thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần phương nam

Luận văn Thạc sĩ Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam

Luận văn Thạc sĩ Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam

Kinh tế

... NHTMCP Phương Nam số NHTM giảm NHNN thắt chặt tiền tệ 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng, rủi ro tín dụng giai ... 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại .7 1.2.1 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại .7 1.2.1.1 Khái niệm 1.2.1.2 Mục tiêu công tác quản trị rủi ro tín dụng ... nghiệm Ngân hàng thương mại Việt Nam 29 Kết luận chương 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM 32 2.1 Giới thiệu khái quát Ngân...
 • 116
 • 1,588
 • 7
Lý luận chung về hoạt động tín dụng của Ngân Hàng Thương Mại (2).doc

Lý luận chung về hoạt động tín dụng của Ngân Hàng Thương Mại (2).doc

Tài chính - Ngân hàng

... NHTMCPCTVN-CN3: Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam _chi nhánh Vietinbank: .Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam CMND: Chứng minh nhân dân HĐTD: .Hợp đồng tín dụng NV ... 1.2.2 Khái niệm Tín Dụng Ngân Hàng .8 1.2.3 Chức Tín Dụng .8 1.2.4 Phân loại Tín Dụng 1.3 Một số vấn đề cho vay dành cho khách hàng cá nhân hoạt động Tín Dụng Ngân Hàng ... động tín dụng Ngân Hàng Thương Mại 1.1 Khái quát NHTM 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Chức NHTM 1.1.3 Hoạt động NHTM 1.1.4 Vốn vay .7 1.2 Những vấn đề Tín Dụng...
 • 8
 • 906
 • 9
Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh và hoạt động quản trị của công ty cổ phần ứng dụng kỹ thuật cao DTC

Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh và hoạt động quản trị của công ty cổ phần ứng dụng kỹ thuật cao DTC

Quản trị kinh doanh

... quản trị công ty cổ phần ứng dụng kỹ thuật cao DTC Phần 3: Định hướng phát triển công ty cổ phần ứng dụng kỹ thuật cao DTC thời gian tới Phần Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần ứng dụng ... thực tập tổng hợp Báo cáo thực tập gồm ba phần chính: Phần 1: Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần ứng dụng kỹ thuật cao DTC Phần 2: Đánh giá chung hoạt động kinh doanh hoạt động quản ... thuật cao DTC Tổng quan công ty cổ phần ứng dụng kỹ thuật cao DTC 1.1.Sơ lược trình hình thành phát triển công ty cổ phần ứng dụng kỹ thuật cao DTC Công ty cổ phần ứng dụng kỹ thuật cao DTC thành...
 • 24
 • 442
 • 2
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Tài chính - Ngân hàng

... cho Ngân Hàng thiếu vốn B Vay từ Ngân hàng Trung Ương: Ngân hàng Trung Ương đóng vai trò Ngân Hàng Ngân Hàng, người cho vay cuối Ngân Hàng Thương Mại Việc cho vay vốn Ngân Hàng Trung Ương Ngân Hàng ... 1.2.2 KHÁI NIỆM VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG Tín dụng ngân hàng quan hệ tín dụng ngân hàng, tổ chức tín dụng khác với chủ thể kinh tế nhà doanh nghiệp cá nhân Trong kinh tế, ngân hàng đóng vai trò định chế ... hạn, dài hạn - Công cụ tín dụng ngân hàng linh hoạt, kì phiếu, trái phiếu ngân hàng, hợp đồng tín dụng - Đây hình thức tín dụng mang tính gián tiếp, ngân hàng trung gian tín dụng người tiết kiệm...
 • 18
 • 537
 • 0
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Kế toán

... chế tín dụng nhằm đạt mục tiêu ngân hàng thời kỳ Với ý nghĩa ràng sách tín dụng tác động raats lớn đến chất lượng tín dụng ngân hàng Trước hết mặt quy mô tín dụng, sách tín dụng ngân hàng ... mở rộng tín dụng ngân hàng phụ thuộc vào uy tín ngân hàng Một ngân hàng uy tín khả thu hút nhiều khách hàng Nếu ngân hàng đội ngũ khách hàng đông đảo doanh nghiệp làm ăn uy tín dấu ... ngân hàng Thực chất hoạt động cho vay việc thiết lập quan hệ tín dụng ngân hàng với khách hàng, chúng đem lại cho ngân hàng khoản thu nhập lớn từ lãi tiền vay, song đặt ngân hàng trước nguy rủi...
 • 18
 • 458
 • 0
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Tài chính - Ngân hàng

