thực trạng phân cấp quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ việt nam ở việt nam hiện nay

tiểu luận 'hoàn thiện phân cấp trong quản nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ việt nam tại việt nam hiện nay'

tiểu luận 'hoàn thiện phân cấp trong quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ việt nam tại việt nam hiện nay'

Giáo dục học

... II: THỰC TRẠNG PHÂN CẤP QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VIỆT NAM HIỆN NAY: I THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM TRUNG ƯƠNG HIỆN NAY: Thực ... quản Tổ chức phi phủ Việt Nam Việt Nam nay; Ba giải pháp nhằm hoàn thiện phân cấp quản Tổ chức phi phủ Việt Nam Việt Nam Tóm lại, hoàn thiện phân cấp quản Tổ chức phi phủ Việt Nam Việt Nam ... 34 PHÂN CẤP TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY A.MỞ ĐẦU: I DO CHỌN ĐỀ TÀI: Tổ chức phi phủ Việt Nam quản Tổ chức phi phủ Việt Nam vấn đề...
 • 35
 • 800
 • 2

Một số vấn đề đổi mới quảnnhà nước về khoa học- công nghệ Việt nam hiện nay

Một số vấn đề đổi mới quản lí nhà nước về khoa học- công nghệ ở Việt nam hiện nay

Khoa học xã hội

... lực quản đội ngũ cán quản Nhà nước tổ chức khoa học cơng nghệ Trong chế quản , tổ chức khoa học - cơng nghệ cần Nhà nước trao cho nhiều quyền hạn trách nhiệm nơn ; cấp cần phải phân ... kỹ thuật Nhà nước đổi tên thành Ủy ban Khoa học Nhà nước với chức quan quản cấp Bộ hoạt động khoa học cơng nghệ Năm 1992 , Nhà nước giao thêm nhiệm vụ quản mơi trường quan quản đổi tên ... đầu tư , quản khoa học cơng nghệ có hiệu hơn, Nhà nước nên phân cấp quản tổ chức khoa học cơng nghệ thành ba hệ thống có quan hệ với với ba chủ thể quản trực tiếp Trung ương cấp Bộ doanh...
 • 27
 • 1,725
 • 10

Báo cáo " HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH THEO HƯỚNG TỰ CHỦ CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KỸ THUẬT TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO" doc

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... 560 t chc KHCN cụng lp hin nay, ch cú 10% c Nh nc cp kinh phớ hot ng, 70% phi chuyn sang mụ hỡnh t trang tri kinh phớ hot ng, khong 10% chuyn i thnh DNKHCN v khong 10% phi sỏp nhp hoc 82 Số 14/12-2012 ... n (i) hon thin qun ca nh trng i vi cỏc vin, TTKHCN trng v (ii) hon thin qun ti chớnh theo hng t ch, t chu trỏch nhim ca bn thõn cỏc vin, TTKHCN - Gii phỏp hon thin qun ca nh trng i vi ... phỏt trin khoa hc v cụng ngh Vit Nam n nm 2010 Vn kin i hi i biu ton quc ln th X - ng Cng sn Vit Nam, Nh Xut bn Chớnh tr Quc gia, H Ni 2006 ỏn i mi c ch qun khoa hc v cụng ngh (Ban hnh kốm...
 • 10
 • 795
 • 3

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản các tổ chức khoa học và công nghệ hiện nay

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý các tổ chức khoa học và công nghệ hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... sở liệu tổ chức khoa học công nghệ 23 Dữ liệu tổ chức KH&CN 23 Dữ liệu phục vụ quan quản 30 1.2.3 Cơ sở pháp việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản tổ chức ... động quan nhà nước 11 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định số 73 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật KH&CN 12 Chính phủ nước Cộng ... vai trò tổ chức khoa học công nghệ 17 1.2 Các thuyết sở liệu xây dựng sở liệu tổ chức khoa học công nghệ 21 1.2.1 Các thuyết sở liệu 21 1.2.2 Cơ sở luận...
 • 7
 • 303
 • 1

