thực trạng các điều kiện cơ sở vật chất tài chính phục vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông đồ sơn thành phố hải phòng

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông đồ sơn thành phố hải phòng

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trường trung học phổ thông đồ sơn thành phố hải phòng

Khoa học xã hội

... giáo dục ngồi lên lớp trƣờng Trung học phổ thơng Đồ Sơn thành phố Hải Phòng 2.3.1 Thực trạng nhận thức hoạt động giáo dục lên lớp trường Trung học phổ thông Đồ Sơn thành phố Hải Phòng 2.3.1.1 Thực ... tài phục vụ hoạt động giáo dục lên lớp trường Trung học phổ thông Đồ Sơn thành phố Hải Phòng * Thực trạng quản lý sử dụng sở vật chất - tài phục vụ cho HĐGDNGLL Kết khảo sát cho thấy: Nhà trường ... số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lên lớp trường Trung học phổ thông Đồ Sơn thành phố Hải Phòng Chƣơng 1: SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 1.1 Tổng quan vấn đề...
 • 23
 • 1,517
 • 4
Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Trung học phổ thông Đồ Sơn thành phố Hải Phòng

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trường Trung học phổ thông Đồ Sơn thành phố Hải Phòng

Sư phạm

... 2.3.3 Thực trạng thực hoạt động giáo dục lên lớp nhà trường 55 2.3.4 Thực trạng điều kiện sở vật chất- tài phục vụ hoạt động giáo dục ngồi lên lớp trường trung học phổ thơng Đồ Sơn thành ... hoạt động giáo dục ngồi lên lớp trường Trung học phổ thơng Đồ Sơn thành phố Hải Phòng Chương 3: Một số biện pháp quản lý động giáo dục lên lớp trường Trung học phổ thông Đồ Sơn thành phố Hải Phòng ... 45 2.3.1 Thực trạng nhận thức hoạt động giáo dục lên lớp trường Trung học phổ thơng Đồ Sơn thành phố Hải Phòng .46 2.3.2 Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục lên lớp nhà trường ...
 • 129
 • 841
 • 1
Một số giải pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông huyện châu thành tỉnh tiền giang

Một số giải pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trường trung học phổ thông huyện châu thành tỉnh tiền giang

Thạc sĩ - Cao học

... trại, hoạt động tình nguyện * Quản lý điều kiện sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động giáo dục lên lớp sở vật chất điều kiện tiên cho nhà trường hình thành vào hoạt động, điều kiện thiếu ... chức hoạt động sở vật chất – kỹ thuật phục vụ hoat động giáo dục nhà trường hệ thống phương tiện vật chất – kỹ thuật phục vụ hoạt động giáo dục Quản lý sở vật chất – kỹ thuật phục vụ hoạt động ... đề tài 10 1.2.1 Hoạt động giáo dục hoạt động giáo dục lên lớp 10 1.2.2 Quản lý hoạt động giáo dục lên lớp 12 1.2.3 Giải pháp quản lý hoạt động giáo dục lên lớp 14 1.3 Một số vấn đề hoạt động giáo...
 • 140
 • 361
 • 2
Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông hải an, thành phố hải phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trường trung học phổ thông hải an, thành phố hải phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Sư phạm

... 1.2.2 Khái niệm hoạt động giáo dục 15 1.2.3 Hoạt động giáo dục lên lớp 16 1.3 Hoạt động giáo dục ngồi lên lớp vai trò hoạt động giáo dục lên lớp phát triển nhân cách học sinh 17 1.3.1.Yêu ... CSVC sở vật chất ĐTN Đoàn niên GD Giáo dục GV Giáo viên GVCN Giáo viên chủ nhiệm HĐGD Hoạt động giáo dục HĐGDNGLL Hoạt động giáo dục lên lớp HS Học sinh Nxb Nhà xuất QLGD Quản lý giáo dục TB Trung ... 17 1.3.1.Yêu cầu đổi giáo dục trung học phổ thông hoạt động giáo dục lên lớp trường trung học phổ thông 17 1.3.2 HĐGDNGLL với phát triển nhân cách học sinh trung học phổ thông ...
 • 128
 • 461
 • 0
Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông đồ sơn thành phố hải phòng

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trường trung học phổ thông đồ sơn thành phố hải phòng

