thực trạng tình hình an ninh trật tự xã hội ở vùng chăm hiện nay nghiên cứu trường hợp làng bầu trúc ninh thuận

Tình hình tội phạm trật tự xã hội ở đô thị việt nam trong giai đoạn hiện nay

Tình hình tội phạm trật tự hội đô thị việt nam trong giai đoạn hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... 38 Tình hình tội phạm trật tự hội đô thị Việt Nam giai đoạn tệ nạn hội nảy sinh hội này, có loại tệ nạn hội khác nảy sinh hội khác, có tệ nạn hội tồn tất hội Tệ nạn hội ... Hậu tội phạm đô thị Hiện nay, tình hình tội phạm trật tự hội thành phố giảm, tồn hội, đặc biệt đô thị Do đó, tội phạm không gây trật tự an ninh, an toàn hội, mà ảnh hưởng đến phát triển ... Phạm Thị Yến Nhi Tình hình tội phạm trật tự hội đô thị Việt Nam giai đoạn Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu thực trạng tội phạm trật tự hội đô thị Việt Nam giai đoạn nay, để tìm nguyên...
 • 100
 • 1,470
 • 0
Vấn đề giới trong di cư tự do từ nông thôn đến thành thị hiên nay (Nghiên cứu trường hợp Hà Nội)

Vấn đề giới trong di cư tự do từ nông thôn đến thành thị hiên nay (Nghiên cứu trường hợp Hà Nội)

Khoa học xã hội

... ngƣời di cƣ tự do, góp phần cải thiện tình trạng bất bình đẳng giới nâng cao vai trò phụ nữ di cƣ tự Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu chung Nghiên cứu làm rõ vấn đề giới di cƣ tự do, thông ... nghĩa thực tiễn 10 Mục tiêu nghiên cứu 10 Đối tƣợng, khách thể phạm vi nghiên cứu 11 Phƣơng pháp nghiên cứu 11 Câu hỏi nghiên cứu 15 Giả thuyết nghiên cứu ... thuyêt vận dụng nghiên cứu 25 1.4 Tổng quan nghiên cứu giới di cƣ tự nông thôn thành thị 29 CHƢƠNG THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ GIỚI TRONG DI CƢ TỰ DO TỪ NÔNG THÔN ĐẾN HÀ NỘI HIỆN NAY 43 2.1...
 • 138
 • 304
 • 1
Phân tích thực trạng tình hình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và những giải pháp khắc phục khó khăn trong việc triển khai bảo hiểm xã hội tại Việt Nam

Phân tích thực trạng tình hình tham gia bảo hiểm hội tự nguyện và những giải pháp khắc phục khó khăn trong việc triển khai bảo hiểm hội tại Việt Nam

Bảo hiểm

... ln: - Ngi ang úng BHXH t nguyn; - Ngi ang bo lu thi gian úng BHXH t nguyn; - Ngi ang hng lng hu b Mc tr cp tut mt ln: * Mc tr cp tut mt ln i vi thõn nhõn ngi ang úng, ngi ang bo lu thi gian úng ... liu sn xut va l ch sc lao ng - Quan h ca h vi BHXH l quan h lng hoc quan h mm, khụng mang tớnh bt buc nh quan h lao ng B lut Lao ng iu chnh Bi vy h tham gia BHXH mang tớnh t nguyn, trờn c s suy ... lng hu ang hng trc cht 5.2.3 Tr cp tut hng thỏng: a) i tng: Ngi ó cú thi gian úng BHXH bt buc t 15 nm tr lờn (bao gm ngi ang úng BHXH t nguyn; ngi ang bo lu thi gian úng BHXH t nguyn v ngi ang...
 • 32
 • 2,856
 • 15
Thực trạng tình hinh huy động vốn của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Thực trạng tình hinh huy động vốn của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... nguồn vốn ban đầu, vốn góp ban đầu doanh nghiệp có tăng cường 1.2 Vốn từ lợi nhuận để lại Hiện Việt Nam, nguồn vốn từ lợi nhuận để lại chưa quan tâm mức Do khối doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp ... biệt thị trường chứng khoán có bước phát triển vượt bậc, tạo kênh huy động vốn cho doanh nghiệp, song, thực chất thị trường nhiều bất cập Đầu tiên, ta điểm qua tình hình phát triển thị trường chứng ... thị trường thường tăng trưởng nóng tháng cuối năm đầu năm, từ tháng đến khoảng tháng 7-8 thị trường điều chỉnh giảm Tình trạng diễn liên tục cho thấy khả tăng trưởng bong bóng ổn định thị trường...
 • 12
 • 1,380
 • 0
Tiểu luận: Một số vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội trong giai đoạn hiện nay pot

