Thị trường Bảo Hiểm Việt Nam

Quyết định ban hành kế hoạch phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam 2006-2010

Quyết định ban hành kế hoạch phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam 2006-2010

Bảo hiểm

... triển thị trường bảo hiểm Việt Nam từ năm 2003 đến năm 2010; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm, Chánh văn phòng Bộ Tài chính,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành Kế hoạch phát triển thị trường bảo hiểm ... Luật kinh doanh bảo hiểm phù hợp với tình hình phát triển thị trường bảo hiểm theo các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế;- Chế độ bảo hiểm bắt buộc trong xây dựng lắp đặt; bảo hiểm bắt buộc TNDS ... các chuẩn mực kế toán bảo hiểm phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế về bảo hiểm; - Chuẩn hoá chương trình đào tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ ngành bảo hiểm Việt Nam. Thực hiện sửa đổi,...
 • 5
 • 790
 • 0
Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam 6 tháng đầu năm 2008

Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam 6 tháng đầu năm 2008

Bảo hiểm

... điều khoản bảo hiểm xây dựng lắp đặt, qui tắc điều khoản bảo hiểm người Việt Nam du lịch lữ hành quốc tế, qui tắc điều kiện bảo hiểm tàu hoạt động trên vùng biển Việt Nam, mẫu đơn bảo hiểm cháy ... mẫu đơn bảo hiểm thống nhất để triển khai bảo hiểm người Việt nam du lịch lữ hành quốc tế. Các DNBH cần phát triển sản phẩm bảo hiểm người nước ngoài du lịch lữ hành tại Việt nam, bảo hiểm cho ... phẩm bảo hiểm mới, nâng cao số tiền bảo hiểm từ đó tăng được doanh thu phí bảo hiểm. Các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và liên kết đơn vị cũng đóng góp đáng kể cho phát triển doanh thu bảo hiểm...
 • 5
 • 483
 • 0
 Thị trường bảo hiểm Việt Nam trong bối cảnh gia nhập WTO

Thị trường bảo hiểm Việt Nam trong bối cảnh gia nhập WTO

Bảo hiểm

... bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp các dịch vụ này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường bảo hiểm mà chỉ ảnh hưởng đến thị phần của các doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động trên thị trường ... khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO, các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài sẽ được phép cung cấp các dịch vụ bảo hiểm như bảo hiểm vận tải quốc tế, tái bảo hiểm và môi giới bảo ... ngành bảo hiểm Việt Nam, tỷ trọng phí bảo hiểm phi nhân thọ trong tổng doanh thu phí bảo hiểm của cả thị trường sẽ giảm dần so với nhân thọ, do đó những tác động của cam kết này đối với ngành bảo...
 • 3
 • 1,388
 • 4
Tổng Quan thị trường Bảo hiểm Việt Nam 06 tháng đầu năm 2008

Tổng Quan thị trường Bảo hiểm Việt Nam 06 tháng đầu năm 2008

Bảo hiểm

... mẫu đơn bảo hiểm thống nhất để triển khai bảo hiểm người Việt nam du lịch lữ hành quốc tế. Các DNBH cần phát triển sản phẩm bảo hiểm người nước ngoài du lịch lữ hành tại Việt nam, bảo hiểm cho ... điều khoản bảo hiểm xây dựng lắp đặt, qui tắc điều khoản bảo hiểm người Việt Nam du lịch lữ hành quốc tế, qui tắc điều kiện bảo hiểm tàu hoạt động trên vùng biển Việt Nam, mẫu đơn bảo hiểm cháy ... phẩm bảo hiểm mới, nâng cao số tiền bảo hiểm từ đó tăng được doanh thu phí bảo hiểm. Các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và liên kết đơn vị cũng đóng góp đáng kể cho phát triển doanh thu bảo hiểm...
 • 5
 • 423
 • 0
Tình hình hoạt động đầu tư tài chính của các doanh nghiệp trên thị trường bảo hiểm Việt Nam - nguy cơ tái khủng hoảng kinh tế.pdf

Tình hình hoạt động đầu tư tài chính của các doanh nghiệp trên thị trường bảo hiểm Việt Nam - nguy cơ tái khủng hoảng kinh tế.pdf

Kinh tế - Thương mại

... 53 công ty bảo hiểm, gồm 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 12 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 1 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 11 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Doanh thu bảo hiểm năm 2010 ... triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2003 – 2010 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt và kế hoạch 5 năm phát triển thị trường bảo hiểm 2006 – 2010 của Bộ Tài chính. 2.2. Vai trò của bảo hiểm ... của chính phủ Việt Nam để thành lập một công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Đây là giấy phép bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên của Việt Nam cung cấp cho một công ty bảo hiểm Mỹ, và việc...
 • 68
 • 776
 • 0
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GiỚI BẢO HiỂM TRONG THỊ TRƯỜNG BẢO HiỂM ViỆT NAM.doc

