thí nghiệm hóa phân tích 1

hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích

hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích

Đại cương

... 2()ixx− 1 7,75 0 ,10 86 0, 011 788 2 7,70 0,0586 0,0034 31 3 7,78 0 ,13 86 0, 019 202 4 7,75 0 ,10 86 0, 011 788 5 7,76 0 ,11 86 0, 014 059 6 7,05 -0,5 914 0,349788 7 7,70 0,0586 0,0034 31 Ta nhận thấy ... V 1 ml dung dịch nồng độ C 1 để được V2 ml dung dịch nồng độ C2. Ví dụ: Cần lấy bao nhiêu ml dung dịch HCl 12 M để được 250ml dung dịch HCl 0,1M. 11 2 2 11 0 ,1. 250 12 . 0 ,1. 250 2,085 12 CV ... HCla .10 00 0 ,10 6 .10 00N0. 53 .16 N.Va( ) 10 00 §Vg ,12 5 II. Pha chế dung dịch chuẩn 1. Chất gốc trong phân tích thể tích Dung dịch chuẩn, dung dịch gốc là dung dịch cơ bản trong phân tích...
 • 136
 • 2,420
 • 17
bài giảng hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích

bài giảng hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích

Công nghệ thực phẩm

... đích 1 1II.Nội dung 1 1II .1. Một số điều cần lưuý khi tiến hành phân tích định lượng 1 1II .1. 1. Chuẩn bị thí nghiệm 11 II .1. 2.Tiến hành thí nghiệm 11 II.2. Chú ý khi thao ... = 0 ,1) V (ml)pHV=2VV 1 iipHVVpHVVpH=VpH22 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 63,663,884,666,326,87,02 1, 15 1, 25 1, 35 1, 45 1, 550,220,78 1, 660,480,220 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 2,27,8 16 ,64,82,25688- 1 18-26Thực ... trong thực phẩm. +1ppm = 1mg /10 6mg = 1mg/kg = 1g /10 6g = 1g /10 00kgGV: Võ Hồng Thi27BUỔI THÍ NGHIỆM 3PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓAHỌCPHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH (tiếp theo) I.Thực...
 • 43
 • 5,361
 • 9
giáo trình thí nghiệm hóa phân tích

giáo trình thí nghiệm hóa phân tích

Cao đẳng - Đại học

... Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích 2 BÀI 1: CHỈ DẪN CHUNG VỀ THỰC HÀNH HÓA PHÂN TÍCH 1. 1. Đối tượng, nhiệm vụ của phân tích định lượng  Chọn mẫu đại diện (chọn một phân nhỏ mẫu ... độ của cấu tử cần phân tích. 1. 3. Biểu diễn kết quả trong phân tích định lượng 1. 3 .1. Biểu diễn hóa học Biểu diễn cấu tử phân tích theo dạng tồn tại của nó trong chất phân tích. Ví dụ: Cr3+, ... trăm của NaCl trong mẫu. Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích 1 NỘI QUY MƠN HỌC THÍ NGHIỆM HĨA PHÂN TÍCH 1. Trước buổi thực tập (chuẩn bị ở nhà): xem kỹ nội dung...
 • 24
 • 1,406
 • 2
CƠ SỞ LÝ THUYẾT HÓA PHÂN TÍCH 1 pptx

CƠ SỞ LÝ THUYẾT HÓA PHÂN TÍCH 1 pptx

Hóa học - Dầu khí

... sát 1. 1. Giới thiệu về Hoá phân tích Phương pháp phân tích Phương pháp phân tích Phân tích hoá học Phân tích hoá học Phân tích vật lý Phân tích vật lý Phân tích hoá lý Phân tích ... học) của mẫu thử. “Hoá học phân tích chính là sở lý thuyết của Phân tích hoá học” Phân loại trong hoá phân tích Phương pháp phân tích Phương pháp phân tích Theo lượng chất khảo sát ... Ka1; Ka2 Muối của acid yếu và baz yếu NH4HCO3 Tính acid, baz: theo Ka1; Ka2 Tính pH: [H+] = (Ka1Ka2) 1/ 2 06/05/2 013 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT HÓA PHÂN TÍCH 1 Năm học: 2 012 ...
 • 15
 • 1,734
 • 13
Tài liệu Bộ đề thi thử trắc nghiệm hóa phân ban đề 1 ppt

Tài liệu Bộ đề thi thử trắc nghiệm hóa phân ban đề 1 ppt

Hóa học - Dầu khí

... động chuẩn của pin điện hoá trên là 20/Cu CuE+ 0A. +1, 10V. B. -0,42V. C. -1, 10V. D. +0,42V. Cõu 11 : Trong nhóm IA, theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần, năng lợng ion hoá thứ nhất của các ... Cõu 18 : Trùng hợp hoàn toàn 6,25 gam vinyl clorua đợc m gam PVC. Số mắt xích CH2-CHCl- có trong m gam PVC nói trên là A. 6,02 .10 21 . B. 6,02 .10 20. C. 6,02 .10 22. D. 6,02 .10 23. Cõu 19 : ... AgNO3/NH3 (d) thỡ khi lng Ag ti a thu c l A. 10 ,8 gam. B. 21, 6 gam. C. 32,4 gam. D. 16 ,2 gam. Cõu 38: Trung hoà 1 mol - amino axit X cần 1 mol HCl tạo ra muối Y có hàm lợng clo là 28,286%...
 • 6
 • 481
 • 0
TUYỂN TẬP 30 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HÓA PHẦN 1

