thực nghiệm và đánh giá kết quả tìm kiếm trả về thông qua việc mở rộng truy vấn

Thực nghiệm và đánh giá hiệu quả truyền nhận gói tin trong mạng cảm biến không dây

Thực nghiệm đánh giá hiệu quả truyền nhận gói tin trong mạng cảm biến không dây

Kĩ thuật Viễn thông

... để truy cập vào kênh Việc phân bố thông qua node trung gian trạm sở (Base Station) thông qua phân giải node liên quan đến thông tin liên lạc Truy cập lập lịch ví dụ khác thủ tục MAC node quảng ... hình thí nghiệm khảo sát trình hoạt động đo hiệu truy n nhận gói tin mạng WSN Từ rút kết luận so sánh đánh giá 3.1.2 Yêu cầu thực nghiệm Thực nghiệm sau cần thực hiện: o Đo hiệu truy n nhận ... đánh giá hiệu truy n nhận gói tin mạng WSN Nguyễn Thị Khánh Chi - CT902 37 Đồ án tốt nghiệp Chương III Thực nghiệm, đánh giá hiệu truy n nhận gói tin mạng cảm biến không dây Chương III Thực nghiệm, ...
 • 61
 • 888
 • 12
thực trạng và đánh giá kết quả tổ chức hạch toán kế toán tại công ty dược liệu trung ương i

thực trạng đánh giá kết quả tổ chức hạch toán kế toán tại công ty dược liệu trung ương i

Kế toán

... hành vào s chi ti t TK 621, 622, 627, 154, 641, 642, l p th tính giá thành vào s Nh t ký ch ng t s Cu i tháng, c vào s li u t ng h p t s Nh t ký ch ng t có liên quan th tính giá thành, k tốn vào ... phòng k tốn phòng t ch c hành - Phó giám ñ c: ngư i giúp vi c cho giám ñ c, thay giám ñ c ñi u hành nh ng vi c giám đ c giao phó - Phòng k ho ch kinh doanh: phó giám ñ c kinh doanh tr c ti p làm ... th ti n hành vào s chi ti t giá v n s chi ti t bán hàng Cu i tháng s s li u t ng h p s chi ti t giá v n bán hàng, k toán tiêu th vào s Nh t ký ch ng t s (TK 511, 512 911) Sau đó, c vào s li u t...
 • 40
 • 168
 • 1
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và đánh giá kết quả điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho nhóm nguy cơ cao ở trẻ em theo phác đồ CCG 1961 (FULL TEXT)

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm đánh giá kết quả điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho nhóm nguy cơ cao ở trẻ em theo phác đồ CCG 1961 (FULL TEXT)

Tiến sĩ

... trị đƣợc với tỷ lệ khỏi 80% Có đƣợc kết nhờ vào tiến phân loại bệnh, hoá trị liệu, ứng dụng tiến miễn dịch học, di truy n học, sinh học phân tử việc đánh giá, điều trị, hiểu biết yếu tố tiên ... thiện đƣợc kết điều trị[38] Những kết nhóm nghiên cứu để trả lời cho câu hỏi liều thuốc nhƣ thích hợp (ví dụ chuẩn với liều tích cực MP/ TG/ MTX) nhƣng chƣa có đánh giá chắn Tần số việc nhận liều ... mm3) việc tích cực chẩn đốn sớm điều trị nhanh chóng theo kinh nghiệm đóng vai trò quan trọng giúp cho điều trị thành công Việc điều trị sớm theo kinh nghiệm nhƣ sử dụng kháng sinh có phổ rộng...
 • 156
 • 595
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và đánh giá kết quả điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho nhóm nguy cơ cao ở trẻ em theo phác đồ CCG 1961

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm đánh giá kết quả điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho nhóm nguy cơ cao ở trẻ em theo phác đồ CCG 1961

Tiến sĩ

... 1961 protocol is applied, it is necessary to improve the quality of chromosomal abnormalities detection To improve treatment results, adequate medicine must be provided, especially for patients ... longer holds prognosis value recently However, in some cases, morphologic classification is not adequate to make an accurate diagnosis and small number of patients was wrongly diagnosed with AML ... 25 cases have either B or T cell as the dominant phenotype, cases in which both phenotypes are equally represented Other researched in the world shows that ALL children with AML markers is 7-25%...
 • 27
 • 439
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và đánh giá kết quả điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho nhóm nguy cơ cao ở trẻ em theo phác đồ CCG 1961 (TT)

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm đánh giá kết quả điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho nhóm nguy cơ cao ở trẻ em theo phác đồ CCG 1961 (TT)

Tiến sĩ

... tố tiên lượng liên quan đến tỷ lệ sống chung toàn OS 2.2.3 Tiêu chuẩn đánh giá: - Đánh giá lui bệnh hoàn toàn: Lâm sàng hết triệu chứng bệnh, máu ngoại vi tủy xương TX1 Đánh giá lui bệnh khơng ... điểm lâm sàng, xét nghiệm đánh giá kết điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho nhóm nguy cao trẻ em theo phác đồ CCG 1961” Đề tài thực với mục tiêu: tả số đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm bệnh bạch ... bào/mm3 - Đánh giá mức độ tác dụng phụ lên hệ thống đông cầm máu, lên tế bào máu ngoại vi tủy xương theo tiêu chuẩn phác đồ CCG 1961 Đánh giá thiếu máu, hội chứng tiêu khối u, đánh giá nhiễm...
 • 48
 • 515
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và đánh giá kết quả điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho nhóm nguy cơ cao ở trẻ em theo phác đồ CCG 1961

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm đánh giá kết quả điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho nhóm nguy cơ cao ở trẻ em theo phác đồ CCG 1961

Quản trị kinh doanh

... trị đƣợc với tỷ lệ khỏi 80% Có đƣợc kết nhờ vào tiến phân loại bệnh, hoá trị liệu, ứng dụng tiến miễn dịch học, di truy n học, sinh học phân tử việc đánh giá, điều trị, hiểu biết yếu tố tiên ... mm3) việc tích cực chẩn đốn sớm điều trị nhanh chóng theo kinh nghiệm đóng vai trò quan trọng giúp cho điều trị thành cơng Việc điều trị sớm theo kinh nghiệm nhƣ sử dụng kháng sinh có phổ rộng ... bình cao 1.5 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THEO PHÁC ĐỒ CCG 1961 CCG 1961 đƣợc áp dụng Hoa kỳ Nita L.Seibel làm trƣởng nhóm nghiên cứu, phác đồ bắt đầu mở từ tháng 11/1996 đóng nghiên cứu vào tháng...
 • 159
 • 367
 • 2
Nghiên cứu thực trạng và đánh giá kết quả thực hiện một số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhi trước 24 giờ tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An (TT)

Nghiên cứu thực trạng đánh giá kết quả thực hiện một số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhi trước 24 giờ tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An (TT)

Y - Dược

... quản, kiểm tra vị trí nội khí quản thấp (8,5%) 14 3.4 KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CAN THIỆP VÀO QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN CẤP CỨU ĐÀO TẠO CBYT 3.4.1 Vận chuyển cấp cứu nhi khoa 3.4.1.1 Đánh giá kết ... xây dựng số đánh giá chủ yếu bao gồm: + Nhân học + Tình trạng bệnh tật + Xử lý truy n trước + Quá trình vận chuyển, cấp cứu 2.2.2 Thực số biện pháp can thiệp - Nhằm đánh giá việc thực mục tiêu ... sức sơ sinh cho 197 CBYT Kết điểm đầu cao nhiều so với điểm đầu vào, kết có ý nghĩa thơng kê với p < 0,001 19 3.5 KẾT QUẢ TỬ VONG TRƯỚC SAU THỰC HIỆN CAN THIỆP 3.5.1 Thực trạng tử vong 24 đầu...
 • 24
 • 386
 • 0
Nghiên cứu thực trạng và đánh giá kết quả thực hiện một số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhi trước 24 giờ tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An (FULL TEXT)

Nghiên cứu thực trạng đánh giá kết quả thực hiện một số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhi trước 24 giờ tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An (FULL TEXT)

Nhi khoa

... thiết yếu Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An Trong trình thực can thiệp việc giám sát kết sau đào tạo tuyến đƣợc thực kế hoạch theo đợt Đoàn giám sát thực thông qua hoạt động đạo tuyến hệ thống bệnh viện theo ... (Đánh giá khai thông đƣờng thở cố định vùng cổ) + B: Hô hấp (Đánh giá đảm bảo hô hấp, kiểm sốt thơng khí) + C: Tuần hồn (Đánh giá hỗ trợ tuần hồn, kiểm sốt chảy máu) + D: Sự chức thần kinh (Đánh ... chuyển (thông qua nhân viên y tế kèm) - Tiền sử sản khoa: Cân nặng, tuổi thai, trình đẻ, bệnh tật trẻ, đẻ ngạt (theo điểm apgar) bệnh bà mẹ có - Đánh giá chức sống: + Đánh giá suy hô hấp + Đánh giá...
 • 190
 • 362
 • 1
Nghiên cứu thực trạng và đánh giá kết quả thực hiện một số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhi trước 24 giờ tại bệnh viện sản nhi nghệ an

Nghiên cứu thực trạng đánh giá kết quả thực hiện một số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhi trước 24 giờ tại bệnh viện sản nhi nghệ an

Y học thưởng thức

... thiết yếu Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An Trong trình thực can thiệp việc giám sát kết sau đào tạo tuyến đƣợc thực kế hoạch theo đợt Đoàn giám sát thực thông qua hoạt động đạo tuyến hệ thống bệnh viện theo ... chuyển (thông qua nhân viên y tế kèm) - Tiền sử sản khoa: Cân nặng, tuổi thai, trình đẻ, bệnh tật trẻ, đẻ ngạt (theo điểm apgar) bệnh bà mẹ có - Đánh giá chức sống: + Đánh giá suy hô hấp + Đánh giá ... xây dựng số đánh giá chủ yếu bao gồm: + Nhân học + Tình trạng bệnh tật + Xử lý truy n trƣớc + Quá trình vận chuyển, cấp cứu 2.3.2 Triển khai số biện pháp can thiệp - Nhằm đánh giá việc thực mục...
 • 189
 • 277
 • 0
Nghiên cứu thực trạng và đánh giá kết quả thực hiện một số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhi trước 24 giờ tại bệnh viện sản nhi nghệ an (tt)

Nghiên cứu thực trạng đánh giá kết quả thực hiện một số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhi trước 24 giờ tại bệnh viện sản nhi nghệ an (tt)

Y học thưởng thức

... quản, kiểm tra vị trí nội khí quản thấp (8,5%) 14 3.4 KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CAN THIỆP VÀO QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN CẤP CỨU ĐÀO TẠO CBYT 3.4.1 Vận chuyển cấp cứu nhi khoa 3.4.1.1 Đánh giá kết ... xây dựng số đánh giá chủ yếu bao gồm: + Nhân học + Tình trạng bệnh tật + Xử lý truy n trước + Quá trình vận chuyển, cấp cứu 2.2.2 Thực số biện pháp can thiệp - Nhằm đánh giá việc thực mục tiêu ... sức sơ sinh cho 197 CBYT Kết điểm đầu cao nhiều so với điểm đầu vào, kết có ý nghĩa thơng kê với p < 0,001 19 3.5 KẾT QUẢ TỬ VONG TRƯỚC SAU THỰC HIỆN CAN THIỆP 3.5.1 Thực trạng tử vong 24 đầu...
 • 48
 • 283
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị rong kinh cơ năng tuổi trẻ tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết quả điều trị rong kinh cơ năng tuổi trẻ tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Y khoa - Dược

... sàng đánh giá kết điều trị rong kinh tuổi trẻ Bệnh viện Trƣờng Đại học Y Dƣợc Huế” nhằm mục tiêu: Khảo sát số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng số yếu tố liên quan đến rong kinh tuổi trẻ Đánh giá kết ... tiền 42 KẾT LUẬN Qua kết nghiên cứu bàn luận, rút kết luận sau: Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng số yếu tố liên quan đến rong kinh tuổi trẻ  Một số đặc điểm lâm sàng yếu tố liên quan:  ... kinh theo chiều kim đồng hồ hết vĩ thuốc: viên/ngày Điều trị tháng liên tiếp  Đánh giá kết Theo dõi đ nh gi kết dựa vào lượng m u kinh sau ngày điều trị, cuối đợt điều trị tháng dự phòng rong kinh...
 • 55
 • 530
 • 1
Nghiên cứu thực trạng dạy-học môn Đạo đức y học trong đào tạo bác sĩ tại các trường Đại học Y và đánh giá kết quả can thiệp thử nghiệm

Nghiên cứu thực trạng dạy-học môn Đạo đức y học trong đào tạo bác sĩ tại các trường Đại học Y đánh giá kết quả can thiệp thử nghiệm

Tiến sĩ

... thức thực hành, “khơng thức” thể qua giá trị hành vi thầy cô “tấm gương” Điều quan trọng sinh viên học giá trị gì, họ học hiệu họ thu qua thực hành chuyên mơn Việc giảng dạy “khơng thức” thơng qua ... đạo đức y học, thực hành đạo đức y học 40 - Thái độ: thông qua mối quan hệ bác sĩ-người bệnh , quyền lợi đồng nghịêp thông qua mối quan hệ chun mơn, quyền lợi sinh viên: Trung thực, đáng tin ... yêu cầu cấp thiết này, thực đề tài “Nghiên cứu thực trạng dạy-học môn Đạo đức y học đào tạo bác sĩ trường Đại học Y đánh giá kết can thiệp thử nghiệm với ba mục tiêu: tả thực trạng dạy-học đạo...
 • 205
 • 1,186
 • 5
HÌNH THỨC TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIỂU HỌC

HÌNH THỨC TỰ LUẬN TRẮC NGHIỆM TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIỂU HỌC

Trung học cơ sở - phổ thông

... câu trắc nghiệmtrả lời số câu trắc nghiệmtrả lời sai nên - Tránh hạn chế lấy nguyên văn từ sách giáo c TRẮC NGHIỆM ĐỐI CHIẾU CẶP ĐÔI: Gồm phần: Phần thông tin BẢNG TRUY Phần thông tin ... Thơng hiểu vai trò phận liên quan với chỉnh thể Trừu tượng mở rộng: Hiện thực hóa kết nối bên chỉnh thể có khả vượt phạm vi học tập kinh nghiệm thân Khi xử lý thực khách quan biết dùng cơng cụ tư ... câu trắc nghiệm khách quan Loại câu trắc nghiệm điền khuyết - Loại câu trắc nghiệm điền khuyết trình bày dạng câu có chỗ chấm trống, HS phải trả lời cách viết câu trả lời viết số, dấu vào chỗ...
 • 12
 • 8,117
 • 10
Nghiên cứu thực trạng dạy học môn đạo đức y học trong đào tạo bác sĩ tại các trường đại học y và đánh giá kết quả can thiệp thử nghiệm

Nghiên cứu thực trạng dạy học môn đạo đức y học trong đào tạo bác sĩ tại các trường đại học y đánh giá kết quả can thiệp thử nghiệm

Thạc sĩ - Cao học

... BỘGIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘY TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Lê Thu Hòa NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG DẠY-HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC Y HỌC TRONG ĐÀO TẠO BÁC SĨ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CAN THIỆP THỬ NGHIỆM ... chương trình, tài liệu, phương pháp dạy-học, phương pháp lượng giá môn Đạo đức y học … 49 2.3.3 Mục tiêu Đánh giá kết can thiệp thử nghiệm hai 2.4 trường Đại học Y Hà Nội Đại học Y Thái Nguyên ... …………………………………………… 57 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU …………………………… 59 3.1 Thực trạng dạy-học đạo đức y học đào tạo bác sĩ tám trƣờng Đại học Y năm học 2009-2010……………………… 3.1.1 Thông tin chung đối tượng...
 • 11
 • 212
 • 0
BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN    MODULE TH 26: HÌNH THỨC TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIỂU HỌC

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE TH 26: HÌNH THỨC TỰ LUẬN TRẮC NGHIỆM TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIỂU HỌC

Mầm non - Tiểu học

... trắc nghiệm khách quan có số điểm Ví dụ: Nếu đề dành 30% thời gian cho trắc nghiệm khách quan 70% thời gian dành cho tự luận điểm cho phần điểm điểm Nếu có 12 câu trắc nghiệm khách quan câu trả ... Nếu ma trận đề dành 40% thời gian cho trắc nghiệm khách quan 60% thời gian dành cho tự luận có 12 câu trắc nghiệm khách quan điểm phần trắc nghiệm khách quan 12; điểm phần tự luận là: 18 Điểm toàn ... trận đề kiểm tra, khuyến khích giáo viên sử dụng kĩ thuật Rubric việc tính điểm chấm tự luận (tham khảo tài liệu đánh giá kết học tập học sinh) Bước Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra Sau...
 • 3
 • 14,053
 • 339
Nghiên Cứu Thực Trạng Dạy-Học Môn Đạo Đức Y Học Trong Đào Tạo Bác Sĩ Tại Các Trường Đại Học Y Và Đánh Giá Kết Quả Can Thiệp Thử Nghiệm

Nghiên Cứu Thực Trạng Dạy-Học Môn Đạo Đức Y Học Trong Đào Tạo Bác Sĩ Tại Các Trường Đại Học Y Đánh Giá Kết Quả Can Thiệp Thử Nghiệm

Quản trị kinh doanh

... BỘGIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘY TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Lê Thu Hòa NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG DẠY-HỌC MƠN ĐẠO ĐỨC Y HỌC TRONG ĐÀO TẠO BÁC SĨ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CAN THIỆP THỬ NGHIỆM ... đạo đức y học, thực hành đạo đức y học - Thái độ: thông qua mối quan hệ bác sĩ-người bệnh , quyền lợi đồng nghịêp thông qua mối quan hệ chuyên môn, quyền lợi sinh viên: Trung thực, đáng tin cậy; ... yêu cầu cấp thiết này, thực đề tài “Nghiên cứu thực trạng dạy-học môn Đạo đức y học đào tạo bác sĩ trƣờng Đại học Y đánh giá kết can thiệp thử nghiệm với ba mục tiêu: tả thực trạng dạy-học đạo...
 • 211
 • 130
 • 0
Quá trình thực nghiệm và đánh giá

Quá trình thực nghiệm đánh giá

Công nghệ thông tin

... khúc Toàn liệu Phân khúc Toàn liệu MAE … … … … … … Qua đó, ta thấy … 6.2.3 Đánh giá kết quả: Qua hai đợt thử nghiệm trên, nhóm tác giáđánh giá nhận xét chung sau: … ... tồn liệu (cùng liệu kiểm thử) để so sánh đánh giá Sau có phân khúc liệu mạnh, pha thứ hai dự đoán số đánh giá trả kết cho người dùng Kết thử nghiệm thể qua hai bảng sau: Bảng tổ hợp tất phân khúc ... liệu du lịch thu thập thực tế trên) Qua đó, nhóm tác giả muốn đánh giá độ xác thuật toán trường hợp đánh giá xem điều kiện ngữ cảnh ảnh hưởng đến việc khuyến nghị Kết khuyến nghị có khơng có điều...
 • 6
 • 277
 • 0
Xây dựng kế hoạch, triển khai và đánh giá kết quả thực hiện 5S tại xưởng In Offset- Công ty cổ phần giấy Viễn Đông

Xây dựng kế hoạch, triển khai đánh giá kết quả thực hiện 5S tại xưởng In Offset- Công ty cổ phần giấy Viễn Đông

Quản trị kinh doanh

... lọc 80 6.1.2 Đánh giá kết thực xếp .80 6.1.3 Đánh giá kết thực 81 6.1.4 Đánh giá kết việc trì vệ sinh hàng ngày 81 6.2 Đánh giá cảm nhận nhân viên việc triển khai chương ... Duy trì việc vệ sinh hàng ngày 79 5.3 Tóm tắt chương V .79 CHƯƠNG VI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI 5S 80 6.1 Đánh giá kết triển khai 3S 80 6.1.1 Đánh giá kết thực sàng ... hành đánh giá Một phương pháp quan trọng đánh giá 5S sử dụng hình ảnh trực quan, thơng qua việc chụp ảnh khu vực đánh giá Đây cách để cung cấp chứng khách quan 21 Chương II:Cơ sở lý thuyết đưa kết...
 • 118
 • 8,925
 • 130

Xem thêm