thị trường bảo hiểm việt nam hiện nay

TÌM HIỂU VỀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM HIỆN NAY.DOC

TÌM HIỂU VỀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM HIỆN NAY.DOC

Kế toán

... lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368I.TÌM HIỂU VỀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM HIỆN NAY A )Thị trường lao động Việt Nam: Những diễn biến mới nhấtChỉ số cầu trên thị trường lao động đã đạt 15.025 điểm, tăng ... Phương LanYM! cailanue@yahoo.comLỜI NÓI ĐẦU 1 I.TÌM HIỂU VỀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM HIỆN NAY 2 A )Thị trường lao động Việt Nam: Những diễn biến mới nhất 2 1) Chỉ số cung và cầu đều tăng ... trưởng này.Vietnamworks.com vừa đưa ra bản báo cáo về thông số nhân lực trực tuyến Việt Nam trong quý II/2007. Theo đó, thị trường lao động Việt Nam thời gian gần đây đã xuất hiện những tín...
 • 22
 • 2,400
 • 7
Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.docx

Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.docx

Quản trị kinh doanh

... trúc của thị trường chứng khoán1.Vị trí của thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán là một bộ phận của thị trường tài chính. Vị trí của thị trường chứng khoán trong tổng thể thị trường ... khoán Việt Nam. Như vậy cho đến nay thị trường chứng khoán Việt Nam đã hoạt động được hơn 6 năm và đã có những thành tựu nổi bật và đã có những biến động lớn .Thị trường chứng khoán Việt Nam ... vậy thị trường sơ cấp là thị trường tạo vốn cho đơn vị phát hành.Hay thị trường sơ cấp thực hiện chức năng quan trọng nhất của thị trường chứng khoán đó là huy động vốn cho đầu tư .Thị trường...
 • 32
 • 2,290
 • 15
Quyết định ban hành kế hoạch phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam 2006-2010

Quyết định ban hành kế hoạch phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam 2006-2010

Bảo hiểm

... triển thị trường bảo hiểm Việt Nam từ năm 2003 đến năm 2010; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm, Chánh văn phòng Bộ Tài chính,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành Kế hoạch phát triển thị trường bảo hiểm ... Luật kinh doanh bảo hiểm phù hợp với tình hình phát triển thị trường bảo hiểm theo các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế;- Chế độ bảo hiểm bắt buộc trong xây dựng lắp đặt; bảo hiểm bắt buộc TNDS ... chuẩn mực kế toán bảo hiểm phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế về bảo hiểm; - Chuẩn hoá chương trình đào tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ ngành bảo hiểm Việt Nam. Thực hiện sửa đổi, bổ...
 • 5
 • 790
 • 0
Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam 6 tháng đầu năm 2008

Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam 6 tháng đầu năm 2008

Bảo hiểm

... điều khoản bảo hiểm xây dựng lắp đặt, qui tắc điều khoản bảo hiểm người Việt Nam du lịch lữ hành quốc tế, qui tắc điều kiện bảo hiểm tàu hoạt động trên vùng biển Việt Nam, mẫu đơn bảo hiểm cháy ... mẫu đơn bảo hiểm thống nhất để triển khai bảo hiểm người Việt nam du lịch lữ hành quốc tế. Các DNBH cần phát triển sản phẩm bảo hiểm người nước ngoài du lịch lữ hành tại Việt nam, bảo hiểm cho ... qua giai đoạn khó khăn hiện nay bằng cách phát triển nhiều sản phẩm bảo hiểm mới, nâng cao số tiền bảo hiểm từ đó tăng được doanh thu phí bảo hiểm. Các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và liên...
 • 5
 • 484
 • 0
 Thị trường bảo hiểm Việt Nam trong bối cảnh gia nhập WTO

Thị trường bảo hiểm Việt Nam trong bối cảnh gia nhập WTO

Bảo hiểm

... thọ.4. Cam kết xoả bỏ tỷ lệ tái bảo hiểm bắt buộc sau 1 năm Hiện nay, các doanh nghiệp bảo hiểm khi thực hiện tái bảo hiểm ra nước ngoài đều phải thực hiện tái bảo hiểm bắt buộc tối thiểu 20% với ... bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp các dịch vụ này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường bảo hiểm mà chỉ ảnh hưởng đến thị phần của các doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động trên thị trường ... kiện tái bảo hiểm có lợi hơn xét về mặt kinh tế.Các cam kết WTO ảnh hưởng thế nào đến bảo hiểm? Thực hiện cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ...
 • 3
 • 1,388
 • 4
Tổng Quan thị trường Bảo hiểm Việt Nam 06 tháng đầu năm 2008