... chia hình thức tín dụng hai loại tín dụng thương mại tín dụng ngân hàng Tín dụng thương mại hình thức cho vay hàng hoá; Tín dụng ngân hàng quan hệ tín dụng ngân hàng, tổ chức tín dụng khác với ... điểm tín dụng ngân hàng Xuất phát từ khái niệm tín dụng ngân hàng, tín dụng ngân hàng số đặc điểm sau: Thứ nhất, quan hệ tín dụng, ngân hàng thể vai trò trung gian tài chính, người đứng thực ... • Uy tín ngân hàng thương mại nước quốc tế Một ngân hàng uy tín lớn ngân hàng hoạt động đa dạng phong phú quy mô chất lượng, điều thu hút số lượng lớn khách hàng đến với ngân hàng Trong...
 • 26
 • 330
 • 0
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (NHTM)

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (NHTM)

Tài chính - Ngân hàng

... ngân hàng lập thư tín dụng thông qua ngân hàng đại lí nước xuất khẩu, thông báo việc mở thư tín dụng chuyển thư tín dụng qua ngân hàng thông báo (4) Khi nhận thông báo việc mở thư tín dụng, ngân ... từ ngân hàng nhập ♦ Tín dụng tài trợ thông qua bảo lãnh: Bảo lãnh ngân hàng cam kết ngân hàng hình thức thư bảo lãnh việc thực nghĩa vụ tài thay cho khách hàng ngân hàng khách hàng không thực ... nhập chịu thuế ♦ Cho vay mở L/C: Phương thức tín dụng chứng từ văn thoả thuận, ngân hàng ( ngân hàng mở tín dụng) theo yêu cầu khách hàng (người yêu cầu mở tín dụng ) trả tiền cho người thứ 3,...
 • 25
 • 275
 • 0
Những lí luận chung về hoạt động tín dụng trung và dài hạn củangân hàng thương mại

Những lí luận chung về hoạt động tín dụng trung và dài hạn củangân hàng thương mại

Tài chính - Ngân hàng

... định việc ngân hàng phải chấp nhận yêu cầu vay vốn thời hạn hạn mức tín dụng ngân hàng thờng tính phí cam kết vay vốn phần tín dụng không sử dụng toàn giá trị hợp đồng cho vay luân chuyển Trong năm ... lợng tín dụng trung dài hạn 2.1 Khái niệm chất lợng tín dụng trung dài hạn Tín dụng ngân hàng sản phẩm ngân hàng cung ứng phục vụ khách hàng Cũng nh sản phẩm khác chất lợng, nhiên ngành ngân hàng ... khả trả nợ cho ngân hàng, chất lợng khoản vay không đợc đảm bảo 2.3.2 Các nhân tố phía ngân hàng Chính sách tín dụng: Với sách tín dụng ngân hàng nhà nớc ban hành ngân hàng thơng mại dựa vào để...
 • 15
 • 203
 • 0
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Tài chính - Ngân hàng

... lập thư tín dụng thông qua ngân hàng đại lí nước xuất khẩu, thông báo việc mở thư tín dụng chuyển thư tín dụng qua ngân hàng thông báo (4) Khi nhận thông báo việc mở thư tín dụng, ngân hàng thông ... từ ngân hàng nhập ♦ Tín dụng tài trợ thông qua bảo lãnh: Bảo lãnh ngân hàng cam kết ngân hàng hình thức thư bảo lãnh việc thực nghĩa vụ tài thay cho khách hàng ngân hàng khách hàng không thực ... nhập chịu thuế ♦ Cho vay mở L/C: Phương thức tín dụng chứng từ văn thoả thuận, ngân hàng ( ngân hàng mở tín dụng) theo yêu cầu khách hàng (người yêu cầu mở tín dụng ) trả tiền cho người thứ 3,...
 • 25
 • 214
 • 0
Lý luận chung về hoạt động tuyển dụng

Lý luận chung về hoạt động tuyển dụng

Quản trị kinh doanh

... động thực chế độ lao động công ty theo điều khoản pháp luật II.Phân tích thực trạng quy trình tuyển dụng Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam 1.Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Hàng hải.6 Ngân hàng thương ... hóa ngân hàng hệ thống toán Vừa qua, ngân hàng vượt qua đối thủ khác để trở thành ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam World Bank tài trợ cho giai đoạn dự án Để đáp ứng nhu cầu khách hàng thực ... Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam, thức khai trương vào hoạt động ngày 12/07/1991 số 25 Điện Biên Phủ- Hải Phòng Là Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thành lập sau pháp lệnh ngân hàng có...
 • 34
 • 303
 • 1
ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

