thực trạng quản lý rừng ở việt nam

Tài liệu Thực trạng quản LSNG Việt Nam và một số nước trên thế giới ppt

Tài liệu Thực trạng quản lý LSNG ở Việt Nam và một số nước trên thế giới ppt

Quản lý nhà nước

... qunlýLSNGã Cú116 chớnhsỏchv qunlý, bov v phỏt trinrng, ucúliờnquann LSNG.ã Chacúmt chớnh sỏch c th liờn quan nLSNG. ã Qunlýrng cnhnmnh,ã Phng thcqunlýrng ... xutkhu=> Thctrng này cnphithayđi đ phát trinLSNG. 1Thctrng qunlýLSNG  Vit Nam và mts nctrênth giiBài 3 14Mts loi cõy ctrng cú s lng ... NgcLinh(Min trung)ã Lung, cỏc loi đintrúc, bnbn,… (Minnam)4. Dòng th trng LSNG? 12Gõy trng v chm súc ( VitNam)ã Gõy trng mõy: Trng trong vnh, hàng...
 • 15
 • 268
 • 1

thực trạng quản thuế việt nam hiện nay

thực trạng quản lý thuế ở việt nam hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... thuế Việt Nam: Hệ thống thuế của một nước là tập hợp các sắc thuế cụ thể của nước đó. Việt 7 Chương II: Thực trạng quản thuế Việt Nam hiệnnayI. Thực trạng quản thuế Việt Nam trong ... II: Thực trạng quản thuế Việt Nam hiện nay 14I. Thực trạng quản thuế Việt Nam giai đoạn 2007-2011 141. Chính sách thuế và việc thực hiện chính sách thuế 142. Hoạt động của bộ máy quản ... thực hiện một công tác quản về thuế tốt. Nhận thức được vai trò của công tác quản lý thuế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, em đã lựa chon đề tài:" Thực trạng quản thuế Việt Nam...
 • 33
 • 6,032
 • 46

thực trạng bảo vệ rừng việt nam hiện nay

thực trạng bảo vệ rừng ở việt nam hiện nay

Môi trường

... vệ rừng việt Nam. Đưa ra một số giải pháp bảo vệ rừng. Bổ sung cơ sở luận và thực tiễn bảo vệ rừng. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG BẢO VỆ RỪNG VIỆT NAM HIỆN NAY2.1. Diện tích rừng và đất rừng ... động bảo vệ rừng. Các lâm trường quốc doanh, Ban quản rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đang quản trên 6.504.373ha nhưng năng lực quản bảo vệ rừng hạn chế, không đủ sức bảo vệ rừng được giao, ... hình cháy rừng và chặt phá rừng hiện nay 11 2.3. Diện tích rừng bị chặt phá trái phép tăng báo động 152.4. Tình hình bảo vệ rừng Việt Nam hiện nay 172.4.1. Bộ máy bảo vệ rừng của Việt Nam 17...
 • 39
 • 6,024
 • 14

Tiêu chuẩn thích hợp của CUC cho đánh giá quản rừng Việt nam

Tiêu chuẩn thích hợp của CUC cho đánh giá quản lý rừng ở Việt nam

Lâm nghiệp

... thời về quản đánh giá rừng Việt Nam, SGS đã phát triển tiêu chuẩn quản rừng cho Việt Nam và Tập Đoàn Tư vấn GFA GmbH đã phát triển Tiêu chuẩn Tạm thời cho Hội đồng quản trị rừng tại ... Viet Nam Tiêu Chuẩn Thích Hợp của CUC Cho Đánh Giá Quản Rừng Việt Nam Scope: Viet Nam (all forest types and geographic areas for wood and latex) Phạm Vi: Việt Nam (Cho tất cả loại rừng ... tiêu thúc đẩy chứng nhận rừng trong cả nước. Nhóm công tác về chứng chỉ rừng Việt Nam đã phát triển phiên bản dự thảo 01 của Tiêu Chuẩn chứng nhận quản rừng Việt Nam (GFMCS) nó sẽ được trình...
 • 104
 • 487
 • 1

THỰC TRẠNG QUẢN RỪNG BỀN VỮNG VIỆT NAM

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

Nông - Lâm - Ngư

... hành quản bền vững rừng tự nhiên và rừng trồng. Giai đoạn 2 (sau năm 2010): Tiến hành quảnrừng bền vững.4.1.4. Xây dựng các điều kiện để quản rừng bền vững và chứng chỉ rừng - Việt ... quản rừng bền vững Việt nam (1). Cần nhà quản rừng có nhiều kinh nghiệm thực tiễn: Nhân tố cơ bản góp phân thành công trong quản rừng nhiệt đới là những nhà quản rừng được đào tạo ... tiễn để quản rừng được bền vững. bền vững; chưa có một diện tích rừng nào được quy hoạch và có kế hoạch đưa vào quản rừng bền vững.5. Những khó khăn, trở ngại khi thực hiện quản rừng...
 • 19
 • 6,691
 • 30

