thực trạng quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ việt nam ở trung ương hiện nay

tiểu luận 'hoàn thiện phân cấp trong quản nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ việt nam tại việt nam hiện nay'

tiểu luận 'hoàn thiện phân cấp trong quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ việt nam tại việt nam hiện nay'

Giáo dục học

... CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÂN CẤP QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VIỆT NAM HIỆN NAY: I THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM TRUNG ƯƠNG HIỆN ... chức phi phủ Việt Nam Trung ương: 11 Sự quản nhà nước tổ chức phi phủ Việt Nam địa phương: 12 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÂN CẤP QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VIỆT NAM ... II QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM: 1.Quan điểm Đảng Nhà nước tổ chức phi phủ: 2.Nguyên tắc quản nhà nước tổ chức phi phủ: 3.Nội dung quản nhà nước tổ chức...
 • 35
 • 800
 • 2

Một số vấn đề đổi mới quảnnhà nước về khoa học- công nghệ Việt nam hiện nay

Một số vấn đề đổi mới quản lí nhà nước về khoa học- công nghệ ở Việt nam hiện nay

Khoa học xã hội

... xã hội Nhà nước , mà trước hết Chính phủ với chức quản đất nước có nhiều cố gắng việc thể chế hóa thực sách Đảng khoa học - cơng nghệ thời kỳ đổi mở cửa Năm 1990 , máy quản Nhà nước khoa ... II QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC - CƠNG NGHỆ VIÊT NAM Khái niệm quản cơng nghệ Nội dung quản Nhà nước khoa học - cơng nghệ Đặc điểm chiến lược khoa học - cơng nghệ Việt Nam Cơng tác quản ... kỹ thuật Nhà nước đổi tên thành Ủy ban Khoa học Nhà nước với chức quan quản cấp Bộ hoạt động khoa học cơng nghệ Năm 1992 , Nhà nước giao thêm nhiệm vụ quản mơi trường quan quản đổi tên...
 • 27
 • 1,725
 • 10

Báo cáo " HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH THEO HƯỚNG TỰ CHỦ CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KỸ THUẬT TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO" doc

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... 560 t chc KHCN cụng lp hin nay, ch cú 10% c Nh nc cp kinh phớ hot ng, 70% phi chuyn sang mụ hỡnh t trang tri kinh phớ hot ng, khong 10% chuyn i thnh DNKHCN v khong 10% phi sỏp nhp hoc 82 Số 14/12-2012 ... n (i) hon thin qun ca nh trng i vi cỏc vin, TTKHCN trng v (ii) hon thin qun ti chớnh theo hng t ch, t chu trỏch nhim ca bn thõn cỏc vin, TTKHCN - Gii phỏp hon thin qun ca nh trng i vi ... phỏt trin khoa hc v cụng ngh Vit Nam n nm 2010 Vn kin i hi i biu ton quc ln th X - ng Cng sn Vit Nam, Nh Xut bn Chớnh tr Quc gia, H Ni 2006 ỏn i mi c ch qun khoa hc v cụng ngh (Ban hnh kốm...
 • 10
 • 795
 • 3

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản các tổ chức khoa học và công nghệ hiện nay

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý các tổ chức khoa học và công nghệ hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... Các thuyết sở liệu 21 1.2.2 Cơ sở luận xây dựng sở liệu tổ chức khoa học công nghệ 23 Dữ liệu tổ chức KH&CN 23 Dữ liệu phục vụ quan quản 30 1.2.3 Cơ sở pháp ... động KH&CN 13 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 Chính phủ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức KH&CN công lập 14 Chính phủ nước Cộng ... quát tổ chức khoa học công nghệ 15 1.1.1 Khái niệm đặc diểm tổ chức KH&CN 15 1.1.2 Vị trí, vai trò tổ chức khoa học công nghệ 17 1.2 Các thuyết sở liệu xây dựng sở liệu tổ chức...
 • 7
 • 303
 • 1

