thực trạng hoạtluận văn thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam trong thời gian vừa qua

các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp vốn đầu trực tiếp nước ngoài tại việt nam trong thời gian tới

các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam trong thời gian tới

Kinh tế - Quản lý

... chung vai trò đầu t trực tiếp nớc hoạt động xuất nhập hàng hoá Chơng II: Thực trạng hoạt động xuất nhập doanh nghiệp vốn đầu t trực tiếp nớc Việt Nam thời gian vừa qua Chơng III: Các giải pháp ... II Thực trạng hoạt động xuất nhập doanh nghiệp vốn đầu t trực tiếp nớc Việt Nam Những thành công đạt đợc 1.1Tổng quan Các doanh nghiệp vốn đầu t trực tiếp nớc Nhà nớc triển khai hoạt động ... t trực tiếp nớc Việt Nam thời gian vừa qua I Thực trạng hoạt động xuất nhập Việt Nam thời gian vừa qua Những yếu tố tích cực tác động tới hoạt động xuất nhập Việt Nam Vào đầu năm 80, trớc tình...
 • 92
 • 524
 • 2

ÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TPHCM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN.PDF

ÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TPHCM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN.PDF

Kinh tế

... - p - C - xã - H y ) - C - 12 - , - - doanh - doanh ng tác - - L thác tài 13 doanh - nói riêng doanh Công tác giám trình 14 doanh , giám sát M doanh nghi giám sát, cá 1.2.2 giám sát - 15 ... qu n doanh nghi p FDI t i v i doanh nghi p ng b v liên c thành l p, c p gi n n qu n lý sau c p phép N u b máy qu n lý b c th ng nh t, nhi n ho u m i d n t i ch ng chéo, kéo dài th i gian gây ... TP.HCM Nguyên nhân - 37 - - Các sá TP.HCM - u 38 m sát - vào k ho ch xây d t, S K ho ng, m c tiêu ki ti n hành xây d ng dung ki m tra, giám sát doanh nghi p v m t cách c th c phê n i ti p...
 • 146
 • 294
 • 0

thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vốn đầu trực tiếp nước ngoài tại việt nam

thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam

Luật

... thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp vốn đầu trực tiếp nước Việt Nam ÂU HOÀNG MẾN 5105973 Vừa qua Việt Nam quy định cụ thể để thực chống gian lận thuế TNDN, đặc biệt chống gian lận qua ... lý thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp vốn đầu trực tiếp nước Việt Nam ÂU HOÀNG MẾN 5105973 - Các doanh nghiệp nước trình đầu tư, tiến hành sản xuất kinh doanh vào nước khác thường ... nhập doanh nghiệp doanh nghiệp vốn đầu trực tiếp nước Việt Nam ÂU HOÀNG MẾN 5105973 chịu trách nhiệm kết kinh doanh Loại hình thường đầu vào khu chế xuất khu công nghiệp, thời gian hoạt...
 • 88
 • 557
 • 0

những giải pháp cụ thể nhằm huy động vốn đầu trực tiếp nước ngoài tại việt nam trong thời gian tới

những giải pháp cụ thể nhằm huy động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam trong thời gian tới

Kinh tế - Quản lý

... hút vốn đầu t trực tiếp nớc Việt nam năm tới Trên sở lý luận,phân tích thực trạng đầu t nớc Việt Nam thời gian qua nh kinh nghiệm quốc tế hệ thống sách nhà Việt Nam việc thu hút vốn đầu t trực tiếp ... hoạch Việt nam nhiều việc phải làm thời gian tới Tạo điều kiện huy động tối đa sử dung hiệu nguồn vốn đầu t trực tiếp nớc Phân tích thực trạng đầu t trực tiếp nớc Việt nam thời gian qua từ đề xuất ... linh hoạt để vừa khuyến khích xuất nhng không làm hại đến nhà đầu t Việt nam 11 Tăng cờng hoạt động xúc tiến vận động đầu t nớc Khi hoạt động đầu t nớc Việt nam giai đoạn đầu, chủ đầu t nớc tiếp...
 • 34
 • 330
 • 0

Tăng cường hoạt động quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp vốn đầu trực tiếp nước ngoài tại Cục thuế Hà Nội

Tăng cường hoạt động quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Cục thuế Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