Kinh tế - Thương mại

... nghiệp số phần mềm quảnphần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quảntài sản cố định, phần mềm quản lý công văn, quản lý doanh nghiệp Các sản phẩm phần mềm AASC khách hàng tín nhiệm sử dụng nhiều ... Nhật ký chung Công ty áp dụng phần mềm kế toán máy Đơn vị tiền tệ sử dụng ghi chép kế toán: đồng Việt Nam (VND) Phương pháp khấu hao tài sản cố định: Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường ... kế hoạch kiểm toán tổng thể: Trong phần kiểm toán viên tổng hợp lại rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát, mức độ trọng yếu theo thứ tự yếu tố khoản mục quan trọng đưa phương pháp, thủ tục kiểm toán...
 • 24
 • 456
 • 0
Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của NHCT Nguyễn Trãi

Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của NHCT Nguyễn Trãi

Kinh tế - Thương mại

... 05D13539N Báo cáo thực tập hàng Khoa tài ngân Vòng quay vốn tín dụng phản ánh số vòng chu chuyển vốn tín dụng thời gian năm Vòng quay tín dụng cao chứng tỏ nguồn vốn vay Ngân hàng luân chuyển ... hoạt động tín dụng ngân hàng Doanh số thu nợ ngân hàng Công Thương Nguyễn Trãi thể qua bảng sau: Đvt: triệu đồng Nguyễn Thị Hằng 1048 10 MSV: 05D13539N Báo cáo thực tập hàng Khoa tài ngân năm ... cầu, ngân hàng nhận ủng hộ lòng trung thành khách hàng Nguyễn Thị Hằng 1048 16 MSV: 05D13539N Báo cáo thực tập hàng Khoa tài ngân Kiến nghị Trên kết thu qua tháng thực tập ngân hàng Công Thương...
 • 17
 • 347
 • 0
Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh Công ty điện toán truyền số liệu

Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh Công ty điện toán truyền số liệu

Quản trị kinh doanh

... cúp bạc lĩnh vực dịch vụ mạng xuất sắc Việt Nam _VDC nhận cúp vàng TOP đơn vị CNTT hàng đầu TOP đơn vị Internet hàng đầu _Sản phẩm phần mềm quản lý quảng cáo trực tuyến VDC đoạt giải nhì thi nhân ... khen thưởng…Đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo thực mục tiêu mà công ty đề ra… - Phòng tính cước: chức nhiệm vụ tính cước phí… - Phòng quản trị đối ngoại: quản lý công tác đối ngoại công ty - Phòng ... viễn thông Việt Nam Đã sát nhập mạng truyền số liệu công y Viễn thông quốc tế (VTI) quản lý vào mạng VIETPAC giao cho VDC quản lý Như mạng truyền số iệu VIETPAC mạng Việt Nam sử dụng mã số Quốc...
 • 10
 • 341
 • 3
Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh Công ty điện toán truyền số liệu

Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh Công ty điện toán truyền số liệu

Kinh tế - Thương mại

... Phần mềm quản lý doanh nghiệp: _VDC quản lý nhân _VDC quản lý bệnh viện: phần mềm giúp quản lý hoạt động bệnh viện từ quản lý hành đến quản lý chuyên môn quản lý kho dược _VDC quản lý khách hàng ... lường hiệu suất quảng cáo hệ thống quản lý _VDC IOM (VDC Internet Online Manager): phần mềm hỗ trợ công tác quản lý mặt điểm truy nhập Internet b )Phần mềm bưu chính: _VDC EMS: phần mềm quản lý định ... khách hàng công nợ: hệ chương trình phần mềm giúp quản lý thông tin khách hàng, theo dõi công nợ khách hàng, quản lý thông tin hỗ trợ khách hàng 1.6)Các dịch vụ phần mềm _Tư vấn, thiết kế giải pháp...
 • 26
 • 355
 • 0
Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH An Tuyên

Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH An Tuyên

Quản trị kinh doanh

... cầu, nhiệm vụ công tác quản lý kinh tế quản lý kỹ thuật gồm: Văn phòng: chức hỗ trợ Giám đốc Công ty quản lý mặt nhân sự, quản lý cán bộ, tổ chức thực công tác tuyển dụng, bố trí xếp lao động, ... đủ hàng theo Container xuất đợc hàng cộng với kiểu sản xuất theo thời vụ nên lợng vốn vào thời kỳ cao điểm cần huy động lớn Đây khó khăn Công ty, cần huy động vốn vay ngắn hạn Ngân hàng Trong ... máy vi tính, máy fax, máy điều hoà Các phân xởng phải đảm bảo sử dụng tốt hiệu TSCĐ, phân xởng phải cử cán chuyên trách quảntài sản, TSCĐ đợc quản lý theo phân xởng, phân xởng quản đốc...
 • 14
 • 433
 • 0
THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNRỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Tài chính - Ngân hàng