Tổng Quan thị trường Bảo hiểm Việt Nam 06 tháng đầu năm 2008

Bảo hiểm

... mẫu đơn bảo hiểm thống nhất để triển khai bảo hiểm người Việt nam du lịch lữ hành quốc tế. Các DNBH cần phát triển sản phẩm bảo hiểm người nước ngoài du lịch lữ hành tại Việt nam, bảo hiểm cho ... điều khoản bảo hiểm xây dựng lắp đặt, qui tắc điều khoản bảo hiểm người Việt Nam du lịch lữ hành quốc tế, qui tắc điều kiện bảo hiểm tàu hoạt động trên vùng biển Việt Nam, mẫu đơn bảo hiểm cháy ... qua giai đoạn khó khăn hiện nay bằng cách phát triển nhiều sản phẩm bảo hiểm mới, nâng cao số tiền bảo hiểm từ đó tăng được doanh thu phí bảo hiểm. Các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và liên...
 • 5
 • 423
 • 0
Những loại thẻ tín dụng trên thị trường tài chính Việt Nam hiện nay

Những loại thẻ tín dụng trên thị trường tài chính Việt Nam hiện nay

Ngân hàng - Tín dụng

... nhân có ký quỹ: o Công dân Việt Nam (từ 18 tuổi trở lên) cư trú tại Việt Nam. o Công dân nước ngoài cư trú tại Việt Nam, có việc làm và thu nhập ổn định tại Việt Nam. • Điều kiện cấp thẻ tín ... nhân có ký quỹ : o Công dân Việt Nam ( từ 18 tuổi trở lên) cư trú tại Việt Nam. o Công dân nước ngoài cư trú tại Việt Nam, có việc làm và thu nhập ổn định tại Việt Nam. • Điều kiện cấp thẻ tín ... vị hiện tại dưới 9 tháng nhưng có tổng thời gian công tác tại các đơn vị ít nhất là 5 năm và thu nhập tối thiểu là 20 triệu VND.2CÂU HỎI:TÌM HIỂU TRÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM HIỆN NAY...
 • 13
 • 721
 • 7
Giải pháp phát triển và hoàn thiện thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.doc

Giải pháp phát triển và hoàn thiện thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.doc

Quản trị kinh doanh

... CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN THIỆN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM HIỆN NAY. I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. Nhà nước giữ vai trò quyết định trong ... vốn đầu tư nước ngoài. Thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán đều là các thị trường được sử dụng để thực hiện việc huy động và luân chuyển các nguồn vốn, hai thị trường này mang tính chất ... TRẠNG THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHÍNH THỨC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. 1. Về cơ quan quản lý thị trường chứng khoán.Xuất phát từ vai trò Nhà nước xã hội chủ nghĩa, từ đặc điểm của nền kinh tế thị...
 • 26
 • 484
 • 0
Khái quát về những đặc điểm chung của thị trường OTC cùng với 1 vài nét về thị trường OTC ở Việt Nam hiện nay.DOC

Khái quát về những đặc điểm chung của thị trường OTC cùng với 1 vài nét về thị trường OTC ở Việt Nam hiện nay.DOC

Kinh tế - Thương mại

... dịch trên thị trường OTC. Hiện nay tại Việt Nam chưa có một thị trường OTC đúng nghĩa và đủ tiêu chuẩn như trên thế giới cả, tuy nhiên các giao dịch diễn ra trên thị trường “OTC Việt Nam vẫn ... đặc trưng của thị trường OTC. Các nhà tạo lập thị trường được coi là động lực của thị trường này, họ mua bán chứng khoán kiếm lời và tự chịu rủi ro.2.6. Quản lý thị trường: Thị trường OTC thường ... của thị trường OTC. Nhưng cũng bởi OTC còn chiếm tỷ trọng quá lớn trên thị trường chứng khoán nói chung nên quả không sai thi giới chuyên môn gọi thị trường chứng khoán Việt Namthị trường...
 • 14
 • 3,064
 • 3
Tình hình hoạt động đầu tư tài chính của các doanh nghiệp trên thị trường bảo hiểm Việt Nam - nguy cơ tái khủng hoảng kinh tế.pdf

