thực trạng giáo viên mầm non sử dụng biện pháp giáo dục kỹ năng hợp tác cho trẻ 5 6 tuổi trong trò chơi dân gian

Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi heo bằng chế phẩm sinh học cata 222

Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi heo bằng chế phẩm sinh học cata 222

Công nghệ - Môi trường

... nuụi heo c tớnh n v Giỏ tr mu Pt-Co 350 -870 c mg/l 420 -55 0 BOD5 mg/l 350 0-8900 COD mg/l 50 0-1200 SS mg/l 68 0-1200 Pt mg/l 36- 72 Nt mg/l 220- 460 Du m mg/l 5- 58 Ngun: Nguyn Quang Mai, 2004 2.2.3 ... o COD a Thớ nghim Giỏ tr COD (mg/l) Thớ nghim 250 2 25 200 1 75 150 1 25 100 75 50 25 NT1-1(C1) NT1-2 NT1-3 NT1-4 NT1 -5 N0 N2 N4 N6 N8 N10 N12 Thi gian (ngy) Hỡnh 4.4: S bin ng COD ca nghim thc ... (mg/l) 50 0 450 NT3-1 (C3) 400 NT3-2 350 NT3-3 300 NT3-4 250 NT3 -5 200 N0 N2 N4 N6 N8 N10 N12 Thi gian (ngy) Hỡnh 4 .6: S bin ng COD ca nghim thc qua 12 ngy thớ nghim thớ nghim Qua hỡnh 4 .6 cho thy,...
 • 135
 • 828
 • 0
PP dãy số thời gian và phân tích sự biến động giá trị SX.

PP dãy số thời gian và phân tích sự biến động giá trị SX.

Tài chính - Ngân hàng

... Tổng t 15 y 8, 46 10, 35 13,80 15, 92 20,17 68 ,7 t2.y 8, 46 41,40 124,2 254 ,72 50 4, 25 933,03 t2 16 25 55 t3 27 64 1 25 2 25 t4 16 81 2 56 6 25 979 68 , = 5a0 + 15a1 + 55 a2 2 35, 09 = 15a + 55 a + 225a 933, ... nghiệp chế Công nghiệp điện, thác 140949 17 65 1 2 21 253 1 2 358 68 268 629 biến 854 3492 92 65 1 46 109 752 98 12499373 1 56 468 65 ga, nớc 780 65 6 920434 1018184 1204 1 56 1442 264 Đề án Thống kê Để phân tích tình hình ... Tổng 15 GTSXCN (y) tỷ đồng 8, 46 10, 35 13,80 15, 92 20,17 68 ,7 t y t2 y2 8, 46 20,70 41,40 63 ,68 100, 85 2 35, 09 16 25 55 71 ,57 107,12 190,44 253 ,44 4 06, 83 1029,40 Đề án Thống kê y 25 20 15 10 5 t Qua...
 • 30
 • 469
 • 1
Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích sự biến động giá trị sản xuất nông nghiệp của Việt Nam giai đoạn 2002-2011 và dự đoán đến năm 2015

Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích sự biến động giá trị sản xuất nông nghiệp của Việt Nam giai đoạn 2002-2011 và dự đoán đến năm 2015

Tài chính - Ngân hàng

... vụ 98 060 ,7 21 166 ,6 2889 ,6 1017 86, 3 22 867 ,6 2 957 ,5 1 064 22 ,5 23391,0 30 26, 9 107897 ,6 26 050 ,5 31 06, 8 11 161 3,0 27838,9 3190 ,6 1 153 74,8 29114,1 32 75, 8 123391,2 313 26, 3 3390,8 124 462 ,5 3 462 7 ,5 350 3,0 ... 1 353 61 ,3 Chăn nuôi 21 166 ,6 22 867 ,6 23391,0 26 050 ,5 27838,9 29114,1 313 26, 3 3 462 7 ,5 3 65 0 8,2 3 851 9,2 Dịch vụ 2889 ,6 2 957 ,5 30 26, 9 31 06, 8 3190 ,6 32 75, 8 3390,8 350 3,0 361 2,3 3722 ,5 Bảng : Tình hình ... 20 05 20 06 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng GTSXCN t y (y) tỷ đồng 12 761 1,4 132840,4 1221 16, 9 255 222,8 39 852 1,2 137 054 ,9 54 8219 ,6 16 10 55 14 264 2 ,6 147 764 ,7 158 108,3 16 259 3,1 16 950 3,2 17 760 3,0...
 • 22
 • 502
 • 1
CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN HOSE.PDF

CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN HOSE.PDF

Thạc sĩ - Cao học

... 0.1734 75 Median 0.9243 0. 063 85 0. 462 2 11 .53 63 0.030 05 0.043 65 0.143 85 Maximum 1.342 0.14 25 2. 2 56 7 13 .58 59 0.2879 0 .58 65 0.8 055 Minimum 0 .59 2 0 10.8003 0.0084 -0.0849 Std Dev 0.1717 05 0.0 363 44 0. 358 269 ... 1.712 055 5. 320382 424.3 96 26. 770 45 13 86. 069 71.84783 64 .8 250 2 Probability 0.4248 46 0. 069 9 35 0.000002 0 Sum 107 .51 66 7.478 56 .59 9 1327.713 4.7374 12 .57 94 19.7 762 Sum Sq Dev 3.33 152 3 0.149 263 14 .50 434 ... C 2. 067 0 25 0.3307 45 6. 24 960 8 D_YIELD -1. 357 452 0. 458 428 -2. 961 1 06 0.0038 PAYOUT -0.0 058 8 0.0 455 31 -0.129 152 0.89 75 SIZE -0.0 954 23 0.02 852 2 -3.3 4 56 39 0.0011 E_VOL 1.43 864 6 0.38 361 2 3. 750 26 0.0003...
 • 66
 • 284
 • 0
Mối quan hệ giữa chính sách cổ tức và biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Luận văn thạc sĩ

Mối quan hệ giữa chính sách cổ tức và biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Luận văn thạc sĩ

Kinh tế

... 0. 860 3303 0.34 268 4 0.10 16 95 1.7 758 11 DY 1482 0.07 759 22 0.0 758 772 0 .55 555 6 POR 1482 0 .61 414 75 1 .57 3384 -11. 069 9 22.80899 SIZE 1482 25. 843 95 1 .66 2 351 21.71 65 2 32. 369 43 EV 1482 0.0 361 72 0.042 06 25 ... Model 8.89 65 5 149 Total df PY Coef Std Err t DY 0.199714 0.12 061 78 1 .66 0.0980 -0.0 368 867 0.4 363 1 46 POR 0.00982 96 0.0 0 56 979 1.73 0.0 850 -0.0013472 0.0210 064 SIZE -0.02 959 05 0.0 055 0 05 -5. 38 0.0000 ... 0. 16 459 33 0.139 168 8 1.18 0.237 -0.1084414 0.43 762 81 AG 0.1 76 757 7 0.0312481 5. 66 0.000 0.1 154 522 0.238 063 3 _cons 1.4 65 7 98 0. 467 8 36 3.13 0.002 0 .54 7 952 3 2.38 364 40 sigma_u 0. 162 65 3 64 sigma_e 0.32239437...
 • 103
 • 612
 • 1
TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH CỔ TỨC ĐẾN BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TPHCM.PDF

TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH CỔ TỨC ĐẾN BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TPHCM.PDF

Kinh tế

... 0 .51 4213008 0.4723 366 08 3 .50 402838 D.yield 0. 062 680023 0.0 352 31414 0.17482299 Payout 0 .55 90 154 7 0 .50 43971 05 4. 251 38237 Size 6. 4 057 566 3 1. 361 1 453 82 6. 060 78193 E.vol 0.0 452 62 814 0.03 858 31 45 0. 26 453 241 ... (Constant) 0 .57 2 064 8 0.102 169 8 5. 60 0.000 D.yield -0.7202239 1.384 65 5 -0 .52 0 .60 4 Payout -0.022733 0.0 967 161 -0.24 0.8 15 Ghi chú: R2 = 0.0041; Adj R2 = -0.0 16; Prob>F = 0.8 161 ; Root MSE = 0.4 761 1; F(2;99) ... phương pháp OLS: P.vol Coefficients Std Error t-stat Prob (Constant) 1. 052 3 050 0.28 4 56 06 3.70 0.000 D.yield -1.4137 150 1.47 453 50 -0. 96 0.340 Payout 0.02947 86 0.09382 05 0.31 0. 754 Size -0.11192 36* **...
 • 101
 • 512
 • 5
Giáo trình hướng dẫn cách thiết lập hóa đơn chi phí từ sự biến động giá cả của nguyên vật liệu phần 4 doc

Giáo trình hướng dẫn cách thiết lập hóa đơn chi phí từ sự biến động giá cả của nguyên vật liệu phần 4 doc