Thạc sĩ - Cao học

... 2.3.3 Thực trạng thực hoạt động giáo dục lên lớp nhà trường 55 2.3.4 Thực trạng điều kiện sở vật chất- tài phục vụ hoạt động giáo dục lên lớp trường trung học phổ thơng Đồ Sơn thành phố ... hoạt động giáo dục lên lớp trường Trung học phổ thông Đồ Sơn thành phố Hải Phòng Chương 3: Một số biện pháp quản lý động giáo dục lên lớp trường Trung học phổ thông Đồ Sơn thành phố Hải Phòng ... 45 2.3.1 Thực trạng nhận thức hoạt động giáo dục lên lớp trường Trung học phổ thông Đồ Sơn thành phố Hải Phòng .46 2.3.2 Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục lên lớp nhà trường ...
 • 18
 • 347
 • 0
ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÊN ĐỀ TÀI : NGHIÊN CỨU NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỐT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. doc

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÊN ĐỀ TÀI : NGHIÊN CỨU NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỐT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ. doc

Báo cáo khoa học

... khối lớp, cụ thể hố phần tự chọn cho học sinh cho nhà trường, đồng thời xây dựng tiêu chí đánh giá kết hoạt động học sinh .Điều tạo sở cho quản lý,chỉ đạo thống từ Bộ – SởPhòng GD đến trường ... nghiên cứu,nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu,phương pháp nghiên cứu B/ Nội dung nghiên cứu Chương 1:Chương trình mơn Hoạt động giáo dục lên lớp trường trung học sở 1.1 Mục tiêu giáo dục HĐGDNGLL 1.2 ... tài giúp chúng tơi cómột nhìn khái qt thực trạng việc triển khai HĐGDNGLL trường phổ thông địa bàn nghiên cứu Cũng từ kết nghiên cứu cho thấy để nâng cao chất lượng hoạt động nhà trường phổ thông. Năm...
 • 4
 • 3,487
 • 88
Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Trung học cơ sở Lê Thanh Sử

Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trường Trung học sởThanh Sử

Trung học cơ sở - phổ thông

... hgn yus yãh n B — ụv mệih N ởs ơc c ọh gnu rt gnờưrt p ớl nêl ời g i àogn cụ d ối g gnộ đ tạoh aủ c òrt iav ,í rt ị v uểi h mìT :1 gnộđ tạoH ỞS ƠC CỌH GNURT GNỜƯRT PỚL NÊL ỜIG IÀOGN CỤD ỐIG ... àv p l nêl ig gnort gn t oh m g oab c d oáig gn t oh cáC :àl gn rt àhn a c p l nêl ig iàogn c d oáig gn * — — — — 91 | ỞS ƠC CỌH GNURT GNỜƯRT PỚL NÊL ỜIG IÀOGN CỤD OÁIG GNỘĐ TẠOH CỨHC ỔT c hc ... c hnis c h a c c c hc hnít ,iah hT — — — — 12 | ỞS ƠC CỌH GNURT GNỜƯRT PỚL NÊL ỜIG IÀOGN CỤD ỐIG GNỘĐ TẠOH CỨHC ỔT c d ốig gn t i i ol t m hcác nâhn i v i hn cáx n o iaig gn t gnort ,i i ht...
 • 48
 • 2,503
 • 9
Chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Trung học cơ sở

Chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trường Trung học sở

Giáo dục học

... CHƯƠNG I: SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRƯỜNG THCS I- sở lí luận: Đề tài đề cập đến số khái niệm sau Khái niệm Hoạt động Giáo dục lên lớp Khái niệm ... Bỉm Sơn II- Thực trạng vấn đề đạo hoạt động GDNGLL trường THCS Xi Măng Bỉm Sơn Đánh giá hoạt động nhà trường Hoạt động GDNGLL trường THCS Xi Măng năm gần vào nếp, nhà trường trì đặn hoạt động ... nhiệm vụ năm học nhấn mạnh nhà trường phải nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL để góp phần hồn thành tốt mục tiêu đào tạo cấp học Trên sở đó, Sở GD&ĐT, Phòng GD văn hướng dẫn, đạo thực chương...
 • 12
 • 2,147
 • 4
Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của trường trung học phổ thông Kiến An thành phố Hải Phòng

Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của trường trung học phổ thông Kiến An thành phố Hải Phòng

Sư phạm

... mặt giáo dục như: giáo dục đạo đức, giáo dục trí tuệ, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục thể chất, giáo dục lao động, giáo dục pháp luật, giáo dục mơi trường, giáo dục hồ bình thể loại hình hoạt động ... 30 - THỰC TRẠNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2.1 Vài nét khái quát đặc điểm kinh tế, xã hội, giáo dục quận ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM TRUNG DIỆN BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRƯỜNG THPT KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ GIÁO DỤC...
 • 112
 • 558
 • 1
1 Tên đề tài NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÙ ĐỔNG

