thí nghiệm hóa phân tích

hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích

hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích

Đại cương

... cứu phân tích định tính và phân tích định lượng các nguyên tố và hợp chất, ngày nay phân tích cấu trúc cũng thuộc ngành phân tích. Trong tài liệu này chúng tôi trình bày các bài thí nghiệm phân ... hành phân tích định lượng 7 Giới thiệu một số dụng cụ, thiết bị cơ bản 8khi làm thí nghiệm phân tích định lượngXử lý thống kê các số liệu thực nghiệm 12 Phần 1: Các phương pháp phân tích hóa ... hội. - Xây dựng các phòng phân tích hiện đại, uy tín. 5 HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH −2007− Bộ môn Hóa Phân tích − Trường Đại học Bách...
 • 136
 • 2,418
 • 17
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức chƣơng axit – bazơ trong hóa phân tích

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức chƣơng axit – bazơ trong hóa phân tích

... đích của bài trắc nghiệm chi phối nội dung, hình thức bài trắc nghiệm dự định soạn thảo. 1.5.2. Phân tích nội dung môn học [10; 13] Phân tích nội dung môn học bao gồm chủ yếu phân biệt bốn loại ... XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN DÙNG ĐỂ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC CHƢƠNG AXIT – BAZƠ TRONG HÓA PHÂN TÍCH Chuyên ngành : Hóa Phân Tích Mã số : 60.44.29 ... độ phân biệt của các câu hỏi. 5. Giả thuyết khoa học Nếu vận dụng tốt lý thuyết về trắc nghiệm khách quan để xây dựng thành công hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan học phần Hóa Phân Tích, ...
 • 124
 • 1,796
 • 5
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức học phần hóa phân tích chương cân bằng tạo phức trong dung dịch

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức học phần hóa phân tích chương cân bằng tạo phức trong dung dịch

Thạc sĩ - Cao học

... đích của bài trắc nghiệm chi phối nội dung, hình thức bài trắc nghiệm dự định soạn thảo. 1.2.6.2. Phân tích nội dung môn học Phân tích nội dung môn học bao gồm chủ yếu phân biệt bốn loại ... hiểu, biết, ứng dụng, phân tích. - Không thích hợp ở mức độ tổng hợp, đánh giá, so sánh - Không thích hợp ở mức độ nhận biết. - Tốt ở mức độ hiểu, áp dụng, phân tích. - Tốt ở mức độ tổng ... pháp chuẩn độ phức chất học phần Hóa phân tích. - Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về nguyên tắc xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan. - Phân loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan thành 4 loại chính...
 • 124
 • 1,813
 • 3
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức sinh viên học phần hóa phân tích chương cân bằng trong dung dịch nước chứa hợp chất ít tan

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức sinh viên học phần hóa phân tích chương cân bằng trong dung dịch nước chứa hợp chất ít tan

Thạc sĩ - Cao học

... kiểm tra kiến thức Hoá phân tích chương “Cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan”, xử lý thống kê kết quả thực nghiệm từ đó phân tích đánh giá được độ khó, độ phân biệt của các câu hỏi ... câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Chất lượng của mỗi câu hỏi trắc nghiệm được đánh giá thông qua hai đại lượng là Độ khó và Độ phân biệt của câu hỏi trắc nghiệm. Độ khó và độ phân biệt được ... trắc nghiệm khách quan so với phương pháp trắc nghiệm tự luận. b, Các trƣờng hợp nên dùng phƣơng pháp trắc nghiệm khách quan hoặc trắc nghiệm tự luận Khi nào thì dùng phương pháp trắc nghiệm...
 • 141
 • 1,694
 • 5
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kiến thức học phần các phương pháp phân tích hoá lý trong hoá phân tích đối với sinh viên hệ cử nhân trường đại học sư phạm Hà Nội

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kiến thức học phần các phương pháp phân tích hoá lý trong hoá phân tích đối với sinh viên hệ cử nhân trường đại học sư phạm Hà Nội

Thạc sĩ - Cao học

... đích của bài trắc nghiệm chi phối nội dung, hình thức bài trắc nghiệm dự định soạn thảo. I.5.2. Phân tích nội dung môn học [7; 9] Phân tích nội dung môn học bao gồm chủ yếu phân biệt bốn loại ... tan kim loại bằng dung môi thích hợp, sau đó phân tích kim loại trong dung dịch bằng các phương pháp thích hợp. Như vậy ta có thể dùng phương pháp phân tích nội điện phân như một biện pháp để ... Các phương pháp phân tích điện phân [11] a, Điện phân khi cường độ dũng khụng đổi Thiết bị điện phân gồm một bộ acqui B, ampe kế A, vôn kế V, một bộ điện trở R và bỡnh điện phân như hỡnh...
 • 141
 • 4,395
 • 16
Sử dụng thí nghiệm hóa học để tổ chức hoạt động học tập tích cực cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông

Sử dụng thí nghiệm hóa học để tổ chức hoạt động học tập tích cực cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông

Khoa học tự nhiên

... tố - Hợp chất vô cơ và phân tích hóa học phổ thông : 202 thí nghiệm. Phần II: Các thí nghiệm về hợp chất hữu cơ : 59 thí nghiệm Phần III: Thí nghiệm hóa học vui: 13 thí nghiệm. Nhìn chung, ... những cơ sở lí luận về thí nghiệm hóa học. nghiên cứu như thí nghiệm nêu vấn đề, thí nghiệm so sánh, đối chứng, thí nghiệm nghiên cứu tính chất, thí nghiệm dự đoán, kiểm nghiệm giả thuyết…nhằm ... khóa về thí nghiệm hóa học để các em có điều kiện tìm hiểu môn học, giảm bớt sự căng thẳng trong học tập. - Khi làm thí nghiệm, GV cần phân tích, huớng dẫn HS khai thác các hiện tuợng thí nghiệm, ...
 • 152
 • 3,532
 • 24
luận văn thạc sỹ hóa phân tích Ngô Thị Trang

luận văn thạc sỹ hóa phân tích Ngô Thị Trang

Thạc sĩ - Cao học

... trình phân tích Cr(VI) 31 3.1.2. Phân tích hàm lƣợng crôm tổng trong mẫu nƣớc 41 3.2. Phân tích dạng crôm trong trầm tích 43 3.2.1. Phân tích dạng crôm(VI) trong trầm tích 43 3.2.2. Phân tích ... pháp phân tích khối lƣợng, phân tích thể tích, trắc quang, điện hoá, phổ phát xạ nguyên tử (AES), phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), quang phổ phát xạ plasma (ICP)… 1.4.1. Các phƣơng pháp phân tích hóa ... crôm - Tối ƣu hóa chƣơng trình nhiệt độ của lò graphit 2.3.2.1. Xây dựng quy trình phân tích crôm tổng số trong trầm tích Mẫu trầm tích đƣợc vô cơ hóa theo kỹ thuật vô cơ hóa ƣớt sử dụng...
 • 67
 • 878
 • 4
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra, đánh giá kiến thức chương axit- bazo trong hóa phân tích

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra, đánh giá kiến thức chương axit- bazo trong hóa phân tích

Khoa học tự nhiên

... – BAZƠ TRONG HÓA PHÂN TÍCH Chuyên ngành : Hóa Phân Tích Mã số : 60.44.29 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HÓA HỌC THÁI NGUYÊN – 2007 Số hóa bởi Trung ... được tiến hành chủ yếu bằng phân tích logic để xác định một bài trắc nghiệm có độ giá trị về nội dung hay không? Khi phân tích tỉ mỉ về nội dung bài trắc nghiệm phải Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ... bazơ và chuẩn độ axit – bazơ, Hóa phân tích. - Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về nguyên tắc xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan. - Phân loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan thành 4 loại...
 • 124
 • 1,089
 • 3
Thực hành thí nghiệm hoá học với phần mềm Chemlab

Thực hành thí nghiệm hoá học với phần mềm Chemlab

Tư liệu khác

... giữa thể tích và áp suất của chất khí trong môi trường nhiệt độ không đổi.- Một số thí nghiệm chung.- Xác định thành phần của một hoá chất có gốc muối -Cl.- Phản ứng oxi hoá khử.- Thí nghiệm ... các dụng cụ thí nghiệm như đèn đốt, các loại bình hình trụ, bình hình tròn, để đựng hoá chất như dưới đây Phía bên phải màn hình chính là khung màu trắng được giành để thực hiện thí nghiệm, phíabên ... các bước thực hiện dạng thí nghiệm trong Procedure, và ghi lại những gì quan sát được và kết quả vào Observations.Với phần mềm này chúng ta có thể thực hành các dạng thí nghiệm sau:- Kiểm tra...
 • 4
 • 1,948
 • 71
Bài soạn Phần mềm làm thí nghiệm Hóa học

Bài soạn Phần mềm làm thí nghiệm Hóa học

Tư liệu khác

... ứng được nhu cầu. Bên cạnh đó việc thao tác với các hóa chất luôn đòi hỏi sự thận trọng. Vì vậy, hãy thực hành hóa học với VLAB-phòng thí nghiệm ảo của tác giả Mike Karabinos.Sau khi tải Java ... việc.Các công cụ của phòng thí nghiệm ảo gồm:- Glassware (các thiết bị bằng thủy tinh) trong đó- Beaker: Cốc thủy tinh dung tích 250 và 600 ml- Erlenmeyer Flask: Bình nón dung tích 250&500 ml- ... Pipet: thiết bị nhỏ giọt 5, 10, 25 ml và pipet có nút cao su ở đầu- Volumetric Flask: Bình có dung tích chuẩn 100, 250, 500, 1.000 ml- Buret 50 ml- Foam Cup: Cốc chuyên dụng- Instrument: nhóm...
 • 2
 • 981
 • 5
Tài liệu Bộ đề thi thử trắc nghiệm hóa phân ban đề 1 ppt