Thực trạng và giải pháp quản lượng Việt Nam

Thực trạng và giải pháp quản lý lượng ở Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... thực hiện các yếu tố của hệ chất lợngHệ chất lợng: Là cơ cấu tổ chức, thủ tục, quá trình vả các nguồn lực cần thiết để thực hiện quản chất lợng Quản chất lợng tổng hợp: Là cách quản ... më đầu 1Phần 1 2Cở sở luận về chất lợng, QLCL và yếu tố con ngời trong Quản chất lợng 2I. Các khái niệm cơ bản: 21. Khái niệm về Chất l ợng : 22. Khái niệm Quản chất l ợng": ... 158. Huy động yếu tố con ngời vào trong QLCL: 17Phần 2 19 Thực trạng về sử dụng yếu tố con ngời trong Quản chất lợng Việt Nam 19I. Vấn ®Ò nhËn thøc: 191. NhËn thøc vÒ mèi quan hÖ giữa...
 • 35
 • 294
 • 0

THỰC TRẠNG CỦA PHÂN CẤP QUẢN NSNN VIỆT NAM

THỰC TRẠNG CỦA PHÂN CẤP QUẢN LÝ NSNN Ở VIỆT NAM

Kế toán

... nên chưa khuyên khích, tạo động lực để THỰC TRẠNG CỦA PHÂN CẤP QUẢN NSNN VIỆT NAM I. Thực trạng phân cấp quản NSNN Việt nam hiện nay. Phân cấp ngân sách là phân định trách nhiệm và ... luật đang giai đoạn còn phải tiếp tục xem xét và hoàn thiện, những bất cậpcần phải được phát hiện và giải quyết kịp thời.II. Đánh giá thực trạng phân cấp và quản NSNN Việt nam: 1. Bất ... hành chính nước ta chưa phù hợp,chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp chính quyền chưa sát với thực tế quản trên địabàn lãnh thổ nên phần nào gây khó khăn cho việc phân cấp quản NSNN; hơnnữa...
 • 15
 • 346
 • 0

đánh giá thực trạng quản rừng của công ty lâm nghiệp con cuông, tỉnh nghệ an trên cơ sở tiêu chuẩn quản rừng bền vững của việt nam

đánh giá thực trạng quản lý rừng của công ty lâm nghiệp con cuông, tỉnh nghệ an trên cơ sở tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững của việt nam

Kinh tế - Quản lý

... nghiên cứu: Thực trạng quản rừng và các hoạt động củaCông ty trên cơ sở Tiêu chuẩn quản rừng bền vững của Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ tiến hành trên diện tích quản củaCông ... Cuông tôi thực hiện đề tài:“Đánh giá thực trạng quản rừng của Công ty lâm nghiệp Con Cuông,tỉnh Nghệ An trên cơ sở Tiêu chuẩn quản rừng bền vững của Việt Nam Trong suốt quá trình thực hiện ... đó rừng của Công ty quản bao gồm nhiều trạng thái rừng khác nhau nhưng chủyếu bao gồm nhiều trạng thái rừng khác nhau như: Trạng thái rừng giàu(IIIA3), trạng thái rừng trung bình (IIIA2), trạng...
 • 77
 • 996
 • 8

thuyết chung về thị trường mở và Thực trạng hoạt động TTM Việt Nam hiện nay

Lý thuyết chung về thị trường mở và Thực trạng hoạt động TTM ở Việt Nam hiện nay

Quản trị kinh doanh

... ch6. Thực trạng hoạt động của một số nớc trên thế giới.Phần 2. Thực trạng hoạt động TTM Việt Nam hiện nay1. Sự cần thiết ra đời hoạt động TTM Việt Nam 2. Thực trạng hoạt động TTM Việt Nam 2.1. ... vay hầu hết các ngân hàng vẫn chiếm 70% tổng số sử dụng vốn.Phần 3: Định hớng và giải pháp phát triển nghiệp vụ mở thị trờng Việt Nam 1. Định hớng cho NVTM Việt Nam. - Cở sở pháp ... Không phải quốc gia nào cũng có điều kiện chính trị ổn định nh Việt Nam. Đây không chỉ là điều kiện lý tởng cho nghiệp vụ thị trờng mở mà còn của bất kỳ một nghiệp vụ nào trong chính sách tiền...
 • 32
 • 815
 • 1

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu nhập thực trạng và giải pháp Việt Nam

