thực trạng pháp luật về hợp đồng dân sự có điều kiện

Pháp luật về hợp đồng dân sự theo mẫu trên thế giới – những kinh nghiệm đối với việt nam

Pháp luật về hợp đồng dân sự theo mẫu trên thế giới – những kinh nghiệm đối với việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... hợp đồng theo mẫu của pháp luật Việt Nam Phần 3: Kế t luâ ̣n CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THEO MẪU 1.1 KHÁI NIỆM VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ: Hợp đồng chế định quan trọng của pháp luật ... kết hợp đồng Hợp đồng dân các quy định pháp luật hợp đồng dân coi tảng, khuôn mẫu để xây dựng loại hợp đồng thương mại – kinh tế khác Vì vậy, đặc điểm của hợp đồng dân đặc điểm của loại hợp ... loạt Những hợp đồng gọi hợp đồng theo mẫu hay pháp luật số nước tên hợp đồng gia nhập hợp đồng hàng loạt Trên giới, Hợp đồng theo mẫu đã sử dụng nhiều phổ biến Ở Việt Nam, loại hợp đồng đã...
 • 24
 • 978
 • 12

Pháp luật về hợp đồng dân sự theo mẫu trên thế giới - những kinh nghiệm đối với Việt Nam

Pháp luật về hợp đồng dân sự theo mẫu trên thế giới - những kinh nghiệm đối với Việt Nam

Luật

... SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THEO MẪU 1.1 KHÁI NIỆM VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ: Hợp đồng chế định quan trọng pháp luật dân phương tiện pháp lý để thỏa mãn quyền, lợi ích hợp pháp chủ thể xã hội ... thực tế giao kết hợp đồng, bên hợp đồng thường nêu pháp lý Bộ luật Dân Luật Thương mại Như vậy, thấy, phân định hợp đồng dân hợp đồng thương mại Việt Nam chưa thực rõ ràng, kể khía cạnh lập pháp ... cạnh thực tiễn áp dụng Hợp đồng dân quy định pháp luật hợp đồng dân coi tảng, khuôn mẫu để xây dựng loại hợp đồng thương mại – kinh tế khác Vì vậy, đặc điểm hợp đồng dân coi đặc điểm hợp đồng...
 • 103
 • 1,270
 • 10

Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự yếu tố nước ngoài

Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài

Luật

... thành họp đồng pháp 13 hợp đồng dân yếu tố nước ngồi, hình thức hợp đồng, nội dung hợp đồng điều kiện hiệu lực hợp đồng dân yếu tố nước ngồi Tóm lại, xung đột pháp luật hợp đồng dân yếu ... thức hợp đồng tuân theo pháp luật nước Giải xung đột pháp luật hợp đồng dân yếu tố nước ngồi giải xung đột pháp luật tính hợp pháp hợp đồng Bởi chất họp đồng thỏa thuận, thỏa thuận pháp luật ... dung hợp đồng, điều kiện hiệu lực hợp đồng Vì vậy, xung đột pháp luật họp đồng dân yếu tố nước ngồi xung đột pháp luật hình thức, nội dung điều kiện hiệu lực họp đồng 1.2.4.1 Xung đột pháp...
 • 75
 • 929
 • 2

Hợp đồng dân sự điều kiện

Hợp đồng dân sự có điều kiện

Hợp đồng

... chung hợp đồng dân hợp đồng dân điều kiện Chương 2: Các yếu tố hợp đồng dân điều kiện hiệu lực hợp đồng dân điều kiện Chương 3: Thực trạng pháp luật hợp đồng dân điều kiện giải pháp ... giải Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰĐIỀU KIỆN VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN PHÁ LUẬT QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ ĐIỀU KIỆN 3.1 Thực trạng pháp luật hợp đồng dân điều kiện 3.1.1 ... kiện thực nghĩa vụ dân điều kiện, qui định Điều 406 Bộ luật dân loại hợp đồng dân sự; qua phân tích hợp đồng dân điều kiện, khái niệm hợp đồng dân điều kiện xác định sau: Hợp đồng dân có...
 • 14
 • 1,602
 • 1