Tiểu luận: Một số vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự hội trong giai đoạn hiện nay pot

Thạc sĩ - Cao học

... quản lý hành trật tự hội II Thực trạng hoạt động quản lý hành trật tự hội lực lượng cảnh sát quản lý hành trật tự hội III Một số giải pháp nâng cao hiệu quản lý hành trật tự hội giai ... có tên gọi Đội cảnh sát quản lý hành trật tự hội, đội cảnh sát trật tự II Thực trạng hoạt động quản lý hành trật tự hội Thực trạng quản lý trật tự hội giai đoạn Công tác đăng ký quản ... phần quản lý hội hai mục tiêu trên, đặc điểm, nguyên tắc hoạt động quản lý hành trật tự an toàn hội Mục tiêu quản lý hành trật tự an toàn hội Quản lý hành trật tự an toàn hội phận quản...
 • 29
 • 6,284
 • 48
Tác động của game online đối với việc học tập và nâng cao kiến thức của học sinh đô thị hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại Thành phố Ninh Bình)

Tác động của game online đối với việc học tập và nâng cao kiến thức của học sinh đô thị hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại Thành phố Ninh Bình)

Khoa học xã hội

... 27 2.1 Tng quan nghiờn cu 27 2.2 Tng quan a bn nghiờn cu 29 2.2.1 Vi nột v TP Ninh Bỡnh 29 2.2.2 Vi nột v hc sinh ph thụng Ninh Bỡnh hin 33 CHNG ... phi cng bit Theo quan sỏt ban u ca tụi cng nh ca rt nhiu ngi, cú mt thc t d nhn thy: khỏch hng thng xuyờn v ch yu ca game online l thanh-thiu niờn, l nhng ngi tui hc sinh v hin ang tn ti mt lung ... online tui t 6-18 tui mt s ca hng game online v mt s trng hc ti Thnh ph Ninh Bỡnh-Tnh Ninh Bỡnh nhng theo quan sỏt ban u cho thy nhúm hc sinh t 6-10 tui rt ớt chi game online cho nờn nhúm i...
 • 16
 • 2,228
 • 9
Giáo dục đạo đức cho con cái trong gia đình nông thôn hiện nay Nghiên cứu trường hợp thị trấn Mạo Khê Huyên Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh

Giáo dục đạo đức cho con cái trong gia đình nông thôn hiện nay Nghiên cứu trường hợp thị trấn Mạo Khê Huyên Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh

Khoa học xã hội

... vi thời gian nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 4.2 Khách thể nghiên cứu 4.3 Phạm vi nghiên cứu 4.4 Thời gian nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu khung lý thuyết 5.1 Giả thuyết nghiên cứu 5.2 Khung ... vai trò vô quan trọng hội việc thực chức hội hoá ngƣời Gia đình tế bào hội, thiết chế quan trọng cấu thành hội, có liên quan trực tiếp tới tồn phát triển hội Nghiên cứu vai trò ... từ quỹ chăm sóc bảo trợ trẻ em hỗ trợ quan doanh nghiệp địa bàn [33] * An ninh trị trật tự an toàn hội Công tác an ninh trị trật tự an toàn hội tiếp tục đƣợc củng cố tăng cƣờng Năm 2005,...
 • 133
 • 1,658
 • 5
Tác động của game online đối với việc học tập và nâng cao kiến thức của học sinh đô thị hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại Thành phố Ninh Bình

Tác động của game online đối với việc học tập và nâng cao kiến thức của học sinh đô thị hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại Thành phố Ninh Bình