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu nhập thực trạng và giải pháp ở Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... trưởng kinh tế đối với bất bình đẳng thu nhập31 2.1. Thực trạng tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu nhập Việt Nam 2.1.1. Thực trạng tăng trưởng kinh tế 2.1.1.1. Thành tựu tăng trưởng ... bình đẳng thu nhập Việt Nam cả về luận và thực tiễn, có lẽ chúng ta nên có cách nhìn lại về tình trạng bất bình đẳng thu nhập Việt Nam hiện nay. Tuy nền kinh tế tăng trưởng nhanh, quy mô ... quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu nhập: thực trạng và giải pháp Việt Nam. ”Với đề tài này tôi chỉ tập trung nghiên cứu những thuyết về tăng trưởng, bất bình đẳng và...
 • 44
 • 1,963
 • 9

Quan điểm phát triển nông nghiệp bền vững, thực trạng và giải pháp Việt nam

Quan điểm phát triển nông nghiệp bền vững, thực trạng và giải pháp ở Việt nam

Tài liệu khác

... ninh lương thực, −Vệ sinh an toàn thực phẩm, −Dịch bệnh (thú y, bảo vệ thực vật)− Quản nguồn tài nguyên Kết luậnPhát triển nông nghiệp bền vững phải trên cơ sở sử dụng hợp nguồn ... nghiệp, −Phát triển đồng bộ hệ thống thị trường − Quản các nguồn lực tự nhiên để phát triển toàn diện Ở Việt nam Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp bền vữngKinh tế- ... đề:PGS.TS. Phạm Văn HiềnTS. Nguyễn Văn SánhQUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VIỆT NAM Chuyên đề 1Nghiên cứu sinh:Nguyễn Văn Khang Quan điểm phát triển...
 • 21
 • 2,073
 • 17

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu nhập: thực trạng và giải pháp Việt Nam

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu nhập: thực trạng và giải pháp ở Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... bình đẳng thu nhập Việt Nam cả về luận và thực tiễn, có lẽ chúng ta nên có cách nhìn lại về tình trạng bất bình đẳng thu nhập Việt Nam hiện nay. Tuy nền kinh tế tăng trưởng nhanh, quy mô ... quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu nhập: thực trạng và giải pháp Việt Nam. ”Với đề tài này tôi chỉ tập trung nghiên cứu những thuyết về tăng trưởng, bất bình đẳng và ... Nguồn: Viện khoa học xã hội Việt Nam (2007) Xem xét bất bình đẳng về tỷ lệ nghèo Việt Nam theo khu vực thành thị- nông thôn cho thấy khoảng cách giàu nghèo khu vực thành thị cao hơn và...
 • 44
 • 714
 • 3

Thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về quản CTNH Việt Nam

Thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về quản lý CTNH ở Việt Nam

Khoa học xã hội

... tăng nhanh chóng của CTNH Việt Nam, song việc quản loại chất thải này nước ta hiện nay còn khá hạn chế. Việt Nam có khoảng 240 đến 300 tấn CTNH từ các cơ sở sản xuất ra môi trường mỗi ... hình thành trên cơ sở các cơ quan quản đất đai trước đây. Hiện nay, các cơ quan này sẽ thực hiện thống nhất quản môi trường địa phương, bao gồm các vấn đề quản về đất đai, về khoáng ... y; chất thải từ các cơ sở tái chế, xử lý, tiêu hủy chất thải, xử nước cấp sinh hoạt và công nghiệp…1.1.2. Khái niệm quản CTNHTại Khoản 3 Điều 3 quy chế quản CTNH ban hành kèm theo...
 • 70
 • 752
 • 1

Tài liệu Thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam nói chung và doanh nghiệp nói riêng hiện nay và các nhà quản trị docx

Tài liệu Thực trạng nguồn nhân lực ở Việt Nam nói chung và doanh nghiệp nói riêng hiện nay và các nhà quản trị docx

Báo cáo khoa học

... ngày 26-9-2007, kinh tế Việt Nam xếp thứ 91/178 nước được khảo sát.Như vậy có thể rút ra mấy điểm về thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam như sau: - Nguồn nhân lực Việt Nam khá dồi dào, nhưng ... lưu tâm đối với nguồn nhân lực Việt Nam. Mặc dù nguồn nhân lực Việt Nam rất dồi dào nhưng lại thiếu và yếu nguồn nhân lực có trình độ cao, tay nghề cao.Một thực trạng hiện nay là sự nhận thức ... để đưa nước ta nhanh chóng trở thành một nước công nghiệp phát triển. Bắt nguồn từ những do trên chúng ta cùng tìm hiểu về: Thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam nói chung và doanh nghiệp...
 • 36
 • 865
 • 1

Xem thêm