thông tin liên quan đến việc sử dụng xe máy của mẫu

NGHIÊN CỨU HÀNH VI TIÊU DÙNG SẢN PHẨM BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA TRONG NHÓM KHÁCH HÀNG 18 – 22 TUỔI

NGHIÊN CỨU HÀNH VI TIÊU DÙNG SẢN PHẨM BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA TRONG NHÓM KHÁCH HÀNG 18 – 22 TUỔI

Khoa học xã hội

... với việc sử dụng xe máy Do đó, phân tích thông tin liên quan đến việc sử dụng xe máy giúp cho hiểu rõ hành vi tiêu dùng sản phẩm bảo hiểm TNDS chủ xe giới Dưới đồ thị mô tả đặc điểm trình sử dụng ... 3.1.4 Công việc 41 3.2 Thông tin liên quan đến việc sử dụng xe máy mẫu 41 3.2.1 Tình trạng sở hữu xe .41 3.2.2 Loại xe sử dụng .42 3.2.3 Giấy phép lái xe ... học với số lượng mẫu 393, chiếm 94,7%; lại khách hàng làm với số lượng mẫu 22, chiếm 5,3% (Phụ lục 3, Bảng 4) 3.2 Thông tin liên quan đến việc sử dụng xe máy mẫu Việc tham gia sử dụng sản phẩm bảo...
 • 132
 • 979
 • 0
NGHIÊN CỨU HÀNH VI TIÊU DÙNG SẢN PHẨM BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA TRONG NHÓM KHÁCH HÀNG 18 – 22 TUỔI

NGHIÊN CỨU HÀNH VI TIÊU DÙNG SẢN PHẨM BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA TRONG NHÓM KHÁCH HÀNG 18 – 22 TUỔI

Khoa học xã hội

... .9 3.1.4 Công việc 3.2 Thông tin liên quan đến việc sử dụng xe máy mẫu .9 3.2.1 Tình trạng sở hữu xe .9 3.2.2 Loại xe sử dụng .9 3.2.3 Giấy phép lái xe 3.2.4 ... hàng sử dụng xe máy (từ đến ngày tuần) với tỷ lệ 23,9%; nhóm khách hàng sử dụng xe máy ngày tuần chiếm 21,9%; lại nhóm khách hàng sử dụng xe máy ngày tuần, chiếm 3,3% 3.2.6 Mục đích sử dụng xe ... sử dụng xe năm chiếm 14,2%; nhóm khách hàng sử dụng xe năm chiếm 18,8% 3.2.5 Mức độ sử dụng xe Phần lớn khách hàng tham gia khảo sát sử dụng xe máy thường xuyên từ đến ngày tuần, nhóm chiếm đến...
 • 34
 • 756
 • 6
LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM TNDS CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA

LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM TNDS CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA

Kế toán

... hợp, việc bồi thường chủ xe cho người thứ ba gặp số khó khăn, như: Lái xe bị thương bị chết sau vụ tai nạn Mà việc bồi thường hầu hết lái xe, chủ xe gánh chịu nên việc khắc phục tai nạn chủ xe ... rượu, bia,ma tuý Xe chở chất cháy, chất nổ trái phép Xe sử dụng để tập lái, đua thể thao, đua xe trái phép, chạy thử sau sửa chữa Xe vào đường cấm, đêm đèn, có đèn bên phải Xe hệ thống lái bên ... cầu sử dụng loại xe giới ngày cao, mối nguy hiểm tai nạn giao thông gây ngày lớn Vì vậy, bảo hiểm TNDS chủ xe giới người thứ ba trở lên cần thiết tạo cho chủ xe cảm thấy yên tâm lưu hành xe II.CƠ...
 • 17
 • 394
 • 0
 “Bàn về nghiệp vụ bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại Công ty Bảo Hiểm Thành Phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1999 – 2001”.

“Bàn về nghiệp vụ bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại Công ty Bảo Hiểm Thành Phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1999 – 2001”.