Cao đẳng - Đại học

... 440.000 66 0.000 4 36. 000 65 4 .000 52 3.200 763 .000 B 25. 000 40.000 22 .50 0 36. 000 22 .50 0 36. 000 C 1 05. 000 189.000 110.000 198.000 1 05. 60 0 220.000 Tổng cộng 57 0.000 889.000 56 8 .50 0 888.000 65 1 .300 ... 48.000 60 .000 70.000 B 1.000 900 25. 000 25. 000 40.000 40.000 C 2.100 2.200 50 .000 48.000 90.000 100.000 Bảng 2.11 Tình hình thực kế hoạch giá thành giá bán Hướng dẫn: Lập bảng tính toán phục vụ cho ... p): ∆Cp = Cp − Cu = 63 9, 16 − 733, 45 = -94,29 (đồng) Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến đối tượng cần phân tích: ∆C = + ( -0,97 ) + 93, 25 + ( -94,29 ) = -2,01 (đồng) Đánh giá: Trong doanh nghiệp giảm...
 • 5
 • 238
 • 0
Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động giá trị sản xuất công nghiệp của Bình Lục - Hà Nam thời kỳ 2000-2004

Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động giá trị sản xuất công nghiệp của Bình Lục - Hà Nam thời kỳ 2000-2004

Quản trị kinh doanh

... Tổng t 15 y 8, 46 10, 35 13,80 15, 92 20,17 68 ,7 t2.y 8, 46 41,40 124,2 254 ,72 50 4, 25 933,03 t2 16 25 55 t3 27 64 1 25 2 25 t4 16 81 2 56 6 25 979 68 , = 5a0 + 15a1 + 55 a2 2 35, 09 = 15a + 55 a + 225a 933, ... nớc 355 63 721 65 4 139778 25, 23 8, 45 1,79 360 19 171 052 97741 20,4 18, 45 10 ,61 23337 154 0 75 1 859 72 10,98 13,88 18, 26 32 761 3147492 238108 13,89 25, 52 19,77 31920 17 758 43,2 1 65 4 02 16, 74 15, 33 16, 18 ... nghiệp chế Công nghiệp điện, thác 140949 17 65 1 2 21 253 1 2 358 68 268 629 biến 854 3492 92 65 1 46 109 752 98 12499373 1 56 468 65 ga, nớc 780 65 6 920434 1018184 1204 1 56 1442 264 Đề án Thống kê Để phân tích tình hình...
 • 30
 • 687
 • 0
Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động giá trị sản xuất công nghiệp của Bình Lục- Hà Nam thời kỳ 2000-2004

Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động giá trị sản xuất công nghiệp của Bình Lục- Hà Nam thời kỳ 2000-2004

Quản trị kinh doanh

... Tổng t 15 y 8, 46 10, 35 13,80 15, 92 20,17 68 ,7 t2.y 8, 46 41,40 124,2 254 ,72 50 4, 25 933,03 t2 16 25 55 t3 27 64 1 25 2 25 t4 16 81 2 56 6 25 979 68 , = 5a0 + 15a1 + 55 a2 2 35, 09 = 15a + 55 a + 225a 933, ... nghiệp chế Công nghiệp điện, thác 140949 17 65 1 2 21 253 1 2 358 68 268 629 biến 854 3492 92 65 1 46 109 752 98 12499373 1 56 468 65 ga, nớc 780 65 6 920434 1018184 1204 1 56 1442 264 Đề án Thống kê Để phân tích tình hình ... Tổng 15 GTSXCN (y) tỷ đồng 8, 46 10, 35 13,80 15, 92 20,17 68 ,7 t y t2 y2 8, 46 20,70 41,40 63 ,68 100, 85 2 35, 09 16 25 55 71 ,57 107,12 190,44 253 ,44 4 06, 83 1029,40 Đề án Thống kê y 25 20 15 10 5 t Qua...
 • 30
 • 495
 • 0
Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động giá trị sản xuất công nghiệp của Bình Lục - Hà Nội thwoif kỳ 2000- 2004

Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động giá trị sản xuất công nghiệp của Bình Lục - Hà Nội thwoif kỳ 2000- 2004

