thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch điều chỉnh chứng chỉ quy hoạch đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình tại khu công nghệ cao hòa lạc

Tài liệu Thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch/điều chỉnh chứng chỉ quy hoạch đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc ppt

Tài liệu Thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch/điều chỉnh chứng chỉ quy hoạch đối với các dự án đầu xây dựng công trình tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc ppt

Tài liệu khác

... hiện TTHC :Chứng chỉ quy hoạch. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chủ đầu dự án đầu xây dựng công trình gửi công văn đề nghị Ban cấp Chứng chỉ quy hoạch/ điều chỉnh Chứng chỉ quy hoạch. ... quy hoạch/ điều chỉnh chứng chỉ quy hoạch đối với các dự án đầu xây dựng công trình tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Cơ ... hoạch, Xây dựng và Môi trường kiểm tra và trình Trưởng Ban ký cấp Chứng chỉ quy hoạch. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Công văn đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch/ điều chỉnh chứng chỉ quy hoạch; Số...
 • 5
 • 518
 • 0
Thủ tục Kiểm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo yêu cầu của nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước có quy mô dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) potx

Thủ tục Kiểm tra cấp Giấy chứng nhận đầu (theo yêu cầu của nhà đầu đối với các dự án đầu trong nước có quy mô dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu điều kiện) potx

Thủ tục hành chính

... ký cấp Giấy chứng nhận đầu của Nhà đầu tư; (02 bản chính). - Thông báo cho phép lập thủ tục chuẩn bị đầu tư; (02 bản sao được chứng thực). - Văn bản xác nhận cách pháp lý của nhà đầu ... gồm: + Đối với nhà đầu là tổ chức: Quy t định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu ng đương khác; (02 bản sao được chứng thực). + Đối với nhà đầu là cá ... Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân; (02 bản sao được chứng thực). - Hồ sơ dự án bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử...
 • 3
 • 427
 • 0
Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư trong và ngoài nước có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện pdf

Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu đối với các dự án đầu trong và ngoài nước có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu điều kiện pdf

Thủ tục hành chính

... của Bộ Kế hoạchĐầu tư. Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu đối với các dự án đầu trong và ngoài nước có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu có điều kiện * Trình tự ... giải quy t: - Đối với dự đầu trong nước: 21 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. - Đối với dự đầu nước ngoài: 23 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. * Đối ng thực hiện thủ tục hành ... dụng cho dự án đầu nước ngoài). 4. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu do nhà đầu lập và chịu trách nhiệm (nội dung báo cáo phải thể hiện rõ nguồn vốn đầu tư, nhà đầu đủ khả...
 • 4
 • 366
 • 0
Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư trong và ngoài nước có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện docx

Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu đối với các dự án đầu trong và ngoài nước có quytừ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu điều kiện docx

Thủ tục hành chính

... Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu đối với các dự án đầu trong và ngoài nước có quytừ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu điều kiện * Trình tự thực ... nghị cấp Giấy chứng nhận đầu của Nhà đầu tư; (02 bản chính, 06 bản sao). 2. Thông báo cho phép lập thủ tục chuẩn bị đầu tư; (02 bản sao được chứng thực, 06 bản sao). 3. Văn bản xác nhận ... nhận cách pháp lý của nhà đầu gồm: + Đối với nhà đầu là tổ chức: Quy t định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu ng đương khác; (02 bản sao được chứng...
 • 4
 • 367
 • 0
Đánh giá rủi ro trước khi cho vay đối với các dự án đầu tư tại Ngân hàng MHB-chi nhánh Hà nội.Thực trạng và giải pháp.docx

Đánh giá rủi ro trước khi cho vay đối với các dự án đầu tại Ngân hàng MHB-chi nhánh Hà nội.Thực trạng và giải pháp.docx