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản các tổ chức khoa học và công nghệ hiện nay (nghiên cứu trường hợp trên địa bàn thành phố hà nội)

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý các tổ chức khoa học và công nghệ hiện nay (nghiên cứu trường hợp trên địa bàn thành phố hà nội)

Thạc sĩ - Cao học

... triển CNTT quản tổ chức KH&CN - Đóng góp thêm giải pháp xây dựng quản sở liệu góp phần nâng cao lực quản tổ chức KH&CN - Gợi mở hƣớng nghiên cứu xây dựng quản sở liệu tổ chức KH&CN ... Chƣơng 1: Cơ sở luận việc xây dựng khai thác hệ thống sở liệu tổ chức KH&CN Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản tổ chức KH&CN công tác xây dựng hệ thống sở liệu quản tổ chức KH&CN nƣớc ... tác quản tổ chức KH&CN nƣớc ta 11 Nhiệm vụ nghiên cứu - Về thuyết: Nghiên cứu phân tích tài liệu nhằm làm sáng tỏ sở luận tổ chức KH&CN, sở liệu xây dựng sở liệu tổ chức KH&CN - Về Thực...
 • 83
 • 490
 • 0

THỰC TRẠNG CỦA HỆ THỐNG TỔ CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY

THỰC TRẠNG CỦA HỆ THỐNG TỔ CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Tài chính - Ngân hàng

... thành sở quản thống theo ngành dọc BHXH Việt Nam thực quản trực tiếp BHXH cấp tỉnh, BHXH cấp tỉnh quản trực tiếp BHXH cấp huyện Cách tổ chức BHXH Việt Nam có u điểm vợt trội so với tổ chức ... Về cấu tổ chức BHXH Việt Nam Cơ cấu tổ chức BHXH Việt Nam số hạn chế sau: Mô hình tổ chức máy BHXH Việt Nam theo ngành dọc với cấp (cấp trung ơng, cấp tỉnh, cấp huyện) chủ yếu đợc tổ chức theo ... kinh tế - xã hội khác 2- Thực trạng hệ thống BHXH kinh tế thị trờng Việt Nam 2 1- Thực trạng hệ thống tổ chức BHXH Việt Nam 2 1- Mô hình tổ chức máy Phân cấp quản tổ chức đợc thành lập nh...
 • 40
 • 951
 • 1

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG MIỀN TRUNG

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG Ở MIỀN TRUNG

Báo cáo khoa học

... khoa học thực động lực thúc đẩy phát triển nhanh bền vững Nhà trường đất nước với mục tiêu góp phần đưa đất nước khỏi tình trạng phát triển,, tạo tảng đến năm 2020 nước ta trở thành nước công ... đất nước III Kết luận Trên vấn đề nghiên cứu KH&CN mà chúng cảm nhận trường đại học địa phương tỉnh miền trung đề xuất trao đổi với nhà quản lý, nhà khoa học không mục đích tiếp tục đổi chế quản ... đơn vị Nhà trường liên kết nghiên cứu khoa học với đơn vị khác địa bàn khu vực Trường nên hình thành tổ chức chăm lo phát triển công nghệ đưa nhanh kết nghiên cứu vào sản xuất Các cán tổ chức KH&CN...
 • 3
 • 302
 • 1

Tài liệu Tiểu luận ”Cở sở luận và thực tiễn của cách mạng khoa học công nghệ nước ta hiện nay” doc

Tài liệu Tiểu luận ”Cở sở lý luận và thực tiễn của cách mạng khoa học công nghệ ở nước ta hiện nay” doc

Báo cáo khoa học

... Sau chuyển thành quan quản nhà nước hoạt động KH- CN, Bộ KH- CN môI trường bước phát huy vai trò quản nhà nước việc giám sát, kiểm tra hoạt động KH- CN, quản nhà nước chuyển giao CN, ... nghệ nước ngày trở thành đòi hỏi cấp bách, không nước lạc hậu, mà nước phát triển Thực tế cho thấy chuyển giao cách có hiệu cho nước sau mà nước sau có chuẩn bị kĩ để đón nhận Vấn đề đặt nước ... đề tà cấp nhà nước, cấp nhiều dàn trải so với khả kinh phí có Nguồn ngoại tệ viện trợ không điều chỉnh phạm vi quản nguồn vốn KH- CN, nên hiệu thấp Việc huy động nguồn vốn ngân sách Nhà nước...
 • 34
 • 986
 • 6