Hợp đồng dân sự điều kiện

Hợp đồng dân sự có điều kiện

Tiến sĩ

... PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG Điều kiện hợp đồng dân điều kiện Chủ thể hợp đồng dân điều kiện Điều kiện mục đích, nội dung hợp đồng dân điều kiện 3.2.5 33 33 40 3.2.6 Thực trạng pháp luật hợp đồng ... chung hợp đồng dân hợp đồng dân điều kiện Chương 2: Các yếu tố hợp đồng dân điều kiện hiệu lực hợp đồng dân điều kiện Chương 3: Thực trạng pháp luật hợp đồng dân điều kiện giải pháp ... Khái niệm hợp đồng dân điều kiện đặc điểm hợp đồng dân điều kiện Khái niệm hợp đồng dân điều kiện Đặc điểm hợp đồng dân điều kiện Nguyên tắc xác lập hợp đồng dân điều kiện Nguyên...
 • 13
 • 198
 • 0

Hợp đồng dân sự điều kiện

Hợp đồng dân sự có điều kiện

Quản trị kinh doanh

... chung hợp đồng dân hợp đồng dân điều kiện Chương 2: Các yếu tố hợp đồng dân điều kiện hiệu lực hợp đồng dân điều kiện Chương 3: Thực trạng pháp luật hợp đồng dân điều kiện giải pháp ... giải Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰĐIỀU KIỆN VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN PHÁ LUẬT QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ ĐIỀU KIỆN 3.1 Thực trạng pháp luật hợp đồng dân điều kiện 3.1.1 ... Khái niệm hợp đồng dân điều kiện đặc điểm hợp đồng dân điều kiện Khái niệm hợp đồng dân điều kiện Đặc điểm hợp đồng dân điều kiện Nguyên tắc xác lập hợp đồng dân điều kiện Nguyên...
 • 13
 • 177
 • 0

Hợp đồng dân sự điều kiện

Hợp đồng dân sự có điều kiện

Cao đẳng - Đại học

... đồng dân điều kiện 60 Chương 3: 65 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰĐIỀU KIỆN VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ ĐIỀU KIỆN 3.1 Thực trạng pháp luật hợp ... YẾU TỐ CỦA HỢP ĐỒNG DÂN SỰ ĐIỀU KIỆN VÀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG DÂN SỰ ĐIỀU KIỆN 2.1 Điều kiện hợp đồng dân điều kiện Để hợp đồng dân điều kiện hiệu lực, yêu cầu hợp đồng dân thông ... định pháp luật giao dịch dân điều kiện thực nghĩa vụ dân điều kiện, qui định Điều 406 Bộ luật dân loại hợp đồng dân sự; qua phân tích hợp đồng dân điều kiện, khái niệm hợp đồng dân điều...
 • 93
 • 195
 • 0

Thực trạng pháp luật về thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản ở Việt Nam

Thực trạng pháp luật về thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản ở Việt Nam

Luật

... QSDĐ Điều phù hợp với thực tế nay, lẽ sản xuất hàng hóa, nhu cầu chủ thể thỏa mãn thị trường họ đủ khả tốn Pháp luật khơng nên khơng thể đặt điều kiện hạn chế, pháp luật điều kiện để hạn chế ... thôn, miền núi lại hóa đơn để tốn… trường hợp giải luật chưa quy định ? Vậy điều nghĩa khơng hóa đơn chứng từ hợp pháp khơng khấu trừ tính thuế Hay trường hợp người mảnh đất vượt định ... đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở, điều kiện để bảo đảm độ an toàn pháp lý cho giao dịch, tránh rủi ro Pháp luật ĐĐ hành phù hợp với điều kiện thực tế nước ta Cụ thể là: (i) LĐĐ 2003 quy...
 • 62
 • 686
 • 3

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

Chứng khoán

... đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp Pháp luật chào bán chứng khoán riêng lẻ: a) Khái niệm Pháp luật chào bán chứng khoán riêng lẻ tổng hợp quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh ... *Pháp luật chào bán trái phiếu riêng lẻ + Chủ thể chào bán trái phiếu riêng lẻ + Điều kiện, thủ tục chào bán trái phiếu riêng lẻ + Phương thức chào bán trái phiếu riêng lẻ II THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT ... chức phát hành b)Nội dung pháp luật chào bán chứng khoán riêng lẻ: *Pháp luật chào bán cổ phiếu riêng lẻ + Chủ thể thực hoạt động chào bán cổ phiếu riêng lẻ + Điều kiện, thủ tục chào bán cổ phiếu...
 • 14
 • 590
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm môn quản trị doanh nghiệp – thực trạng pháp luật về quản trị công ty cổ phần pot

Sáng kiến kinh nghiệm môn quản trị doanh nghiệp – thực trạng pháp luật về quản trị công ty cổ phần pot

