GIÁ C A CÁC CÔNG TY GIAO NH N ð BI N PHÁP NÂNG CAO HI U QU XU T HO T ð NG GIAO NH N HÀNG HÓA XU T NH P KH U ... Trang 35 CHƯƠNG 3: ðI U TRA TH C TR NG GIAO NH N HÀNG HOÁ XU T NH P KH U B NG ðƯ NG BI N QUA ðÁNH GIÁ C A CÁC CÔNG TY GIAO NH N ð XU T BI N PHÁP NÂNG CAO HI U QU HO T ð NG GNHH XNK B NG ðƯ...
 • 83
 • 1,937
 • 32
thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển trong các công ty giao nhận tại thành phố hồ chí minh.

thực trạng một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển trong các công ty giao nhận tại thành phố hồ chí minh.

Kinh tế - Quản lý

... NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN QUA ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC CÔNG TY GIAO NHẬN ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI THÀNH PHỐ ... Chương 3: Điều tra thực trạng giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển qua đánh giá công ty giao nhận đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập bằng đường ... chủ hàng thực dịch vụ giao nhận - Đại lý hàng hóa, công ty xếp dỡ hay kho hàng, người giao nhận chuyên nghiệp hay người khác có đăng ký kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa Vậy, Người giao nhận...
 • 85
 • 1,248
 • 7
ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quản trị kinh doanh

... khách hàng có lượng hàng hóa giao nhận lớn, cho khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ công ty, quan tâm tới khách hàng vào dịp đặc biệt,… công ty giao nhận phải tìm biện pháp đê nâng cao chất ... thiện dịch vụ GNHH XNK đường biển 3.3.1 Nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ cho khách hàng Đây giải pháp thiết thực để thu hút khách hàng Khi sách thực thi tốt công ty vừa đảm bảo khách hàng quen ... khách hàng niềm tin vào công ty - Các công ty giao nhận cần thực công việc hiệu (chiếm 21,6%) với giá cạnh tranh (chiếm 20,7%) Thực công việc hiệu có nghĩa hàng hoá giao nhận thời gian hợp lý đáp...
 • 48
 • 1,057
 • 4
Nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển của công ty cổ phần hàng hải Vsico

Nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển của công ty cổ phần hàng hải Vsico

Quản trị kinh doanh

... động xuất nhập giao nhận vận tải hàng hóa đƣờng biển Chƣơng Thực trạng giao nhận hàng hóa xuất nhập đƣờng biển tai công ty cổ phần hàng hải VSICO Chƣơng Giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động giao ... cứu: Hiệu hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển công ty cổ phần hàng hải VSICO Mục đích nghiên cứu: Tìm giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập đường ... HƢỚNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIAO NHẬN HẦNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƢỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY VSICO 52 3.1 Mục tiêu, định hƣớng phát triển hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập...
 • 83
 • 924
 • 3
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nghiệp vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu tại công ty TNHH Liên Vận Minh Tường.doc

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nghiệp vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu tại công ty TNHH Liên Vận Minh Tường.doc

Quản trị kinh doanh

... Căn vào phương thức vận tải : Giao nhận hàng hoá đường biển Giao nhận hàng hoá đường hàng không Giao nhận hàng hoá đường thuỷ Giao nhận hàng hoá đường sắt Giao nhận hàng hoá đường ôtô Một Số Giải ... LUẬN CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU 1.1 Tổng Quan Về Nghiệp Vụ Giao Nhận Hàng Hoá Xuất Nhập Khẩu Trên Thế Giới 1.1.1 Khái niệm dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập Trong buôn ... Chương : Tình hình giao nhận hàng hoá xuất nhập công ty TNHH Liên Vận Minh Tường Chương : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu nghiệp vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập công ty TNHH Liên Vận Minh...
 • 87
 • 2,336
 • 59
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH LIÊN VẬN MINH TƯỜNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH LIÊN VẬN MINH TƯỜNG

Quản trị kinh doanh

... nhiều cách tiếp cận khách hàng:  Chủ động việc tiếp cận khách hàng cách tổ chức nhân viên sales công ty theo cách sau : Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Nghiệp Vụ Giao Nhận Hàng Hoá XNK Tại ... MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2007 2008 Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Nghiệp Vụ Giao Nhận Hàng Hoá XNK Tại Công Ty TNHH Liên Vận Minh Tường Page ... bỏ Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Nghiệp Vụ Giao Nhận Hàng Hoá XNK Tại Công Ty TNHH Liên Vận Minh Tường Page of 15 GVHD Ths.Lê Đình Thái SVTH Võ Đình Tuyết Lan Nâng bậc lương hàng năm...
 • 15
 • 745
 • 2
Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường Biển tại Công ty SUPER CARGO SERVICE

Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường Biển tại Công ty SUPER CARGO SERVICE

Quản trị kinh doanh

... phí giao nhận cho SCS CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY SUPER CARGO SERVICE 3.1 Nhận xét 3.1.1 • Điểm mạnh Công ... vụ công ty, nhiên loại hình dịch vụ không chiếm ưu đa số công ty sản xuất xuất nhập tự khai hải quan Dịch vụ góp phần đa dạng hóa hoạt động công ty tạo thuận lợi cho khách hàng thực dịch vụ công ... ngày lớn mạnh vững vàng ngành vận tải giao nhận CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ NHẬN HÀNG NGUYÊN CONTAINER (FCL) BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY SUPER CARGO SERVICE  Giới thiệu sơ lược hợp...
 • 39
 • 695
 • 0
Nâng cao hiệu quả công tác khai thác nghiệp vụ Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA- Chi nhánh Hà Nội

Nâng cao hiệu quả công tác khai thác nghiệp vụ Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA- Chi nhánh Hà Nội

Xuất nhập khẩu

... Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập vận chuyển đường biển hiệu khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập vận chuyển đường biển Chương II: Hiệu khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập vận ... chuyển đường biển Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA- Chi nhánh Hà Nội Chương III: Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu công tác khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập vân chuyển đường biển Trong ... đạt Hiệu công tác khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập vận chuyển đường biển 3.1 Những thuận lợi khó khăn trình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập vận chuyển đường biển Công...
 • 62
 • 481
 • 2
Hoàn thiện hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty cổ phần vận tải và thuê tàu – VIETFRACHT

Hoàn thiện hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty cổ phần vận tải thuê tàu – VIETFRACHT

Xuất nhập khẩu

... I: Thực trạng hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập đường biển Công ty vận tải thuê tàu – VIETFRACHT Chương II: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập đường biển Công ... MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY VẬN TẢI THUÊ TÀU VIETFRACHT 2.1 Bối cảnh chung hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập Việt ... dịch vụ giao nhận Tại Công ty cổ phần vận tải thuê tàu – Vietfracht, giao nhận hàng hóa xuất nhập chiếm khoảng 40% sản lượng giao nhận hàng hóa Hàng năm khối lượng hàng hóaCông ty giao nhận...
 • 50
 • 582
 • 1
Hoàn thiện hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty vận tải và thuê tàu – VIETFRACHT

Hoàn thiện hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty vận tải thuê tàu – VIETFRACHT

Xuất nhập khẩu

... số giải pháp hoàn thiện hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập đường biển Công ty Vận tải thuê tàu Vietfracht CHƯƠNG I: Thực trạng hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập đường biển Công ty vận ... lượng hàng hóa giao nhận nói chung giao nhận đường biển nói riêng nhờ đẩy mạnh Thực trạng hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển 2.1 Tổ chức hoạt động giao nhận hàng hóa quốc tế Công ty ... dịch vụ giao nhận Tại Công ty cổ phần vận tải thuê tàu – Vietfracht, giao nhận hàng hóa xuất nhập chiếm khoảng 40% sản lượng giao nhận hàng hóa Hàng năm khối lượng hàng hóaCông ty giao nhận...
 • 50
 • 648
 • 3
Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển của công ty cổ phần kho vận và dịch vụ thương mại

Thực trạng giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển của công ty cổ phần kho vận dịch vụ thương mại

Kinh tế - Thương mại

... thị trường giao nhận hàng hoá xuất nhập công ty VINATRANCO đứng thứ năm thị trường giao nhận hàng hoá xuất nhập Việt Nam Đánh giá thực trạng giao nhận hàng hoá xuất nhập đường biển công ty thời ... Chuyên đề thực tập chuyên ngành Thực trạng giao nhận hàng hoá nhập đường biển công ty thời gian qua So với hoạt động giao nhận hàng hoá xuất hoạt động giao nhận hàng hoá nhập công ty đem lại ... khách hàng sử dụng dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập đường biển công ty Trung bình năm công ty có khoảng 150 khách hàng thường xuyên ký kết hợp đồng giao nhận hàng hoá xuất nhập đường biển công...
 • 59
 • 1,376
 • 5
nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại các công ty giao nhận vừa và nhỏ tại Việt Nam