... động tín dụng chức quan hệ khách hàng (bộ phận quan hệ khách hàng) chức quảnrủi ro (bộ phận quảnrủi ro tín dụng phận quản lý nợ) thực tách biệt với mục đích vừa nâng cao chất lượng quản ... định Rủi ro tín dụng dễ dàng xảy trình cấp tín dụng tiến hành theo cách thức vận dụng “linh hoạt” quy trình tín dụng ngân hàng thường thực trước 2.5 Công tác thẩm định: Trong quy trình cấp tín dụng, ... hàng ngân hàng dẫn đến việc phát sinh rủi ro tín dụng Việc nhận biết nguyên nhân dẫn đến rủi ro để đưa giải pháp phù hợp công việc quan trọng cần thiết để nâng cao chất lượng quảnrủi ro tín...
 • 21
 • 470
 • 0
ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY

Kế toán

... lần Hai là, công ty áp dụng phương pháp tính giá NVL xuất kho theo phương pháp giá bình quân kỳ dự trữ Công ty không sử dụng TK 151: Hàng mua đường để phản ánh nghiệp vụ mua hàng cuối tháng không ... sản xuất Tại nhà máy thủ kho, nhân viên bảo vệ nhân viên kế toán theo dõi quản lý vật tư quản lý chung phòng vật tư công ty Việc bố trí xếp đảm bảo vật tư công ty quản lý tốt sử dụng hiệu ... áp dụng tương đối hợp lý: Với lao động làm hành lương tính theo ngày làm việc thực tê, với lao động làm ca tính lương theo sản phẩm Tại CTCP Thực Phẩm Minh Dương sách đề bạt, khen thưởng, kỷ luật...
 • 9
 • 491
 • 0
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

LÝ LUẬN BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

Tài chính - Ngân hàng

... ngân hàng thương mại Việt Nam Từ việc nghiên cứu kinh nghiệm quản trị rủi ro ngân hàng thương mại giới thực trạng quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam, rút học kinh nghiệm cho ngân hàng ... trị rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại giới 1.3.2.1 Các NHTM giới tổ chức hoạt động quản trị rủi ro tín dụng nào? Tại ngân hàng thương mại giới, hoạt động quản trị rủi ro nói chung quản trị ... thương mại không quan tâm đến quản trị rủi ro đặc biệt rủi ro hoạt động tín dụng 1.2 NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Nghiên cứu xác định loại rủi ro Để quản...
 • 25
 • 520
 • 1
Những vấn đề cơ bản về hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại

Những vấn đề bản về hoạt động quảnrủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại

Tài chính - Ngân hàng

... tắc hoàn trả tín nhiệm Tín dụng bao gồm loại hình quan hệ: tín dụng thương mại, tín dụng nhà nước, tín dụng ngân hàng, tín dụng thuê mua, tín dụng tiêu dùng, tín dụng quốc tế Tín dụng nghiệp vụ ... nữa, ngân hàng phải chấp nhận thực tế tỷ lệ phần trăm định ngân hàng không thu hồi nợ, từ đó, chiến lược quản trị ngân hàng quảnrủi ro tín dụng đưa lên hàng đầu Ngân hàng loại trừ rủi ro tín ... nghiệp vụ tín dụng. Nghiệp vụ tín dụng liền với rủi ro tín dụng. Vậy rủi ro tín dụng gì? Rủi ro tín dụng khả xảy thiệt hại mà ngân hàng phải chịu không thu hồi nợ Theo suy nghĩ bình thường, ngân hàng...
 • 21
 • 457
 • 0
Tài liệu Báo cáo

Tài liệu Báo cáo " Những vấn đề pháp lí về hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng " docx

Báo cáo khoa học

... khụng nh vi c ỏnh giỏ tớnh r i ro c a kho n vay - Tỡnh hỡnh c a bờn vay Tỡnh hỡnh ho t ng c a bờn vay l y u t tr c ti p nh t nh h ng n r i ro tớn d ng Chớnh vỡ v y m r i ro tớn d ng c U ban Basel ... i ro tớn d ng c a ngõn hng ph i cung c p cho ngõn hng nh ng cụng c , trỡnh t v d li u thớch h p ỏnh giỏ r i ro tớn d ng B nguyờn t c Basel ang c r t nhi u qu c gia a chu ng v ỏp d ng Vi t Nam ... tra, ki m toỏn n i b c a cỏc TCTD nõng cao nng l c ki m soỏt n i b v ngn ch n r i ro, c r i ro th tr ng l n r i ro ho t ng, ngy 01/6/2006, Th ng c NHNN ó Quy t nh s 36/2006/Q -NHNN ban hnh Quy...
 • 9
 • 403
 • 0

Xem thêm