thực trạng công tác quản lí đào tạo trong các trường đại học việt nam nghiên cứu điển hình thực trạng công tác quản lí đào tạo trong các trường đại học việt nam hiện nay

Quản lý đào tạo trong các trường đại học việt nam theo tiếp cận quản lý theo kết quả (RBM)

Quảnđào tạo trong các trường đại học việt nam theo tiếp cận quản lý theo kết quả (RBM)

Sư phạm

... đến quản đào tạo trường đại học - Quản đào tạo theo tiếp cận quản theo kết Các nhiệm vụ nghiên cứu thực tiến - Nghiên cứu thực trạng quản đào tạo trường đại học Việt Nam - Nghiên cứu ... Thực trạng công tác quản đào tạo trường đại học Việt Nam 2.2 Đánh giá chuyên gia quốc tế thực trạng quản đào tạo đại học Việt Nam 2.3 Đánh giá thực trạng công tác quản ... Chương Cơ sở luận công tác quản đào tạo trường đại học Việt Nam với tiếp cận quản theo kết Chương Cơ sở thực tiễn công tác quản đào tạo trường đại học Việt Nam với tiếp cận quản theo...
 • 215
 • 822
 • 3
Đổi mới cơ chế tự chủ tài chính ở các trường đại học công lập Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Đổi mới cơ chế tự chủ tài chính ở các trường đại học công lập Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Kinh tế

... cải thiện chất lượng Trong lần thực dự án 985, trường nhận tài trợ Đại học Bắc Kinh, đại học Thanh Hoa, đại học Fudan, đại học Chiết Giang đại học Nam Kinh Trong đó, hai trường dẫn đầu đại học ... nghiên cứu : - Tại cần đẩy mạnh tự chủ tài trường đại học công lập ? - Cơ chế tự chủ tài trường đại học công lập nước thực ? - Việt Nam thực triển khai tự chủ tài cho trường đại học công lập ? - Việt ... giáo dục đại học nói chung Đó mô hình tự chủ mà Việt Nam nên học tập hướng đến Để khái quát nét bật tình hình thực chế tự chủ tài trường đại học công lập Việt Nam nay, luận văn lựa chọn Đại học Quốc...
 • 79
 • 992
 • 4
Đổi mới quản trị trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam

Đổi mới quản trị trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam

Tiến sĩ

... DụC Và ĐàO TạO Trờng đại học kinh tế quốc dân nguyễn đăng đào đổi quản trị trờng đại học công lập việt nam Chuyên ngành: quản lý kinh tế Mã số: 62340410 Ngời hớng dẫn khoa học: GS.TS Phan Công ... nghiờn cu Vit Nam liờn quan n ti m tỏc gi cú iu kin tip cn Nghiờn cu Mụ hỡnh trng i hc t thc Vit Nam Ti Hi tho mụ hỡnh trng i hc t thc Vit Nam Hip hi cỏc trng ngoi cụng lp Vit Nam ó t chc thỏng ... CAO CHT LNG O TO TRONG CC TRNG I HC NGOI CễNG LP VIT NAM GIAI ON 2015 2030 96 3.1 Quan im v phng hng i mi nhm nõng cao cht lng qun tr cỏc trng i hc ngoi cụng lp Vit Nam 96 3.1.1...
 • 171
 • 294
 • 0
LATS Đổi mới quản trị trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam

LATS Đổi mới quản trị trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam

Tiến sĩ

... HTQT; nghiên cứu công tác kiểm định, đánh giá chất lượng nghiên cứu công tác tài trường đại học NCL 3 .Công tác điều tra, nghiên cứu thực trạng công tác quản trị trường đại học NCL Việt Nam đánh ... hóa trường đại học Sơ đồ 1.3: Mô hình nghiên cứu CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 – 2013 2.1 Thực trạng công tác quản ... tác quản trị trường đại học NCL Thứ hai, nghiên cứu thực trạng công tác Quản trị trường đại học NCL Việt Nam bốn lĩnh vực bản: Quản trị tổ chức,nhân sự; quản trị đào tạo, nghiên cứu khoa học...
 • 12
 • 170
 • 0
Đổi mới quản trị trong các trường đại học ngoài công lập ở việt nam