TUYỂN TẬP 30 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HÓA PHẦN 1

Hóa học

... electron (0 -1 e), số lần phân rà và là : A. 6 lần phân rà và 8 lần phân rà . B. 8 lần phân rà và 6 lần phân rà . C. 8 lần phân rà và 8 lần phân rà . D. 6 lần phân rà và 6 lần phân rà . ... thu đợc 10 g kết tủa trắng. Khối lợng sắt trong E là: A. 1, 0g B. 1, 1g C. 1, 2g D. 2,1g. 11 . Khi mở vòi nớc máy, nếu chú ý một chút sẽ phát hiện mùi lạ. Đó là vì nớc máy còn lu giữ vết tích của ... hình electron của nguyên tử X là: A. 9, 10 , 9 và 1s22s22p5 B. 10 , 9, 9 và 1s22s22p6 C. 10 , 10 , 9 và 1s22s22p6 D. 9, 9, 10 và 1s22s22p5. 5. Nguyên tử của nguyên...
 • 122
 • 2,577
 • 0
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức chƣơng axit – bazơ trong hóa phân tích

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức chƣơng axit – bazơ trong hóa phân tích

... thể tích khi hoà tan). A. 10 ,00 B. 11 ,00 C. 12 ,00 D. 13 ,00 Câu 49. Tính số ml HClO4 10 % (d = 1, 1 g/ml) phải thêm vào 1 lit nước để pH = 3,00. A. 0 ,11 ml B. 0, 21 ml C. 0, 81 ml ... NH2OH là: 4 ,13 ; 8,02? A. 10 ,00  10 ,10 B. 10 ,30  10 ,39 C. 10 ,80  10 ,90 D. 13 ,00  13 ,10 Câu 10 1. Tính khoảng pH của hỗn hợp gồm CH3COONa 0, 010 M và HCOONa 0 ,10 0M, biết pKa của CH3COOH ... A. H+ (1, 25 .10 -3 M), Na+ (1, 25 .10 -3 M), HSO4- (3,75 .10 -3M) B. H+ (1, 25 .10 -3 M), Na+ (2,50 .10 -3 M), HSO4- (3,75 .10 -3M) C. H+ (2,50 .10 -3 M), Na+ (1, 25 .10 -3 M),...
 • 124
 • 1,798
 • 5
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức học phần hóa phân tích chương cân bằng tạo phức trong dung dịch

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức học phần hóa phân tích chương cân bằng tạo phức trong dung dịch

Thạc sĩ - Cao học

... (19 ) Từ (1)  (4) có:      4 3 2 1 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4'a a a a a a a a a aya a a ah K h K K h K K K h K K K KY Y YK K K K   (20) Từ (14 ), (16 ), ... phức 4 1. 1 .1 Cơ sở lý thuyết về tính toán cân bằng tạo phức 4 1. 1.2 Cơ sở lý thuyết về các phƣơng pháp chuẩn độ tạo phức 8 1. 2 Tổng quan về phƣơng pháp trắc nghiệm khách quan 17 1. 2 .1 Tình ... (18 ), (20) có: ' =  MYMY ( 21) MY = (1 + KMHY[H+] + KMOHY[OH-]) -1 (22) M =   1 '* 11 1 jNNnjnjnB H X (23) 1...
 • 124
 • 1,813
 • 3
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức sinh viên học phần hóa phân tích chương cân bằng trong dung dịch nước chứa hợp chất ít tan

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức sinh viên học phần hóa phân tích chương cân bằng trong dung dịch nước chứa hợp chất ít tan

Thạc sĩ - Cao học

... I  10 -3 lgfj = -AZ2jI http://www.lrc-tnu.edu.vn 5 Chƣơng 1: TỔNG QUAN 1. 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1. 1 .1. Cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan. 1. 1 .1. 1. Độ tan và tích số ... phút/1câu) Khoanh tròn một trong các chữ cái A, B, C, D là đáp án đúng nhất 2 .1. CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH CHỨA HỢP CHẤT ÍT TAN [3, 8, 9, 10 , 11 , 14 , 16 , 17 , 18 , 22, 23, 28, 29] 2 .1. 1.TÍNH ... ……………………………………………………… 10 2 Chương 3: Thực nghiệm sư phạm 3 .1. Mục đích thực nghiệm sư phạm………………………………… 10 9 3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm………………………………… 10 9 3.3. Thực nghiệm sư phạm…………………………………………… 11 0 ĐÁP...
 • 141
 • 1,695
 • 5
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kiến thức học phần các phương pháp phân tích hoá lý trong hoá phân tích đối với sinh viên hệ cử nhân trường đại học sư phạm Hà Nội