Kinh tế - Thương mại

... TUYEN Đề án Thống kê 2000 140949 854 3492 780 65 6 2001 17 65 1 2 92 65 1 46 920434 2002 21 253 1 109 752 98 1018184 2003 2 358 68 12499373 1204 1 56 2004 268 629 1 56 468 65 1442 264 Để phân tích tình hình biến động ... 8, 46 8, 46 1 2001 10, 35 41,40 16 2002 13,80 124,2 27 81 2003 15, 92 254 ,72 16 64 2 56 2004 20,17 50 4, 25 25 1 25 6 25 Tổng 15 68 ,7 933,03 55 2 25 979 THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Đề án Thống kê 68 , = 5a0 ... 355 63 721 65 4 139778 25, 23 8, 45 1,79 2002 360 19 171 052 97741 20,4 18, 45 10 ,61 2003 23337 154 0 75 1 859 72 10,98 13,88 18, 26 2004 32 761 3147492 238108 13,89 25, 52 19,77 BQ 31920 17 758 43,2 1 65 4 02 16, 74...
 • 31
 • 484
 • 0
Áp dụng mô hình nến phân tích sự biến động giá của một số cổ phiếu ngành Bất động sản

Áp dụng mô hình nến phân tích sự biến động giá của một số cổ phiếu ngành Bất động sản

Quản trị kinh doanh

... 3, 859 8,2 05 3,730 6, 764 2,833 4,408 9,070 2,388 2,7 06 3,203 10,1 75 5,899 25, 5 16 22,102 3 , 56 5 3, 355 7, 65 6 4,383 8,107 4 ,57 9 1,013 2,123 4,1 06 124 270.43 148 .52 209.18 387 .5 498.41 288.7 147 .58 159 .72 ... 193,420,882 10 ,55 9,9 96 12 15 10 12 36 29 11 25 15 5 18 26 15 37 18 25 35 19 20 15 78 53 17 22 42 23 13 13 37 15. 3 14.2 10.9 21.9 19.1 7.1 15 34.4 19 .5 7 .6 12.1 5. 7 4.1 17.4 22.1 10 .5 9.3 7.9 13.1 ... 85, 714,2 86 8,000,000 269 ,721, 752 7,9 26, 870 198,319 ,68 0 23,028,8 96 190,173,027 20,400,000 15, 400,000 16, 3 16, 660 2 ,50 0,000 10,320,000 10,000,000 100,000,000 10,000,000 51 ,819,3 75 12,000,000 6, 050 ,000...
 • 62
 • 756
 • 4
Phân tích biến động giá trị tăng thêm ngành công nghiệp chế biến tại thành phố đà nẵng qua ba năm 1999 2001

Phân tích biến động giá trị tăng thêm ngành công nghiệp chế biến tại thành phố đà nẵng qua ba năm 1999 2001

Kế toán

... 968 053 8 766 96, 62 953 793,77 868 861 ∑pr ∑pr Về tương đối: = H1TR1 ∑ T H TR1 ∑ T × H TR1 ∑ T H TR0 ∑ T × H TR0 ∑ T H TR0 ∑ T 968 053 968 053 8 766 96, 62 953 793,77 = × × 868 861 8 766 96, 62 953 793,77 868 861 ... 2000 H1 ∑ G H0 ∑ G H0 ∑ G 968 053 8 766 26, 06 868 861 Về tương đối: ∑ pr ∑ pr ∑H G ∑H G 1 = = H1 ∑G1 H ∑G1 × H ∑G1 H ∑G0 968 053 968 053 8 766 26, 06 = × 868 861 8 766 26, 06 868 861 1,114 =1,104 × ,010 Về ... W1 ∑ T1 W0 ∑1 T W0 ∑0 T 968 053 959 142 ,66 868 861 Về tương đối: ∑pr ∑pr = ∑W T W ∑ T 1 0 = W1 ∑ T W0 ∑ T × W0 ∑ T W0 ∑ T 968 053 968 053 959 142 ,66 = × 868 861 959 142 ,66 868 861 1,114 =1,009 × ,104 Về...
 • 36
 • 414
 • 0
028 giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của sự biến động giá đến việc mở rộng thị trường mặt hàng cửa lưới chống muỗ của công ty TNHH kỹ thương quang minh trên địa bàn hà nội

028 giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của sự biến động giá đến việc mở rộng thị trường mặt hàng cửa lưới chống muỗ của công ty TNHH kỹ thương quang minh trên địa bàn hà nội

