thực tập giáo trình tại công ty cổ phần thủy sản 584 nha trang

HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT nội bộ CHU TRÌNH bán HÀNG và THU TIỀN tại CÔNG TY cổ PHẦN THỦY sản 584 NHA TRANG

HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT nội bộ CHU TRÌNH bán HÀNG và THU TIỀN tại CÔNG TY cổ PHẦN THỦY sản 584 NHA TRANG

Kinh tế - Quản lý

... SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 584 NHA TRANG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 584 NHA TRANG 2.1.1 Giới thiệu công ty 2.1.1.1 Qúa trình hình thành ... Thủy Sản công ty chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà Nước Xí nghiệp Thủy Sản Nha Trang trực thuộc Công ty Xuất nhập Thủy Sản Miền Trung thành Công ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang • Tên đầy đủ: Công ... Thực trạng hoạt động kiểm soát nội chu trình bán hàng thu tiền Công ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang Chương 3: Hoàn thiện kiểm soát nội chu trình bán hàng thu tiền Công ty Cổ Phần Thủy Sản 584...
 • 81
 • 3,077
 • 19
Thực trạng kế toán thuế tại công ty cổ phần thủy sản 584 nha trang

Thực trạng kế toán thuế tại công ty cổ phần thủy sản 584 nha trang

Kinh tế - Quản lý

... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 584 NHA TRANG 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN 584 NHA TRANG: 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty: Sau ... Thủ Sản, công ty chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp Thủy Sản Nha Trang trực thuộc Công ty Xuất nhập Thủy sản miền Trung thành công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang  Tên đầy đủ: Công ... 36 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 584 NHA TRANG 36 iii 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN 584 NHA TRANG: 36 2.1.1 Quá trình hình thành...
 • 112
 • 493
 • 1
hoàn thiện chiến lược kinh doanh tại công ty cổ phần thuỷ sản 584 nha trang

hoàn thiện chiến lược kinh doanh tại công ty cổ phần thuỷ sản 584 nha trang

Quản trị kinh doanh

... C A CÔNG TY CPTS 584 NHA TRANG Gi i thi u chung v Công ty CPTS 584 Nha Trang 1.1 Gi i thi u chung v Công ty CPTS 584 Nha Trang 1.1.1 Sơ lư c v l ch s hình thành phát tri n c a Công ty Công ty ... a Công ty CPTS 584 Nha Trang 73 3.2.5.2.Đánh giá ph n ng c a Công ty CPTS 584 Nha Trang môi trư ng bên qua ma tr n EFE 74 v 3.3 Đánh giá công tác phân tích môi trư ng c a Công ... ng đư c hoàn thi n Chính v y trình th c t p t i Công ty CPTS 584 Nha Trang, v i nh ng hi u bi t đư c trang b t i nhà trư ng c vào th c t c a Công ty CPTS 584 Nha Trang, em ch đ ng l a ch n đ...
 • 139
 • 661
 • 9
một số biện pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hệ thống kênh phân phối tại công ty cổ phần thủy sản 584 nha trang

một số biện pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hệ thống kênh phân phối tại công ty cổ phần thủy sản 584 nha trang

Kinh tế - Quản lý

... húa, Xớ nghip tr thnh: Cụng ty C Phn Thy Sn 584 Nha Trang Tờn giao dch :TRASECOM Tờn ting Anh : 584 Nha Trang Seaproduct joint stock company a ch: 584- Lờ Hng Phong- Nha Trang- Khỏnh Hũa in thoi ... kinh doanh chung ca Cụng ty C phn thy sn 584 Nha Trang i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu ti nghiờn cu v ton b hot ng phõn phi ca Cụng ty C Phn Thy Sn 584 Nha Trang 3.2 Phm vi nghiờn ... ca Cụng ty C Phn Thy Sn 584 Nha Trang thi gian t nm 2003 n nm 2005 B cc ca ti nghiờn cu ti : Mt s bin phỏp nhm hon thin v phỏt trin h thng kờnh phõn phi ti Cụng ty C Phn Thy Sn 584 Nha Trang...
 • 124
 • 438
 • 0
một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quảng bá thương hiệu sản phẩm nước mắm tại công ty cổ phần thủy sản 584 nha trang

một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quảng bá thương hiệu sản phẩm nước mắm tại công ty cổ phần thủy sản 584 nha trang

Kinh tế - Quản lý

... MẮM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN 584 NHA TRANG - 26 - CHƯƠNG2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM NƯỚC MẮM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 584 NHA TRANG 2.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY C PHẦN ... thành Công Ty Cổ Phần Thuỷ Sản 584 Nha Trang Tên Doanh Nghiệp: Công Ty Cổ Phần Thuỷ Sản 584 Nha Trang Địa Chỉ : 584 Lê Hồng Phong- Nha Trang- Khánh Hoà Tel : 058.884442 E-Mail : ts584nhatrang@vnn.vn ... thiện công tác quảng bá thương hiệu sản phẩm nước mắm công ty cổ phần thủy sản 584 Nha Trang MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu tổng quan công ty cổ phần thủy sản 584 Nha Trang Nghiên cứu thực trạng...
 • 104
 • 384
 • 0
một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng thương hiệu tại công ty cổ phần thuỷ sản 584 nha trang

một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng thương hiệu tại công ty cổ phần thuỷ sản 584 nha trang

Kinh tế - Quản lý

... sang thành Công ty cổ phần Thuỷ Sản 584 Nha Trang Hình 1: Công ty Cổ phần thuỷ sản 584 Nha Trang Tên doanh nghiệp :Công ty cổ phần Thuỷ Sản 584 Nha Trang Trụ sở : 584 Lê Hồng Phong- Nha TRang- Khánh ... ảnh Hình 1: Công ty Cổ phần thuỷ sản 584 Nha Trang 27 Hình : Tên hiệu công ty 51 Hình 3: Logo công ty 52 Hình 4: Một số hình ảnh sản phẩm bao bì công ty ... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN 584 NHA TRANG 25 2.1 Giới thiệu công ty 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 26 2.1.2...
 • 98
 • 346
 • 0
một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần thuỷ sản 584 nha trang

một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần thuỷ sản 584 nha trang

Kinh tế - Quản lý

... Nha Trang 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần thuỷ sản 584 Nha Trang - Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN 584 NHA TRANG - Địa : Số 584 Lê Hồng Phong - Phước Long – Nha Trang ... hiệu”, “ Sản phẩm chất lượng sức khoẻ cộng đồng”, “ Cúp vàng thương hiệu Việt Nam” 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty cổ phần thuỷ sản 584 Nha Trang 2.1.2.1 Chức năng: Công ty cổ phần thuỷ sản 584 Nha Trang ... trình sản xuất thực hiển điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm 2.1.5 Tình hình sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần thuỷ sản 584 Nha Trang 2.1.5.1 Tình hình lao động Công ty: - Tổng số cán công nhân...
 • 132
 • 365
 • 0
phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại công ty cổ phần thủy sản 584 nha trang

phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại công ty cổ phần thủy sản 584 nha trang

Kinh tế - Quản lý

... SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 584 NHA TRANG 2.1 Khái quát Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang tiền thân ... nghiệp Thủy sản Nha Trang sang Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang vào ngày 01/03/2006, theo định 1287/QĐ-BTS Bộ Thủy sản 38 Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang Trụ sở chính: 584 ... chi phí sử dụng vốn Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang - Chương 3: Một số giải pháp để tối ưu hóa cấu trúc vốn giảm chi phí sử dụng vốn Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang Mặc dù chọn đề...
 • 97
 • 715
 • 2
Một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty cổ phần thủy sản 584 nha trang

Một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty cổ phần thủy sản 584 nha trang

Kinh tế - Quản lý

... II THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 584 NHA TRANG 2.1 Tổng quan công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Thủy sản ... mắm Nha Trang Nhận thấy thực tế qua trình thực tập tìm hiểu công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang, em xây dựng đề tài: “Một số biện pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh công ty Cổ phần Thủy sản 584 ... lược tập trung vào trọng điểm 23 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CỔ PHẦN THỦY SẢN 584 NHA TRANG 2.1 Tổng quan công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang CÔNG TY 25 25 2.1.1 Quá trình...
 • 162
 • 492
 • 2
XÂY DỰNG CHIẾN lược KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN THỦY sản 584 NHA TRANG

XÂY DỰNG CHIẾN lược KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN THỦY sản 584 NHA TRANG

Kinh tế - Quản lý

... hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Thuỷ sản 584 Nha Trang Chương III: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh công ty cổ phần Thuỷ sản 584 Nha Trang Chương IV: Một số biện pháp nhằm thực hiệu phương án ... 3/2006 Xí nghiệp thức cổ phần hóa đổi tên công ty cổ phần Thuỷ sản 584 Nha Trang Tên Công ty: CTCP Thủy sản 584 Nha Trang Đòa chỉ: 584 Lê Hồng Phong - Nha Trang - Khánh Hoà Điện thoại: 058 881176 Fax: ... điều kiện cho công ty kinh doanh bền vững thò trường Được đồng ý Khoa Kinh tế Ban lãnh đạo công ty, em thực đề tài: “XÂY DỰNG CHIẾN LƯC KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN 584 NHA TRANG. ” * Nội...
 • 115
 • 369
 • 0
Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của công nhân sản xuất tại công ty cổ phần thuỷ sản 584 nha trang

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của công nhân sản xuất tại công ty cổ phần thuỷ sản 584 nha trang

Kinh tế - Quản lý

... tổng công ty xuất nhập Thủy sản Miền Trung lấy tên Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang Tháng năm 2006 xí nghiệp thức cổ phần hóa đổi tên Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang Tên công ty: Công ... hưởng đến suất công nhân sản xuất Công Ty Cổ Phần Thuỷ Sản 584 Nha Trang 5 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xác định yếu tố ảnh hưởng tới suất công nhân sản xuất Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang Phân ... PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài thực Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang584 Lê Hồng Phong – Nha Trang – Khánh Hòa Đối tượng khảo sát công nhân sản xuất làm việc công ty 7 PHẦN NỘI DUNG 1.1 KHÁI...
 • 128
 • 878
 • 1
Nghiên cứu các biện pháp nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến bán hàng tại công ty cổ phần thuỷ sản 584 nha trang

Nghiên cứu các biện pháp nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến bán hàng tại công ty cổ phần thuỷ sản 584 nha trang

Kinh tế - Quản lý

... th y s n Nha Trang, thu c công ty xu t nh p kh u mi n Trung thành công ty c ph n công ty th c tr thành công ty c ph n th y s n 584 Nha Trang Tên y : Công ty c ph n th y s n 584 Nha Trang n 3/2006 ... tr ng Công ty c ph n Thu s n 584 Nha Trang ang s h u m t tài s n vô giá - Thương hi u nư c m m 584 Nha Trang – V y nhà ho ch nh XTBH ph i n m b t rõ v công ty, giá tr thương hi u c a Công ty gì, ... phân công ngư i theo dõi, àm phán 23 CHƯƠNG TH C TR NG HO T NG XÚC TI N BÁN HÀNG T I CÔNG TY C PH N TH Y S N 584- NHA TRANG 24 2.1 GI I THI U KHÁI QUÁT V CÔNG TY C PH N TH Y S N 584- NHA TRANG...
 • 90
 • 429
 • 2
Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thủy sản 584 nha trang

Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thủy sản 584 nha trang

Kinh tế - Quản lý

... 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 584 NHA TRANG 33 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 584 NHA TRANG ... Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 584 NHA TRANG 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 584 NHA TRANG 2.1.1 ... 2006, đồng ý Bộ thủy sản theo đinh 1287QĐ – BTS ngày 21/11/2005, Xí nghiệp Thủy sản Nha Trang tách khỏi công ty XNK miền trung thành lập thành Công ty Cổ phần Thủy Sản 584 Nha Trang vào ngày 01/03/2006...
 • 123
 • 156
 • 0
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thủy sản 584 nha trang

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thủy sản 584 nha trang

Kinh tế - Quản lý

... 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 584 NHA TRANG 27 2.1 Khái quát chung công ty cổ phấn thủy sản 584 Nha Trang: ... thành sản phẩm công ty cổ phần thủy sản 584 Nha Trang Đưa số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần thủy sản 584 Nha Trang Trong ... chỉnh 27 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT V À TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 584 NHA TRANG 2.1 Khái quát chung công ty cổ phấn thủy sản 584 Nha Trang: 2.1.1...
 • 117
 • 549
 • 4

Xem thêm