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kiến thức học phần các phương pháp phân tích hoá lý trong hoá phân tích đối với sinh viên hệ cử nhân trường đại học sư phạm Hà Nội

Thạc sĩ - Cao học

... mụi. II .1. 3. Phương pháp phân tích cực phổ II .1. 3 .1. Nguyên tắc của phương pháp cực phổ [5 ; 11 ; 12 ] Cực phổ là một phương pháp điện phân trong những điều kiện đặc biệt: - Chất bị điện phân ... dịch đục, dung dịch có mầu thẫm. II .1. 2. Phương pháp phân tích điện phân [5; 11 ; 13 ] II .1. 2 .1. Nguyên tắc Nhúng hai điện cực trơ vào một dung dịch điện phân, nối hai điện cực này vào nguồn ... lý các câu trắc nghiệm đã soạn. Bảng 1- 4: Sử dụng sự phân tích câu hỏi trong kế hoạch chỉnh lý để tăng độ phân biệt Câu A B C D E Nhóm cao 17 20 3 4 6 Nhóm thấp 14 12 6 5 13 (Nhóm cao...
 • 141
 • 4,398
 • 16
Sử dụng thí nghiệm hóa học để tổ chức hoạt động học tập tích cực cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông

Sử dụng thí nghiệm hóa học để tổ chức hoạt động học tập tích cực cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông

Khoa học tự nhiên

... Phần I: Thí nghiệm về các nhóm nguyên tố - Hợp chất vô cơ và phân tích hóa học phổ thông : 202 thí nghiệm. Phần II: Các thí nghiệm về hợp chất hữu cơ : 59 thí nghiệm Phần III: Thí nghiệm hóa học ... những cơ sở lí luận về thí nghiệm hóa học. nghiên cứu như thí nghiệm nêu vấn đề, thí nghiệm so sánh, đối chứng, thí nghiệm nghiên cứu tính chất, thí nghiệm dự đoán, kiểm nghiệm giả thuyết…nhằm ... tự làm thí nghiệm trong quá trình dạy học 81, 4 18 ,6 GV lồng ghép một số thí nghiệm ngoại khóa, thí nghiệm liên quan thực tiễn cuộc sống vào bài dạy 85,7 14 ,3 Tăng cường sử dụng thí nghiệm...
 • 152
 • 3,532
 • 24
luận văn thạc sỹ hóa phân tích Ngô Thị Trang

luận văn thạc sỹ hóa phân tích Ngô Thị Trang

Thạc sĩ - Cao học

... trình phân tích Cr(VI) 31 3 .1. 2. Phân tích hàm lƣợng crôm tổng trong mẫu nƣớc 41 3.2. Phân tích dạng crôm trong trầm tích 43 3.2 .1. Phân tích dạng crôm(VI) trong trầm tích 43 3.2.2. Phân tích ... loại, Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 36 3 0 .1 1 0.0420 4 0 .1 2 0.0 215 5 0 .1 4 0. 019 8 6 0 .1 5 0. 013 2 7 0 .1 10 0. 013 0 00. 01 0.020.030.040.050.060.070 ... chúng tôi đã tiến hành phân tích sau thời gian ít nhất là 10 phút với lƣợng axit HNO3 (1: 1) là 1ml, và lƣợng thuốc thử 1ml 3 .1. 1.5. Các ion gây ảnh hƣởng trong phép phân tích ٭ Ảnh hƣởng của...
 • 67
 • 879
 • 4
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra, đánh giá kiến thức chương axit- bazo trong hóa phân tích

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra, đánh giá kiến thức chương axit- bazo trong hóa phân tích

Khoa học tự nhiên

... NH3 0,0 010 M nằm trong khoảng nào, biết pKb lần lượt là 8,7 71 và 4,76? A. 10 ,00  10 ,09 B. 10 ,10  10 ,20 C. 10 , 41  10 ,50 D. 10 , 21  10 ,40 Câu 12 4. Tính pH của hệ gồm NH3 9,8 .10 -4M ... thể tích khi hoà tan). A. 10 ,00 B. 11 ,00 C. 12 ,00 D. 13 ,00 Câu 49. Tính số ml HClO4 10 % (d = 1, 1 g/ml) phải thêm vào 1 lit nước để pH = 3,00. A. 0 ,11 ml B. 0, 21 ml C. 0, 81 ml ... = 3 ,13 . A. 10 ,45 B. 10 ,54 C. 11 ,45 D. 11 ,54 Câu 94. Tính nồng độ H2SO4 sao cho pH của dung dịch bằng 2,00 và pKa (HSO4-) = 2,00. A. 3,33. 10 -3M B. 6,67. 10 -3M C. 1, 67. 10 -3M...
 • 124
 • 1,089
 • 3

Xem thêm