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GiỚI BẢO HiỂM TRONG THỊ TRƯỜNG BẢO HiỂM ViỆT NAM.doc

Kinh tế - Thương mại

... hàngMôi giới bảo hiểm độc lập/chuyên biệtBộ phận bán lẻ của môi giới bảo hiểm bán buônMôi giới bảo hiểm bán buôn và bộ phận dịch vụ Thị trường London Thị trường Mỹ Thị trường Châu ... 9 Thị trường London/Lloyd's Thị trường Mỹ Thị trường châu ÂuMôi giới bán lẻ và bộ phận dịch vụKhách hàngCông ty quản lý rủi ro độc lậpMôi giới bán buônCác thị trường bảo hiểm Rủi ... thúc đẩy hoạt động TBH ra thị trường quốc tế hoặc nhận TBH từ thị trường BH nước ngoài. Điều này sẽ thúc đẩy được quá trình hội nhập của thị trường BH Việt Nam vào thị trường BH quốc tế.Về chiến...
 • 30
 • 1,196
 • 3
giải pháp tài chính thúc đẩy phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam

giải pháp tài chính thúc đẩy phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... bảo hiểmViệt Nam hiện nay 3.1 Mục tiêu phát triển Thị Trờng Bảo Hiểm Việt nam đến 2010 3.1.1 Tiềm năng phát triển thị trờng bảo hiểm ở nớc ta Để chứng tỏ việc phát triển TTBH theo các ... Tình hình phát triển thị trờng bảo hiểmViệt Nam Ra đời muộn hơn nhiều so với thế giới, hoạt động bảo hiểm đà có ít nhiều ngay từ thời kỳ nớc ta bị Pháp đô hộ v ở miền Nam dới chế độ cũ. ... Nam dới chế độ cũ. Song thời điểm đáng chú ý l sự ra đời của Công ty Bảo hiểm Việt nam (nay l Tập đon Ti chính Bảo hiểm Bảo Việt) ngy 15/1/1965. Đến nay TTBH phát triển tốc độ tăng trởng cao...
 • 27
 • 549
 • 0
hoạt động đầu tư của một số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trên thị trường bảo hiểm Việt Nam

hoạt động đầu tư của một số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trên thị trường bảo hiểm Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ việt nam 1.Thực trạng đầu tư vốn của công ty bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt Do hiện nay Bảo Việt là DNBH chiếm thị phần lớn trên thị trường bảo hiểm Việt Nam, hơn nữa ... giới, Việt Nam rất có tiềm năng về bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ bắt đầu được nghiên cứu để triển khai ở Việt Nam vào năm 1987 tổng công ty bảo hiểm Việt Nam tiến hành. Lúc đó thị trường ... các công ty bảo hiểm sẽ tiếp tục gia tăng.31PHẦN HAI THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM. I. Khái quát thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam Là một...
 • 43
 • 410
 • 0
thị trường bảo hiểm Việt Nam

thị trường bảo hiểm Việt Nam

Khoa học xã hội

... trường bảo hiểm Việt Nam: 1. Hệ thống pháp luật điều chỉnh thị trường bảo hiểm Việt Nam Thị trường bảo hiểm Việt Nam chính thức được hình thành từ năm 1964 với sự thành lập của Doanh nghiệp Bảo Việt. ... tiền bảo hiểm cao, nhiều lớp bảo vệ và cung cấp nhiều quyền lợi bảo hiểm cho khách hangCác doanh nghiệp có tổng mức trách nhiệm cao trên thị trường bảo hiểm là: Prudential 94 ngàn tỉ, Bảo Việt ... DOANH BẢO HIỂMĐỀ TÀI:THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM: THỰC TRANG VÀ NHỮNG THÁCH THỨC PHÍA TRƯỚC ĐỂ HỘI NHẬP, PHÁT TRIỂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH ĐỂ GIẢI QUYẾT.BÀI LÀM:I. Thực trạng thị trường...
 • 11
 • 378
 • 1
Thị trường bảo hiểm Việt Nam sau 01 năm gia nhập WTO

Thị trường bảo hiểm Việt Nam sau 01 năm gia nhập WTO

Tài chính - Ngân hàng

... quản lý đơn bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm, khách hàng tham gia bảo hiểm, đối tượng được bảo hiểm, rủi ro được bảo hiểm, giải quyết tổn thất và bồi thường bảo hiểm được ... chức bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam cũng góp phần cải thiện môi trường đầu tư và tăng lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài khi đến làm ăn tại Việt Nam Về quy mô thị trường: Thị trường bảo hiểm ... triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam, cần thực hiện cam kết WTO hội nhập và mở cửa thị trường bảo hiểm cần có những cơ chế chính sách quản lý Nhà nước phù hợp. Một số sản phẩm bảo hiểm bắt...
 • 20
 • 387
 • 0
Tổ chức công ty Bảo hiểm ở thị trường Bảo hiểm Việt Nam hiện nay