Khoa học xã hội

... 1.4 Thi gian chi Trờn thc t, theo kho sỏt ca chỳng tụi, cú rt nhiu liờn quan ti thi gian chi ca cỏc bn hc sinh nh: thõm niờn chi (thi gian chi k t ln u cho ti nay) , mc chi, thi gian mt ln chi, ... xp ụ 40 ch), game khụng gian (bn mỏy bay, bn phi thuyn, a bay), game ghộp hỡnh v trang trớ (ghộp hỡnh thi trang cỏc cụ gỏi v trang trớ nh ca), game chin thut (chin tranh gia cỏc vỡ sao, ch, vừ ... nhng nhu cu c bn thỡ nhng nhu cu v an ton, an ninh tr nờn thit yu Nhu cu ny cng thng c khng nh thụng qua nhng mong mun v d n nh cuc sng, c sng cỏc khu ph an ninh, sng mt xó hi cú phỏp lut, cú...
 • 121
 • 2,181
 • 39
Nhận thức của thanh niên vùng ven đô về chữ hiếu trong gia đình hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Nhận thức của thanh niên vùng ven đô về chữ hiếu trong gia đình hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Khoa học xã hội

... cứu 1.5.2.1 Phương pháp phân tích tài liệu Các tài liệu sử dụng nghiên cứu gồm: nghiên cứu hai mô hình gia đình truyền thống đại, thực nước nước ngoài, nghiên cứu niên thời gian qua, nghiên cứu ... CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Cơ sở lý luận nghiên cứu cách tiếp cận vấn đề 1.1.1 Lý thuyết hội học sử dụng nghiên cứu Để thực đề tài này, tác giả sử dụng lý thuyết biến đổi hội, lý ... 1.1.1.2 Thuyết hội hóa hội hóa vai trò giới Các nhà hội học sử dụng thuật ngữ hội hóa để mô tả trình mà nhờ người học tuân thủ chuẩn mực hội, trình tạo khả kéo dài hội chuyển giao...
 • 117
 • 1,035
 • 3
Tính bền vững trong hôn nhân của các gia đình Thiên Chúa giáo tại Hà Nội hiện nay (nghiên cứu trường hợp Giáo xứ Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

Tính bền vững trong hôn nhân của các gia đình Thiên Chúa giáo tại Hà Nội hiện nay (nghiên cứu trường hợp Giáo xứ Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

Khoa học xã hội

... định, trật tự, công bằng, thuyết mâu thuẫn nhấn mạnh mâu thuẫn, xung đột biến đổi hội Sự căng thẳng hội, phân hóa hội với mâu thuẫn, cạnh tranh, 23 xung đột, đấu tranh, biến đổi hội ... tƣ tƣởng hành động ngƣời Một câu hỏi đƣợc đặt nghiên cứu cần có đƣợc quan tâm thích đáng nhà hoạch định sách hội, mối quan hệ 28 gia đình sách hội, cần có sách hội nhƣ cho phù hợp Tìm ... tài liệu nghiên cứu gia đình hạn chế, phần tổng quan vấn đề nghiên cứu tập trung vào nghiên cứu gia đình đƣợc công bố Việt Nam Trong nghiên cứu gia đình Việt Nam có số nhóm chủ đề Nghiên cứu gia...
 • 117
 • 508
 • 1
Truyền trông chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại xã Tường Sơn và xã Phúc Sơn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An)

Truyền trông chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại Tường Sơn và Phúc Sơn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An)

Khoa học xã hội

... đề tài nghiên cứu: "Truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số (Nghiên cứu trường hợp Phúc Sơn Tường Sơn, huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An) " Qua nghiên cứu thực trạng truyền ... vực nghiên cứu Trên sở tổng quan công trình nghiên cứu nước giới liên quan vấn đề sức khỏe sinh sản truyền thông chăm sóc SKSS, đồng thời kết hợp tình hình cụ thể huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An, ... người nghiên cứu nghiên cứu vật, tượng hội cần phải đặt giai đoạn lịch sử định, quan điểm kế thừa phát triển Nghiên cứu xuất phát từ thực tế lịch sử hội cụ thể giai đoạn phát triển nó, thực...
 • 94
 • 1,815
 • 3
Nhận thức, thái độ, hành vi của sinh viên đối với vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân của sinh viên hiện nay (nghiên cứu trường hợp trường Đại học Khoa học X155006

Nhận thức, thái độ, hành vi của sinh viên đối với vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân của sinh viên hiện nay (nghiên cứu trường hợp trường Đại học Khoa học X155006