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản các tổ chức khoa học và công nghệ hiện nay (nghiên cứu trường hợp trên địa bàn thành phố hà nội)

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý các tổ chức khoa học và công nghệ hiện nay (nghiên cứu trường hợp trên địa bàn thành phố hà nội)

Thạc sĩ - Cao học

... triển CNTT quản tổ chức KH&CN - Đóng góp thêm giải pháp xây dựng quản sở liệu góp phần nâng cao lực quản tổ chức KH&CN - Gợi mở hƣớng nghiên cứu xây dựng quản sở liệu tổ chức KH&CN ... Chƣơng 1: Cơ sở luận việc xây dựng khai thác hệ thống sở liệu tổ chức KH&CN Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản tổ chức KH&CN công tác xây dựng hệ thống sở liệu quản tổ chức KH&CN nƣớc ... công tác xây dựng sở liệu quản sở liệu mà thƣờng giao cho phận, tổ chức sẵn có đảm nhận thêm việc xây dựng quản sở liệu (thƣờng nằm phòng Tổ chức hành tổ chức KH&CN) Các tổ chức thƣờng giao...
 • 83
 • 490
 • 0

THỰC TRẠNG CỦA HỆ THỐNG TỔ CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY

THỰC TRẠNG CỦA HỆ THỐNG TỔ CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Tài chính - Ngân hàng

... tắc tổ chức sáng tạo cho máy quản là: chức quản đảm nhận đợc nhiều số chức quản tơng tự nh có liên quan với để máy quản gọn nhẹ Cơ cấu thành phần Hội đồng quản BHXH Việt Nam cha ... Về cấu tổ chức BHXH Việt Nam Cơ cấu tổ chức BHXH Việt Nam số hạn chế sau: Mô hình tổ chức máy BHXH Việt Nam theo ngành dọc với cấp (cấp trung ơng, cấp tỉnh, cấp huyện) chủ yếu đợc tổ chức theo ... kinh tế thị trờng Việt Nam 2 1- Thực trạng hệ thống tổ chức BHXH Việt Nam 2 1- Mô hình tổ chức máy Phân cấp quản tổ chức đợc thành lập nh quan ngang (1995), BHXH Việt Nam đợc kế thừa kinh...
 • 40
 • 951
 • 1

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG MIỀN TRUNG

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG Ở MIỀN TRUNG

Báo cáo khoa học

... đất nước III Kết luận Trên vấn đề nghiên cứu KH&CN mà chúng cảm nhận trường đại học địa phương tỉnh miền trung đề xuất trao đổi với nhà quản lý, nhà khoa học không mục đích tiếp tục đổi chế quản ... khoa học thực động lực thúc đẩy phát triển nhanh bền vững Nhà trường đất nước với mục tiêu góp phần đưa đất nước khỏi tình trạng phát triển,, tạo tảng đến năm 2020 nước ta trở thành nước công ... đơn vị Nhà trường liên kết nghiên cứu khoa học với đơn vị khác địa bàn khu vực Trường nên hình thành tổ chức chăm lo phát triển công nghệ đưa nhanh kết nghiên cứu vào sản xuất Các cán tổ chức KH&CN...
 • 3
 • 302
 • 1

Tài liệu Tiểu luận ”Cở sở luận và thực tiễn của cách mạng khoa học công nghệ nước ta hiện nay” doc

Tài liệu Tiểu luận ”Cở sở lý luận và thực tiễn của cách mạng khoa học công nghệ ở nước ta hiện nay” doc

Báo cáo khoa học

... Sau chuyển thành quan quản nhà nước hoạt động KH- CN, Bộ KH- CN môI trường bước phát huy vai trò quản nhà nước việc giám sát, kiểm tra hoạt động KH- CN, quản nhà nước chuyển giao CN, ... kích thích tăng trưởng thực vật … sử dụng vào sản xuất, bảo vệ, phát triển loại lương thực Cơ cấu trồng thay đổi Trước năm 1989, từ chỗ thiếu lương thực, Việt Nam trở thành nước xuất gạo đéng ... khoa học công nghệ 3 .Thực tế đổi vừa qua xuất nghịch mở mang lại khởi sắc cho kinh tế lại làm cho vị nhà khoa học nước giảm xuống tương đối Một phận không nhỏ đội ngũ nhà khoa học công nghệ...
 • 34
 • 986
 • 6