Tình hình hoạt động đầu tư tài chính của các doanh nghiệp trên thị trường bảo hiểm Việt Nam - nguy cơ tái khủng hoảng kinh tế.pdf

Kinh tế - Thương mại

... 2010 hiện có 53 công ty bảo hiểm, gồm 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 12 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 1 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 11 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Doanh thu bảo hiểm ... triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2003 – 2010 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt và kế hoạch 5 năm phát triển thị trường bảo hiểm 2006 – 2010 của Bộ Tài chính. 2.2. Vai trò của bảo hiểm ... của chính phủ Việt Nam để thành lập một công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Đây là giấy phép bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên của Việt Nam cung cấp cho một công ty bảo hiểm Mỹ, và việc...
 • 68
 • 776
 • 0
Đạo Đức Trong Kinh Doanh Chứng Khoán Ở Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam Hiện Nay.

Đạo Đức Trong Kinh Doanh Chứng Khoán Ở Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam Hiện Nay.

Kinh tế - Thương mại

... chứng khoán tại Việt Nam. 2 GVHD: Lê Đức Tố  Thực Hiện: Nhóm I – HK6Kinh Doanh Chứng KhoánĐạo Đức Trong Kinh Doanh Chứng Khoán Ở Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam Hiện Nay. Thị trường chứng ... Thực Hiện: Nhóm I – HK6Kinh Doanh Chứng Khoán 2011MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU  Việc hình thành và phát triển thị trường chứng khoán là bước phát triển tất yếu của nền kinh tế thị trường. Việt Nam ... cung cầu thông thường của thị trường, hoặc (ii) có thể tác động mạnh mẽ gây ra giá cả /thị trường giả tạo. Các giao dịch không được thực hiện theo lãi suất bên ngoài thị trường trừ phi có lý do...
 • 22
 • 752
 • 5
Những hạn chế của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay Nguyên nhân và giải pháp khắc phục

Những hạn chế của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay Nguyên nhân và giải pháp khắc phục

Kinh tế - Thương mại

... theo như những người trên thị trường gọi nó là '&apos ;thị trường chợ đen'' chính vì chưa có BẢN THU HOẠCHĐỀ TÀI: Những hạn chế của TTCK Việt Nam hiện nay Nguyên nhân và giải ... trên thị trường này.- Với sự phát triển thần kì trong suốt 7 năm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đánh dấu những bước tăng trưởng nhảy vọt trong đầu tư với tổng lượng vốn hóa thị trường ... túng thị trường, giao dịch nội gián xảy ra thường xuyên trong thời gian qua đã gây ra tâm lý mất niềm tin vào diễn biến thị trường của các nhà đầu tư, tạo nên một thị trường chứng khoán Việt Nam...
 • 13
 • 4,772
 • 9
Thực trạng về hoạt động quảng cáo và một số quảng cáo trong các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam hiện nay.doc

Thực trạng về hoạt động quảng cáo và một số quảng cáo trong các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam hiện nay.doc

Kinh tế - Thương mại

... căn bệnh hiểm nghèo của thế giới ngày nay. Ơ Việt Nam, thị trường bảo hiểm được xem là sinh sau đẻ muộn. Năm 1965, công ty Bảo Việt được thành lập. Trong hơn ba mươi năm hoạt động bảo hiểm đã ... doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam nhưng một phần nó cũng tạo những thuận lợi cho các công ty bảo hiểm nước ngoài có thể nhảy vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam. Do đó sẽ xuất hiện sự cạnh ... B¶o hiÓm 40B hiểm, vì nó nâng tầm quan trọng của hoạt động bảo hiểm lên tầm cao hơn nữa. ● Thứ ba, mặc dù thị trường bảo hiểm Việt Nam gần đây đã trở nên sôi động hơn nhưng thị trường này vẫn...
 • 56
 • 516
 • 0

Xem thêm