Khoa học xã hội

... núi cỏch khỏc, hnh vi va mang tớnh khỏch quan va mang tớnh ch quan Mun tỡm hiu hnh vi cn t nú mi quan h cht ch gia cỏ nhõn v xó hi 18 c bit, chỳng ta cn phi thy c mi quan h gia nhn thc, thỏi v ... 83 Khuyn ngh 84 DANH QHTD T VIT TT Quan h tỡnh dc QHTDTHN Quan h tỡnhdc trc hụn nhõn SV Sinh viờn BPTT Bin phỏp trỏnh thai TDAT Tỡnh dc an ton DANH BNG Bng 2.1: Tiờu la chn bn ... thai Nhúm ti ny ó ch tm quan trng ca vic s dng cỏc bin phỏp tỡnh dc an ton TDAT khụng ch ngn chn STDs/AIDS cú quan h vi nhng nhúm i tng cú nguy c cao, m cũn kim soỏt s mang thai v trỏnh cú thai...
 • 92
 • 2,404
 • 7
Giáo dục pháp luật cho con cái trong gia đình hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Quảng Ninh

Giáo dục pháp luật cho con cái trong gia đình hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Quảng Ninh

Văn học - Ngôn ngữ học

... yêu cầu phát triển hội đại 6.2 Điểm Việt Nam, chưa có nghiên cứu hội học thực nghiệm sâu nghiên cứu vai trò gia đình giáo dục pháp luật cho Luận án sâu nghiên cứu thực trạng vai trò gia ... trị, chuẩn mực hình mẫu hành vi hội mà trình thành viên hội tiếp nhận trì khả hoạt động hội [27, tr.571] Liên quan đến học hỏi vai trò hội, nhà hội học cho rằng: hội hóa cách ... nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Khách thể nghiên cứu 4.3 Phạm vi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, phƣơng pháp nghiên cứu, khung...
 • 213
 • 684
 • 5
Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mói quan hệ giữa vật chất với ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mói quan hệ giữa vật chất với ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội nước ta hiện nay

Lý luận chính trị

... nay, t tởng đa ngời ta vợt trật tự giới cũ đợc, tình nào, t tởng đa ngời ta vợt phạm vi t tởng trật tự giới cũ mà Thật vậy, t tởng thực đợc hết Muốn thực t tởng cần có ngời sử dụng lực lợng thực ... quan, ý chí, nhiệt tình, cách mạng cần phải phân biệt với t tởng chủ quan ý chí Chủ nghĩa vật biện chứng cho tồn hội định ý thức hội nhng ý thức hội lại có tác động ngợc lại đến tồn ... công hội chủ nghĩa phải gắn liền với tăng trởng kinh tế, với công hội, với tiến hội, phải sức thực xác hội Đảng ta khẳng định: xác hội đắn hạnh phúc ngời động lực to lớn phát huy...
 • 18
 • 2,922
 • 13
Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội nước ta hiện nay

Lý luận chính trị

... định: “Xưa nay, tưởng đưa người ta vượt trật tự giới cũ được, tình nào, tưởng đưa người ta vượt phạm vi tưởng trật tự giới cũ mà thôi” Thật vậy, tưởng thực hết Muốn thực tưởng cần ... quan, ý chí, nhiệt tình, cách mạng cần phải phân biệt với tưởng chủ quan ý chí Chủ nghĩa vật biện chứng cho tồn hội định ý thức hội ý thức hội lại có tác động ngược lại đến tồn hội, ... nghĩa hội mà nhân dân ta xây dựng chế độ hội người người Để tiến hành đến mục tiêu xây dựng thành công hội chủ nghĩa phải gắn liền với tăng trưởng kinh tế, với công hội, với tiến hội, ...
 • 19
 • 1,683
 • 3
Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội nước ta hiện nay

Lý luận chính trị

... nay, t tởng đa ngời ta vợt trật tự giới cũ đợc, tình nào, t tởng đa ngời ta vợt phạm vi t tởng trật tự giới cũ mà Thật vậy, t tởng thực đợc hết Muốn thực t tởng cần có ngời sử dụng lực lợng thực ... quan, ý chí, nhiệt tình, cách mạng cần phải phân biệt với t tởng chủ quan ý chí Chủ nghĩa vật biện chứng cho tồn hội định ý thức hội nhng ý thức hội lại có tác động ngợc lại đến tồn ... công hội chủ nghĩa phải gắn liền với tăng trởng kinh tế, với công hội, với tiến hội, phải sức thực xác hội Đảng ta khẳng định: xác hội đắn hạnh phúc ngời động lực to lớn phát huy...
 • 18
 • 1,122
 • 1
Drum occupation in red river delta (case study of Doi Tam drum village, Doi Son commune, Duy Tien district, Ha Nam province) = nghề làm trống ở đồng bằng sông Hồng (nghiên cứu trường hợp làng trống Đọi Tam, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam)