đổi mới quản nhà nước về khoa học công nghệ việt nam

đổi mới quản lý nhà nước về khoa học công nghệ ở việt nam

Kinh tế - Quản lý

... II QU N NHÀ N NAM C V KHOA H C - CƠNG NGH VIÊT Khái ni m qu n cơng ngh N i dung qu n Nhà n c m chi n l c v khoa h c - cơng ngh c khoa h c - cơng ngh Cơng tác qu n Nhà n Vi t Nam c đ ... qu t n t i PH N III: M T S H C - CƠNG NGH V N I M I QU N NHÀ N VI T NAM HI N NAY M t s ngun t c qu n Nhà n M t s gi i pháp qu n Nhà n K T LU N C V KHOA c v ho t đ ng khoa h c - cơng ngh ... TRỰC TUYẾN QU N NHÀ N VIÊT NAM CV KHOA H C - CƠNG NGH 1) Khái ni m qu n cơng ngh V khái ni m qu n , có th hi u Qu n s tác đ ng có ch đích , có t ch c , c a ch th qu n nh m s d ng...
 • 27
 • 378
 • 0

Cách Mạng Khoa học-Công nghệ nước ta hiện nay

Cách Mạng Khoa học-Công nghệ ở nước ta hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... Sau đợc chuyển thành quan quản nhà nớc hoạt động KH- CN, Bộ KH- CN môI trờng bớc phát huy vai trò quản nhà nớc việc giám sát, kiểm tra hoạt động KH- CN, quản nhà nớc chuyển giao CN, trình ... nhà trờng, mà nhiều phơng tiện thông tin đại chúng Thêm vào đó, cần tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản hoạt động khoa học- công nghệ, tính hiệu hoạt động phần quan trọng hệ thống tổ chức quản ... với địa hoạt động kinh tế Trên thực tế, có nhiều vùng kinh tế nh vùng trắng hoạt động khoa học công nghệ 3 .Thực tế đổi vừa qua xuất nghịch mở mang lại khởi sắc cho kinh tế lại làm cho vị nhà...
 • 31
 • 1,006
 • 2

Tài liệu Tiểu luận:" Cách mạng khoa học công nghệ nước ta hiện nay" ppt

Tài liệu Tiểu luận:

Báo cáo khoa học

... Sau chuyển thành quan quản nhà nước hoạt động KH- CN, Bộ KH- CN môI trường bước phát huy vai trò quản nhà nước việc giám sát, kiểm tra hoạt động KH- CN, quản nhà nước chuyển giao CN, ... kích thích tăng trưởng thực vật … sử dụng vào sản xuất, bảo vệ, phát triển loại lương thực Cơ cấu trồng 20 thay đổi Trước năm 1989, từ chỗ thiếu lương thực, Việt Nam trở thành nước xuất gạo đéng ... khoa học công nghệ 3 .Thực tế đổi vừa qua xuất nghịch mở mang lại khởi sắc cho kinh tế lại làm cho vị nhà khoa học nước giảm xuống tương đối Một phận không nhỏ đội ngũ nhà khoa học công nghệ...
 • 34
 • 2,223
 • 7

Vai trò nhà nước trong phát triển thị trường khoa học công nghệ việt nam hiện nay