... nghĩa đầu trực tiếp nước sau: Đầu trực tiếp nước đầu lơi ích lâu dài doanh nghiệp nước khác (nước nhận đầu - hosting country), nướcdoanh nghiệp hoạt động (nước đầu - source ... hoạt động thực thi ngân sách doanh nghiệp vốn đầu trực tiếp nước 42 2.2 .Thực trạng hoạt động quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp vốn đầu trực tiếp nước Cục thuế ... vực đầu trực tiếp nước 36 Chương 2: Thực trạng hoạt động quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp vốn đầu trực tiếp nước Cục thuế TP Hà Nội 42 2.1 .Thực trạng hoạt động...
 • 42
 • 505
 • 2

Một số vấn đề về đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian qua

Một số vấn đề về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian qua

Kinh tế - Thương mại

... trò đầu t trực tiếp nớc Việt Nam qua năm 19 1-/ Doanh thu số ngành vốn đầu t nớc 19 2-/ Đóng góp đầu t trực tiếp nớc với vốn đầu t Việt Nam 21 3-/ Vai trò doanh nghiệp vốn đầu t nớc xuất ... động Việt Nam thời gian qua Bảng số liệu sau cho thấy rõ việc sử dụng lao động số doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngành chủ yếu Bảng IX - Việt Nam sử dụng lao động doanh nghiệp vốn đầu t trực tiếp ... mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam Nhng đặc biệt doanh nghiệp đợc đầu t vốn nớc nguồn đầu doanh nghiệp vốn đầu t nớc cách sản xuất sản phẩm đáp ứng trực tiếp nhu cầu doanh nghiệp đầu t nớc...
 • 37
 • 706
 • 1

Sử dụng lao động trong các doanh nghiệp vốn đầu trực tiếp nước ngoài tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng nam

Sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng nam

Kinh tế

... NG LAO Đ NG TRONG CÁC DOANH NGHI P FDI T I CÁC KCN TRÊN Đ A BÀN T NH QU NG NAM 3.1 D BÁO TÌNH HÌNH TH TRƯ NG LAO Đ NG C A QU NG NAM TRONG TH I GIAN T I VÀ NHU C U LAO Đ NG T I CÁC DOANH NGHI P ... ti p nư c nh ng doanh nghi p ngu n v n ñ u c a nhân mang qu c t ch nư c ngoài, ñ ñ u cho s n xu t kinh doanh d ch v nh m m c ñích thu l i nhu n 1.1.2.2 Các lo i hình doanh nghi p FDI ... u nư c vào Vi t Nam, hình th c ñ u tr c ti p nư c g m nh ng hình th c sau: - Doanh nghi p liên doanh - Doanh nghi p 100% v n nư c - H p ñ ng kinh doanh s h p ñ ng 1.1.2.3 Vai trò c a doanh...
 • 26
 • 556
 • 3

Đánh giá thành tựu đạt được và vấn đề tồn tại trong việc thu hút đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt nam trong thời gian qua

Đánh giá thành tựu đạt được và vấn đề tồn tại trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam trong thời gian qua

Kế toán

... mà bên nước bên Việt Nam hưởng Doanh nghiệp 100% vốn đầu nước Doanh nghiệp 100% vốn đầu nước doanh nghiệp nhà đầu nước đầu 100% vốn Việt Nam (luật đầu nước Việt Nam) Doanh nghiệp ... thức đầu người bỏ vốn đầu người sủ dụng vốn chủ thể nghĩa doanh nghiệp, cá nhân người nước (các chủ đầu tư) trực tiếp tham gia vào trình quản lý, sử dụng vốn đầu vận hành kết đầu ... Vai trò đầu trực tiếp FDI Với nước nhận đầu 1 Tích cực Đầu trực tiếp nước đáp ứng nhu cầu lợi ích nước chủ đầu mà giữ vai trò quan trọng phát triển kinh tế nước tiếp nhận đầu Nó...
 • 30
 • 766
 • 2

Luận văn " Đánh giá thành tựu đạt được và vấn đề tồn tại trong việc thu hút đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt nam trong thời gian qua'''' docx

