thực tiễn nền giáo dục việt nam hiện nay

Luận án Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách ở việt nam hiện nay

Luận án Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách ở việt nam hiện nay

Xã hội học

... đặc thù của các tôn giáoViệt Nam; nghiên cứu tín ngưỡng dân gian Việt Nam và các quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay đối với tín ngưỡng, tôn giáo. Ông là người rất ... hiểu tín ngưỡng dân gian Việt Nam, (Nguyễn Đức Lữ, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2005); Tôn giáo - Quan điểm, chính sách đối với tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay, (Nguyễn Đức Lữ, Nxb. ... đồ dân tộc, Giáo hội Công giáo Việt Nam muốn dấn thân trong sự nghiệp giáo dục để thực hiện sứ mệnh loan báo Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô cho mọi người một cách hiệu quả và thiết thực hơn” [159,...
 • 177
 • 3,442
 • 26
Báo cáo khoa học : Bất bình đẳng giới về giáo dục Việt Nam hiện nay pptx

Báo cáo khoa học : Bất bình đẳng giới về giáo dục Việt Nam hiện nay pptx

Báo cáo khoa học

... gidi hdn nam, nhflng hg lai ehi cd dfldc trinh do giio due thip hdn nam. Tai sao lai nhfl vay? Xu hfldng trai ngfldc (nghich ly) nay la dc tU tudng trgng nam khinh nU d xa hdi Viet Nam. ... hge dflng tudi gifla nam va nfl la tfldng dfldng nhau (89,3% va 89,2%). Nhflng d eae dp hge eao hdn (THCS va THPT), ti le nay eua nfl la ldn hdn nam (Bang 3). Dieu nay chf ed the dfldc ... va Gidi, ti le nay cua nfl lai ldn bdn nam: 40,4% > 33,1% (Kha) va 16,6% > 11,2% (Gidi). Dieu nay dfldc the Men qua day he sd' chenh lech (Dis./lln) gifla nam va nfl cd...
 • 8
 • 3,445
 • 55
Lý luận về lạm phát tiền tệ, thực trạng lạm phát ở việt nam hiện nay và giải pháp khắc phục.docx

Lý luận về lạm phát tiền tệ, thực trạng lạm phát ở việt nam hiện nay và giải pháp khắc phục.docx

Kế toán

... 49CCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM 2.1. Tổng quan tình hình lạm phát Việt Nam qua các giai đoạn: H1. Biểu đồ lạm phát cho đến hết tháng 12 năm 2007 Nền kinh tế Việt Nam đang trong ... Đảng cộng sản Việt Nam. Chính sách và cơ chế quản lý giá ở Việt Nam cần phải được hoàn thiện và đổi mới nhằm vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô: Đảm bảo sự tăng trưởng của nền kinh tế ... tránh khỏi. - Mức dư cầu: Từ năm 2004 đến nay Việt Nam luôn duy trì được con số tăng trường GDP ở 8%, nhưng trên thực tế có khá nhiều mặt hàng lương thực, thực phẩm lại bị giảm cung do thiên tai...
 • 25
 • 2,579
 • 8
Giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế việt nam hiện nay

Giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế việt nam hiện nay

Tài chính - Ngân hàng

... ñến 3/2008 ñ thực hiện: 18.450.737 lệnh thanh toán tương ứng 17.075.000 tỷ ñồng. Bình quân mỗi ngày thực hiện từ 35.000 ñến 45.000 lệnh thanh toán với 33.000 tỷ ñồng. Thời gian thực hiện bình ... chỉnh cho thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Hiện nay, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam còn chưa hoàn chỉnh và có nhiều bất cập ... dịch vụ Ngân hàng của khách hàng một cách thực sự nhanhchóng, an toàn và thuận tiện. Hiện nay dịch vụ Ngân hàng ñược các Ngân hàng thương mại Việt Nam cung cấp qua các kênh chính sau ñây: Ngân...
 • 29
 • 544
 • 1
Lý luận về lạm phát tiền tệ, thực trạng lạm phát ở việt nam hiện nay và giải pháp khắc phục.

Lý luận về lạm phát tiền tệ, thực trạng lạm phát ở việt nam hiện nay và giải pháp khắc phục.

Tài chính - Ngân hàng

... 49CCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM 2.1. Tổng quan tình hình lạm phát Việt Nam qua các giai đoạn: H1. Biểu đồ lạm phát cho đến hết tháng 12 năm 2007 Nền kinh tế Việt Nam đang trong ... Đảng cộng sản Việt Nam. Chính sách và cơ chế quản lý giá ở Việt Nam cần phải được hoàn thiện và đổi mới nhằm vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô: Đảm bảo sự tăng trưởng của nền kinh tế ... trưởng kinh tế 51.5.2. Hậu quả của lạm phát 6Chương 2: Thực trạng lạm phát tiền tệ ở Việt Nam 72.1. Tổng quan tình hình lạm phát Việt Nam qua các giai đoạn 72.1.1. Thời kì đổi mới( trước năm...
 • 25
 • 2,159
 • 2
Lý luận về lạm phát tiền tệ, thực trạng lạm phát ở việt nam hiện nay và giải pháp khắc phục

