thực trạng thâm canh trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã

Nghiên cứu liên kết trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thái Tân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Nghiên cứu liên kết trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Thái Tân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Kinh tế

... KẾT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÁI TÂN, HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH 55 4.1 Thực trạng sản xuất nông nghiệp Thái Tân .55 4.1.1 Tình hình sản xuất nông nghiệp Thái ... xuất nông nghiệp Đánh giá thực trạng liên kết sản xuất nông nghiệp địa bàn Thái Tân Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới liên kết sản xuất nông nghiệp địa bàn Thái Tân Đề xuất định hướng giải pháp ... thụ nông sản Thái Tân 60 4.2 Phân tích liên kết sản xuất nông nghiệp Thái Tân .63 4.2.1 Các hình thức liên kết sản xuất nông nghiệp 63 4.2.2 Phân tích liên kết sản xuất nông nghiệp...
 • 129
 • 495
 • 0

thực trạng và giải pháp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi thực hiện dồn, đổi đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện lâm thao, tỉnh phú thọ

thực trạng và giải pháp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi thực hiện dồn, đổi đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện lâm thao, tỉnh phú thọ

Nông - Lâm - Ngư

... liệu ñịa 49 4.3 Thực trạng dồn, ñổi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp huyện Lâm Thao 49 4.3.1 Thực trạng dồn, ñổi ñất sản xuất nông nghiệp 49 4.3.2 Thực trạng cấp giấy ... lệ nông nghiệp nông thôn lớn dư thừa, (2) Nền nông nghiệp thâm canh sản xuất lương thực ñặc biệt lúa nước dựa chủ yếu vào ñầu tư lao ñộng nông hộ quy mô nhỏ (3) Sự tăng trưởng khu vực nông nghiệp ... 4.3.3 Thực trạng cấp ñổi giấy chứng nhận quyền sử dung ñất sau thực dồn, ñổi ñất sản xuất nông nghiệp 4.4 ðánh giá trình thực dồn, ñổi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp...
 • 101
 • 393
 • 0

Nghiên cứu tích tụ ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh hưng yên

Nghiên cứu tích tụ ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh hưng yên

Thạc sĩ - Cao học

... đoan rằng: số liệu v kết nghiên cứu luận văn n y l trung thực v cha đợc sử dụng để bảo vệ học vị n o Tôi xin cam đoan rằng: giúp đỡ cho việc thực luận văn n y đ đợc cảm ơn v thông tin trích dẫn luận ... m r ng quy mụ canh tỏc, quy ủ nh m t cỏch thu n l i hn cho cỏc t p ủon s n xu t nụng nghi p cú quy n b trớ s d ng ru ng ủ t, nh m nõng cao tớnh c ủ ng, linh ho t s d ng ủ t ủai Trong nh ng nm ... th c s kinh t nụng nghi p 29 8,11%/nm Trong di n tớch ủ t nụng nghi p cú xu h ng gi m thỡ di n tớch ủ t s d ng vo cỏc m c ủớch phi nụng nghi p l i tng lờn Trong vũng nm, di n tớch ủ t phi nụng...
 • 120
 • 686
 • 7

Nghiên cứu đặc trưng môi trường sinh thái đất và nước mặt theo các loại hình sử dụng đất chính trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định

Nghiên cứu đặc trưng môi trường sinh thái đất và nước mặt theo các loại hình sử dụng đất chính trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định

Báo cáo khoa học

... nhiên, kinh lõ = ^ ' hội 15 I 2.1.4 Thực trạng sử dụng đất địa bàn huyện Nahĩa Huns tỉnh Nam Định 26 2.2 Đánh giá chất lượns đất nước mặt theo loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp huyện Nahĩa ... trone sản xuất nơng nghiệp địa bàn huyện Nghĩa H n g - Tỉnh Nam Định’' cần thiết Mục đích nghiên cứu Đá nh giá mức độ ảnh hưởng qua lại chế độ canh tác từne loại hình sư dụng đât sản xt nơng nghiệp ... nước mặt; hệ thống trồng nơng nghiệp, thúy sanđịa bàn huyện Nội dung nghiên cứu - Thực trạng chất lượng đất nước mặt theo loại hình sử dụníi đât sản xuất nơng nghiệp - Đá nh giá chất lượng...
 • 93
 • 428
 • 0