Luận văn

Tài chính - Ngân hàng

... mà bên nước bên Việt Nam hưởng Doanh nghiệp 100% vốn đầu nước Doanh nghiệp 100% vốn đầu nước doanh nghiệp nhà đầu nước đầu 100% vốn Việt Nam (luật đầu nước Việt Nam) Doanh nghiệp ... thức đầu người bỏ vốn đầu người sủ dụng vốn chủ thể nghĩa doanh nghiệp, cá nhân người nước (các chủ đầu tư) trực tiếp tham gia vào trình quản lý, sử dụng vốn đầu vận hành kết đầu ... Vai trò đầu trực tiếp FDI Với nước nhận đầu 1 Tích cực Đầu trực tiếp nước đáp ứng nhu cầu lợi ích nước chủ đầu mà giữ vai trò quan trọng phát triển kinh tế nước tiếp nhận đầu Nó...
 • 30
 • 445
 • 0

Thực trạng đầu trực tiếp nước ngoàiviệt nam trong thời gian qua và một số định hướng phát triển thời gian tới

Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài ở việt nam trong thời gian qua và một số định hướng phát triển thời gian tới

Kinh tế - Quản lý

... hút vốn đầu nước ý nghĩa quan trọng kinh tế Việt Nam Tuy nhiên năm gần xu vốn đầu trực tiếp nước vào Việt Nam chững lại phần giảm sút, cụ thể: Vốn đầu trực tiếp nước vào Việt Nam ... trình dự án đầu xây dựng đòi hỏi khối lượng vốn đầu lớn Đầu xây dựng phát triển sở hạ tầng hoạt động đầu xây dựng nên cần khối lượng vốn lớn Trong thời qua, tổng vốn đầu xây dựng ... trường xuất hiện, thời gian đầu thời kỳ thăm, ạt vào thời gian đầu công ty nhỏ, chí môi giới đầu Những đầu vào lúc vốn không lớn, thời gian không dài chủ yếu khu vực dịch vụ sản xuất nhỏ Trong...
 • 44
 • 477
 • 1

LUẬN VĂN THẠC SĨ KIỂM SOÁT DÒNG VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2000 - 2012.PDF

LUẬN VĂN THẠC SĨ KIỂM SOÁT DÒNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2000 - 2012.PDF

Kinh tế

... soát v n Chính ph Vi t Nam hi c hi n ch t giá th n i qu n lý, lãi su t th n i qu n lý ki m soát dòng v n vào c tr ng ki m soát v n t i Vi t Nam th i gian qua thông qua bi tài s ti p t c ... ho c h nch c ngoài, vi c chuy n v n vào Trung Qu c c n ph i s ch p thu n c a ph ; hay thông qua n thông, v n t qu c phòng; ho nh gi i h n quy n s h i v i nhà Trong th i gian qua, bi ki m soát ... hành ho T khái ni m c a Lu th hi u: “FDI hình th c b v Vi t Nam ho t Nam v n u tham gia ki m soát ho t Nam b v m soát ho ng nh c a lu nh khác c a pháp lu t liên quan” Tóm l i, FDIlà m t hình...
 • 97
 • 244
 • 0

Các giải pháp kiểm soát rủi ro trong cho vay doanh nghiệp vốn đầu trực tiếp nước ngoài tại Vietcombank Đồng Nai

Các giải pháp kiểm soát rủi ro trong cho vay doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Vietcombank Đồng Nai

Kinh tế

... nghi m v r i ro cho vay doanh nghi p FDI th i gian qua t i VCB N Xu t phát tình th c tr ng cho vay doanh nghi p FDI tình hình n x u phát sinh t i doanh nghi p Trong th i gian qua lãnh o VCB N c ng ... A DOANH NGHI P FDI T I VI T NAM VÀ C I M CHO VAY DOANH NGHI P FDI C A CÁC NHTM 1.2.1 Vai trò c a doanh nghi p FDI t i Vi t Nam 1.2.1.1 M t tích c c ¬ - iv in c ti p nh n ut : T o ngu n v n quan ... nhà u t m thông qua t ng chi phí v t t , nguyên li u nh p kh u u vào (3) Trong n m 2008, 1.254 doanh nghi p FDI n p h s báo cáo thu n 708 doanh nghi p báo l (chi m 61,35%) Các doanh nghi p “l...
 • 84
 • 261
 • 1

Thực trạng về hoạt động đầu trực tiếp nước ngoàI tại Việt Nam trong giai đoạn 1996-2001

Thực trạng về hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoàI tại Việt Nam trong giai đoạn 1996-2001