Tổ chức công ty Bảo hiểmthị trường Bảo hiểm Việt Nam hiện nay

Tài chính - Ngân hàng

... 0918.775.368Phần 2: Thị trờng Bảo hiểm Việt Nam I/ Lịch sử ra đời, sự phát triển của thị tr ờng Bảo hiểmViệt Nam 1/ Thị trờng Bảo hiểm Việt Nam trớc nghị định 100 CP 2/ Thị trờng Bảo hiểm Việt Nam sau ... công ty Bảo hiểm Việt Nam, đó là bớc ngoặt lớn cho thị trờng Bảo hiểm Việt Nam. Sau hơn 30 năm hoạt động, thị trờng Bảo hiểm Việt Nam đà có bớc phát triển vợt bậc, hàng loạt công ty Bảo hiểm ra ... công ty Bảo hiểm, tái Bảo hiểm, môi giới Bảo hiểm; mở chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty Bảo hiểm nớc ngoài tại Việt Nam. Nó mở ra một thời kỳ mới cho thị trờng Bảo hiểm Việt Nam. Đích...
 • 30
 • 434
 • 1
Thị trường bảo hiểm Việt Nam, công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

Thị trường bảo hiểm Việt Nam, công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

Bảo hiểm

... hại; Bảo hiểm thân tàu; Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường bộ,đường biển, đường sông, đường sắt và đường hàng không; Bảo hiểm tráchnhiệm chung; Bảo hiểm xe cơ giới; Bảo hiểm cháy; Bảo hiểm ... Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC), tiền thân làcông ty liên doanh Bảo Hiểm Việt – Úc (là công ty liên doanh bảo hiểm giữa Ngânhàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và ... Bảo hiểm Việt – Úc đổi tên thànhcông ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam dựa trên cơ sở Ngânhàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam mua lại toàn bộ phần vốn góp của Công ty Bảo hiểm...
 • 14
 • 433
 • 0
Thực tế triển khai bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển trên thị trường bảo hiểm Việt Nam

Thực tế triển khai bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển trên thị trường bảo hiểm Việt Nam

Kinh tế - Quản lý

... hiểm: 72. Giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm: 72.1. Giá trị bảo hiểm: 72.2. Số tiền bảo hiểm: 72.3. Phí bảo hiểm: 93. Điều kiện bảo hiểm: 94. Hợp đồng bảo hiểm 115. Giám định ... này:Lịch sử bảo hiểm hàng hóa XNK của Việt Nam đã có từ lâu. Ngay từ khi thành lập, ngày 15/1/1965, Công ty bảo hiểm Việt Nam nay là Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam đã được giao nhiệm vụ bảo hiểm cho ... bảo hiểm là một khoản tiền do người tham gia bảo hiểm nộp cho người bảo hiểm để hàng hóa được bảo hiểm. Phí bảo hiểm được xác định trên cơ sở GTBH hoặc STBH và tỷ lệ phí bảo hiểm. Phí bảo hiểm...
 • 30
 • 407
 • 1
Thị trường Bảo Hiểm Việt Nam 2006

Thị trường Bảo Hiểm Việt Nam 2006

Bảo hiểm

... đạilý bảo hiểm) 7.000 30.000 76.600 125.100 136.700 143.540 122.9737BỘ TÀI CHÍNHTHỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM NĂM 2005NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNHHÀ NỘI - 2006THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM TIẾP ... chức bảo hiểm nướcngoài tại Việt Nam cũng góp phần cải thiện môi trường đầu tư và tăng lòng tin của các nhàđầu tư nước ngoài khi đến làm ăn tại Việt Nam 2. Quy mô thị trường Thị trường bảo hiểm ... chongành bảo hiểm thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2006, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu chiếnlược phát triển thị trường bảo hiểm đến năm 2010.5TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM NĂM 200651....
 • 11
 • 410
 • 0
TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM QUA

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM QUA

Tài chính - Ngân hàng

... doanh nghiệp bảo hiểm, thu xếp các hợp đồng bảo hiểm để ngời tham gia bảo hiểm có đợc loại hình sản phẩm bảo hiểm phù hợp với giá phí bảo hiểm tốt nhất. Môi giới bảo hiểm luôn bảo vệ quyền ... Việt) Việt Nam với tập đoàn môi giới bảo hiểm AON của Mỹ. Đây là công ty liên doanh môi giới bảo hiểm đầu tiên của Việt Nam. e. Đại lý bảo hiểm. Cũng nh môi giới bảo hiểm, đại lí bảo hiểm là ngời ... giữa doanh nghiệp bảo hiểm và ngời tham gia bảo hiểm. Đại lý bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm tự tổ chức và họ có nghĩa vụ bán sản phẩm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm đó và bảo vệ quyền lợi...
 • 46
 • 401
 • 0

Xem thêm