Vai trò nhà nước trong phát triển thị trường khoa học  công nghệ ở việt nam hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... nghệ: sở luận kinh nghiệm quốc tế Chương 2: Thực trạng vai trò Nhà nước phát triển thị trường khoa học - công nghệ Việt Nam Chương 3: Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò Nhà nước CHƢƠNG ... vụ quan quản nhà nước quan thực thi pháp luật trung ương địa phương có liên quan tới thị trường KH - CN nhằm thực hiệu mục tiêu, cam kết quốc tế Việt Nam Thứ hai, nghiên cứu, hoàn thiện chế ... trường KH - CN, đặc biệt đầu tư ngân sách Nhà nước Thứ ba, Nhà nước ta cần xây dựng sách phát triển hệ thống tổ chức trung gian , môi giới hoàn thiện tổ chức trung gian, môi giới nhằm gắn kết chủ...
 • 29
 • 715
 • 3

Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ Việt Nam hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở Việt Nam hiện nay

Kinh tế

... thức người Việt Nam nước chuyên gia nước làm việc Việt Nam Những trí thức Việt Nam nước người có trình độ chuyên môn người Việt Nam sinh sống nước Còn chuyên gia nước làm việc Việt Nam bao gồm ... số nước khu vực 37 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút cho Việt Nam 41 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY 42 2.1 Chính ... lực KHCN sở để nâng cao sức cạnh tranh ba cấp độ: quốc gia, doanh nghiệp sản phẩm Từ nâng cao vị Việt Nam, tính cạnh tranh doanh nghiệp, sản phẩm Việt Nam so với nước khác Việt Nam nước phát...
 • 121
 • 442
 • 2

Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ việt nam hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở việt nam hiện nay

Kinh tế

... hạn, Việt Nam nước có nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ Đông Nam Á số báo quốc tế lại 1/10 Thái Lan, 1/20 Singapore… [16] Vậy đâu mà có tình trạng đó? Thực trạng NNL KHCN Việt Nam nào? Việt Nam ... 5/2007, tr.3-5 12 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2000), Luật KH&CN Việt Nam năm 2000 13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Luật KH&CN Việt Nam sửa đổi năm 2013 14 Số liệu tổng quan – Bộ GD ĐT số ... đại cương, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2011): Văn kiện đại hội Đảng XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2006): Văn kiện đại hội Đảng X, Nxb Chính...
 • 11
 • 291
 • 1

những vấn đề đạo đức nảy sinh từ sự tác động của khoa học công nghệ việt nam hiện nay

những vấn đề đạo đức nảy sinh từ sự tác động của khoa học công nghệ ở việt nam hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... ): Phương pháp cai trị xã hội giới khoa học – kỹ thuật, xu hướng lịch sử quản nhà nước Thực chất kỹ trị đưa giới trí thức lên nắm quyền áp dụng tri thức kỹ thuật vào quản nhà nước Các nhà ... hóa Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội; Đỗ Minh Cương (1995), Những vấn đề quản khoa học công nghệ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội: Các công trình chủ yếu nghiên cứu khía cạnh tổ chức, quản ... nghệ Việt Nam cần thiết phương diện luận lẫn thực tiễn Do đó, chọn đề tài: “Những vấn đề đạo đức nảy sinh từ tác động khoa học – công nghệ Việt Nam nay làm đề tài nghiên cứu khoa học Tổng...
 • 70
 • 441
 • 2

Vai trò nhà nước trong phát triển thị trường khoa học công nghệ việt nam hiện nay luận văn ths kinh tế 60 31 01 pdf

Vai trò nhà nước trong phát triển thị trường khoa học  công nghệ ở việt nam hiện nay  luận văn ths kinh tế 60 31 01 pdf

Thạc sĩ - Cao học

... Kinh tế nhà nước phương tiện tài làm cho Nhà nước có sức mạnh để điều chỉnh quan hệ thị trường KH - CN, Nhà nước ương nhiên phải thực quản phần kinh tế nhà nước lĩnh vực KH - CN, ương nhiên ... quy định Nhà nước - Với biện pháp nhiều tổ chức R&D không đứng vững thị trường Trước thực trạng trên, Nhà nước Trung Quốc thực sáp nhập tổ chức R&D vào doanh nghiệp nhằm kết nối R&D với trình ... GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LUẬN CHÍNH TRỊ  PHẠM THỊ HƯƠNG VAI TRÒ NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN VĂN...
 • 142
 • 353
 • 2