Đổi mới quản trị trong các trường đại học ngoài công lập ở việt nam

Tiến sĩ

... nguyễn đăng đào đổi quản trị trờng đại học công lập việt nam Chuyên ngành: quản lý kinh tế Mã số: 62340410 Ng ời h ớng dẫn khoa học: GS.TS Phan Công Nghĩa PGS.TS Nguyễn Thị huyền ... nghiờn cu Vit Nam liờn quan n ti m tỏc gi cú iu kin tip cn Nghiờn cu Mụ hỡnh trng i hc t thc Vit Nam Ti Hi tho mụ hỡnh trng i hc t thc Vit Nam Hip hi cỏc trng ngoi cụng lp Vit Nam ó t chc thỏng ... CAO CHT LNG O TO TRONG CC TRNG I HC NGOI CễNG LP VIT NAM GIAI ON 2015 2030 96 3.1 Quan im v phng hng i mi nhm nõng cao cht lng qun tr cỏc trng i hc ngoi cụng lp Vit Nam 96 3.1.1...
 • 171
 • 533
 • 0
Đổi mới cơ chế tự chủ tài chính ở các trường đại học công lập kinh nghiệm quốc tế và bài học cho việt nam

Đổi mới cơ chế tự chủ tài chính ở các trường đại học công lập kinh nghiệm quốc tế và bài học cho việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... nghiên cứu : - Tại cần đẩy mạnh tự chủ tài trường đại học công lập ? - Cơ chế tự chủ tài trường đại học công lập nước thực ? - Việt Nam thực triển khai tự chủ tài cho trường đại học công lập ? - Việt ... liệu nghiên cứu tự chủ tài trường đại học + Phân tích rút kinh nghiệm quốc gia khác tự chủ tài đại học + Phân tích thực trạng tiến hành tự chủ tài số trường đại học công lập Việt Nam Câu hỏi nghiên ... chế tự chủ tài trường Đại học công lập: Kinh nghiệm Quốc tế học cho Việt Nam lựa chọn để nghiên cứu luận văn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: - Mục đích nghiên cứu : Trên sở nghiên cứu, phân tích...
 • 13
 • 337
 • 0
LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ và vấn đề NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ GIẢNG VIÊN lý LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG các TRƯỜNG đại học, CAO ĐẲNG ở nước TA HIỆN NAY

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ và vấn đề NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ GIẢNG VIÊN lý LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG các TRƯỜNG đại học, CAO ĐẲNG ở nước TA HIỆN NAY

Quản lý giáo dục

... buổi thảo luận tự học, mơn học, học viên cao học cần trải nghiệm thực tiễn nghiên cứu, khảo sát hiện trường hướng dẫn giảng viên chun gia Trong nghiên cứu, khảo sát này, học viên cần phải phân ... nghiên cứu giảng dạy lý luận trị Trong năm qua, chưa ý mức khía cạnh này, nên nhiều học viên cao học nghiên cứu sinh khơng có đại học chun ngành (do sách chuyển đổi…) khơng có khả nghiên cứu giảng ... gia nghiên cứu hội thảo, tọa đàm khoa học Trong năm qua, sở đào tạo sau đại học ta thường ý đến vấn đề này; tổ mơn chun ngành thường “thả lỏng” cho học viên “tự bơi”, nên hạn chế đến kết học...
 • 7
 • 774
 • 5
Đổi mới quản trị trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam

Đổi mới quản trị trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam

Tiến sĩ

... DụC Và ĐàO TạO Trờng đại học kinh tế quốc dân nguyễn đăng đào đổi quản trị trờng đại học công lập việt nam Chuyên ngành: quản lý kinh tế Mã số: 62340410 Ngời hớng dẫn khoa học: GS.TS Phan Công ... nghiờn cu Vit Nam liờn quan n ti m tỏc gi cú iu kin tip cn Nghiờn cu Mụ hỡnh trng i hc t thc Vit Nam Ti Hi tho mụ hỡnh trng i hc t thc Vit Nam Hip hi cỏc trng ngoi cụng lp Vit Nam ó t chc thỏng ... CAO CHT LNG O TO TRONG CC TRNG I HC NGOI CễNG LP VIT NAM GIAI ON 2015 2030 96 3.1 Quan im v phng hng i mi nhm nõng cao cht lng qun tr cỏc trng i hc ngoi cụng lp Vit Nam 96 3.1.1...
 • 171
 • 237
 • 0
Đổi mới quản trị trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam

Đổi mới quản trị trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam

Tiến sĩ

... DụC Và ĐàO TạO Trờng đại học kinh tế quốc dân nguyễn đăng đào đổi quản trị trờng đại học công lập việt nam Chuyên ngành: quản lý kinh tế Mã số: 62340410 Ngời hớng dẫn khoa học: GS.TS Phan Công ... nghiờn cu Vit Nam liờn quan n ti m tỏc gi cú iu kin tip cn Nghiờn cu Mụ hỡnh trng i hc t thc Vit Nam Ti Hi tho mụ hỡnh trng i hc t thc Vit Nam Hip hi cỏc trng ngoi cụng lp Vit Nam ó t chc thỏng ... CAO CHT LNG O TO TRONG CC TRNG I HC NGOI CễNG LP VIT NAM GIAI ON 2015 2030 96 3.1 Quan im v phng hng i mi nhm nõng cao cht lng qun tr cỏc trng i hc ngoi cụng lp Vit Nam 96 3.1.1...
 • 171
 • 256
 • 0
Vấn đề chất lượng lao động của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường đại học khu vực hà nội

Vấn đề chất lượng lao động của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường đại học khu vực hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... khoa học Mác - Lênin trường đại học nước ta nay , Luận án tiến sĩ Triết học 42 Trịnh Ngọc Thạch (2012), Mô hình quảnđào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Giáo dục đại học Việt Nam, Nxb Đại học ... trình nghiên cứu vấn đề này, phân loại nhóm nghiên cứu liên quan sau: Thứ nhất, công trình nghiên cứu lý luận trị: “Bản chất cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin” [7] ; “Dân chủ nghiên cứu ... LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC HÀ NỘI: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RAError! Bookmark 2.1 Thực trạng chất lƣợng lao động đội ngũ giảng viên lý luận trị trƣờng đại học khu vực...
 • 15
 • 311
 • 0
Vấn đề chất lượng lao động của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường đại học khu vực hà nội

Vấn đề chất lượng lao động của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường đại học khu vực hà nội

Khoa học xã hội

... LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC HÀ NỘI: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA 39 2.1 Thực trạng chất lượng lao động đội ngũ giảng viên lý luận trị trường đại học khu vực Hà Nội ... LLCT trường ĐH khu vực Hà Nội Luận văn sử dụng làm tài liệu nghiên cứu phục vụ công tác giảng dạy cho vấn đề có liên quan Kết nghiên cứu luận văn làm cho công tác đạo việc đào tạo, bồi dưỡng, quản ... qua giáo dục Trong hệ thống giáo dục Việt Nam, giáo dục đại học thành tố quan trọng cấu thành nên giáo dục đạitrường đại học, đối tượng chủ thể giáo dục sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh,...
 • 93
 • 283
 • 0
Vấn đề chất lượng lao động của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường đại học khu vực Hà Nội

Vấn đề chất lượng lao động của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường đại học khu vực Hà Nội

Du lịch

... khoa học Mác - Lênin trường đại học nước ta nay , Luận án tiến sĩ Triết học 42 Trịnh Ngọc Thạch (2012), Mô hình quảnđào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Giáo dục đại học Việt Nam, Nxb Đại học ... trình nghiên cứu vấn đề này, phân loại nhóm nghiên cứu liên quan sau: Thứ nhất, công trình nghiên cứu lý luận trị: “Bản chất cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin” [7] ; “Dân chủ nghiên cứu ... LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC HÀ NỘI: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RAError! Bookmark 2.1 Thực trạng chất lƣợng lao động đội ngũ giảng viên lý luận trị trƣờng đại học khu vực...
 • 15
 • 222
 • 0
Tổng quan về học liệu mở và nhận dạng các yếu tố tác động đến việc xây dựng và chia sẻ học liệu mở trong các trường đại học việt nam

