thẻ ngân hàng là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ra đời từ phương thức mua bán chịu hàng hóa bán lẻ và phát triển với sự ứng dụng công nghệ tin học trong lĩnh vực ngân hàng

THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU T¬Ư PHÁT TRIỂN PHÚ THỌ

THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU T¬Ư VÀ PHÁT TRIỂN PHÚ THỌ

Kế toán

... mức toán năm 1999 là: 2.725 tỷ toán không dùng tiền mặt là2 .519 tỷ Cùng với kết công tác toán ngân hàng đầu Phú thọ tăng cường nguồn thu tiền mặt đáp ứng kịp thời thoả mãn nhu cầu chi tiền mặt ... tổng giám đốc ngân hàng đầu phát triển Việt nam biết đầu hướng, bước đại hoá công nghệ ngân hàng khâu toán Nhờ áp dụng thành tựu tin học vào lĩnh vực dù phạm vi toán nội tỉnh hay toán tỉnh ... phần ngày phát triển 3.3 Công tác kế toán toán: Bên cạnh nghiệp vụ tín dụng, dịch vụ ngân hàng Ngân hàng đầu phát triển Phú thọ mở rộng phát triển chuyển tiền, kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng đầu...
 • 22
 • 141
 • 0

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NGHỆ AN

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NGHỆ AN

Tài chính - Ngân hàng

... HƢỚNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI BIDV NGHỆ AN Error! Bookmark not defined 4.1 Xu thế, hội thách thức phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tiềm kinh doanh Ngân Hàng Bán Lẻ ... hàng bán lẻ, phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An, thành công tồn nguyên nhân ... Giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ BIDV Nghệ An Chƣơng TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan dịch vụ NHBL Ngân hàng Thƣơng...
 • 22
 • 294
 • 0

Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Đầu t¬ư Phát triển Việt Nam theo các chuẩn mực Basel II

Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Đầu t¬ư và Phát triển Việt Nam theo các chuẩn mực Basel II

Tài chính - Ngân hàng

... chứng khoán” chúng chịu rủi ro 1.1.2 Rủi ro kinh doanh ngân hàng Như công ty hay tổ chức khác, ngân hàng thực mục tiêu kiếm tiền việc chấp nhận, phải sống chung với rủi ro, ngân hàng đối mặt với ... hướng ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung 71 Định hướng ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam 72 II Các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Đầu Phát triển ... thiện công tác quản trị RRTD mảng hoạt động cho vay chắn NHTM Việt Nam khó cạnh tranh với Ngân hàng nước vốn dày dặn kinh nghiệm lĩnh vực ngân hàng thương mại quốc doanh hàng đầu Việt Nam, ngân...
 • 12
 • 1,598
 • 20

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tƣ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH tây NAM QUẢNG NINH

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tƣ và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM  CHI NHÁNH tây NAM QUẢNG NINH

Kinh tế - Thương mại

... danh tiền, chủ ngân hàng sử dụng tạm thời phần tiền gửi khách hàng vay Từ đó, hoạt động ngân hàng ngày hình thành phát triển 1.1.1.2 Lịch sử phát triển Hình thức ngân hàng Ngân hàng thợ vàng ... hữu hóa ngân hàng phát hành, ngân hàng không phép phát hành kỳ phiếu, phát hành giấy bạc ngân hàng Chuyển chức NHTƯ, NHTƯ ngân hàng phát hành giấy bạc ngân hàng thực chức quản lý Nhà nước lĩnh vực ... lĩnh vực Tiền tệ – Tín dụng Ngân hàng, đời NHTƯ Còn ngân hàng khác thực chức nhận tiền gửi, cho vay, đầu làm dịch vụ toán gọi ngân hàng Ngân hàng chuyên doanh hay Ngân hàng thương mại Trong giai...
 • 105
 • 596
 • 3

THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA NHÀ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SÀI GÒN – PGD HÀM NGHI Người

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA NHÀ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SÀI GÒN – PGD HÀM NGHI Người