Đánh giá của hộ về tình hình thực thi các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Đánh giá của hộ về tình hình thực thi các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Kinh tế

... đất nông nghiệp/ hộ, đất nông nghiệp/ nhân qua năm có giảm nhẹ, ảnh hưởng đến phát triển sản xuất nông nghiệp kinh tế chung Trong sản xuất nông nghiệp đất yếu tố thiết yếu, tư liệu sản xuất ... hình thực thi sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho hộ nông dân Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình; (3) Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực thi sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho hộ nông ... hiệu thực thi sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho hộ nông dân 1.2.2 Mục tiêu cụ thể • Góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn tình hình thực thi sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp • Tìm hiểu thực...
 • 104
 • 386
 • 1

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn văn lăng, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã văn lăng, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... đất sản xuất nông nghiệp - Tiềm đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp - Điều kiện tự nhiên, KT – XH tập quán sản xuất 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn ... tới xuất - Trên quan điểm phát triển hệ thống nông nghiệp, thực sử dụng đất nông nghiệp theo hướng tập trung chuyên môn hoá, sản xuất hàng hoá theo hướng ngành hàng, nhóm sản phẩm, thực thâm canh ... hoạt động sản xuất sống hội loài người 5 * Khái niệm đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp đất sử dụng vào mục đích sản xuất, nghiên cứu, thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm...
 • 63
 • 341
 • 0

nghiên cứu tác động của xóa thủy lợi phí đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tân ninh, huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình

nghiên cứu tác động của xóa thủy lợi phí đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã tân ninh, huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình

Kinh tế - Quản lý

... Đặc điểm sản xuất nông nghiệp sử dụng dịch vụ thủy lợi hộ Dịch vụ thủy lợi thực có hiệu cung cấp diện rộng hầu hết hộ sản xuất nông nghiệp sử dụng nước hợp tác Đối với sản xuất nông nghiệp đặc ... thiết Do đó, hầu hết sác hộ sản xuất nông nghiệp lúa nước sử dụng nước từ dịch vụ nước hợp tác Trên địa bàn Tân Ninh chủ yếu sản xuất lúa, nhóm hộ đặc điểm sản xuất khác nhau, mức chi phí ... nông nghiệp hình thức miễn thủy lợi phí cho bà nông dân tác động đến diện tích canh tác suất sản lượng lúa địa bàn Tân Ninh Theo lý thuyết trợ giá đầu vào sản xuất nông nghiệp kích thích nông...
 • 55
 • 425
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Động Đạt - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên.

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Động Đạt - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên.

Nông - Lâm - Ngư

... kiện tự nhiên, kinh tế - hội ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp Động Đạt - Các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Tiềm đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp 3.1.2 Phạm vi nghiên ... diệt cỏ dại phân hóa học sản xuất nông nghiệp, chất thải trình sản xuất nông nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi 25 Trong giai đoạn phát triển kinh tế hội địa bàn không tránh khỏi có ... tình trạng cung cấp điện địa bàn ổn định có trạm hạ 110kv huyện đóng địa bàn hợp tác điện Hiệp Lực thuộc lưới điện thôn thôn cung cấp điện địa bàn toàn Tuy nhiên miền núi địa bàn...
 • 74
 • 686
 • 2

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNG đất sản XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn đôn PHONG, HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH bắc kạn

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNG đất sản XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn xã đôn PHONG, HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH bắc kạn

Nông - Lâm - Ngư

... triển nông nghiệp vùng Đôn Phong có truyền thống sản xuất nông nghiệp loại hình sử dụng đất mang đặc điểm vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh Theo số liệu thu thập cấu giống trồng địa bàn ... nhiên địa phương 36 Bảng 4.3: Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Đôn Phong năm 2014 Diện Cơ cấu STT Loại đất Mã tích (ha) (%) I Đất nông nghiệp NNP 12464,9 100% Đất sản xuất nông nghiệp ... trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 35 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 37 4.3.1 Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp...
 • 71
 • 352
 • 0

Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xuân giang – huyện quang bình – tỉnh hà giang

Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã xuân giang – huyện quang bình – tỉnh hà giang

