thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của nhà hàng pizza hut

Luận văn tốt nghiệp: Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của nhà hàng Pizza Hut

Luận văn tốt nghiệp: Thực trạng các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của nhà hàng Pizza Hut

Dịch vụ - Du lịch

... Về Kinh Doanh Nhà Hàng Chơng II: Thực Trạng Hiệu Quả Kinh Doanh Nhà Hàng Chơng III: Phơng Hớng Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Nhà Hàng CHƯƠNG I Tổng QUAN Về KINH DOANH NHà HàNG I- Tổng quan kinh ... cứu thực trạng kinh doanh nhà hàng Pizza Hut số kiến nghị số biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh nhà hàng 3-Đối tợng phạm vi nghiên cứu: - Đối tợng nghiên cứu luận văn hoạt động kinh doanh nhà hàng ... Lớp: QL1204 Khoa quản lý kinh doanh Luận văn tốt nghiệp giải quyết ,và lý em muốn trình bày đề án mình :Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh nhà hàng Pizza Hut nơi em thực tập 2-Mục tiêu...
 • 29
 • 776
 • 2
Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty du lịch Hà nội (Công ty mẹ) Tổng Công ty Du lịch Hà nội

Thực trạng các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty du lịch Hà nội (Công ty mẹ) Tổng Công ty Du lịch Hà nội

Khoa học xã hội

... lĩnh v c kinh doanh khác như: kinh doanh l hành, kinh doanh khách s n ây nh ng d ch v then ch t em l i doanh thu cao c a cơng ty ngồi cơng ty ã xác nh úng chi n lư c y m nh kinh doanh l hành ... ng Doanh thu Ch tiêu (t t ng doanh thu ng) So v i k ho ch (%) năm(%) Kinh doanh l hành 64.376 48 179 kinh doanh phòng ng - 25.495 19 134.7 13.512 10 208 kinh doanh hàng hố 3.511 178 kinh doanh ... hàng hố 2.200 88 kinh doanh v n chuy n 1.950 98 4.300 134 4.200 105 3.100 141 kinh doanh phòng ng cho th văn phòng kinh doanh d ch v ăn u ng kinh doanh d ch v SaunaMassage kinh doanh d ch v xây...
 • 77
 • 594
 • 2
Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần vận tải biển việt nam

Thực trạng các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần vận tải biển việt nam

Kinh tế - Thương mại

... K45 Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam CHƢƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP I HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH ... loại hiệu 2.1 Hiệu kinh doanh Hiệu kinh doanh hay hiệu tài hiệu thu từ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Biểu trực tiếp hiệu kinh doanh số lợi nhuận mà doanh nghiệp thu lỗ phải chịu Hiệu kinh doanh ... bảo nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp Hiệu kinh doanh công cụ hữu hiệu để nhà quản trị thực chức Việc xem xét tính toán hiệu kinh doanh cho biết việc sản xuất đạt trình độ mà cho phép nhà quản...
 • 104
 • 1,500
 • 14
Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhà hàng wrap và roll

Thực trạng các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhà hàng wrap roll

Quản trị kinh doanh

... CẤU CỦA LUẬN VĂN I Tổng quan kinh doanh nhà hàng hiệu kinh doanh nhà hàng Wrap & Roll II Thực trạng phát triển kinh doanh hiệu kinh doanh nhà hàng Wrap & Roll III Phương hướng giải pháp nâng cao ... Nguồn nhà hàng Wrap & Roll II Thực trạng phát triển kinh doanh hiệu kinh doanh nhà hàng Wrap & Roll 2.1 Một số biện pháp phát triển kinh doanh nâng cao hiệu kinh doanh nhà hàng áp dụng 2.2 Thực trạng ... lượng Biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động Nâng cao lực quản lý Tăng suất lao động Cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng Nâng cao hiệu sử dụng vốn nhà hàng 16 17...
 • 17
 • 843
 • 6
Luận văn: Thực trạng và một giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của NHCT Hà Nam trong giai đoạn từ năm 1999 đến năm 2001 docx

Luận văn: Thực trạng một giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của NHCT Hà Nam trong giai đoạn từ năm 1999 đến năm 2001 docx

Tài chính - Ngân hàng

... nõng cao hiu qu hot ng kinh doanh ca NHCT H Nam núi riờng v NHCT Vit Nam núi chung i tng v phm vi nghiờn cu - i tng l cỏc nghip v qun lý v kinh doanh c bn ca NHTM nhm nõng cao hiu qu kinh doanh ... hoỏ ti sn Cú Kinh doanh ngõn hng l loi hỡnh kinh doanh cú nhiu ri ro (ri ro kộp) Ri ro ca bn thõn ngõn hng v ri ro hot ng kinh doanh ca khỏch hng Ri ro tn ti khỏch quan hot ng kinh doanh, ri ro ... ng kinh doanh i vi doanh nghip, mc tiờu li nhun ngn hn khụng phi luụn l mc tiờu hng u, m cỏc mc 27 tiờu khỏc c chỳ trng hng u nh: Doanh thu, th phn kinh doanh tiờu th hng hoỏ, h s an ton kinh doanh...
 • 115
 • 278
 • 0
Thực trạng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của Công ty cổ phần thương mại và du lịch Đất Việt.doc

Thực trạng các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của Công ty cổ phần thương mại du lịch Đất Việt.doc