Kinh tế - Quản lý

... hoạt động xe giới tham gia vào giao thông nhiều nan giải Bảng 1: Số lợng xe giới tham gia vào giao thông đờng Việt Nam (1995 tháng 9/2001) Ô tô Số lợng Lợng tăng Tốc xe Năm Xe máy Số lợng xe Lợng ... hợp, việc bồi thờng chủ xe cho ngời thứ ba gặp số khó khăn, nh: Lái xe bị thơng bị chết sau vụ tai nạn Mà việc bồi thờng hầu hết lái xe, chủ xe gánh chịu nên việc khắc phục tai nạn chủ xe khó ... Minh Năm Đơn Chỉ tiêu vị 1999 Số xe tham gia bảo hiểm Xe 193719 226384 327755 -Xe máy Xe 127000 150884 240016 -Ô tô Xe 66719 75500 87739 Tr.đ 35820 41037 50757 -Xe máy Tr.đ 4940 6060 9836 -Ô tô...
 • 67
 • 400
 • 0
THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TNDS CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO

THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TNDS CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO

Kế toán

... bảo hiểm xe giới PJICO) Cụ thể sau: Bước1: Nhận thông tin tổn thất: Khi có rủi ro xảy ra, tất thông tin tai nạn phải báo phận nhận thông tin tai nạn Bộ phận có trách nhiệm việc nhận thông tin tổn ... nhận thông tin tai nạn hướng dẫn sử lý ban đầu Thời gian thực bước sau nhận thông tin từ khách hàng tai nạn, tổn thất Bước 2: Xử lý thông tin tai nạn ● Bộ phận nhận thông tin tai nạn sau nhận thông ... Năm Số vụ giải bồi thường: - Ô tô - xe máy Đơn vị - Ôtô - xe máy Doanh thu phí (triệu đồng) - Ôtô - xe máy Số tiền bồi thường bình quân - Ôtô - xe máy - xe máy 5.617,00 6.213,00 5.217,00 5.989,00...
 • 49
 • 508
 • 0
MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM TRIỂN KHAI TỐT HƠN NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TNDS CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM THÁI SƠN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM TRIỂN KHAI TỐT HƠN NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TNDS CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM THÁI SƠN

Tài chính - Ngân hàng

... cường việc tuyên truyền, giáo dục chủ xe ý thức tôn trọng pháp luật an toàn giao thông đường bộ, tránh vi phạm phóng nhanh vượt ẩu, uống rượu, bia điều khiển xe, việc tài trợ cho thi lái xe giỏi, ... thuận lợi giao thông Tại văn phòng, chi nhánh cần trang bị hệ thống cập nhật thông tin như: Máy tính, điện thoại Tại sở nên có kho lưu trữ, hệ thống phòng cháy chữa cháy Công việc kinh doanh ... sản phẩm việc thuyết phục họ mua gặp nhiều khó khăn Vì để giới thiệu với công chúng sản phẩm GMIC cần kết hợp với hãng truyền thông để truyền đạt thông tin nghiệp vụ bảo hiểm TNDS chủ xe giới...
 • 16
 • 463
 • 0
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TNDS CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA Ở CÔNG TY BẢO HIỂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TNDS CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA Ở CÔNG TY BẢO HIỂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kế toán

... thiếu thông tin làm tăng lựa chọn đối nghịch rủi ro đạo đức từ gây khó khăn việc ký kết hợp đồng bảo hiểm II MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TNDS CỦA CHỦ XE CƠ ... cường việc tuyên truyền, giáo dục chủ xe ý thức tôn trọng pháp luật an toàn giao thông đường bộ, tránh vi phạm phóng nhanh vượt ẩu, uống rượu, bia điều khiển xe, việc tài trợ cho thi lái xe giỏi, ... truyền tin không trực tiếp, phi cá nhân, thực thông qua phương tiện truyền thông phải trả tiền chủ thể quảng cáo phải chịu tất chi phí quảng cáo Quảng cáo công cụ quan trọng công cụ truyền thông...
 • 14
 • 402
 • 0
Thực trạng công tác giám định – bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại PJICO

Thực trạng công tác giám định – bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại PJICO