Tài chính - Ngân hàng

... hạn.42- Quốc hữu hóa.* Rủi ro về xây dựng và hoàn thành công trình :- Chi phí xây dựng vượt quá dự toán- Công trình xây dựng không đảm bảo các yêu cầu của dự án - Hoàn thành không đúng thời ... văn bản trình người có thẩm quy n quy t định đầu tư, tổ chức cho vay vốn đầu và cơ quan thẩm định dự án đầu tư. * Giai đoạn thực hiện đầu tư: - Xin giao hoặc thuê đất (đối với dự án sử dụng ... bị, vật cho sản xuất, xem xét khả năng về nguồn vốn đầu và lựa chọn hình thức đầu tư. - Tiến hành điều tra, khảo sát, và chọn địa điểm xây dựng - Lập dự án đầu tư - Gửi hồ sơ dự án và văn...
 • 85
 • 843
 • 2
Đánh giá rủi ro trước khi cho vay đối với các dự án đầu tư tại Ngân hàng MHB-chi nhánh Hà nội.Thực trạng và giải pháp

Đánh giá rủi ro trước khi cho vay đối với các dự án đầu tại Ngân hàng MHB-chi nhánh Hà nội.Thực trạng và giải pháp

Quản trị kinh doanh

... thúc đầu :- Nghiệm thu bàn giao công trình - Thực hiện việc kết thúc xây dựng công trình - Vận hành công trình và hướng dẫn sử dụng công trình - Bảo hành công trình - Quy t toán vốn đầu tư - ... chung về dự án đầu tư, tín dụng đầu phát triển và rủi ro.Chương II : Thực trạng công tác đánh giá rủi ro trước khi cho vay đầu tại Ngân hàng MHB-chi nhánh Hà nội.2nâng hiệu quả đầu của ... :- Tín dụng đầu phát triển có sự tham gia của các Ngân hàng vào dự án đầu tư. Điều này thể hiện ở chỗ khi doanh nghiệp muốn vay vốn tín dụng để đầu họ phải có dự ándự án đó được Ngân...
 • 84
 • 638
 • 0
Công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công nghiệp tại Maritime Bank – Chi nhánh Hai Bà Trưng – Hà Nội. Thực trạng và giải pháp

Công tác thẩm định các dự án đầu xây dựng công nghiệp tại Maritime Bank – Chi nhánh Hai Bà Trưng – Hà Nội. Thực trạng và giải pháp

Kinh tế - Thương mại

... xét một số yếu tố về công trình xây dựng theo tuyến, công trình có yêu cầu kiến trúc, dự tính khối lượng các công tác xây dựng. - Đối với các dự án đầu xây dựng công trình có mục đích sản ... đầu dự án xây dựng công nghiệp.- Mục đích của dự án phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế ngành của dự án xây dựng công nghiệp, sự phù hợp của dự án trong xu thế phát triển ngành xây ... xét các nguồn cung cấp đầu vào khác.Thứ năm, thẩm định kỹ thuật của dự án đầu xây dựng công nghiệp.- Điều quan trọng phải nói đến đầu tiên trong dự án xây dựng công nghiệp đó là địa điểm xây...
 • 113
 • 690
 • 2
Đánh giá rủi ro trước khi cho vay đối với các Dự án đầu tư tại Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long chi nhánh Hà Nội - Thực trạng và giải pháp

Đánh giá rủi ro trước khi cho vay đối với các Dự án đầu tại Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long chi nhánh Hà Nội - Thực trạng và giải pháp

Kinh tế - Thương mại

... chung về dự án đầu tư, tín dụng đầu phát triển và rủi ro.I. Dự án đầu :1. Khái niệm :Dự án đầu có thể được xem xét từ nhiều góc độ như về mặt hình thức, góc độ quản lý, kế hoạch hóa ... lãnh đạo. 2.3.2. Đánh giá rủi ro với dự án vay vốn : - Đánh giá sự cần thiết và mục tiêu đầu của dự án : dự án có phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế không, dự án có cần thiết phải ... 2005 tăng gần 42% so với năm 2004 và năm 2006 tăng gần 47% so với năm 2005.3.2. Công tác cho vay theo các dự án đầu nói riêng :Bảng 4 Tình hình cho vay theo dự án đầu tại Ngân hàng Phát...
 • 101
 • 696
 • 1
Đánh giá và quản lý rủi ro đối với các dự án đầu tư tại Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung

Đánh giá và quản lý rủi ro đối với các dự án đầu tại Ngân Hàng Đầu và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung

Kinh tế - Thương mại

... đến dự án thua lỗ : - Rủi ro trong quá trình xây dựng và hoàn thành công trình: Dự án đầu có đặc trưng riêng là thời gian xây dựng dài, trong quá trình xây dựng vốn bị ứ động vì vậy một dự ... bên : chủ đầu tư, cơ quan quản lý, công ty cung cấp dịch vụ• Dự án luôn được đặt trong sự ng tác với các dự án khác, giữa các cơ quan và bộ phận quản lý khác.• Dự án được xây dựng tại địa ... vốn các dự án đầu và phân cấp thẩm quy n quy t định và xét duyệt cho vayĐể quản lý rủi ro và hạn chế rủi ro các dự án đầu tư, các cán bộ tín dụng phối hợp với cán bộ thẩm định và cán bộ...
 • 119
 • 660
 • 0
Đánh giá và quản lý rủi ro đối với các dự án đầu tư tại Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung

Đánh giá và quản lý rủi ro đối với các dự án đầu tại Ngân Hàng Đầu và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung

Kinh tế - Thương mại

... ro các dự án đầu nên trong quá trình thực tập tại Ngân Hàng Đầu và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung em đã chọn đề tài : Đánhgiá và quản lý rủi ro đối với các dự án đầu tại ... bên : chủ đầu tư, cơ quan quản lý, công ty cung cấp dịch vụ• Dự án luôn được đặt trong sự ng tác với các dự án khác, giữa các cơquan và bộ phận quản lý khác.• Dự án được xây dựng tại địa ... ro các dự án đầu tại NgânHàng Đầu và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung.Chương III : Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng quản lý rủi ro các dự án đầu tại Ngân Hàng Đầu Tư...
 • 120
 • 557
 • 1
Đánh giá rủi ro trước khi cho vay đối với các dự án đầu tư tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) - chi nhánh Hà nội

Đánh giá rủi ro trước khi cho vay đối với các dự án đầu tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) - chi nhánh Hà nội

Tài chính - Ngân hàng

... kết thúc xây dựng công trình - Vận hành công trình và hướng dẫn sử dụng công trình - Bảo hành công trình - Quy t toán vốn đầu tư - Phê duyệt quy t toán- Hoàn trả vốn đầu tư Quá trình nghiên ... các chỉ tiêu hiệu quả tài chính chủ yếu của dự án * Nghiên cứu lợi ích kinh tế xã hội của dự án 1.1.2. Chu trình của dự án :Chu trình của dự án đầu các bước hoặc các giai đoạn mà một dự ... cứu chương trình sản xuất và yếu tố đầu vào cho sản xuất- Lựa chọn địa điểm xây dựng dự án - Nghiên cứu về công nghệ và trang thiết bị- Nghiên cứu kĩ thuật xây dựng công trình của dự án * Nghiên...
 • 21
 • 495
 • 0
Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu

Tài liệu khác

... Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quản lý ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quy n ... của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Thành phần hồ sơ 2. Quy t định đầu của cấp có thẩm quy n (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quy n). Số bộ hồ sơ: 01 ... Vụ Đầu Tư, Vụ Tài chính Đối ngoại, Vụ I Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quy t:05 ngày Đối ng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí,...
 • 3
 • 466
 • 0
Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư (quận, huyện, thị xã; xã, phường)

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu (quận, huyện, thị xã; xã, phường)

Tài liệu khác

... HỆ VỚI NGÂN SÁCHDÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ(Ban hành kèm theo Quy t định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày 26 / 10 /2007 )1. Tên dự án đầu tư: (*) 2. Dự án cấp ... (đối với tiểu dự án) : 3.1 Tên dự án cấp trên (*): 3.2 Mã dự án cấp trên (*): 3. Chủ đầu tư: 3.1. Tên chủ đầu tư: (*) 3.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (*): 3.3 Địa chỉ chủ đầu tư: ... chính______________________________ Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu (quận, huyện, thị xã; xã, phường). - Trình tự thực hiện: + Chủ đầu dự án...
 • 4
 • 577
 • 0

Xem thêm