Cao đẳng - Đại học

... tất cổ đơng quyền sử dụng để bảo vệ lợi ích theo điều kiện quy định II Thực trạng điều chỉnh pháp luật Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt cơng ty Thực trạng điều chỉnh pháp luật Hội đồng quản trị ... công ty) Luật quy định việc bầu HĐQT theo thể thức bầu dồn phiếu (điểm c khoản Điều 104) Thực trạng điều chỉnh pháp luật Ban kiểm soát Theo thơng lệ quốc tế chung, giám sát cơng tác quản lý điều ... trách nhiệm trước ĐHĐCĐ thực nhiệm vụ giao Ban kiểm sốt quyền nhiệm vụ sau: (Điều 123) - Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành hoạt động kinh...
 • 16
 • 498
 • 2

Pháp luật về ngành nghề kinh doanh điều kiệnthực tiễn thực hiện tại các doanh nghiệp khí hóa lỏng

Pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và thực tiễn thực hiện tại các doanh nghiệp khí hóa lỏng

Kinh tế - Thương mại

... thiện pháp luật, Nhà nước ln quan tâm đến vấn đề thực pháp luật thực pháp luật ngành nghề kinh doanh điều kiện Thực tiễn năm qua cho thấy, việc thực pháp luật ngành nhề kinh doanh điều kiện ... điều kiện - Nghiên cứu thực trạng thực thi pháp luật nhiều lĩnh vực cụ thể thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh điều kiện, tiến hành phân tích, đánh giá khách quan, khoa học thực pháp luật ... ngành, nghề mà pháp luật không cấm (khoản Điều Luật doanh nghiệp, khoản Điều Luật HTX) Tuy nhiên Điều Luật doanh nghiệp quy định: “Đối với ngành, nghề mà pháp luật đầu tư pháp luật liên quan...
 • 67
 • 3,072
 • 26

Pháp luật về quan hệ dân sự yếu tổ nước ngoài

Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài

Luật

... định nghĩa hợp đồng dân Hợp đồng dân sự thoả thuận bên việc xác lập, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự Như vậy, hợp đồng dân yếu tố nước ngồi hợp đồng dânhợp đồng bên tham ... định tương tự 2.2 Hợp đồng dân yếu tố nước ngồi Khái niệm hợp đồng dân sự: Ở Việt Nam, cổ luật tồn trước Luật Hồng Đức, Bộ luật Gia Long khơng quy định riêng hợp đồng dân thực tế hình thành ... thể Hiện pháp luật Việt Nam quy định ba loại hợp đồng hợp đồng dân sự, kinh tế, lao động"20 Hợp đồng dân phần hợp đồng lĩnh vực quan trọng phức tạp nên Bộ luật dân năm 2005 dành riêng điều 388...
 • 62
 • 404
 • 2

hợp đồng dân sự điều khiện

hợp đồng dân sự có điều khiện

Luật

... Chương 3: 65 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰĐIỀU KIỆN VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ ĐIỀU KIỆN Thực trạng pháp luật hợp đồng dân điều kiện 65 3.1.1 ... chung hợp đồng dân hợp đồng dân điều kiện Chương 2: Các yếu tố hợp đồng dân điều kiện hiệu lực hợp đồng dân điều kiện Chương 3: Thực trạng pháp luật hợp đồng dân điều kiện giải pháp ... YẾU TỐ CỦA HỢP ĐỒNG DÂN SỰ ĐIỀU KIỆN VÀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG DÂN SỰ ĐIỀU KIỆN 2.1 Điều kiện hợp đồng dân điều kiện Để hợp đồng dân điều kiện hiệu lực, yêu cầu hợp đồng dân thông...
 • 90
 • 395
 • 0

Đề bài: Một số vấn đề về giao dịch dân sự điều kiện

Đề bài: Một số vấn đề về giao dịch dân sự có điều kiện

Luật

... hội Hợp đồng dân điều kiện qui định khoản Điều 406 BLDS năm 2005: Hợp đồng điều kiện hợp đồng mà việc thực phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi chấm dứt kiện định” Như vậy, hiểu hợp đồng ... tới hợp đồng dân điều kiện, nói “thỏa thuận” tức nói tới hợp đồng, mà thỏa thuận điều kiện phát sinh hủy bỏ nói tới hợp đồng dân điều kiện; hành vi pháp lí đơn phương hứa thưởng thi giải ... lực hủy bỏ điều kiện định xảy II Một số vấn đề GDDS điều kiện Đặc điểm GDDS điều kiệnSự kiện coi điều kiện giao dịch người xác lập giao dịch định (trong hợp đồng điều kiện bên thỏa...
 • 19
 • 309
 • 1

thực trạng pháp luật về chấm dứt hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và một số kiến nghị

thực trạng pháp luật về chấm dứt hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và một số kiến nghị