Drum occupation in red river delta (case study of Doi Tam drum village, Doi Son commune, Duy Tien district, Ha Nam province) = nghề làm trống đồng bằng sông Hồng (nghiên cứu trường hợp làng trống Đọi Tam, Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam)

Khoa học xã hội

... and disadvantages of the village and propose solution to make the village and its products more complete and public Scientific and practical meaning * Scientific meaning: The thesis will contribute ... cow leather 3.2.2 “Ghi nang” drum This drum in Cham ethnic groups in Ninh Thuan and Binh Thuan Remember capacity cylindrical shape, slightly swollen in the middle, instant drum, made from a piece ... sophisticated, blanket or as orchestra, and dance in dailybuffer for carnival 3.2.4 “ Hagunsit” drum This drum in Cham ethnic groups in Ninh Thuan and Binh Thuan Coke drum of wood about 40 cm high,...
 • 29
 • 574
 • 0
Tiểu luận: Ảnh hưởng của dân số tới chất lượng giáo dục bậc tiểu học hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại trường Tiểu học Trung Tự, Quận Đống Đa)

Tiểu luận: Ảnh hưởng của dân số tới chất lượng giáo dục bậc tiểu học hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại trường Tiểu học Trung Tự, Quận Đống Đa)

Giáo dục học

... ****************** BẢNG HỎI NGHIÊN CỨU Xin chào quý vị! Chúng sinh viên đến từ Khoa hội học, trường Đại học Khoa học hội Nhân văn Hiện thực nghiên cứu hội học với đề tài Ảnh hưởng dân số tới chất ... thuộc lĩnh vực Khoa học hội chuyên ngành hội học: hội học giáo dục, phương pháp nghiên cứu hội học Quá trình thu thập có kiến thức quan trọng phục vụ nghiên cứu, làm rõ số nội dung ... thích cách thực hội học hành vi hội cá nhân Ông cho cách lý giải hợp lý tượng hội cách giải thích tâm lí học nguyên tắc tâm lý học phải nguyên lý gốc khoa học hội hội học Trung...
 • 41
 • 956
 • 1
lối sống người dân làng chài hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại xã đoàn xá, huyện kiến thụy và phường ngọc sơn, quận kiến an, hải phòng)

lối sống người dân làng chài hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại đoàn xá, huyện kiến thụy và phường ngọc sơn, quận kiến an, hải phòng)

Tiến sĩ

... Lộc, tỉnh Thanh Hóa [83] Qua nghiên cứu, tác giả phác họa cách đầy đủ tổ chức hội truyền thống làng ven biển Hậu Lộc, Thanh Hóa Song nghiên cứu 16 tác giả đề cập tổ chức hội đời sống ... (dân tộc, giai cấp, nhóm hội ) cá nhân, vận hành theo chuẩn giá trị hội thống với điều kiện hình thái kinh tế - hội định [106] Dưới góc độ hội học, nhà nghiên cứu Liên Xô (cũ) phân tích ... rằng, không gian hội đáp ứng chức cư trú bảo đảm khung cho hệ thống hội Trong đó, G Condominas định nghĩa dễ hiểu hơn: “Không gian hội không gian xác lập tập hợp hệ thống quan hệ đặc trưng...
 • 255
 • 1,191
 • 12
Lối sống người dân làng chài hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại xã đoàn xá, huyện kiến thụy và phường ngọc sơn, quận kiến an, hải phòng)

Lối sống người dân làng chài hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại đoàn xá, huyện kiến thụy và phường ngọc sơn, quận kiến an, hải phòng)

Tiến sĩ

... không gian: luận án chọn hai làng chài để nghiên cứu làng Ngọc Sơn (phường Ngọc Sơn, quận Kiến An) làng Nam Hải (xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy) Đây hai làng chài khác môi trường cư trú (làng Ngọc ... Kết bàn luận CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU, CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Nghiên cứu nước 1.1.1.1 Nghiên cứu về lối sống Thuật ngữ “lối sống” ... khí hậu…hiện nay; Chưa sâu nghiên cứu mối quan hệ thay đổi môi trường cảnh quanh với biến đổi văn hóa - hội ngư dân; Các nhóm ngư dân theo Công giáo chưa được chú ý nghiên cứu nhiều...
 • 48
 • 652
 • 1

Xem thêm