thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP

Quản trị kinh doanh

... tác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. III. các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 1. Các nhân tố thuộc về môi trường kinh doanh Các ... trò của công tác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm đối với doanh nghiệp Trong nền kinh tế thị trường, thị trường có vị thế trung tâm. Thị trường vừa là mục tiêu, vừa là môi trường kinh doanh. ... Sản lượng sản phẩm tiêu thụ Số lượng sản phẩm bán ra thị trường của một loại sản phẩm nào đó là một chỉ tiêu khá cụ thể, nó nói nên hiệu quả của công tác mở rộng thị trường 27- Doanh nghiệp phải...
 • 68
 • 1,610
 • 17

Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường

Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường

Quản trị kinh doanh

... cùng việc doanh nghiệptiêu thụ được sản phẩm của mình hayDuy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường I. Một số vấn đề cơ bản về thị trường 1) ... hội.2. Chức năng của thị trường 2.1. Chức năng thừa nhận:Nếu sản phẩm doanh nghiệp sản xuất ra tiêu thụ được trên thị trường, tứclà khi đó hàng hoá của doanh nghiệp đã được thị trường chấp nhận, ... tức sự thành công của doanh nghiệp này lại chính là thấtbại của doanh nghiệp khác, sự phát triển thị trường của doanh nghiệp này lạichính là sự thu hẹp thị trường của doanh nghiệp khác và ngược...
 • 18
 • 343
 • 0

DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

Quản trị kinh doanh

... nhu cầu của thị trờng và xà hội.2. Chức năng của thị trờng2.1. Chức năng thừa nhận:Nếu sản phẩm doanh nghiệp sản xuất ra tiêu thụ đợc trên thị trờng, tức là khi đó hàng hoá của doanh nghiệp ... doanh của doanh nghiệp. Vậy thị trờng là điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. * Là thớc đo: thị trờng cũng kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của các phơng án sản xuất kinh doanh ... của thị trờng:Duy trì và mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trờngI. Một số vấn đề cơ bản về thị tr ờng 1) Khái niệm: Thị trờng ra đời gắn liền với nền sản...
 • 19
 • 281
 • 0

Chương I Lý luận chung về thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân

Chương I Lý luận chung về thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân

Kế toán

... nghi p.ỉ ị ầ ủ ệ Thị phần của doanh nghiệp biểu hiện tỷ lệ h ng hoá m doanh à nghiệp tiêu thụ trong tổng lượng h ng hoá à được tiêu thụ trên thị trường. Thị phần của doanh nghiệp cho biết khả ... phát trià ển thị trường tiêu thụ sản phẩm đó.Thứ ba: Đưa ra sản phẩm ho n to n mà à ới. Một sản phẩm mới l mà ột sản phẩm (nếu xét theo góc độ thị trường) thì đây l là ần đầu tiên sản phẩm đó xuất ... trên thị trường. Việc đưa một sản phẩm mới ra thị trường (nhấtl nhà ững sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của thị trường) không những giúp doanh nghiệp thắng lợi trong sự cạnh tranh với các doanh nghiệp...
 • 26
 • 510
 • 0

Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường

Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường

Kinh tế - Thương mại

... động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trờng.1.1. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm. 1.1.1. Khái niệm về hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Triết lý kinh doanh của sản xuất hàng hoá và sản ... của mình trong kinh doanh. 1.1.2. Vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm .1.1.2.1. Sự cần thiết của tiêu thụ sản phẩm. Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất nhng là giai ... tồn tại phát triển của xà hội. Sản phẩm đợc tiêu thụ tức là đợc ngời tiêu dùng chấp nhận, sức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thể hiện chất lợng sản phẩm, uy tín doanh nghiệp, sự hợp lý...
 • 97
 • 393
 • 0

Những vấn đề lý luận về khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Những vấn đề lý luận về khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Kinh tế - Quản lý

... tranh trong tiêu thụ sản phẩm của công ty.1. Những kết quả đạt đợc: Tiêu thụ sản phẩm là một trong những khâu then chốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vì tiêu thu sản phẩm là khâu ... lý sản phẩm của Công ty đợc hởng hoa hồng từ 3-5% (tuỳ theo từng sản phẩm cụ thể) của giá trị hàng hóa bán đợc.Các loại sản phẩm chủ yếu của Công ty đều đợc tiêu thụthị trờng phíaBắc mà tiêu ... cao khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng.Phần II: thực trạng khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của công ty khoá minh khai.Phần...
 • 61
 • 511
 • 0

Công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Kinh tế - Thương mại

... hoạch tiêu thụdoanh thu tiêu thụ. Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm là việc dự đoán trớc số lợng sản phẩm sẽ đợc tiêu thụ trong kỳ kế hoạch, đơn giá bán sản phẩm kỳ kế hoạch, doanh thu tiêu thụ sản ... công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng.1.1 Khái niệm, vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm. 1.1.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm. Theo quy luật tái sản xuất, ... cơ bản về công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng. 61.1 Khái niệm, vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm. 1.1.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm. 61.1.2 Sự cần...
 • 60
 • 349
 • 0