Kinh tế - Thương mại

... tín dụng cá nhân Tín dụng cá nhân loại hình tín dụng, mang đặc điểm chung tín dụng: Thứ nhất, tín dụng ngân hàng phải dựa sở lòng tin Ngân hàng cấp tín dụng có lòng tin vào vào việc khách hàng ... bán lẻ Tuy nhiên thị trƣờng ngân hàng bán lẻ nƣớc có cạnh tranh khốc liệt, nhiều ngân hàng nƣớc gia nhập thị trƣờng không ngừng mở rộng mạng lƣới, triển khai dịch vụ đại cạnh tranh với ngân hàng ... cho vay mua nhà ngân hàng thƣơng mại chủ yếu nội lực ngân hàng định, nhân tố tiên định hƣớng phát triển ngân hàng Nếu ngân hàng định hƣớng toàn thể phát triển cho vay mua nhà chắn không mang lại...
 • 111
 • 814
 • 6

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THĂNG LONG

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THĂNG LONG

Tài chính - Ngân hàng

... hàng, phát triển ngân hàng bán lẻ nhƣ xu tất yếu cần thiết ngân hàng Những năm gần đây, dịch vụ ngân hàng bán lẻ mũi nhọn đƣợc ngân hàng tập trung phát triển Cơ hội cho ngân hàng bán lẻ Việt Nam phát ... vụ ngân hàng bán lẻ đến khách hàng, so sánh lợi ích từ chất lƣợng dịch vụ ngân hàng bán lẻ mang lại cho đối tƣợng khách hàng (những ngƣời có sử dụng không sử dụng dịch vụ ngân hàng bán lẻ BIDV ... hƣớng phát triển thị trƣờng dịch vụ ngân hàng bán lẻ hoạt động Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (BIDV) đến năm 2020Error! Bookmark not def 4.2 Định hƣớng phát triển Ngân hàng bán lẻ BIDV...
 • 21
 • 463
 • 13

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHI ỆP PHÁT TRIỂN NÔNG

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHI ỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG

Kinh tế

... phát triển Ngân hàng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Như vậy, chất lượng tín dụng Ngân hàng thể qua điểm sau : - Đối với khách hàng: Tín dụng Ngân hàng đưa phải phù hợp với yêu cầu khách hàng ... nhân nước từ việc cung cấp phương tiện toán * Phương thức cho vay: Tuỳ theo yêu cầu khách hàng số tiền mà khách hàng cần vay mà Ngân hàng áp dụng phươ ng thức cho vay thích hợp Các phương thức cho ... thân Ngân hàng, hi ệu tín dụng Ngân hàng thể mặt sau: - Sự tăng trưởng phát triển kinh tế, hiệu tín dụng Ngân hàng trước tiên thể tiêu kinh tế xã hội nói chung số quốc gia Tín dụng Ngân hàng...
 • 89
 • 282
 • 0

Một số giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trên nền tảng phát triển công nghệ thông tin tại Ngân hàng Công thương Thành phố Nam Định.DOC

Một số giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trên nền tảng phát triển công nghệ thông tin tại Ngân hàng Công thương Thành phố Nam Định.DOC

Kế toán

... bờn mua (8) NH bờn mua tt toỏn TTD i vi n v mua 1.1.2.5/ Thanh toỏn bng Th toỏn Th (CARD) l phng tin toỏn hin i da trờn s phỏt trin k thut tin hc ng dng NH Th l phng tin toỏn khụng dựng tin mt ... thụng hng húa, c kt tinh, hỡnh thnh mt cỏch t nhiờn trao i Theo C.Mỏc, tin t cú chc nng : (i) Thc o giỏ tr; (ii) phng tin lu thụng; (iii) phng tin toỏn; (iv) phng tin ct tr; (v) tin t th gii Cỏc ... toỏn cng c t chc thnh h thng : toỏn bng tin mt v toỏn khụng dựng tin mt - Thanh toỏn bng tin mt l quỏ trỡnh tin t thc hin chc nng phng tin toỏn trc tip bng tin mt, c cỏc t chc cỏ nhõn s dng chi...
 • 41
 • 756
 • 1

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam Chi nhánh đống đa

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam Chi nhánh đống đa

Tài chính - Ngân hàng

... điểm Thanh toán không dùng tiền mặt Sự đời hình thức Thanh toán không dùng tiền mặt( TTKDTM) gắn liền với đời đồng tiền ghi sổ phát triển gắn liền với phát triển hệ thống Ngân hàng Sự tồn lớn ... bên bán ghi có TK đơn vị bán (7): NH bên bán toán( ghi Nợ) NH bên mua (8): NH bên mua toán TTD với đơn vị mua 1.4.5 Thanh toán thẻ ngân hàng (thẻ toán) Thẻ toán công cụ toán Ngân hàng phát hành bán ... khách hàng sử dụng để trả tiền hàng, dịch vụ, khoản toán khác rút tiền mặt Ngân hàng đại lý toán hay máy trả tiền mặt tự động( ATM) Thẻ toán phơng tiện toán đại gắn với kỹ thuật tin học ứng dụng Ngân...
 • 61
 • 1,135
 • 6