Tổng quan về học liệu mở và nhận dạng các yếu tố tác động đến việc xây dựng và chia sẻ học liệu mở trong các trường đại học việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... hợp tác dựa tương đồng ngành nghề hay lĩnh vực đào tạo trường đại học Các đại học Việt Nam thường chia thành nhóm: Nhóm trường khoa học xã hội, nhóm trường khoa học kỹ thuật công nghệ, nhóm trường ... Nam PHÁT TRIỂN OER CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM 3.1 Các yếu tố tác động đến phát triển học liệu mở Việt Nam Qua khảo sát nhanh trường đại học nước, tạm thời số yếu tố tác động đến việc phát ... tư Nếu trường đại học hợp tác xây dựng OER trường đại học phải đầu tư cho phần học liệu, họ chia sẻ sử dụng chung phần học liệu trường đại học khác • Ở cấp độ quốc gia giảm giá thành đào tạo người...
 • 27
 • 418
 • 0
Thực trạng cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học ở nước ta

Thực trạng cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa họccông nghệ trong các trường đại học ở nước ta

Tài chính - Ngân hàng

... tài Nghiên cứu khoa học hai chức trờng đại học: chức đào tạo nguồn nhân lực chức nghiên cứu khoa học Trong năm đổi mới, với thành tựu đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ (KH&CN) trờng đại học ... trờng đại học trọng điểm Bộ Giáo dục Đào tạo quản lý Số liệu tài giai đoạn 2001-2005 10 trờng đại học trọng điểm 215 Bộ Giáo dục Đào tạo quản lý Số liệu đào tạo sau đại học đội ngũ cán khoa học ... nói chung, trờng đại học nói riêng đợc trình bày nhiều công trình nghiên cứu giới số công trình nghiên cứu Việt Nam Trên phạm vi giới, nhiều công trình nghiên cứu giáo dục đại học đề cập tới vấn...
 • 72
 • 700
 • 3
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM THỜI GIAN TỚI

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHOA HỌCCÔNG NGHỆ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌCVIỆT NAM THỜI GIAN TỚI

Quản trị kinh doanh

... cho nghiên cứu phát triển ngành nghề đào tạo Đồng thời, định mức đầu t tài để đào tạo nguồn nhân lực chất lợng cao trờng đại học, đào tạo xuất sắc, đào tạo tiên tiến, đào tạo cao học nghiên cứu ... trờng đào tạo nghiên cứu khoa học Không tổ chức xã hội, hiệp hội mà tác động doanh nghiệp hoạt động đào tạo nghiên cứu trờng đại học hạn chế Các chơng trình nghiên cứu, đặc biệt nghiên cứu ứng ... NCCB trờng đại học số viện nghiên cứu chuyên ngành nhằm kết hợp chặt chẽ nghiên cứu khoa học giảng dạy đại học, viện nghiên cứu trờng đại học Mạnh dạn chuyển số viện nghiên cứu trờng đại học cho...
 • 89
 • 503
 • 0
LUẬN VĂN: Phương hướng và những giải pháp chủ yếu thúc đẩy quá trình tái sản xuất mở rộng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay ppt

LUẬN VĂN: Phương hướng và những giải pháp chủ yếu thúc đẩy quá trình tái sản xuất mở rộng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay ppt

Kinh tế - Thương mại

... XHCN - Hoàn thiện công cụ quản lý kinh tế đảm bảo giải tốt mối quan hệ lợi ích kinh tế người lao động, doanh nghiệp Nhà nước - Đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán bộ, cán quản lý kinh tế công nhân lành ... hệ khu vực kinh tế Khi nghiên cứu quan hệ khu vực Các Mác nghiên cứu trường hợp tái sản xuất giản đơn sau chuyển sang tái sản xuất mở rộng Trong viết sâu tìm hiểu quy luật thực tổng sản phẩm xã ... thị trường cách đồng để tạo lập môi trường kinh tế thuận lợi cho thành phần kinh tế hoạt động - Đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước phát triển lực lượng sản xuất tranh thủ tiến khoa học...
 • 14
 • 432
 • 0

Xem thêm