Lý luận về lạm phát tiền tệ, thực trạng lạm phát ở việt nam hiện nay và giải pháp khắc phục

Tài chính - Ngân hàng

... 49CCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM 2.1. Tổng quan tình hình lạm phát Việt Nam qua các giai đoạn: H1. Biểu đồ lạm phát cho đến hết tháng 12 năm 2007 Nền kinh tế Việt Nam đang trong ... Đảng cộng sản Việt Nam. Chính sách và cơ chế quản lý giá ở Việt Nam cần phải được hoàn thiện và đổi mới nhằm vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô: Đảm bảo sự tăng trưởng của nền kinh tế ... tránh khỏi. - Mức dư cầu: Từ năm 2004 đến nay Việt Nam luôn duy trì được con số tăng trường GDP ở 8%, nhưng trên thực tế có khá nhiều mặt hàng lương thực, thực phẩm lại bị giảm cung do thiên tai...
 • 25
 • 1,085
 • 1
Chất lượng giao thông Việt nam hiện nay. Thực trạng – Nguyên nhân – Giải pháp

Chất lượng giao thông Việt nam hiện nay. Thực trạng – Nguyên nhân – Giải pháp

Báo cáo khoa học

... 0918.775.368Chất lợng giao thông Việt nam hiện nay. Thực trạng Nguyên nhân Giải phápPhần mở đầuVấn nạn giao thông đô thị Việt Nam đà và đang ngày càng trầm trọng vì hiện nay mặc dù chính phủ đà ... để đổi mới bộ mặt xà hội trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay. Với đề tài viết về chất lợng giao thông Việt Nam hiện nay, em xin đợc đóng góp một phần nhỏ suy tởng của bản thân ... là chất lợng giao thông Việt Nam hiện nay nh thế nào, nó có chiều hớng tích cực hay tiêu cực đến đời sống của con ngời trong thời buổi kinh tế thị trờng năng động ngày nay. Trong thời gian qua...
 • 12
 • 814
 • 1
Tính chất của nền giáo dục Việt Nam

Tính chất của nền giáo dục Việt Nam

Khoa học xã hội

... TÍNH CHẤT CỦA NỀN GIÁO DỤC VN (tiếp theo) 3. NGUYÊN LÝ GIÁO DỤC Giáo sinh thực hiện Nguyễn Thị NaGiảng viên hướng dẫnTh.s. Trịnh Thị Hiếu04/10/13 102. Tính chất của nền giáo dục VNBài ... chất của nền giáo dục VNd. Mối quan hệ giữa các tính chấtGIÁO DỤC Tính nhân dân Tính khoa họcTính dân tộcTính hiện đại Nền GD nước ta lấy CN Mác – Lênin, tư tưởng HCM làm nền tảng. ... và tính hiện đại trong các nội dung giáo dục (Ở trường Tiểu học hoặc THCS). 04/10/13 42. Tính chất của nền giáo dục VNd. Tính khoa học và hiện đại+Thảo luận: (5 phút)Vì sao nền GDVN...
 • 19
 • 9,821
 • 6
Đổi mới văn hoá trong công cuộc thúc đẩy tiến bộ xã hội Việt Nam hiện nay

Đổi mới văn hoá trong công cuộc thúc đẩy tiến bộ xã hội Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... nước. Giáo dục đó chính là hiện tại và tương tai của dân tộc ta.Khi đã nhận thức được sự lợi hại của giáo dục chúng ta phải khắc phục được những yếu kém của nền giáo dục của chúng ta hiện nay. ... Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2001.2. Đề cương về văn hoá Việt Nam, Đảng cộng sản Việt Nam, Hà Nội 1943.3. G.S Nguyễn Đức Bình, Vì một nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc- Báo cáo chuyên ... của Việt Nam ta) đã minh chứng được sự khôn ngoan trong cách xử sự, xử thế, dẫn đến cách sống đẹp, nền văn hoá hay của một dân tộc.Nói đến tính dân tộc, tính cộng đồng biểu hiện cho một nền...
 • 13
 • 616
 • 0
đổi mới văn hóa trong công cuộc thúc đẩy tiến bộ xã hội Việt Nam hiện nay

đổi mới văn hóa trong công cuộc thúc đẩy tiến bộ xã hội Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... sản mênh mông của Việt Nam ta) đà minh chứng đợc sự khôn ngoan trong cách xử sự, xử thế, dẫn đến cách sống đẹp, nền văn hoá hay của một dân tộc.5 Hiện nay, chúng ta thực hiện đổi mới, chúng ... văn hoá thời đại ngày nay không cho phép hiện tợng lợi bất cập hại. Trong lĩnh vực thông tin giải trí, sự cơng quyết, thực hiện pháp luật nghiêm minh, quản lý tốt và thực hiện tốt các chủ trơng ... đại chúng thực sự là phơng tiện giáo dục đa năng cho mọi ngời dân của mọi lứa tuổi, trình độ và thành phần. Càng có những phơng tiện hiện đại trong thời cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá...
 • 12
 • 548
 • 0
Phương hướng giải pháp cơ bản thúc đẩy nhanh quá trình phát triển các công ty cổ phần trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay

Phương hướng giải pháp cơ bản thúc đẩy nhanh quá trình phát triển các công ty cổ phần trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay

Lý luận chính trị

... bản nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển các công ty cổ phần trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay. 1.Phớng hớng tiếp tục thực hiện việc hình thành và phát triển công ty cổphần thông qua cổ phần ... cũng nh ở thời điểm hiện nay. Chơng 2: Thực trạng các công ty cổ phần và tình hình cổ phần hoá doanhnghiệp ở nớc ta hiện nay. Chơng này trình bày những vấn đề cơ bản nhất về thực trạng của cáccông ... tế khác để có thể xem xétmột hiện tợng,hình thái kinh tế xà hội mới xuất hiệnViệt Nam trong nhữngnăm gần đây. Một lần nữa,em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Việt Tiến gỉảng viênbộ môn...
 • 33
 • 528
 • 0
Tài liệu Tiểu luận Các hình thức tín dụng trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay docx

Tài liệu Tiểu luận Các hình thức tín dụng trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay docx

Tài chính - Ngân hàng

... hoàn thiện quan hệ tín dụng, để phát huy hơn nữa những thành tựu và hạn chế tới mức thấp nhất những điểm yếu trong quan hệ tín dụng ở Việt Nam. Hiện nay, xu hướng thế giới là toàn cầu hoá, nền ... thức tín dụng trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay . Do kiến thức của em còn nhiều hạn chế và bất cập nên bài viết còn nhiều sơ sót mong thầy góp ý kiến để bài viết được hoàn thiện hơn. Xin chân ... trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay 1 - Quyết định tính không ăn khớp của sản xuất hàng hoá, làm đẩy nhanh tốc độ lưu thông hàng hoá. - Góp phần làm giảm chi phí lưu thông trong nền kinh...
 • 14
 • 572
 • 0
Nguyên nhân yếu kém của nền giáo dục Việt Nam ppt

Nguyên nhân yếu kém của nền giáo dục Việt Nam ppt

Khoa học xã hội

... của nền giáo dục Việt Nam hiện nay. 2. Mục đích: Xác định nguyên nhân yếu kém của nền giáo dục Việt Nam đểđịnh hướng xây dựng thành công đề án thay đổi căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam ... nhân yếu kém của nền giáo dục Việt Nam: Do chưa xác định được nguyên nhân chính xác dẫn đến sự yếu kém trong nền giáo dục Việt Nam hiện nay nên nhiều giải pháp cải cách nền giáo dục đã tậptrung ... không chặt chẽ giữa bộ máy giáo dục (đơn vị thực hiện) và xã hội (đơn vị yêu cầu) là một trong những nguyên nhângây ra thực trạng yếu kém của nền giáo dục Việt Nam hiện nay. Đi sau nó còn vôsố...
 • 39
 • 2,670
 • 5
TIỂU LUẬN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM NHỮNG THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỶ XXI pdf

TIỂU LUẬN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM NHỮNG THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỶ XXI pdf

Báo cáo khoa học

... Vietnam during early decades of the 21st century. Luật giáo dục 2005, điều 2 quy định: Nền giáo dục Việt Namnền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học và hiện ... tạo nên những sắc thái riêng của nền giáo dục Việt Nam. Điều đó và những giá trị truyền thống tốt đẹp khác là những tài sản vô giá mà nền giáo dục Việt Nam hiện nay nếu không kế thừa sẽ không ... dung và phương pháp giáo dục, xây dựng các hình thức giáo dục xa rời mục tiêu này sẽ làm cho giáo dục không xác định được hướng đi đúng đắn. Thứ hai, nền giáo dục Việt Nam trong những thập...
 • 45
 • 3,257
 • 10
Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động mua bán và sáp nhập M&A trong nền kinh tế việt nam hiện nay

Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động mua bán và sáp nhập M&A trong nền kinh tế việt nam hiện nay

Tài chính thuế

... tài Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động mua bán và sáp nhập trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay được nghiên cứu nhằm đưa ra một số giải pháp thúc đẩy hoạt động M&A tại Việt Nam ... 2 - THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG M&A TẠI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 2.1 Bức tranh tổng thể hoạt động M&A tại Việt Nam 2.1.1 Một số thương vụ lớn trong hoạt động M&A của Việt Nam ... Đánh giá thực trạng thị trường M&A Việt Nam từ đó rút ra những tính chất tiêu biểu của hoạt động M&A, hoạt động này có tác dụng như thế nào đến nền Kinh tế Việt Nam và tính quan...
 • 24
 • 3,106
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008