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần phương nam, Chi nhánh đống đa

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần phương nam, Chi nhánh đống đa

Tài chính - Ngân hàng

... huyện + Phòng kế toán ngân quỹ: Thực nghiệp vụ kế toán ngân hàng, hạch toán tiền gửi, tiền vay, toán chuyển tiền cho đơn vị, làm nhiệm vụ hạch toán nội bộ, quản lý sử dụng quỹ chuyên dùng NHNo & PTNT ... 1.2 Tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế hộ sản xuất 1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng .5 1.2.2 Vai trò tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế hộ sản xuất 1.3 Chất lợng tín dụng hộ ... hoá dân tộc 1.2Tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế hộ sản xuất 1.2.1-Khái niệm tín dụng ngân hàng Tín dụng chuyển nhợng tạm thời lợng giá trị từ ngời sở hữu sang ngời sử dụng để sau thời gian...
 • 40
 • 521
 • 0

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam - Chi nhánh Đống Đa

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam - Chi nhánh Đống Đa

Tài chính - Ngân hàng

... điểm Thanh toán không dùng tiền mặt Sự đời hình thức Thanh toán không dùng tiền mặt( TTKDTM) gắn liền với đời đồng tiền ghi sổ phát triển gắn liền với phát triển hệ thống Ngân hàng Sự tồn lớn ... bên bán ghi có TK đơn vị bán (7): NH bên bán toán( ghi Nợ) NH bên mua (8): NH bên mua toán TTD với đơn vị mua 1.4.5 Thanh toán thẻ ngân hàng (thẻ toán) Thẻ toán công cụ toán Ngân hàng phát hành bán ... khách hàng sử dụng để trả tiền hàng, dịch vụ, khoản toán khác rút tiền mặt Ngân hàng đại lý toán hay máy trả tiền mặt tự động( ATM) Thẻ toán phơng tiện toán đại gắn với kỹ thuật tin học ứng dụng Ngân...
 • 20
 • 461
 • 0

một số giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trên nền tảng phát triển công nghệ thông tin tại ngân hàng công thương Thành phố Nam Định

một số giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trên nền tảng phát triển công nghệ thông tin tại ngân hàng công thương Thành phố Nam Định

Kinh tế - Thương mại

... phơng tiện toán đại dựa phát triển kỹ thuật tin học ứng dụng NH Thẻ phơng tiện toán không dùng tiền mặt NH phát hành, thẻ cấp cho khách hàng sử dụng để toán tiền hàng hóa, dịch vụ để rút tiền mặt ... : Chơng I : Những lý luận toán không dùng tiền mặt Chong II : Thực trạng toán không dùng tiền mặt vận dụng Công nghệ thông tin vào toán không dùng tiền mặt Ngân hàng Công thơng Thành phố Nam Định ... phát triển so với Ngân hàng nớc tiên tiến khu vực giới 3.3/ Mối quan hệ Công nghệ thông tin mở rộng toán không dùng tiền mặt Công nghệ thông tin hoạt động Ngân hàng gồm phần : Công nghệ tin học...
 • 32
 • 334
 • 0

Hoàn thiện các phương pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Thanh Xuân

Hoàn thiện các phương pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Thanh Xuân

Tài chính - Ngân hàng

... kinh doanh Ngân hàng II Thanh toán không dùng tiền mặt thể thức toán không dùng tiền mặt Khái niệm toán không dùng tiền mặt: Thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán chuyển khoản) phơng thức chi ... Ngân hàng bên mua Ngân hàng bên bán (5) Đơn vị bán giao hàng Đơn vị bán uỷ nhiệm thu Ngân hàng bên bán chuyển UNT cho ngân hàng bên mua Ngân hàng bên mua gửi UNT báo nợ Thanh toán Ngân hàng bên bán ... bán (3) (5) (4) Ngân hàng bên mua Ngân hàng bên bán Đơn vị bán giao hàng Đơn vị mua lập UNC nộp vào Ngân hàng phục vụ Ngân hàng bên mua ghi nợ tài khoản báo nợ cho bên mua Ngân hàng bên mua làm...
 • 38
 • 307
 • 0

Giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt qua hình thức thẻ ATM của ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn, chi nhánh thị xã tân châu, an giang

Giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt qua hình thức thẻ ATM của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh thị xã tân châu, an giang

Kế toán

... kinh tế 2.2.4 Thanh toán thẻ ngân hàng : Thẻ ngân hàng loại công cụ toán đại ngân hàng phát hành bán cho đơn vị cá nhân, để họ sử dụng toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ … rút tiền ngân hàng đại lý ... tín dụng với ngân hàng ngân hàng cấp thẻ tín dụng với “Hạn mức tín dụng ghi vào nhớ thẻ để toán với người bán – chủ thẻ không thiết phải có tài khoản tiền gửi ngân hàng phát hành thẻ Sau sử dụng ... cho ngân hàng phát hành thẻ (7) Ngân hàng phát hành thẻ hòan lại số tiềnngân hàng đại lý toán sở biên lai hợp hệ (8) Khi người sử dụng thẻ không sử dụng sử dụng hết số tiền thẻ hai bên ngân...
 • 22
 • 407
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN MỞ RỘNG HOÀN THIỆN CÁC THỂ THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT Ở CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN MỞ RỘNG VÀ HOÀN THIỆN CÁC THỂ THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT Ở CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA

Kế toán

... (ATM) Từng bước áp dụng mở rộng loại thẻ toán như: thẻ toán điện tử Ngân hàng Doanh nghiệp, thẻ toán không dùng tiền mặt thẻ rút tiền mặt, thẻ phát hành séc Ngân hàng Website: http://www.docs.vn ... thức toán không dùng tiền mặt chi nhánh NHCT Đống Đa, xin nêu số kiến nghị nhằm hoàn thiện mở rộng thể thức toán không dùng tiền mặt 3.2.1 Hiện đại hoá công nghệ toán, nâng cao trình độ cán Ngân ... trung tâm toán nói riêng đạt hiệu hữu ích hơn, bước hội nhập với phát triển chế toán nước khu vực giới 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT Xuất phát từ hạn...
 • 11
 • 396
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN MỞ RỘNG HOÀN THIỆN CÁC THỂ THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT Ở CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN MỞ RỘNG VÀ HOÀN THIỆN  CÁC THỂ THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT Ở CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA

Kế toán

... nhận hàng, dịch vụ … Trang bị máy rút tiền tự động (ATM) Từng bước áp dụng mở rộng loại thẻ toán như: thẻ toán điện tử Ngân hàng Doanh nghiệp, thẻ toán không dùng tiền mặt thẻ rút tiền mặt, thẻ phát ... thức toán không dùng tiền mặt chi nhánh NHCT Đống Đa, xin nêu số kiến nghị nhằm hoàn thiện mở rộng thể thức toán không dùng tiền mặt 3.2.1 Hiện đại hoá công nghệ toán, nâng cao trình độ cán Ngân ... cáo, tuyên truyền công cụ toán không dùng tiền mặt tiện ích phương tiện thông tin đại chúng để khách hàng biết sử dụng Cách thức tỏ chức toán chủ yếu khép kín theo pháp nhân Ngân hàng, Kho bạc riêng...
 • 10
 • 290
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA

Tài chính - Ngân hàng

... LUẬN Trong năm qua, công tác toán không dùng tiền mặt khẳng định vai trò to lớn trình toán đơn vị kinh tế nói riêng toàn kinh tế nói chung Thanh toán không dùng tiền mặt nghiệp vụ Ngân hàng Thương ... chứng từ miễn phí nộp khoản phí thực nghiệp vụ TTKDTM b Hiện đại hoá công nghệ toán Áp dụng công nghệ xử lý toán đại giúp ngân hàng thực công tác xử lý hình thức toán nhanh chóng, an toàn xác với ... nhiên với phương tiện lưu ký tiền gửi máy vi tính cho phép số ngân hàng không cần trích tiền gửi vào “ Tài khoản đảm bảo toán SBC “ mà kiểm soát hoạt động phát hành Séc khách hàng Để tránh tiền...
 • 9
 • 423
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25