đổi mới quản nhà nước về khoa học công nghệ việt nam

đổi mới quản lý nhà nước về khoa học công nghệ ở việt nam

Kinh tế - Quản lý

... II QU N NHÀ N NAM C V KHOA H C - CƠNG NGH VIÊT Khái ni m qu n cơng ngh N i dung qu n Nhà n c m chi n l c v khoa h c - cơng ngh c khoa h c - cơng ngh Cơng tác qu n Nhà n Vi t Nam c đ ... qu t n t i PH N III: M T S H C - CƠNG NGH V N I M I QU N NHÀ N VI T NAM HI N NAY M t s ngun t c qu n Nhà n M t s gi i pháp qu n Nhà n K T LU N C V KHOA c v ho t đ ng khoa h c - cơng ngh ... TRỰC TUYẾN QU N NHÀ N VIÊT NAM CV KHOA H C - CƠNG NGH 1) Khái ni m qu n cơng ngh V khái ni m qu n , có th hi u Qu n s tác đ ng có ch đích , có t ch c , c a ch th qu n nh m s d ng...
 • 27
 • 378
 • 0

Cách Mạng Khoa học-Công nghệ nước ta hiện nay

Cách Mạng Khoa học-Công nghệ ở nước ta hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... Sau đợc chuyển thành quan quản nhà nớc hoạt động KH- CN, Bộ KH- CN môI trờng bớc phát huy vai trò quản nhà nớc việc giám sát, kiểm tra hoạt động KH- CN, quản nhà nớc chuyển giao CN, trình ... quy mô ngành, địa phơng, cấp sở, có tác dụng thúc đẩu sản xuất Công tác quản KH- CN đợc đổi mới, nhng cha đồng hoàn chỉnh Cơ chế quản chơng trình trọng đIúm cấp nhà nớc nhiều thủ tục rờm ... nhà trờng, mà nhiều phơng tiện thông tin đại chúng Thêm vào đó, cần tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản hoạt động khoa học- công nghệ, tính hiệu hoạt động phần quan trọng hệ thống tổ chức quản...
 • 31
 • 1,006
 • 2

Tài liệu Tiểu luận:" Cách mạng khoa học công nghệ nước ta hiện nay" ppt

Tài liệu Tiểu luận:

Báo cáo khoa học

... Sau chuyển thành quan quản nhà nước hoạt động KH- CN, Bộ KH- CN môI trường bước phát huy vai trò quản nhà nước việc giám sát, kiểm tra hoạt động KH- CN, quản nhà nước chuyển giao CN, ... nghệ nước ngày trở thành đòi hỏi cấp bách, không nước lạc hậu, mà nước phát triển Thực tế cho thấy chuyển giao cách có hiệu cho nước sau mà nước sau có chuẩn bị kĩ để đón nhận Vấn đề đặt nước ... đề tà cấp nhà nước, cấp nhiều dàn trải so với khả kinh phí có Nguồn ngoại tệ viện trợ không điều chỉnh phạm vi quản nguồn vốn KH- CN, nên hiệu thấp Việc huy động nguồn vốn ngân sách Nhà nước...
 • 34
 • 2,223
 • 7

Vai trò nhà nước trong phát triển thị trường khoa học công nghệ việt nam hiện nay