Nông - Lâm - Ngư

... đất nông nghiệp Xuân Giang Bảng 4.4 Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Xuân Giang Loại đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) Tổng diện tích đất nông nghiệp 5.097,13 88,25 Đất sản xuất nông ... Nhìn chung, sản xuất nông nghiệp đáp ứng nhu cầu lương thực cho người dân Năm 2013 sản lượng lương thực có hạt đạt 4040,4 tấn, chưa tính đến sản lượng lúa 40 đất dùng sản xuất nông nghiệp 842,90 ... hoạt động sản xuất sống hội loài người * Khái niệm đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp đất sử dụng vào mục đích sản xuất, nghiên cứu, thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm...
 • 65
 • 344
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNG đất sản XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn BÌNH XA, HUYỆN hàm yên, TỈNH TUYÊN QUANG

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNG đất sản XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn xã BÌNH XA, HUYỆN hàm yên, TỈNH TUYÊN QUANG

Nông - Lâm - Ngư

... vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh Qua trình điều tra nông hộ điều tra trạng sử dụng đất, xác định địa bàn có loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp sau đây: Bảng 4.5 Các LUT sản xuất nông ... có sản xuất nông nghiệp Phạm vi sản xuất nông nghiệp rộng khắp đồng rộng lớn, khe suối, triền núi, đất nông nghiệp phân tán kéo theo việc sản xuất nông nghiệp mang tính phân tán, manh mún Sản xuất ... LUT sản xuất nông nghiệp Bình Xa 36 Bảng 4.6 Một số đặc điểm LUT địa bàn Bình Xa 37 Bảng 4.7 Phân cấp hiệu kinh tế LUT sản xuất nông nghiệp .41 Bảng 4.8 Chi phí đầu tư sản xuất...
 • 84
 • 257
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNG đất sản XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn QUYẾT THẮNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNG đất sản XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn xã QUYẾT THẮNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Nông - Lâm - Ngư

... kinh tế hội tác động đến sản xuất nông nghiệp huyện - Đánh giá trạng xác định loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Đánh giá hiệu lựa chọn loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ... kinh tế hội tác động đến sản xuất nông nghiệp huyện - Đánh giá trạng xác định loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Đánh giá hiệu lựa chọn loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ... dụng đất nông nghiệp Thế giới Việt Nam 2.1.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp Thế giới Trong sản xuất nông lâm nghiệp đất đai nhân tố định, có ý nghĩa vô quan trọng Trên giới sản xuất nông nghiệp...
 • 67
 • 389
 • 0

Thực trạng và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh

Thực trạng và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện hương sơn  tỉnh hà tĩnh

Khoa học tự nhiên

... C U 2.1 ð t nông nghi p tình hình s d ng ñ t nông nghi p 2.1.1 Khái quát v ñ t nông nghi p, ñ t s n xu t nông nghi p ð t nông nghi p ñ t ñư c xác ñ nh ch y u ñ s d ng vào s n xu t nông nghi p ... u qu h i ph n ánh nh ng khía c nh v m i quan h h i gi a ngư i v i ngư i v n ñ công ăn vi c làm, xoá ñói gi m nghèo, ñ nh canh, ñ nh cư, công b ng h i Hi u qu h i s d ng ñ t nông ... dùng vào nông nghi p r t th p Là m t nư c có ña ph n dân s làm ngh nông bình quân di n tích ñ t canh tác ñ u ngư i nông dân r t th p m t tr ng i to l n ð vư t qua, phát tri n m t n n nông nghi...
 • 132
 • 699
 • 3

Luận văn đánh giá thực trạng và đề xuất phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên dũng,tỉnh bắc giang giai đoạn 2008 2015 theo hướng hiệu quả, bền vững

Luận văn đánh giá thực trạng và đề xuất phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên dũng,tỉnh bắc giang giai đoạn 2008 2015 theo hướng hiệu quả, bền vững

Kinh tế

... trình thực đề tài hoàn chỉnh luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo Bộ môn Trắc địa đồ thông tin địa lý, thầy cô khoa Tài nguyên Môi trờng, Viện đào tạo Sau đại học, Trờng Đại học Nông nghiệp ... r ng: ủ i cỏc vựng nhi t ủ i cú th th c hi n cỏc cụng th c luõn canh cõy tr ng hng nm, cú th chuy n t ch ủ canh tỏc c sang ch ủ canh tỏc m i ti n b hn, mang k t qu v hi u qu cao hn T p Farming ... qua cụng th c luõn canh lỳa xuõn - lỳa hi u qu th p vỡ chi phớ t i n c quỏ l n v ủ c canh cõy lỳa lm nh h ng x u ủ n ch t l ng ủ t ủó cõy ủ u thay th lỳa xuõn cụng th c luõn canh K t qu l giỏ...
 • 100
 • 583
 • 0

thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phúc thọ – thành phố hà nội

thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phúc thọ – thành phố hà nội