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại các công ty giao nhận vừa nhỏ tại Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... tầng công ty tốt, khang trang Tốc độ thực dịch vụ công ty nhanh chóng Công ty cung cấp dịch vụ cách đáng tin cậy (thực cam kết giao, nhận hàng hạn) Công ty cung cấp dịch vụ cách quán Công ty đảm ... lòng khách hàng chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển công ty vừa nhỏ Việt Nam Do giới hạn thời gian khả tiếp cận doanh nghiệp ngành, tác giả xin lựa chọn Công ty TNHH Vietlink ... cầu khách hàng Công ty ứng dụng tốt công nghệ thông tin dịch vụ khách hàng Công ty ứng dụng tốt công nghệ thông tin quản lý, điều hành Hiệu quản lý điều hành công việc công ty cao Kiến thức kỹ năng,...
 • 8
 • 3,067
 • 67
Luận văn tốt nghiệp: Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của nhà hàng Pizza Hut

Luận văn tốt nghiệp: Thực trạng các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của nhà hàng Pizza Hut

Dịch vụ - Du lịch

... Nhà Hàng Chơng II: Thực Trạng Hiệu Quả Kinh Doanh Nhà Hàng Chơng III: Phơng Hớng Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Nhà Hàng CHƯƠNG I Tổng QUAN Về KINH DOANH NHà HàNG I- Tổng quan kinh doanh nhà hàng: ... nâng cao hiệu kinh doanh nhà hàng Pizza Hut nơi em thực tập 2-Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng kinh doanh nhà hàng Pizza Hut số kiến nghị số biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh nhà hàng ... lớp công sở III- Thực trạng hiệu kinh doanh nhà hàng 3.1- Thực trạng phát triển lợi nhuận: Nhà hàng Pizza Hut nhà hàng nớc ngoài,với thâm niên hoạt động lâu năm,có chiến lợc kinh doanh hiệu quả, phù...
 • 29
 • 816
 • 2
Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Ăn uống và khách sạn Hà Tây

Thực trạng các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Ăn uống khách sạn Hà Tây

Dịch vụ - Du lịch

... CễNG TY C PHN N UNG KHCH SN H TY I trình hình thành phát triển công ty cổ phần ăn uống khách sạn hà tây 1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh cụng ty c phn n ung khỏch sn H Tõy 1.1.1 Quyt nh thnh lp Cụng ty ... III MT S GII PHP PHT TRIN V NNG CAO HIU QU S DNG NGUN NHN LC TI CễNG TY C PHN N UNG KHCH SN H TY I NH HNG PHT TRIN KINH DOANH CA CễNG TY C PHN N UNG KHCH SN H TY 1.1 D bỏo tỡnh hỡnh phỏt trin ... nghip v chuyờn mụn cao, cụng ty cú th ỏp dng cỏc hỡnh thc o to bi dng ngun nhõn lc phự hp vi iu kin kinh doanh ca cụng ty, nhm ờm li hiu qu cao nht phỏt trin ngun nhõn lc v nõng cao nng sut lao...
 • 38
 • 618
 • 0
khóa luận tốt nghiệp thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám định hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty cổ phần giám định vinacontrol hà nội

khóa luận tốt nghiệp thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám định hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty cổ phần giám định vinacontrol hà nội

Quản trị kinh doanh

... TẾ KINH DOANH QUỐC TÊ CHUYÊN NGÀNH KINH TÊ Đ ố i NGOẠI *** KHOẢ LUẬN TỐT NGHIỆP (Đi tài! THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH HÀNG HOA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ ... G CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG G I Á M ĐỊNH H À N G HOA XUẤT NHẬP KHẤU TẠI C Ô N G TY C Ỏ P H À N G I Á M ĐỊNH VINACONTROL H À NỘI 80 Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt động giám định hàng hoa xuât nhập ... động giám định hàng hoa xuất nhập khấu Chương 2: Thực trạng hoạt động giảm định hàng hoa xuất nhập khấu Công ty Cô phân Giảm định Vìnacontroỉ Hà Nội Chương : Một so giải pháp nâng cao hiệu quà hoạt...
 • 107
 • 1,398
 • 5

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25