Kế toán

... sản xuất Việt Nam Bên cạnh đó, ĐTTTNN giúp cung cấp kinh nghiệm quản lý đầu t, tạo nguồn động lực giúp doanh nghiệp Việt Nam mạnh dạn đầu t nớc Cho đến đầu năm 2001, 41 dự án Việt Nam đầu ... II Thực trạng đầu t trực tiếp nớc ngoàI Việt Nam giai đoạn 1996-2001: 1.Quy mô vốn đầu t: Trong năm từ 1988 đến 1996, ĐTTTNN Việt Nam tăng khá, số dự án đăng ký tăng bình quân 31,5%/năm, vốn ... tác: Tính đến tháng 28/2/2002, 70 quốc gia đầu t vào Việt Nam, quốc gia vốn đầu t lớn (Xem bảng 8) .Trong số quốc gia trên, Singapore nớc dẫn đầu đầu t Việt Nam, sau Đài Loan, Nhật Bản,...
 • 21
 • 376
 • 0

Huy động vốn đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt nam Thực trạng và giải pháp cho những năm đầu thế kỷ 21 .doc

Huy động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam Thực trạng và giải pháp cho những năm đầu thế kỷ 21 .doc

Kinh tế - Thương mại

... hút vốn đầu t trực tiếp nớc Việt nam năm tới Trên sở lý luận,phân tích thực trạng đầu t nớc Việt Nam thời gian qua nh kinh nghiệm quốc tế hệ thống sách nhà Việt Nam việc thu hút vốn đầu t trực tiếp ... hoạch Việt nam nhiều việc phải làm thời gian tới Tạo điều kiện huy động tối đa sử dung hiệu nguồn vốn đầu t trực tiếp nớc Phân tích thực trạng đầu t trực tiếp nớc Việt nam thời gian qua từ đề xuất ... linh hoạt để vừa khuyến khích xuất nhng không làm hại đến nhà đầu t Việt nam 11 Tăng cờng hoạt động xúc tiến vận động đầu t nớc Khi hoạt động đầu t nớc Việt nam giai đoạn đầu, chủ đầu t nớc tiếp...
 • 27
 • 533
 • 0

Huy động vốn đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam- thực trạng và giải pháp cho những năm đầu thế kỷ 21

Huy động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam- thực trạng và giải pháp cho những năm đầu thế kỷ 21

Kinh tế - Thương mại

... hút vốn đầu t trực tiếp nớc Việt nam năm tới Trên sở lý luận,phân tích thực trạng đầu t nớc Việt Nam thời gian qua nh kinh nghiệm quốc tế hệ thống sách nhà Việt Nam việc thu hút vốn đầu t trực tiếp ... hoạch Việt nam nhiều việc phải làm thời gian tới Tạo điều kiện huy động tối đa sử dung hiệu nguồn vốn đầu t trực tiếp nớc Phân tích thực trạng đầu t trực tiếp nớc Việt nam thời gian qua từ đề xuất ... linh hoạt để vừa khuyến khích xuất nhng không làm hại đến nhà đầu t Việt nam 11 Tăng cờng hoạt động xúc tiến vận động đầu t nớc Khi hoạt động đầu t nớc Việt nam giai đoạn đầu, chủ đầu t nớc tiếp...
 • 27
 • 502
 • 0

Huy động vốn đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt nam: Thực trạng và giải pháp cho những năm đầu thế kỷ 21

Huy động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam: Thực trạng và giải pháp cho những năm đầu thế kỷ 21

Kinh tế - Thương mại

... SÁCH THU HÚT VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Tháng 12 năm 1987, quốc hội thông qua luật đầu nước Việt nam tạo sở pháp lý bản, cho hoạt động đầu trực tiếp nước nước nước ta Luật ... linh hoạt để vừa khuyến khích xuất không làm hại đến nhà đầu Việt nam 11 Tăng cường hoạt động xúc tiến vận động đầu nước Khi hoạt động đầu nước Việt nam giai đoạn đầu, chủ đầu nước tiếp ... Việt nam nhiều việc phải làm thời gian tới Tạo điều kiện huy động tối đa sử dung hiệu nguồn vốn đầu trực tiếp nước Phân tích thực trạng đầu trực tiếp nước Việt nam thời gian qua từ đề xuất...
 • 28
 • 421
 • 0

Thực trạng huy động và sử dụng đầu trực tiếp nước ngoài tạI hà nội trong thời gian qua

Thực trạng huy động và sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài tạI hà nội trong thời gian qua