Kinh tế - Quản lý

... hiệu sử dụng đất nông nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững 1.3 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Phúc Thọ - Đề xuất giải pháp ... đất nông nghiệp vùng khí hậu nhiệt đới Nông nghiệp ngành sản xuất quan trọng, đặc biệt nước phát triển, sản xuất nông nghiệp không đảm bảo nhu cầu lương thực, thực phẩm cho người mà tạo sản phẩm ... đai tư liệu sản xuất thay được, đất sản xuất nông nghiệp Chính vậy, sử dụng đất phần hợp thành chiến lược nông nghiệp sinh thái phát triển bền vững [16] Nông nghiệp hoạt động sản xuất cổ loài...
 • 109
 • 1,202
 • 2

Thực trạng và giải pháp cấp đổi giấy chứng nhận sau khi thực hiện dồn điền, đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên phong, tỉnh bắc ninh

Thực trạng và giải pháp cấp đổi giấy chứng nhận sau khi thực hiện dồn điền, đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên phong, tỉnh bắc ninh

Kinh tế

... T l nông nghi p nông thôn l n dư th a, (2) N n nông nghi p thâm canh s n xu t lương th c ñ c bi t lúa nư c d a ch y u vào ñ u tư lao ñ ng c a nông h quy mô nh (3) S tăng trư ng c a khu v c nông ... khâu (b c th p) h p tác toàn ph n (b c cao) ð n năm 1960, kho ng 86% h nông dân 68% t ng di n tích ñ t nông nghi p ñã vào h p tác b c th p Trong h p tác này, ngư i nông dân v n s h u ñ ... phát tri n xa theo hư ng t p th hóa mi n B c, h p tác nông nghi p m r ng t quy mô h p tác toàn thôn ñ n h p tác toàn mi n Nam, nông dân v n ñư c phép ho t ñ ng dư i hình th c th trư...
 • 122
 • 488
 • 0

Thực trạng hoạt động tín dụng đối với các hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Huyện Nghi lộc tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghi lộc

Thực trạng hoạt động tín dụng đối với các hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Huyện Nghi lộc tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghi lộc

Tài chính - Ngân hàng

... HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 1.1 Khái quát hộ sản xuất nông nghiệp 1.1.1 Khái niệm hộ sản xuất nông nghiệp Về hộ nông nghiệp, tác giả Frank Ellis định nghĩa “ Hộ nông nghiệp hộ gia đình làm nông nghiệp, ... nghĩa thực tiễn Đó lí việc lựa chọn đề tài Thực trạng hoạt động tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp địa bàn Huyện Nghi lộc Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Nghi lộc” để làm chuyên đề tốt nghiệp ... tác KTTT: Kinh tế thị trường NHNo&PTNT: Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn NHTM: Ngân hàng thương mại NNNT: Nông nghiệp nông thôn SXKD: Sản xuất kinh doanh SXNN: Sản xuất nông nghiệp...
 • 76
 • 239
 • 0

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa

Nông - Lâm - Ngư

... có sản xuất nông nghiệp Phạm vi sản xuất nông nghiệp rộng khắp đồng rộng lớn, khe suối, triền núi, đất nông nghiệp phân tán kéo theo việc sản xuất nông nghiệp mang tính phân tán, manh mún Sản xuất ... giá thực trạng đề xuất số loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá” * Mục tiêu nghiên cứu: - Đánh giá thực trạng loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ... BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ==========o0o========== TRƯƠNG THỊ THU HIỀN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN...
 • 80
 • 391
 • 0

Đánh giá thực trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc

Đánh giá thực trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc

Nông - Lâm - Ngư

... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÔNG LÔ ... hội có liên quan đến sử dụng đất sản xuất nông sản nông nghiệp 28 2.2.2 Hiện trạng loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 28 2.2.3 Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất ... hội môi trường 42 3.2 Hiện trạng loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 43 3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2013 43 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp sản xuất nông nghiệp...
 • 124
 • 423
 • 0

Xem thêm