Tài liệu Bộ đề thi thử trắc nghiệm hóa phân ban đề 1 ppt

Hóa học - Dầu khí

... H2O (các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Amin trên có công thức phân tử là A. CH5N. B. C2H7N. C. C2H5N. D. C3H7N. Cõu 34: Trong nhóm IA, theo chiều điện tích hạt nhân ... thu đợc 5,376 lít CO2; 1,344 lít N2 và 7,56 gam H2O (các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Amin trên có công thức phân tử là A. C3H7N. B. C2H5N. C. CH5N. D. C2H7N. ... tinh bột đều có phản ứng A. màu với iốt. B. tráng gơng. C. thuỷ phân trong môi trờng axit. D. với dung dịch NaCl. Cõu 36: Số đồng phân của C3H9N là A. 2 chất. B. 3 chất. C. 5 chất. D. 4 chất....
 • 6
 • 481
 • 0
Tài liệu Bộ đề thi thử trắc nghiệm hóa phân ban đề 2 ppt

Tài liệu Bộ đề thi thử trắc nghiệm hóa phân ban đề 2 ppt

Hóa học - Dầu khí

... thu đợc 5,376 lít CO2; 1,344 lít N2 và 7,56 gam H2O (các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Amin trên có công thức phân tử là A. C2H5N. B. CH5N. C. C3H7N. D. C2H7N. ... C6H5-CH3. B. CH4, C6H5-NO2. C. C2H2, C6H5-CH3. D. C2H2, C6H5-NO2. Cõu 35: Phân biệt 3 dung dịch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH và C2H5-NH2 chỉ cần dùng 1 thuốc thử là ... Cho 18 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (d, đun nóng) thu đợc 21,6 gam bạc. Công thức phân tử của X là A. C6H12O6. B. C2H4O2. C. C5H10O5. D. C3H6O3. Cõu 39:...
 • 6
 • 356
 • 0
Tài liệu Bộ đề thi thử trắc nghiệm hóa phân ban đề 3 pptx

Tài liệu Bộ đề thi thử trắc nghiệm hóa phân ban đề 3 pptx

Hóa học - Dầu khí

... H2O (các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Amin trên có công thức phân tử là A. C3H7N. B. C2H7N. C. CH5N. D. C2H5N. Cõu 20: Trong nhóm IA, theo chiều điện tích hạt nhân ... AgNO3/NH3 (d, đun nóng) thu đợc 21,6 gam bạc. Công thức phân tử của X là A. C3H6O3. B. C6H12O6. C. C2H4O2. D. C5H10O5. Cõu 24: Phân biệt 3 dung dịch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH ... thu đợc 5,376 lít CO2; 1,344 lít N2 và 7,56 gam H2O (các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Amin trên có công thức phân tử là A. CH5N. B. C3H7N. C. C2H7N. D. C2H5N....
 • 6
 • 268
 • 0
Tài liệu Bộ đề thi thử trắc nghiệm hóa phân ban đề 4 ppt

Tài liệu Bộ đề thi thử trắc nghiệm hóa phân ban đề 4 ppt

Hóa học - Dầu khí

... thu đợc 5,376 lít CO2; 1,344 lít N2 và 7,56 gam H2O (các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Amin trên có công thức phân tử là A. CH5N. B. C3H7N. C. C2H5N. D. C2H7N. ... phân tử của X là A. C2H4O2. B. C3H6O3. C. C6H12O6. D. C5H10O5. Cõu 39: Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng đợc với H2O (khi có mặt chất xúc tác trong điều kiện thích ... thu đợc 5,376 lít CO2; 1,344 lít N2 và 7,56 gam H2O (các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Amin trên có công thức phân tử là A. C3H7N. B. C2H7N. C. CH5N. D. C2H5N....
 • 6
 • 325
 • 0
Tài liệu Bộ đề thi thử trắc nghiệm hóa phân ban đề 5 pptx

Tài liệu Bộ đề thi thử trắc nghiệm hóa phân ban đề 5 pptx

Hóa học - Dầu khí

... thu đợc 5,376 lít CO2; 1,344 lít N2 và 7,56 gam H2O (các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Amin trên có công thức phân tử là A. C3H7N. B. CH5N. C. C2H5N. D. C2H7N. ... thu đợc 5,376 lít CO2; 1,344 lít N2 và 7,56 gam H2O (các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Amin trên có công thức phân tử là A. C2H5N. B. C3H7N. C. C2H7N. D. CH5N. ... NaOH v dung dch NH3. C. dung dch KOH v CuO. D. dung dch HCl v dung dch Na2SO4 . Cõu 16: Phân biệt 3 dung dịch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH và C2H5-NH2 chỉ cần dùng 1 thuốc thử là...
 • 6
 • 279
 • 0

Xem thêm