Kế toán

... trị doanh thu doanh nghiệp vốn ĐTNN Hà Nội sau vận hành sản xuất kinh doanh đạt 3,306 tỷ USD - kết khả quan, thể hoạt động hiệu doanh nghiệp vốn ĐTNN Bảng 24 Doanh thu doanh nghiệp vốn ... thực nhng Hà Nộ hình thức hoạt động hợp đồng hợp tác kinh doanh, doanh nghiệp liên doanh doanh nghiệp 100% vốn nớc Vốn đầu t đăng ký theo năm tăng liên tục, chủ yếu vào doanh nghiệp liên doanh: ... nhuận ( hay nói cách khác tăng thu nhập ) cho doanh nghiệp thông qua việc thúc đẩy doanh nghiệp hoạt động hiệu Bảng 25 Tỷ trọng doanh thu khu vực vốn ĐTNN toàn doanh thu doanh nghiệp địa bàn...
 • 42
 • 331
 • 0

Tài liệu Luận văn: "Thưc trạng và giải pháp nhằm thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay" docx

Tài liệu Luận văn:

Kinh tế - Thương mại

... ĐẦU PHẦN I: LÍ LUẬN CHUNG Khái niệm đầu a Đầu b Đầu nước Các hình thức đầu trực tiếp nước Tính tất yếu khách quan hoạt động đầu trực tiếp nước a Tính tất yếu hoạt động đầu trực ... Trong đầu trực tiếp hình thức chủ yếu đầu gián tiếp “bước đệm”, tiền đề để tiến hành đầu trực tiếp Đầu trực tiếp hình thức đầu nước chủ đầu đầu toàn hay phần đủ lớn vốn đầu ... SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TỪ 1988 ĐẾN ĐẦU 2000 THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TỪ 1988 ĐẾN ĐẦU NĂM 2000 Kể từ bắt đầu đổi...
 • 48
 • 876
 • 2

huy động vốn đầu trực tiếp nước ngoài tại việt nam thực trạng và giải pháp cho những năm đầu thế kỷ 21

huy động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam thực trạng và giải pháp cho những năm đầu thế kỷ 21

Kinh tế - Quản lý

... hút vốn đầu t trực tiếp nớc Việt nam năm tới Trên sở lý luận,phân tích thực trạng đầu t nớc Việt Nam thời gian qua nh kinh nghiệm quốc tế hệ thống sách nhà Việt Nam việc thu hút vốn đầu t trực tiếp ... hoạch Việt nam nhiều việc phải làm thời gian tới Tạo điều kiện huy động tối đa sử dung hiệu nguồn vốn đầu t trực tiếp nớc Phân tích thực trạng đầu t trực tiếp nớc Việt nam thời gian qua từ đề xuất ... linh hoạt để vừa khuyến khích xuất nhng không làm hại đến nhà đầu t Việt nam 11 Tăng cờng hoạt động xúc tiến vận động đầu t nớc Khi hoạt động đầu t nớc Việt nam giai đoạn đầu, chủ đầu t nớc tiếp...
 • 27
 • 403
 • 0

Luận văn: Thực trạng đầu nước ngoài và một số biện pháp nhằm tăng cường thu hút đầu trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong thời kỳ đổi mới pdf

Luận văn: Thực trạng đầu tư nước ngoài và một số biện pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong thời kỳ đổi mới pdf

Kinh tế - Thương mại

... sinh sng Trong khu cụng nghip cú cỏc loi doanh nghip nh doanh nghip Vit Nam thuc mi thnh phn kinh t, doanh nghip cú u t nc ngoi,khu ch xut, doanh nghip liờn doanh 1.3 Cỏc yu t nh hng n FDI Trong ... ngun ny 1.2.1. 2Doanh nghip liờn doanh Trong lut u t nc ngoi quy nh rừ doanh nghip liờn doanh l doanh nghip hai hoc nhiu bờn hp tac ký kt vi ú cú mt bờn l nc s ti trờn c s hp ng liờn doanh v hp tỏc ... thỡ c quan cp giy phộp u t cú quyn thu hi giy phộp u t ca doanh nghip ú .Trong quỏ trỡnh kinh doanh cỏc bờn khụng cú quyn gim phỏp nh 1.2.1.3 Doanh nghip 100% nc ngoi Lut u t nc ngoi ca Vit Nam...
 • 62
 • 523
 • 0

Xem thêm