Quản trị kinh doanh

... gợi ý đa phơng hớng giải nhằm nâng cao hiệu kinh doanh cho toàn công ty + Phòng kinh doanh: Có nhiệm vụ đề chiến lợc kinh doanh mới, phù hợp với nội dung thời kỳ Phòng kinh doanh phải nhanh nhạy ... 21 2.3 Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 2.3.1 Tình hình hoạt động kinh doanh Công ty 22 2.3.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành 24 2.3.3 Thực trạng hoạt động ... gói doanh nghiệp lữ hành(tour operators )thực Luật Du Lịch Việt Nam quy định điểm 2, điều 45 Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành bao gồm doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa doanh nghiệp kinh doanh...
 • 41
 • 1,142
 • 8
Luận văn thạc sĩ về Thực trạng và những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh vật tư nông nghiệp Thái Nguyên

Luận văn thạc sĩ về Thực trạng những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh vật tư nông nghiệp Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬT TƢ NÔNG NGHIỆP 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH 1.1.1 Các khái niệm hiệu Khi đề ... CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH 1.1.1 Các khái niệm hiệu 1.1.2 Bản chất hiệu kinh doanh 1.2 Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TÁC KINH DOANH VẬT ... Đánh giá chung hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần Vật tƣ Nông nghiệp Thái Nguyên 61 2.4 TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƢỜNG KINH DOANH TỚI HIỆU QUẢ KINH DOANH NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY...
 • 142
 • 587
 • 0
Luận văn thạc sĩ về thực trạng và những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh vật tư nông nghiệp của công ty CP Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên

Luận văn thạc sĩ về thực trạng những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh vật tư nông nghiệp của công ty CP Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬT TƢ NÔNG NGHIỆP 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH 1.1.1 Các khái niệm hiệu Khi đề ... CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH 1.1.1 Các khái niệm hiệu 1.1.2 Bản chất hiệu kinh doanh 1.2 Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TÁC KINH DOANH VẬT ... Đánh giá chung hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần Vật tƣ Nông nghiệp Thái Nguyên 61 2.4 TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƢỜNG KINH DOANH TỚI HIỆU QUẢ KINH DOANH NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY...
 • 142
 • 544
 • 0
Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản ở Việt Nam.DOC

Thực trạng các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản ở Việt Nam.DOC

Kế toán

... thầu dẫn đến tình trạng mua bán thầu Lương Sỹ Cường 39 Kinh tế Đầu tư 47C Đề án môn học CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP Các giải pháp vĩ mô Các quy định quản lý đầu tư sở, “cái gậy” cán quản lý Nếu nghiêm ... ngân hàng thiếu vốn, nợ ngân hàng tăng cao, ngân sách nhà nước lại chuyển nguồn cao, tồn dư kho bạc lớn kết giải ngân chậm, quay vòng vốn xã hội chậm, hiệu sử dụng đồng vốn chung xã hội hiệu "Thực ... lãng phí, nâng cao hiệu hoạt động đầu tư 1.4 Loại bỏ tình trạng khép kín đầu tư Tình trạng “khép kín” đầu tư bệnh kinh niên đầu tư Muốn xóa bỏ tình trạng nay, trước hết cần bước tách chức quản lý...
 • 55
 • 2,192
 • 28
Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ những năm vừa qua .doc

Thực trạng các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ những năm vừa qua .doc

Kinh tế - Thương mại

... hng trc tip n vic tng tim lc ca nn kinh t núi chung, tim lc sn xut kinh doanh ca tng c s sn xut kinh doanh núi riờng , l iu kin ch yu to cụng an vic lm v nõng cao i sng ca mi thnh viờn xó hi 1.3- ... nhim v kinh t - xó hi , chớnh tr Hiu qu ti chớnh ( Etc) ca hot ng u t l mc ỏp ng nhu cu phỏt trin hot ng sn xut kinh doanh dch v v nõng cao i sng ca ngi lao ng cỏc c s sn xut , kinh doanh dch ... sn xut m rng cỏc ti sn c nh nn kinh t Do vy u t Xõy dng c bn l tin quan trng quỏ trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi ca nn kinh t núi chung v ca cỏc c s sn xut kinh doanh núi riờng u t Xõy dng c bn...
 • 87
 • 622
 • 3
Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo cho công ty cổ phần Du Lịch An Giang

Thực trạng các giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo cho công ty cổ phần Du Lịch An Giang

Quản trị kinh doanh

... GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THỰC TRẠNG CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU GẠO CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG Chuyên ngành: KINH TẾ ĐỐI ... phòng kinh doanh xuất nhập công ty nhằm lựa chọn giải pháp phù hợp với tình hình xuất thực tế công ty GVHD: Th.s Nguyễn Lan Duyên SVTH: Nguyễn Minh Phúc_DH5KD Trang Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu ... Phúc_DH5KD Trang Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu XK gạo cho cty CP Du Lịch An Giang - Mục tiêu quản trị ưu tiên: kế hoạch hành quản trị kinh doanh nội địa chẳng hạn đầu tư, khai trương mặt hàng, phát...
 • 82
 • 687
 • 5
Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ

Thực trạng các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ

Kinh tế - Thương mại

... 2.2- Chỉ tiờu đo hiệu Ta cần phõn biệt hiệu tuyệt hiệu tương đối Hiệu tuyệt đối chớnh hiệu thể mối quan hệ cỏc kết đạt thực đầu tư Xây dựng với tổng số vốn đầu tư Xây dựng thực = Hiệu tuyệt đối ... tiờu chớnh phản ỏnh hiệu hoạt động đầu tư Xây dựng : 2.1- Khỏi niệm hiệu hoạt động đầu tư Hiệu hoạt động đầu tư phạm trự kinh tế phản ỏnh khả bảo đảm thực cú kết cao nhiệm vụ kinh tế - xó hội định ... trực tiếp đến việc tăng tiềm lực kinh tế núi chung, tiềm lực sản xuất kinh doanh sở sản xuất kinh doanh núi riờng , điều kiện chủ yếu để tạo cụng an việc làm nõng cao đời sống thành viờn xó hội...
 • 90
 • 613
 • 2

Xem thêm