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Kinh tế - Thương mại

... động tiêu thụ sản phẩm Sau chu kỳ kinh doanh; doanh nghiệp cần phải phân tích, đánh giá hiệuquả tiêu thụ sản phẩm nhằm xem xét khả năng tiêu mở rộng thị trường hay bịthu hẹp thị trường tiêu thụ, ... được các vấn đề sau:- Đâu là thị trường có triển vọng đối sản phẩm của Doanh nghiệp? - Khả năng tiêu thụ sản phẩm cuả doanh nghiệp trên thị trường đó ra sao?- Doanh nghiệp cần phải xử lý những ... của marketing hỗn hợp. 6-/ Lựa chọn kênh tiêu thụ sản phẩmdoanh nghiệp Trong nền kinh tế thị trường tiêu thụ sản phẩm được tiêu thụ được thựchiện bằng nhiều kênh khác nhau, theo đó các sản...
 • 86
 • 1,300
 • 6

Cơ sở lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường

Cơ sở lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường

Quản trị kinh doanh

... động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trờngI. Bản chất hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 1. Sự cần thiết và ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm 1.1. Sự cần thiết của ... Khi sản phẩm của doanh nghiệp tiêu thụ, tức là nó đà đợc ngời tiêu dùng chấp nhận để thoả mÃnmột nhu cầu nào đó. Sức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thể hiện chất lợng sản phẩm, uy tín doanh ... chu chuyển vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đà hoàn thành. Sản phẩm đợc tiêu thụ thể hiện sự thừa nhận của xà hội và lao động sản xuất cóích.ở doanh nghiệp, tiêu thụ sản phẩm đóng vai...
 • 30
 • 548
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨMDOANH THỤ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ DOANH THỤ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Quản trị kinh doanh

... mạnh tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu của doanh nghiệp Những vấn đề lí luận chung về tiêu thụ sản phẩm và doanh thụ tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờngI/ Tiêu thụ sản ... lợng sản phẩm sản xuất, tiêu thụ Khối lợng sản phẩm sản xuất ra có ảnh hởng trực tiếp đến khối lợng sản phẩm tiêu thụ và từ đó ảnh hởng tới doanh thu tiêu thụ. Khối lợng sản phẩm tiêu thụ là ... quả của công tác tiêu thụ sản phẩm. II/ Tầm quan trọng của việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu đối với doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng kết thúc một chu kỳ sản...
 • 18
 • 498
 • 0

HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

Quản trị kinh doanh

... xuất và tiêu thụ. HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNGI. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP1. Thực chất của vấn đề tiêu thụ sản phẩm trong ... trường. Nghiên cứu thị trường nhằm mục tiêu xác định thị trường của doanh nghiệp, thị phần của doanh nghiệp, mức độ nhu cầu trên thị trường về sản phẩm của doanh nghiệp, các thị trường có triển ... kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đến vị trí của nó trên thị trường. Trước kia, Nhà nước bao tiêu sản phẩm cho doanh nghiệp nên hoạt động tiêu thụ sản phẩm bị xem nhẹ....
 • 23
 • 449
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Quản trị kinh doanh

... triển của doanh nghiệp. Bởi vì nhờ tiêu thụ đợc sản phẩm hànghóa hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mới diễn ra thờng xuyênliên tục, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa giúp doanh nghiệp ... của chu kỳ sản xuất kinh doanh, là yếu tốquyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. 2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm. 2.1. Đối với doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp tiêu thụ ... trí, vai trò của hoạt động tiêu thụ hàng hóa và thị trờng tiêu thụ sản phẩm hàng hóa đối với doanh nghiệp. 1/ Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm. Trong nền kinh tế thị trờng, các doanh nghiệp phải...
 • 18
 • 677
 • 1

Lý luận chung về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Lý luận chung về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Kế toán

... chính sách giá2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm. 2.1. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. ở các doanh nghiệp, tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò quan ... trò của việc tiêu thụ sản phẩm đối với hoạtđộng kinh doanh của doanh nghiệp. 1 .Tiêu thụ sản phẩm. Hoạt động của doanh nghiệp là quá trình sản xuất-kinh doanh. Với quanniệm cũ, hoạt động của doanh ... phát triển của doanh nghiệp đó. Khi sản phẩm của doanh nghiệp đợc tiêu thụ có nghĩa là nó đà đợc ngời tiêu dùng chấp nhận để thoà mÃn một nhu cầunào đó. Sức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thể...
 • 25
 • 413
 • 0

những vấn đề cơ bản về công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

những vấn đề cơ bản về công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Kế toán

... à à ảm uy tín của doanh nghiệp. f. Thị trường tiêu thụ sản phẩm. Khi nói đến sản xuất h ng hóa l phà à ải nói đến thị trường tiêu thụ vì thị trường chính l nà ơi tiêu thụ sản phẩm v cà ũng l ... lượng sản phẩm tiêu thụ Đây l bià ện pháp cơ bản để đẩy mạnh tiêu thụ v tà ăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp. Để tăng khối lượng sản phẩm sản xuất v tiêu thụ đòi hỏi doanh nghiệp ... nhu cà ầu tiêu dùng giúp cho doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của mình.h. Một số biện pháp tài chính khác để thúc đẩy tiêu thụ và tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. -...
 • 19
 • 483
 • 0

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Kế toán

... việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm giúp cho doanh nghiệp đạt được mục tiêu cơ bản của sản xuất kinh doanh mục tiêu lợi nhuận. Mở rộng thị trường tiêu thụ trong cơ chế thị trường còn là ... của công chúng để phân loại thị trường. 2. Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc. 2.1. Quan niệm. Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm là việc Công ty tìm cách tăng mức tiêu thụ sản ... VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. i. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG. 1. Khái niệm thị trường. a) Các khái niệm về thị trường: Thị...
 • 12
 • 357
 • 0

Xem thêm