Khoa học xã hội

... dứt hợp đồng chấm dứt nghĩa vụ dân (nghĩa vụ theo hợp đồng) Điều 424 Bộ luật dân năm 2005 Việt Nam quy định trờng hợp chấm dứt hợp đồng dân nh sau: Hợp đồng chấm dứt trờng hợp sau đây: Hợp đồng ... lại hợp đồng thời điểm (nếu có) Pháp luật điều chỉnh trờng hợp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chấm dứt bên vi phạm hợp đồng 3.1 Khi bên đơn phơng chấm dứt thực hợp đồng (đơn phơng đình thực hợp đồng) ... hại Việc huỷ bỏ hợp đồng đợc thực theo quy định Điều 427 Bộ luật dân năm 2005 Hợp đồng chấm dứt hợp đồng bị huỷ bỏ (Khoản Điều 424 Bộ luật dân năm 2005) Khi bên huỷ hợp đồng hợp đồng hiệu lực từ...
 • 59
 • 1,732
 • 6

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM CON NGƯỜI

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM CON NGƯỜI

Tài chính - Ngân hàng

... người thừa kế hợp pháp chủ hợp đồng quyền thừa kế tồn quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng với điều kiện người thừa kế hợp pháp chủ hợp đồng hội tụ điều kiện quy định Nếu điều kiện không ... hoàn lại hợp đồng hiệu lực năm Các quy định luật điều kiện để HĐBH người thực hiện, tránh tranh chấp xảy ra, tạo nên môi trường pháp lý lành mạnh Nhưng thực trạng áp dụng quy định pháp luật bảo ... công ty liền huỷ hợp đồng Nếu xem xét kỹ phía cơng ty bảo hiểm khơng sai Hợp đồng ghi “trong trường hợp chủ hợp đồng khơng phải người bảo hiểm, chủ hợp đồng chết thời hạn hợp đồng bảo hiểm hiệu...
 • 12
 • 760
 • 3

pháp luật về hợp đồng lao độngthực trạng áp dụng

pháp luật về hợp đồng lao động và thực trạng áp dụng

Kinh tế - Quản lý

... lớn luật Dân Điều 18, Sắc lệnh 29 quy định "khế ước làm công phải tuân theo dân luật" Như vậy, thấy trước pháp luật hầu coi HĐLĐ dạng hợp đồng dân sự, chịu điều chỉnh túy pháp luật dân Pháp luật ... cảnh luật hợp đồng dân bề dày lý luận thực tiễn áp dụng, ban đầu lý luận HĐLĐ - khái niệm HĐLĐ chịu ảnh hưởng lớn lý luận hợp đồng dân Đối với hệ thống luật Pháp, Đức - trước khơng quy ... riêng HĐLĐ coi túy loại hợp đồng dân Ở Đức, quan niệm HĐLĐ áp dụng theo Điều 611 Bộ luật Dân 1896: "Thông qua hợp đồng, bên cam kết thực hoạt động phải thực hoạt động đó, bên nghĩa vụ trả thù...
 • 221
 • 1,568
 • 2

Thực trạng áp dụng các quy định của pháp luật về hợp đồng bảo hiểm con người

Thực trạng áp dụng các quy định của pháp luật về hợp đồng bảo hiểm con người

Xã hội học

... hợp đồng Xem xét hành vi huỷ bỏ hợp đồng theo Điều 425 Bộ luật dân 2005 hậu là: Một bên quyền huỷ bỏ hợp đồng bồi thường thiệt hại bên vi phạm hợp đồng điều kiện huỷ bỏ mà bên thoả thuận pháp ... giao kết Điều kiện mục đích nội dung hợp đồng: Không vi phạm điều câm pháp luật không trái đạo đức xã hội Và mục đích bên thể điều khoản hợp đồng mục đích phải nội dung phù hợp Điều kiện tính ... điều khoản điều kiện hợp đồng Khái niệm q chung chung dừng lại việc quy định bên mua bảo hiểm nhận lại số tiền yêu cầu huỷ hợp đồng hợp đồng chấm dứt hiệu lực theo điều khoản điều kiện hợp đồng...
 • 22
 • 346
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose