thực hành lập trình hệ thống

Tài liệu lập trình hệ thống

Tài liệu lập trình hệ thống

Kỹ thuật lập trình

... (chương trình dịch) Cấp 4 Cấp ngôn ngữ hợp dịch Dịch (hợp dịch) Cấp 3 Cấp hệ điều hành Dịch 1 phần (hệ điều hành) Cấp 2 Cấp máy quy ước Thông dịch (vi chương trình) Cấp 1 Cấp vi lập trình ... Tài liệu Lập trình hệ thống Chương 1 Phạm Hùng Kim Khánh Trang 4 nhớ khác và khả năng chạy 2 hay nhiều chương trình song song. Các lệnh mới thêm vào sẽ được thực thi bằng một trình thông ... 82881234567891112131415161718191020IOBCLKS1DT/RALEAENMRDCAMWCMWTCIOWCAIOWCIORCINTACENDENMCE/PDENS2S0GNDVCCTài liệu Lập trình hệ thống Chương 1 Phạm Hùng Kim Khánh Trang 16 PIT 8253 có 3 bộ đếm lùi 16 bit có thể lập trình và độc lập với nhau. Mỗi bộ đếm...
 • 32
 • 1,015
 • 5
Lập trình hệ thống

Lập trình hệ thống

Kỹ thuật lập trình

... khác nhau. Sau khi thực hành: - Đối chiếu từng mục tiêu của bài thực hành với những gì đã thực hành được. Nếu mục tiêu nào chưa thành thạo thì phải tìm cách lập lại thực hành đó để nắm được ... Trong khi thực hành: - Tuyệt đối tuân thủ thực hành theo thứ tự của nội dung thực hành. Hoàn thành các vấn đề và trả lời được các câu hỏi đặt ra trong phần trước mới chuyển sang thực hành phần ... Hình 7: Cửa sổ kết quả chương trình Giới Thiệu Thực hành Lập trình Hệ Thống giúp cho sinh viên viết được chương trình bằng ngôn ngữ Assembly trên máy tính PC. Giáo trình này chỉ hướng dẫn sinh...
 • 39
 • 1,036
 • 0
Ôn thi thực hành lập trình window

Ôn thi thực hành lập trình window

Kỹ thuật lập trình

... PHC PHẦẦN LN LẬẬP TRÌNH WINDOWSP TRÌNH WINDOWSNNỘỘI DUNG ÔN TI DUNG ÔN TẬẬP THI THP THI THỰỰC HC HÀÀNHNHLoại 3 - Lập trình CSDLViết chương trình nhập/xuất thông tin ... tính…• Loại 2: Xử lý tập tin• Loại 3: Lập trình CSDL và Crystal ReportĐại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí MinhKhoa Toán – Tin HọcLLẬẬP TRÌNH WINDOWSP TRÌNH WINDOWSNNộội dung thi thi dung ... tính…• Loại 2: Xử lý tập tin• Loại 3: Lập trình CSDL và Crystal ReportĐại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí MinhKhoa Toán – Tin HọcLLẬẬP TRÌNH WINDOWSP TRÌNH WINDOWSNNộội dung thi thi dung...
 • 15
 • 810
 • 4
Giáo trình C và ngôn ngữ lập trình hệ thống

Giáo trình C và ngôn ngữ lập trình hệ thống

Kỹ thuật lập trình

... (j=0;j<=4;++j)z[i][j]}5.4.2. Chu trình do-while Khác với các toán tử while và for, việc kiểm tra điều kiện kết thúc đặt ở đầu chu trình, trong chu trình do while việc kiểm tra điều kiện kết thúc đặt cuối chu trình. ... thân của chu trình bao giờ cũng đợc thực hiện ít nhất một lần.Chu trình do while có dạng sau :doLệnh hoặc khối lệnh;while ( biểu thức );Lệnh hoặc khối lệnh là thân của chu trình có thể là ... kiểu int hệ 8, đối tơng ứng là con trỏ kiểu int. Trờng phải vào là số nguyên hệ 8lo Vào một giá trị kiểu long hệ 8, đối tơng ứng là con trỏ kiểu long. Trờng phải vào là số nguyên hệ 8x Vào...
 • 139
 • 1,832
 • 9
Lập trình hệ thống và điều khiển thiết bị

Lập trình hệ thống và điều khiển thiết bị

Kỹ thuật lập trình

... khiển. Ngoài ra, thành phần này còn làm nhiệm vụ hỗ trợ giao tiếp giữa hệ thống bus trong và bus ngoài. Hệ thống bus ngoài là hệ thống bus kết nối giữa các thành phần của hệ vi xử lý với nhau: ... thanh ghi Khác với lập trình với các ngôn ngữ bậc cao, khi lập trình hợp ngữ người lập trình hợp ngữ còn phải để ý đến việc bảo vệ các thanh ghi trong quá trình gọi các chương trình con. Ở các ... các thành phần và tập lệnh. Ngoài ra, 1 trong các ngắt được sử dụng phổ biến trong lập trình hệ thống- ngắt 21h của hệ điều hành DOS cũng được giới thiệu trong chương này. Chương 2: trình...
 • 147
 • 1,019
 • 5
Tài liệu lập trình hệ thống ngắt và sự kiện

Tài liệu lập trình hệ thống ngắt và sự kiện

Kỹ thuật lập trình

... hệ thống WH_DEBUG Luồng hay hệ thống WH_GETMESSAGE Luồng hay hệ thống WH_JOURNALRECORD Hệ thống WH_JOURNALPLAYBACK Hệ thống WH_FOREGROUNDIDLE Luồng hay hệ thống WH_SHELL Luồng hay hệ ... hay hệ thống WH_KEYBOARD Luồng hay hệ thống WH_MOUSE Luồng hay hệ thống WH_MSGFILTER Luồng hay hệ thống WH_SYSMSGFILTER Hệ thống Hàm SetWindowsHookEx trả về handle của quá trình câu ... luồng hiện hành. Tài liệu Lập trình hệ thống Chương 2 Phạm Hùng Kim Khánh Trang 45 Phạm vi thực hiện của hàm câu móc mô tả như sau: Hook Phạm vi WH_CALLWNDPROC Luồng hay hệ thống WH_CBT...
 • 15
 • 1,288
 • 8
Bài tập thực hành lập trình cơ sở dữ liệu

Bài tập thực hành lập trình cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

... chương trình thông báo “Bạn chơi dở quá” và kết thúc. Nếu đoán đúng cả từ chương trình hiện ra thông báo chúc mừng. Lập trình Cơ sở dữ liệu Khi người dùng click chọn một node, chương trình ... chương trình có sử dụng đối tượng Timer. Ví dụ sau một khoảng thời gian t giây sẽ ẩn/hiện thanh status bar. Bài 5: Viết chương trình trò chơi đoán từ như sau: Bắt đầu chạy chương trình, ... người chơi. Người chơi 1 nhập từ cho người chơi 2 đoán (độ dài từ không quá 8 ký tự) Lập trình Cơ sở dữ liệu Trình đơn “Kích thước” có 2 mục: “Phóng to” (phím tắt Ctrl + P) và “Thu nhỏ” (phím...
 • 4
 • 5,014
 • 29

Xem thêm