Kinh tế - Thương mại

... cần thiết 2.1.1.4 Phương pháp xử lý, phân tích liệu Các phương pháp sử dụng bao gồm: •Phương pháp minh họa: hình vẽ, biểu đồ, đồ thị •Phương pháp thống kê, so sánh, sử dụng phần mềm SPSS 2.2 Đánh ... Sử dụng số liệu đăng tải phương tiện truyền thông có độ tin cậy cao, số liệu liên quan tới lạm phát biến động giá đồng thời sử dụng kết hợp với số liệu doanh nghiệp cung cấp, chọn lọc để sử dụng ... số giải pháp từ phía phủ 36 3.3.1.1 Các giải pháp tiền tệ, tài 36 3.3.1.2 Các biện pháp ngân sách nhà nước 37 3.3.1.3 Các biện pháp điều hành cung cầu thị trường ...
 • 18
 • 333
 • 0
081 giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của sự biến động giá đến việc mở rộng thị trường các đầu sách của công ty cổ phần truyền thông nhã nam

081 giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của sự biến động giá đến việc mở rộng thị trường các đầu sách của công ty cổ phần truyền thông nhã nam

Kinh tế - Thương mại

... 41 25 TĐ % TĐ % Lợi nhuận trước thuế Chênh lệch TĐ % 3 169 ,8 955 ,2 2008 54 21 12 96 31,4 462 0,7 1 450 ,9 45, 8 800,3 - 154 ,9 - 16, 2 2009 7421 2000 36, 9 67 83,2 2 162 ,5 46, 8 63 7,8 - 162 ,5 -20,3 2010 866 0 ... 41 25 Chi phí (triệu đồng) 3 169 ,8 Lợi nhuận trước thuế (triệu 955 ,2 đồng) Số lượng đầu sách (cuốn) 60 Số lượng sách in( cuốn) 371000 2008 54 21 462 0,7 800,3 2009 7421 67 83,2 63 7,8 2010 866 0 7934 ,5 ... 2009 Tháng 1.1 2.2 2.4 3 .6 0.32 1.17 -0.2 3.0 -0.17 0 .5 2.2 0. 35 0.8 3.9 0.44 0.9 2.1 0 .55 13 0.9 1.1 0 .52 0 .6 1 .6 0.24 0 .5 0.2 0 .62 10 0.7 -0.2 0.37 11 1.2 -0.8 0 .55 12 2.9 -0.7 1.38 Nguyễn...
 • 35
 • 467
 • 0
120 giải phát nhằm hạn chế sự biến động giá của các nguyên liệu đầu vào đối với hoạt động kinh doanh mặt hàng thực phẩm ( lấy ví dụ minh họa về mặt hàng đường gluco tại CTCP thực phẩm minh dương) ”

120 giải phát nhằm hạn chế sự biến động giá của các nguyên liệu đầu vào đối với hoạt động kinh doanh mặt hàng thực phẩm ( lấy ví dụ minh họa về mặt hàng đường gluco tại CTCP thực phẩm minh dương) ”

Kinh tế - Thương mại

... 2008 53 ,78 2009 69 ,61 2010 93, 45 09/08 29,4 10/09 34,2 Chi phí 48 ,62 62 ,93 83,7 29 33 Lợi nhuận trước thuế 5, 16 6 ,68 9, 75 29 ,5 45 Lao động(người) 1 85 190 2 15 2,7 13,1 Thu nhập (nđ/người/tháng) 150 0 ... nhuận trước thuế 5, 16 6 ,68 9, 75 Doanh thu 53 , 75 69 ,61 93, 45 Tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu % 0,0 96 0,0 95 0,104 Nguồn: Báo cáo phòng kế toán Khi giá NVL đầu vào biến động làm cho doanh thu công ... đo Tấn 2008 19 75 2009 2310 2010 2804 09/08 10/09 17 21,4 Than hoạt tính Tấn 168 0 19 06 2112 13 ,5 10,8 Dầu Lit 15 16 .5 19 .5 10 18,2 Nguồn: Phòng kế toán 3000 250 0 2000 Tinh bot san 150 0 Than hoat...
 • 34
 • 548
 • 0
128 giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của sự biến động giá đến việc mở rộng thị trường các đầu sách của công ty cổ phần truyền thông nhã nam

128 giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của sự biến động giá đến việc mở rộng thị trường các đầu sách của công ty cổ phần truyền thông nhã nam

Kinh tế - Thương mại

... phiếu trắc nghiệm cho thấy 60 % ý kiến cho hoạch định chiên lược công ty thực tốt, 4-0% ý kiến cho công tác hoạch định chiến lược công ty thực tốt Tuy nhiên theo quan sát tác giả công tác hoạch định ... cầu hóa + O5: Dân số trẻ Kết hợp: O-W • Kết hợp W2,3,4 với • Kêt hợp: S2,3 với O2 ,5 O1,2 ,5 →chiến lược tập →chiến lược tập trung vào trung hóa vào đoạn thị đoạn thị trường trường • Kết hợp S1,2,3 ... cao lực quản lý, kỹ nhân viên Về chương trình Marketing: thời gian hoạt động, công ty thường xuyên sử dụng biện pháp xúc tiến bán chiết khấu giá đơn hàng lơn, khuyến mại tặng quà cho khách hàng...
 • 36
 • 348
 • 0
Tài liệu Đề tài

Tài liệu Đề tài "Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động giá trị sản xuất công nghiệp của Bình Lục - Hà Nam thời kỳ 2000-2004" doc

Báo cáo khoa học

... 8, 46 8, 46 1 2001 10, 35 41,40 16 2002 13,80 124,2 27 81 2003 15, 92 254 ,72 16 64 2 56 2004 20,17 50 4, 25 25 1 25 6 25 Tổng 15 68 ,7 933,03 55 2 25 979 68 ,  5a0  15a1  55 a2 2 35, 09  15a  55 a  225a ... biến điện, ga, nước… 2000 140949 854 3492 780 65 6 2001 17 65 1 2 92 65 1 46 920434 2002 21 253 1 109 752 98 1018184 2003 2 358 68 12499373 1204 1 56 2004 268 629 1 56 468 65 1442 264 Để phân tích tình hình biến động ... 355 63 721 65 4 139778 25, 23 8, 45 1,79 2002 360 19 171 052 97741 20,4 18, 45 10 ,61 2003 23337 154 0 75 1 859 72 10,98 13,88 18, 26 2004 32 761 3147492 238108 13,89 25, 52 19,77 BQ 31920 17 758 43,2 1 65 4 02 16, 74...
 • 33
 • 510
 • 0
Tài liệu Đề tài

Tài liệu Đề tài "Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động giá trị sản xuất công nghiệp của Bình Lục - Hà Nam thời kỳ 2000-2004" doc

Báo cáo khoa học

... hợp tác xã cao cấp Ba Nhất chuyên sản xuất dấm, mỳ, nước chấm để phục vụ nhân dân thành phố Hà Nội tỉnh lân cận Tháng 6/ 1 966 UBND thành phố Hà Nội định chuyển sở hữu tập thể lên sở hữu toàn dân ... trung gian : có loại trung gian thị trường, khả mặt mạnh, mặt yếu trung gian, trung gian có khả khác việc thực quảng cáo, lưu kho, khai thác khách hàng cung cấp tín dụng Thứ năm, việc sửa đổi ... tích ngày 2 56 /4/1982 Xí nghiệp đổi tên thành nhà máy thực phẩm Hà Nội theo định 1 65 2 QĐUB UBND thành phố Hà Ph¹m Ngäc Líp Marketing 43A 19 §Ò ¸n m«n häc Nội Lúc nhà máy có khoảng 50 0 công nhân,...
 • 38
 • 449
 • 0
Tài liệu Đề án

Tài liệu Đề án "Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động giá trị sản xuất công nghiệp của Bình Lục - Hà Nam thời kỳ 2000-2004" pptx

Báo cáo khoa học

... 8, 46 8, 46 1 2001 10, 35 41,40 16 2002 13,80 124,2 27 81 2003 15, 92 254 ,72 16 64 2 56 2004 20,17 50 4, 25 25 1 25 6 25 Tổng 15 68 ,7 933,03 55 2 25 979 68 , = 5a0 + 15a1 + 55 a2 ⎪2 35, 09 = 15a + 55 a + 225a ... biến điện, ga, nước… 2000 140949 854 3492 780 65 6 2001 17 65 1 2 92 65 1 46 920434 2002 21 253 1 109 752 98 1018184 2003 2 358 68 12499373 1204 1 56 2004 268 629 1 56 468 65 1442 264 Để phân tích tình hình biến động ... 355 63 721 65 4 139778 25, 23 8, 45 1,79 2002 360 19 171 052 97741 20,4 18, 45 10 ,61 2003 23337 154 0 75 1 859 72 10,98 13,88 18, 26 2004 32 761 3147492 238108 13,89 25, 52 19,77 BQ 31920 17 758 43,2 1 65 4 02 16, 74...
 • 33
 • 504
 • 0

Xem thêm