Vai trò nhà nước trong phát triển thị trường khoa học  công nghệ ở việt nam hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... cường chức giám sát Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp Chính phủ ủy ban nhân dân cấp quản Nhà nước thị trường KH - CN Nhà nước cần tăng cường chức kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân, cấp 22 tra Chính ... thống tổ chức quan quản Nhà nước quan thực thi pháp luật liên quan tới thị trường KH - CN Tiến tới thành lập tòa án chuyên trách SHTT Thứ ba, phân cấp mạnh Bộ, Ngành địa phương quản hoạt ... nghiệp đổi công nghệ nhiều bất hợp chưa tạo bình đẳng cạnh tranh thực doanh nghiệp; chế quản tổ chức KH - CN chậm đổi bị ảnh hưởng tư tưởng bao cấpNhà nước cần khắc phục hạn chế để thị...
 • 29
 • 715
 • 3

Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ Việt Nam hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở Việt Nam hiện nay

Kinh tế

... thức người Việt Nam nước chuyên gia nước làm việc Việt Nam Những trí thức Việt Nam nước người có trình độ chuyên môn người Việt Nam sinh sống nước Còn chuyên gia nước làm việc Việt Nam bao gồm ... lực KHCN sở để nâng cao sức cạnh tranh ba cấp độ: quốc gia, doanh nghiệp sản phẩm Từ nâng cao vị Việt Nam, tính cạnh tranh doanh nghiệp, sản phẩm Việt Nam so với nước khác Việt Nam nước phát ... số nước khu vực 37 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút cho Việt Nam 41 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY 42 2.1 Chính...
 • 121
 • 442
 • 2

Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ việt nam hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở việt nam hiện nay

Kinh tế

... 5/2007, tr.3-5 12 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2000), Luật KH&CN Việt Nam năm 2000 13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Luật KH&CN Việt Nam sửa đổi năm 2013 14 Số liệu tổng quan – Bộ GD ĐT số ... người có cấp cao đông đảo Chẳng hạn, Việt Nam nước có nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ Đông Nam Á số báo quốc tế lại 1/10 Thái Lan, 1/20 Singapore… [16] Vậy đâu mà có tình trạng đó? Thực trạng ... giáo sư Việt Nam thấp giới, Cập nhật ngày 14/10/2009 http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/luong-giao-su-viet -nam- thap-nhat-the-gioi356068.htm 46 Minh bạch đầu tư quản khoa học: Việt Nam thiếu...
 • 11
 • 291
 • 1

những vấn đề đạo đức nảy sinh từ sự tác động của khoa học công nghệ việt nam hiện nay

những vấn đề đạo đức nảy sinh từ sự tác động của khoa học công nghệ ở việt nam hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... khoa học – kỹ thuật, xu hướng lịch sử quản nhà nước Thực chất kỹ trị đưa giới trí thức lên nắm quyền áp dụng tri thức kỹ thuật vào quản nhà nước Các nhà triết học xã hội học tư sản cho rằng, ... tế thị trường với việc xây dựng đạo đức cho cán quản nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Phan Hồng Sơn (2004), Văn hóa phát triển: Nhận thức vận dụng thực tiễn, Nxb Chính trị quốc ... hóa Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội; Đỗ Minh Cương (1995), Những vấn đề quản khoa học công nghệ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội: Các công trình chủ yếu nghiên cứu khía cạnh tổ chức, quản...
 • 70
 • 441
 • 2

Vai trò nhà nước trong phát triển thị trường khoa học công nghệ việt nam hiện nay luận văn ths kinh tế 60 31 01 pdf

Vai trò nhà nước trong phát triển thị trường khoa học  công nghệ ở việt nam hiện nay  luận văn ths kinh tế 60 31 01 pdf

Thạc sĩ - Cao học

... quy định Nhà nước - Với biện pháp nhiều tổ chức R&D không đứng vững thị trường Trước thực trạng trên, Nhà nước Trung Quốc thực sáp nhập tổ chức R&D vào doanh nghiệp nhằm kết nối R&D với trình ... viện nghiên cứu nhà nước Bất kỳ tổ chức có đủ tiêu chuẩn có khả thực đăng ký làm quan CGCN Do vậy, 16 tổ chức Nhà nước phận làm chức CGCN thuộc trường đại học viện nghiên cứu nhà nước, đến tháng ... không đáp ứng Kinh tế nhà nước phương tiện tài làm cho Nhà nước có sức mạnh để điều chỉnh quan hệ thị trường KH - CN, Nhà nước đương nhiên phải thực quản phần kinh tế nhà nước lĩnh vực KH - CN,...
 • 142
 • 353
 • 2