THỰC TRANG CƠ CHẾ QUẢN CÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP CÔNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

THỰC TRANG CƠ CHẾ QUẢN LÝ CÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP CÔNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Kế toán

... cấp quản quan nhà nước quan quản nhà nước với sở giáo dục công Nội dung quản Nhà nước với sở giáo dục công lập chia thành loại: quản tài chính, quản tổ chức, máy nhân sự, quản ... dục Việt Nam ta cấp địa phương, UBND cấp thực chức quản nhà nước giáo dục địa phương theo qui định Chính phủ Bộ Giáo dục đào tạo quan ban hành qui chế tổ chức điều lệ hoạt động cho tổ chức ... bậc trung học chuyên nghiệp, bậc đại học sau đại học Nhưng việc quản tổ chức nhân sở giáo dục công lập UBND cấp chủ quản (đối với tổ chức nghiệp (TCSN) giáo dục bộ) quản Tại địa phương, Sở...
 • 48
 • 471
 • 0

Thực trạng và giải pháp quản viên chức khoa học, công nghệ nước ta trong thời kỳ công đổi mới

Thực trạng và giải pháp quản lý viên chức khoa học, công nghệ ở nước ta trong thời kỳ công đổi mới

Báo cáo khoa học

... viên chức khoa học, công nghệ - Tổ chức thực thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức khoa học, công nghệ - Tổ chức thực chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức khoa học, công nghệ - Tổ chức thực ... hành nhà nước ban hành, mà hình thức phổ biến Nghị định Chính phủ thường xuyên thay đổi nên chưa tạo sở pháp vững cho việc quản viên chức khoa học, công nghệ thực tế Thực pháp luật quản ... thể chế quản lý viên chức khoa học, công nghệ - Khái niệm quản lý: Quản định nghĩa “sự tác động có tổ chức, có hướng đích chủ thể quản tới đối tượng quản nhằm đạt mục tiêu đề ra”...
 • 41
 • 222
 • 0

Đổi mới cơ chế quản các tổ chức sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo.DOC

Đổi mới cơ chế quản lý các tổ chức sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo.DOC

Kế toán

... bán công: tổ chức nghiệp thành lập sở liên kết Nhà nước tổ chức Nhà nước để xây dựng sở vật chất, quản lý, điều hành hoạt động theo qui định pháp luật (3) Tổ chức nghiệp tổ chức trị, tổ chức trị ... tiết, quản tổ chức nghiệp công Cơ chế sách nhà nước, vây xem xét chế quản tổ chức sụ nghiệp công ta xem xét đến sách nhà nước tổ chức Các TCSN công nhà nước thành lập, phận máy nhà nước ... sở công lập cấp học chiếm 40% số sở đào tạo cấp 2.2.2 Cơ chế tổ chức máy Việt Nam ta Nhà nước thống quản nhà nước giáo dục đào tạo Khi Bộ giáo dục đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ...
 • 94
 • 952
 • 1

Đổi mới cơ chế quản các tổ chức sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo

Đổi mới cơ chế quản lý các tổ chức sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo

Kinh tế - Thương mại

... XHCN I THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN VIỆT NAM Sự hình thành hoạt động quản Nhà nước pháp luật Việt Nam Sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi, cách mạng Việt Nam chuyển ... việc quản Nhà nước pháp luật xuất Đối với xuất bản, hiệu kinh tế thể mặt sau: Quản xuất pháp luật giải phóng lực lượng sản xuất ngành xuất Bởi pháp luật tách biệt chức quản Nhà nước chức ... THIỆN PHÁP LUẬT TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN VIỆT NAM HIỆN NAYPHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP I HỆ THỐNG NHỮNG QUAN ĐIỂM ĐỔI MỚI VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN Để...
 • 54
 • 524
 • 0

Xem thêm