1 Tên đề tài NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ PHÙ ĐỔNG

Trung học cơ sở - phổ thông

... Hoạt động giáo dục lên lớp phân chia hai mức độ phạm vi tác động lực lượng tổ chức hoạt động chi phối Đó hoạt động giáo dục ngồi lên lớp hoạt động giáo dục nhà trường Hoạt động giáo dục lên lớp ... cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp nhà trường trung học sở Phù Đổng cần phải: - Xác định mục tiêu hoạt động giáo dục lên lớp; - Nội dung hoạt động giáo dục lên lớp; - Nhiệm vụ cụ thể hoạt ... hoạt động giáo dục lên lớp; - Nguyên tắc tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp; - Việc quản lý đánh giá kết hoạt động giáo dục lên lớp 5.2 Nâng cao chất lượng giáo dục hoạt động giáo dục lên lớpTrường...
 • 15
 • 556
 • 1
Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học cơ sở nam hồng (đông anh  hà nội) đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học

Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trường trung học sở nam hồng (đông anh hà nội) đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học

Sư phạm

... động giáo dục lên lớp trường Trung học sở Nam Hồng…………………………………………………………… 44 2.3.1 Nhận thức đối tượng hoạt động giáo dục lên lớp 44 2.3.2 Thực trạng tổ chức hoạt động hoạt động giáo dục lên lớp … ... chất lượng trường trung học Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận quản lý hoạt động giáo dục lên lớp trường trung học sở theo chuẩn 12 - Khảo sát thực trạng quản lý hoạt động giáo dục lên ... học, nhà trường xây dựng kế hoạch thời khoá biểu để điều hành hoạt động giáo dục, dạy học - Điều 26, Điều lệ trường trung học nêu rõ hoạt động giáo dục trường trung học là: Các hoạt động giáo...
 • 130
 • 575
 • 2
Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học cơ sở hải toàn huyện hải hậu tỉnh nam định

Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trường trung học sở hải toàn huyện hải hậu tỉnh nam định

Sư phạm

... cách học sinh HĐ NGLL phận quan trọng trình giáo dục nhà trƣờng, tiếp nối hoạt động dạy học lớp 1.4.5 Quản lí sở vật chất, kĩ thuật phục vụ hoạt động lên lớp theo yêu cầu tiêu chí sở vật chất ... chuẩn đánh giá chất lƣợng giáo dục nhà quản lý cần quản lý tốt điều kiện sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động Bởi sở vật chất, trang thiết bị điều kiện đảm chất lƣợng giáo dục toàn diện ... Nam Định CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRONG TRƢỜNG TRUNG HỌC SỞ 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Trên giới Hoạt động lên lớp hoạt động ngoại khoá...
 • 125
 • 618
 • 2
Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học cơ sở nam hồng (đông anh  hà nội) đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học

Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trường trung học sở nam hồng (đông anh hà nội) đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học

Thạc sĩ - Cao học

... động giáo dục lên lớp trường Trung học sở Nam Hồng…………………………………………………………… 44 2.3.1 Nhận thức đối tượng hoạt động giáo dục lên lớp 44 2.3.2 Thực trạng tổ chức hoạt động hoạt động giáo dục lên lớp … ... giá sở giáo dục phổ thông, sở giáo dục thường xuyên, số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục sở giáo dục phổ thông, sở giáo ... động giáo dục ngồi lên lớp …………… 20 1.3.7 Các lực lượng tham gia quản lí hoạt động giáo dục ngồi lên lớp 20 1.4 Nội dung hoạt động giáo dục lên lớp tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường...
 • 13
 • 443
 • 0
Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học cơ sở hải toàn huyện hải hậu tỉnh nam định

Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trường trung học sở hải toàn huyện hải hậu tỉnh nam định

Thạc sĩ - Cao học

... Giáo dục học, tập 2, Nxb Giáo dục, 1996 13 Đặng Hoạt (Chủ biên), Hoạt động giáo dục lên lớp trường trung học sở, Nxb Giáo dục, 1998 14 Đinh Xuân Huy (1999), Các biện pháp quản lý hoạt động giáo ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ HOA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRƢỜNG TRUNG HỌC SỞ HẢI TOÀN HUYỆN HẢI HẬU TỈNH NAM ĐỊNH Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO ... cứu giáo dục số 10 Đặng Hoạt( 1997), Hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS, Nxb giáo dục 11 Đặng Hoạt –Hà Thế Ngữ (1998), Giáo dục học tập 1,2, NXB Giáo dục 12 Đặng Hoạt, Hà Thế Ngữ, Giáo...
 • 16
 • 181
 • 0
Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Trường Trung Học Cơ Sở

Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Trường Trung Học Sở

Sư phạm

... sao? Nội dung THỰC HÀNH TỐ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRƯỜNG TRUNG HỌC SỜ Hoạt động: Thiết kẽ hoạt động giáo dục lên lớp trường trung học sở Nhiệm vụ Đây hoạt động thực hành, ... nghiệm thực với vai trò chủ thể hoạt động, Quy trình tổ chức hoạt động giáo dục ngồi lên lớp trường trung học sở: Thực chương trình hoạt động giáo dục ngồi lên lớp trường trung học sở, người giáo ... động của học sinh nhân tố tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp nhà trường Nhiệm vụ hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS - Nhiệm vụ giáo dục nhận thức: + Hoạt động giáo dục lên lớp giúp học sinh...
 • 33
 • 430
 • 0
Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Trường Trung Học Cơ Sở

Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Trường Trung Học Sở

Sư phạm

... NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ơ TRƯỜNG TRUNG HỌC Hoạt động: Tìm hiểu nội dung hoạt động giáo dục lên lớp trường trung học sở Nhiệm vụ Để thực hoạt động này, bạn ... TRỊ VÀ MỤC TIÊU CỦA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGỒI GIỜ LÊN LỚP TRƯỜNG TRUNG HỌC SỜ Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí, vai trò hoạt động giáo dục lên lớp trường trung học sở Nhiệm vụ Bạn suy nghĩ từ ... chủ thể hoạt động, Quy trình tở chức hoạt động giáo dục ngồi lên lớp trường trung học sở: Thực chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học sở, người giáo viên...
 • 33
 • 448
 • 0
Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học cơ sở nam hồng (đông anh  hà nội) đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học

Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trường trung học sở nam hồng (đông anh hà nội) đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học

Cao đẳng - Đại học

... chất lượng trường trung học Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận quản lý hoạt động giáo dục lên lớp trường trung học sở theo chuẩn 12 - Khảo sát thực trạng quản lý hoạt động giáo dục lên ... trường Trung học sở Nam Hồng…………………………………………………………… 4 Nhận thức đối tượng hoạt động giáo dục T 2.3 lên lớp Thực trạng tổ chức hoạt động hoạt động giáo dục R 2.3 lên lớpThực trạng quản lí hoạt động ... học, nhà trường xây dựng kế hoạch thời khoá biểu để điều hành hoạt động giáo dục, dạy học - Điều 26, Điều lệ trường trung học nêu rõ hoạt động giáo dục trường trung học là: Các hoạt động giáo...
 • 151
 • 375
 • 0
Quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học cơ sở trần quốc toản, thành phố phủ lý, tỉnh hà nam

Quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trường trung học sở trần quốc toản, thành phố phủ lý, tỉnh hà nam

Tài liệu khác

... vụ hoạt động giáo dục lên lớp 20 1.3.4 Nội dung hoạt động giáo dục lên lớp 22 1.3.5 Phương pháp hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp 23 1.4 Quản lý hoạt động giáo dục lên lớp ... chức hoạt động giáo dục lên lớp 30 1.5.4 Các quy định ngà nh, nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp .31 1.5.5 Các điều kiện để việc tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp ... 2.4.2 Thực trạng QL việc thực hoạt động giáo dục lên lớp 56 2.4.3 Thực trạng QL việc sử dụng CSVC, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giáo dục lên lớp .56 2.4.4 Thực trạng QL phối...
 • 128
 • 129
 • 0
skkn một số biện pháp chỉ đạo tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

skkn một số biện pháp chỉ đạo tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trường tiểu học

Trung học cơ sở - phổ thông

... hoạt động lên lớp - Hoạt động giáo dục lên lớp ba hoạt động quan trọng, phận hợp thành giáo dục, góp phần thực mục tiêu giáo dục nhà trường Chính từ hoạt động như: lao động, sinh hoạt tập thể, hoạt ... kiến Hoạt động giáo dục lên lớp trường tiểu học khơng ngồi mục đích nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đạt điều mà quan điểm giáo dục Đảng đề cho ngành giáo dục Để hoạt động giáo dục lên lớp ... ứng việc thực đổi đánh giá học sinh theo thông tư 30/2014/TT – BGD ĐT sở lí luận vấn đề 2.1 Mục tiêu hoạt động giáo dục lên lớp trường tiểu học Hoạt động giáo dục lên lớp trường tiểu học nhằm:...
 • 27
 • 650
 • 2

Xem thêm