Kinh tế - Quản lý

... giao thông gây việc triển khai thực nghiệp vụ bảo hiểm TNDS chủ xe giới người thứ ba cần thiết quan trọng Nó có tác dụng vô to lớn: a Đối với chủ xe: Giúp cho chủ xe, lái xe an tâm, tự tin điều ... khách hàng hướng dẫn xử lý ban đầu  Khách hàng thông báo thông tin liên quan đến đối tượng bị tổn thất: thiệt hại người thứ ba Xử lý thông tin ban đầu: thông báo cho lãnh đạo phòng cấp biết để phân ... định  Thông báo cho bên liên quan tới việc xưy lý tai nạn, tổn thất  Kiểm tra giấy tờ, tư liệu có liên quan tới tai nạn, tổn thất  Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị giấy tờ pháp lý liên quan đến...
 • 93
 • 374
 • 1
Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 tại công ty cổ phần bảo hiểm Thái Sơn giai đoạn 2008 – 2010

Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 tại công ty cổ phần bảo hiểm Thái Sơn giai đoạn 2008 – 2010

Tài chính - Ngân hàng

... lý thông tin khách hàng: a) KTV có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Chủ xe, tiếp nhận thông tin từ Chủ xe xử lý thông tin, tất phải cập nhật vào sổ ghi thông tin theo mẫu b) Khi nhận thông tin ... bắt buộc TNDS chủ xe giới: bên thứ ba người bị thiệt hại thân thể tài sản việc sử dụng xe giới gây ra, trừ người sau: Lái xe, phụ xe xe đó; Người xe hành khách xe Chủ sở hữu xe trừ trường hợp ... chủ xe giới người thứ xe ba bánh – xe gắn máy việc triển khai GMIC chưa đạt tiêu đề Nguyên nhân vấn đề số lượng xe ba bánh xe gắn máy tham gia giao thông địa bàn nước ta Mặt khác số lượng xe ba...
 • 77
 • 546
 • 2
BT513THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TNDS CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ 3 TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN (PTI)

BT513THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TNDS CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ 3 TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN (PTI)

Kinh tế - Quản lý

... bảo hiểm với quan chức liên quan phối hợp chặt chẽ việc tuyên truyền quảng cáo, nâng cao ý thức trách nhiệm tầm quan trọng việc tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới, chủ xe máy Đẩy mạnh ... biệt chủ xe mô tô, doanh thu xe máy đem lại năm 2005 gần tỷ đồng, năm 2009 tăng lên đến 14, 623 tỷ đồng Năm 2007 tỷ lệ tham gia bảo hiểm xe ô tô 68,51% xe mô tô khoảng 30,08% tổng số xe lưu hành ... dân chủ xe giới người thứ ba PTI giai đoạn 2005-2009 đạt kết định a.Về mặt số lượng xe Trên thực tế số xe tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân chưa cao, chủ yếu ô tô xe máy tham gia đăng ký xe Trong...
 • 50
 • 470
 • 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ BH TNDS CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA VÀ CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ BH TNDS CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA VÀ CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH

Kế toán

... chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng; (3) Xe sử dụng để đua thể thao, đua xe trái phép, chạy thử sau sửa chữa; (4) Xe vào đường cấm, khu vực cấm Việc mở rộng phạm vi bảo hiểm QĐ 23 không ... chủ xe phương án sửa chữa nơi sửa chữa trước có định cuối Chủ xe sửa chữa, công ty bảo hiểm giám sát giá: Đây phương án chủ yếu Trước hết, công ty bảo hiểm tiến hành làm việc với bên liên quan ... giá trị không cao, việc thu cũ không thuận tiện, khó có khả sử dụng lại để trục lợi bảo hiểm áp dụng cách đối trừ tôn, sắt thép vỏ xe, gỗ… Việc ký kết hợp đồng sửa chữa chủ xe với xưởng, trừ trường...
 • 29
 • 519
 • 1
Chế định bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giói đối vói bên thứ ba

Chế định bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giói đối vói bên thứ ba

Luật

... thường thiệt hại tai nạn giao thông khác biệt Xe giới” bao gồm loại xe ôtô, máy kéo, xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích an ninh, quốc ... thu thập chủ xe giới Thứ nhất, tài liệu liên quan đển xe lái xe( 32) Đây tài liệu gắn liền với nhân thân chủ xe lái xe, nên thuận lợi cho việc thu thập chủ xe giới Theo hướng dẫn thông tư số 126/2008/TT-BTC ... chứng từ liên quan đan việc sữa chữa tài sản thiệt hại tai nạn giao thông, mà việc tiến hành sửa chữa, thay doanh nghiệp bảo hiểm tiến hành sửa chữa, thay Thứ hai, tài liệu liên quan đến vụ tai...
 • 94
 • 293
 • 0
MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIỂN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG NGHIỆP VỤ BH TNDS CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA TẠI BVHN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIỂN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG NGHIỆP VỤ BH TNDS CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA TẠI BVHN

Kế toán

... thể: nơi làm việc, bàn ghế, thiết bị liên quan có ảnh hưởng đến chất lượng công việc - Các máy móc máy fax, máy in, điện thoại… cần kiểm tra bảo trì thường xuyên, đảm bảo thông tin liên lạc cán ... khách hàng với người liên quan thông suốt Máy fax phương tiện để chuyển giao công văn, giấy tờ, giấy yêu cầu giám định hộ BVHN với Bảo Việt tỉnh bạn nên giữ vai trò quan trọng Tất máy móc cần ý cách ... đơn giản hóa, giúp chủ xe dễ dàng khai báo thông tin tai nạn Thủ tục gọn nhẹ, tránh rườm rà, nhiên giấy tờ quan trọng cần phải cung cấp đầy đủ, tránh trường hợp chủ xe lợi dụng sở để khai man,...
 • 16
 • 551
 • 1
THỰC TRẠNG GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG NGHIỆP VỤ BH TNDS CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA TẠI BVHN

THỰC TRẠNG GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG NGHIỆP VỤ BH TNDS CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA TẠI BVHN

Kế toán

... bao gồm: I Thông báo tai nạn chủ xe II Giấy tờ xe: + Giấy chứng nhận bảo hiểm + Đăng ký xe giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu xe + Giấy phép lưu hành giấy phép sử dụng xe + Bằng lái xe ( Bản photo ... sau: SV: Phạm Thị Liên Bảo hiểm 46A 22 Chuyên đề GVHD: TS.Nguyễn Hải Đường Bước 1: Nhận thông tin tốt nghiệp Khách hàng thông báo thông tin liên quan đến tai nạn, tiếp nhận thông tin giám định viên ... với xe máy, điều xuất phát từ nguyên nhân thực tế ô tô phương tiện có mức nguy hiểm cao độ lớn xe máy, số vụ tai nạn xe ô tô gây lưu hành thường cao xe máy Mặt khác chủ xe ô tô điều khiển xe gây...
 • 49
 • 323
 • 0
Những vấn đề chung về bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba

Những vấn đề chung về bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba

Cao đẳng - Đại học

... - Lái xe lái có không hợp lệ lái xe bị đình hay tạm giữ - Điều khiển xe tình trạng say rượu, bia, ma tuý, hay chất kcíh thích tương tự khác - Lái xe sử dụng không đồng ý chủ xe - Xe sử dụng để ... chất nổ trái phép - Xe trở trọng tải số khách quy định - Xe có hệ thống lái ben phải - Xe sử dụng để tập lái đua thể thao - Xe sửa chữa hay thời gian chạy thử sau sửa chữa 7/21 - Xe không đủ điều ... không tính đến thiệt hại vê hư hỏng phát sinh trình sửa chữa mà không liên quan đến tai nạn Tuy nhiên hai trường hợp thiệt hại phải tính đến lợi ích người thứ ba gắn liền với việc sử dụng , khai...
 • 23
 • 248
 • 0
Thực trạng khai thác nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại bảo việt quảng ninh.doc

Thực trạng khai thác nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại bảo việt quảng ninh.doc

Kinh tế - Thương mại

... thông dụng, thông qua việc phân loại xe thành nhóm Việc phân loại đợc dựa sở tốc độ tối đa xe, tỷ lệ gia tốc, mức độ khó khăn sửa chữa khan phụ tùng Đối với loại xe hoạt động không thông dụng nh xe ... tiện giao thông vận tải nói chung bảo hiểm xe giới nói riêng biện pháp hữu hiệu Do nghiệp vụ bảo hiểm xe giới đời cần thiết khách quan Tác dụng bảo hiểm xe giới Bảo hiểm xe giới đời có tác dụng to ... xe: Trong thực tế công ty bảo hiểm quan tâm đến vấn đề này, nhiên số công ty quan tâm chặt chẽ, khu vực để xe an toàn phí thấp - Mục đích sử dụng xe: Đây nhân tố quan trọng xác định phí bảo hiểm,...
 • 56
 • 781
 • 2
Giải pháp nhằm tăng cường công tác khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới và bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thừ ba tại công ty cổ phần bảo hiểm PETROLIMEX (PJICO)

Giải pháp nhằm tăng cường công tác khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới và bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thừ ba tại công ty cổ phần bảo hiểm PETROLIMEX (PJICO)

Tài chính - Ngân hàng

... hao phải tính theo nguyên giá Tuy nhiên thực tế có nhiều xe mục đích người dụng xe vào mục đích khác có xe khấu hao hết giá trị sử dụng sử dụng nhà bảo hiểm phải có biện pháp linh hoạt để thu hút ... cũ lát xe đạp, xe máy, tàu hoả phương tiện chủ yếu xe đạp xe máy cộng thêm với sở vật chất hệ thồng giao thông yếu đường nhỏ hẹp lại nhiều ổ gà ổ voi, có nhiều đoạn đường uốn lượn quanh co mà bên ... chở chất cháy, chất nổ trái phép + Xe sử dụng để tập lái, đua thể thao, đua xe trái phép, chạy thử sau sửa chữa +Xe vào đường cấm, đêm đènđèn bên phải + Xe hệ thống lái bên phải -thiệt hại...
 • 94
 • 535
 • 2
Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại PTI

Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại PTI

Kinh tế - Quản lý

... phát sinh chủ xe gây thiệt hại cho người thứ ba trình lưu hành sử dụng xe Người tham gia bảo hiểm ( người bảo hiểm ) thường chủ xe, phần trách nhiệm dân chủ xe phát sinh chủ xe lái xe gây thiệt ... ngồi xe quan hệ lợi ích trực tiếp với lãi xe Lái xe, phụ xe, người làm công cho chủ xe người làm thuê cho chủ xe để nhận công theo quy định họ không coi người thứ ba Cha mẹ, vợ, chồng, cái… lái xe ... biệt xe mô tô, xe gắn máy số xe lưu hành nhiều để phục vụ cho việc lại nhân dân Việc triển khai nghiệp vụ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân chủ xe giới đạt kết rõ rệt: năm 2007 số lượng xe giới...
 • 76
 • 589
 • 4
PHẦN I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA

PHẦN I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA

Kế toán

... đình bị tạm giữ + Lái xe không đợc đồng ý chủ xe + Lái xe tình trạng say - Nạn nhân tự lao vào xe cố ý nhảy lên xe nhảy xuống xe xe cha dựng hẳn - Các vật dụng chuyên chở xe rơi xuống đờng va ... bảo hiểm vật chất thân xe Ta biết rằng, thực chất bảo hiểm xe giới gồm nghiệp vụ bảo hiểm liên quan đến xe giới nh bảo hiểm trách nhiệm dân xe, bảo hiểm vật chất thân xe Trong trình hoạt động ... trách nhiệm ngời đứng tên chủ xe giấy phép lu hành xe Những xe không đựơc cấp giấy phép lu hành, nghĩa vụ nộp phí thuộc trách nhiệm ngời quảnxe Đối với xe lầm đa sử dụng nghĩa vụ nộp phí thuộc...
 • 22
 • 381
 • 0
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA

Kế toán

... hợp đồng đơn giản, ngắn gọn dễ hiểu, bao gồm thông tin sau: - Số thứ tự giấy chúng nhận bảo hiểm - Tên chủ xe - Biển số xe thông tin liên quan đến xe để nhận biết - Trọng tải - Phí bảo hiểm, số ... trường tai nạn giao thông - Biên khám nghiệm trường - Biên khám nghiệm xe liên quan đến tai nạn giao thông - Biên giải tai nạn giao thông - Quyết định án (nếu có) - Các giấy tờ liên quan tới trách ... ngày), chấn thương 21.288 người, 60% liên quan đến xe máy (10 triệu xe) Tai nạn giao thông đường xảy cách trầm trọng nguyên nhân sau: * Nguyên nhân khách quan: Cơ sở hạ tầng nước ta thấp, số...
 • 26
 • 550
 • 0

Xem thêm