THỰC TRANG CƠ CHẾ QUẢN CÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP CÔNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

THỰC TRANG CƠ CHẾ QUẢN LÝ CÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP CÔNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Kế toán

... quan nhà nước quan quản nhà nước với sở giáo dục công Nội dung quản Nhà nước với sở giáo dục công lập chia thành loại: quản tài chính, quản tổ chức, máy nhân sự, quản họat động chuyên ... chi tiêu tổ chức giáo dục công lập bổ sung nguồn thu hợp cho tổ chức nguồn ngân sách nhà nước Khác với phân cấp quản tài chính, lĩnh vực phân cấp quản lại bước đổi đáng kể Các tổ chức giáo ... sở công lập cấp học chiếm 40% số sở đào tạo cấp 2.2.2 Cơ chế tổ chức máy Việt Nam ta Nhà nước thống quản nhà nước giáo dục đào tạo Khi Bộ giáo dục đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ...
 • 48
 • 471
 • 0

Thực trạng và giải pháp quản viên chức khoa học, công nghệ nước ta trong thời kỳ công đổi mới

Thực trạng và giải pháp quản lý viên chức khoa học, công nghệ ở nước ta trong thời kỳ công đổi mới

Báo cáo khoa học

... viên chức khoa học, công nghệ - Tổ chức thực thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức khoa học, công nghệ - Tổ chức thực chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức khoa học, công nghệ - Tổ chức thực ... hành nhà nước ban hành, mà hình thức phổ biến Nghị định Chính phủ thường xuyên thay đổi nên chưa tạo sở pháp vững cho việc quản viên chức khoa học, công nghệ thực tế Thực pháp luật quản ... thể chế quản lý viên chức khoa học, công nghệ - Khái niệm quản lý: Quản định nghĩa “sự tác động có tổ chức, có hướng đích chủ thể quản tới đối tượng quản nhằm đạt mục tiêu đề ra”...
 • 41
 • 222
 • 0

Đổi mới cơ chế quản các tổ chức sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo.DOC

Đổi mới cơ chế quản lý các tổ chức sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo.DOC

Kế toán

... bán công: tổ chức nghiệp thành lập sở liên kết Nhà nước tổ chức Nhà nước để xây dựng sở vật chất, quản lý, điều hành hoạt động theo qui định pháp luật (3) Tổ chức nghiệp tổ chức trị, tổ chức trị ... tiết, quản tổ chức nghiệp công Cơ chế sách nhà nước, vây xem xét chế quản tổ chức sụ nghiệp công ta xem xét đến sách nhà nước tổ chức Các TCSN công nhà nước thành lập, phận máy nhà nước ... sở công lập cấp học chiếm 40% số sở đào tạo cấp 2.2.2 Cơ chế tổ chức máy Việt Nam ta Nhà nước thống quản nhà nước giáo dục đào tạo Khi Bộ giáo dục đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ...
 • 94
 • 952
 • 1

Đổi mới cơ chế quản các tổ chức sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo

Đổi mới cơ chế quản lý các tổ chức sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo

Kinh tế - Thương mại

... XHCN I THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN VIỆT NAM Sự hình thành hoạt động quản Nhà nước pháp luật Việt Nam Sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi, cách mạng Việt Nam chuyển ... việc quản Nhà nước pháp luật xuất Đối với xuất bản, hiệu kinh tế thể mặt sau: Quản xuất pháp luật giải phóng lực lượng sản xuất ngành xuất Bởi pháp luật tách biệt chức quản Nhà nước chức ... THIỆN PHÁP LUẬT TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN VIỆT NAM HIỆN NAYPHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP I HỆ THỐNG NHỮNG QUAN ĐIỂM ĐỔI MỚI VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN Để...
 • 54
 • 524
 • 0

Xem thêm