thách thức của thị trường bảo hiểm việt nam

Đánh giá tiềm năng phát triển và xu hướng phát triển mới của thị trường bảo hiểm Việt Nam

Đánh giá tiềm năng phát triển và xu hướng phát triển mới của thị trường bảo hiểm Việt Nam

Bảo hiểm

... TRƯỜNG BẢO CỦA THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM HIỂM VIỆT NAM TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂNTIỀM NĂNG PHÁT TRIỂNVIỆT NAM VIỆT NAM Thị trường tiềm năng cho các Thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp bảo ... khai thác bảo hiểm tài sản cá nhân, bảo hiểm sức bảo hiểm tài sản cá nhân, bảo hiểm sức khỏe, y tế, bảo hiểm trách nhiệm, bảo khỏe, y tế, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm tín dụng, bảo hiểm nông ... giá tiềm năng phát triển và xu hướng phát triển mới của xu hướng phát triển mới của thị trường bảo hiểm Việt Nam thị trường bảo hiểm Việt Nam ...
 • 10
 • 2,409
 • 4
Xu hướng phát triển của thị trường bảo hiểm thế giới và sự ảnh hưởng của nó đến sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam

Xu hướng phát triển của thị trường bảo hiểm thế giới và sự ảnh hưởng của nó đến sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam

Bảo hiểm

... trên thị trường bảo hiểm. Tóm lại, thị trường bảo hiểm Việt Nam thời gian qua hoạt động rất sôi nổi, từng bước mở cửa, hội nhập vào thị trường bảo hiểm thế giới. Các doanh nghiệp bảo hiểm Việt ... nhận của thị trường về loại hình dịch vụ bảo hiểm đó. Nó được tính toán dựa trên cơ sở giá trị bảo hiểm ( hay số tiền bảo hiểm) và tỷ lệ phí bảo hiểm. Giá trị bảo hiểm ( hay số tiền bảo hiểm) ... thị trường bảo hiểm được phân loại thành bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ lại được chia thành bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm sinh kỳ, tử kỳ, bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm trả tiền...
 • 115
 • 1,692
 • 1
Đề tài: Thực trạng thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay pdf

Đề tài: Thực trạng thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay pdf

Báo cáo khoa học

... thành và phát triển của thị trường bảo hiểmViệt Nam 2.2 Thực trạng hoạt động thị trường bảo hiểmViệt Nam hiện nay2.3 Cơ hội và thách thức đối với thị trường bảo hiểm Việt Nam trong tương laiC/ ... hiểm 1.2 Thị trường bảo hiểm 1.3 Các chủ thể tham gia thị trường bảo hiểm a, Doanh nghiệp bảo hiểm b, Trung gian bảo hiểm c, Hiệp hội bảo hiểm II/ THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂMVIỆT NAM HIỆN ... TRƯỜNG BẢO HIỂMVIỆT NAM HIỆN NAY 10Quá trình hình thành và phát triển của thị trường bảo hiểmViệt Nam 10Thực trạng hoạt động thị trường bảo hiểmViệt Nam hiện nay 132.3 Cơ hội và thách thức...
 • 23
 • 1,850
 • 3
Tình hình hoạt động đầu tư tài chính của các doanh nghiệp trên thị trường bảo hiểm Việt Nam - nguy cơ tái khủng hoảng kinh tế.pdf

Tình hình hoạt động đầu tư tài chính của các doanh nghiệp trên thị trường bảo hiểm Việt Nam - nguy cơ tái khủng hoảng kinh tế.pdf

Kinh tế - Thương mại

... triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2003 – 2010 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt và kế hoạch 5 năm phát triển thị trường bảo hiểm 2006 – 2010 của Bộ Tài chính. 2.2. Vai trò của bảo hiểm ... giấy phép của chính phủ Việt Nam để thành lập một công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Đây là giấy phép bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên của Việt Nam cung cấp cho một công ty bảo hiểm Mỹ, ... 53 công ty bảo hiểm, gồm 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 12 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 1 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 11 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Doanh thu bảo hiểm năm 2010...
 • 68
 • 776
 • 0
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GiỚI BẢO HiỂM TRONG THỊ TRƯỜNG BẢO HiỂM ViỆT NAM.doc

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GiỚI BẢO HiỂM TRONG THỊ TRƯỜNG BẢO HiỂM ViỆT NAM.doc

Kinh tế - Thương mại

... hàngMôi giới bảo hiểm độc lập/chuyên biệtBộ phận bán lẻ của môi giới bảo hiểm bán buônMôi giới bảo hiểm bán buôn và bộ phận dịch vụ Thị trường London Thị trường Mỹ Thị trường Châu ... thúc đẩy hoạt động TBH ra thị trường quốc tế hoặc nhận TBH từ thị trường BH nước ngoài. Điều này sẽ thúc đẩy được quá trình hội nhập của thị trường BH Việt Nam vào thị trường BH quốc tế.Về chiến ... của khách hàng đã kéo theo các hoạt động tư vấn, môi giới bảo hiểm cũng phát triển nhanh chóng. Hiện nay đã có 9 công ty môi giới bảo hiểm hoạt động trên thị trường Việt Nam Tổng phí bảo hiểm...
 • 30
 • 1,196
 • 3
giải pháp tài chính thúc đẩy phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam

giải pháp tài chính thúc đẩy phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... chính thúc đẩy phát triển thị trờng bảo hiểmViệt Nam hiện nay 3.1 Mục tiêu phát triển Thị Trờng Bảo Hiểm Việt nam đến 2010 3.1.1 Tiềm năng phát triển thị trờng bảo hiểm ở nớc ta Để chứng ... chính đối với Thị trờng Bảo Hiểm ở nớc ta v kinh nghiệm của một số nớc 2.1 Tình hình phát triển thị trờng bảo hiểmViệt Nam Ra đời muộn hơn nhiều so với thế giới, hoạt động bảo hiểm đà có ... kỳ nớc ta bị Pháp đô hộ v ở miền Nam dới chế độ cũ. Song thời điểm đáng chú ý l sự ra đời của Công ty Bảo hiểm Việt nam (nay l Tập đon Ti chính Bảo hiểm Bảo Việt) ngy 15/1/1965. Đến nay TTBH...
 • 27
 • 549
 • 0
hoạt động đầu tư của một số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trên thị trường bảo hiểm Việt Nam

hoạt động đầu tư của một số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trên thị trường bảo hiểm Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... của một số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ việt nam 1.Thực trạng đầu tư vốn của công ty bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt Do hiện nay Bảo Việt là DNBH chiếm thị phần lớn trên thị trường bảo hiểm Việt ... giới, Việt Nam rất có tiềm năng về bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ bắt đầu được nghiên cứu để triển khai ở Việt Nam vào năm 1987 tổng công ty bảo hiểm Việt Nam tiến hành. Lúc đó thị trường ... phủ của các công ty bảo hiểm sẽ tiếp tục gia tăng.31 PHẦN HAI THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM. I. Khái quát thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam Là...
 • 43
 • 410
 • 0
Thực tế triển khai bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển trên thị trường bảo hiểm Việt Nam

Thực tế triển khai bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển trên thị trường bảo hiểm Việt Nam

Kinh tế - Quản lý

... hiểm: 72. Giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm: 72.1. Giá trị bảo hiểm: 72.2. Số tiền bảo hiểm: 72.3. Phí bảo hiểm: 93. Điều kiện bảo hiểm: 94. Hợp đồng bảo hiểm 115. Giám định ... này:Lịch sử bảo hiểm hàng hóa XNK của Việt Nam đã có từ lâu. Ngay từ khi thành lập, ngày 15/1/1965, Công ty bảo hiểm Việt Nam nay là Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam đã được giao nhiệm vụ bảo hiểm cho ... bảo hiểm là một khoản tiền do người tham gia bảo hiểm nộp cho người bảo hiểm để hàng hóa được bảo hiểm. Phí bảo hiểm được xác định trên cơ sở GTBH hoặc STBH và tỷ lệ phí bảo hiểm. Phí bảo hiểm...
 • 30
 • 407
 • 1
Thị trường bảo hiểm Việt Nam và vấn đề mở cửa trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Thị trường bảo hiểm Việt Nam và vấn đề mở cửa trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Kinh tế - Thương mại

... LUẬN VỀ BẢO HIỂM VÀ TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM ì. LÝ LUẬN CHUNG VẾ BẢO HIỂM VÀ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM 1. Lý luận chung về bảo hiểm 1.1. Khái niệm về bảo hiểm Trên ... vấn đề lý luận về bảo hiểm và tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam 3 ì. Lý luận chung về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm 3 Ì. Lý luận chung về bảo hiếm 3 1.1. ... trí; (2) Môi trường, (3) Vận tải). Cụ thể những cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ bảo hiểm của Việt Nam là: 1.1. Những cam kết của Việt Nam về bảo hiểm trong...
 • 94
 • 417
 • 0
khóa luận tốt nghiệp tác động của quá trình hội nhập đối với thị trường bảo hiểm việt nam những năm qua

khóa luận tốt nghiệp tác động của quá trình hội nhập đối với thị trường bảo hiểm việt nam những năm qua

Quản trị kinh doanh

... mạnh của thị trường bảo hiểm nước ta. Rồi cả việc các doanh nghiệp bảo hiểm nếu muựn tái bảo hiểm cho cấc doanh nghiệp bảo hiểm ở nước ngoài thì trước hết phải tái bảo hiểm ... lĩnh vực bảo hiểm cũng đã hình thành một thị trường theo đúng nghĩa của từ " ;thị trường& quot;, ở đó có đầy đủ các thành tố cần thiết của một thị trường bảo hiểm hiện ... doanh bảo hiểm trên thị trường. Lê Thị Thu Hà Lớp Pháp 2-K41E KTNT -65- Luận văn tốt nghiệp Tác động của quá trình hội nhập đối với thị trường bảo hiểm Việt Nam thời...
 • 83
 • 535
 • 0
thực trạng vận dụng mô hình bancassurane vào thị trường bảo hiểm việt nam

thực trạng vận dụng mô hình bancassurane vào thị trường bảo hiểm việt nam

Tài chính - Ngân hàng

... BANCASSURANCE TẠI THỊ TRƢỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM 48 I. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM . 48 1. Tình hình hoạt động của các ngân hàng 48 1. Tình hình hoạt động của các công ty bảo hiểm 50 ... Hiện nay, ở Việt Nam mô hình này có công ty bảo hiểm của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC), tiền thân là Công ty liên doanh bảo hiểm Việt – Úc (là Công ty liên doanh bảo hiểm giữa ... MÔ HÌNH BANCASSURANCE TẠI VIỆT NAM 82 I. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH BANCASSURANCE TRÊN THỊ TRƢỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM 82 1. Xu hƣớng phát triển của thị trƣờng bảo hiểm nhân thọ 82 1.1. Nhu...
 • 108
 • 1,507
 • 5
Thị trường bảo hiểm Việt Nam - Sự ra đời và phát triển của nghiệp vụ bảo hiểm Hoả hoạn

Thị trường bảo hiểm Việt Nam - Sự ra đời và phát triển của nghiệp vụ bảo hiểm Hoả hoạn

Bảo hiểm

... liệu hớng dẫn bảo hiểm Hoả hoạn năm 2002 - Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam. 2. Hớng dẫn tính phí bảo hiểm Hoả hoạn năm 2002 - Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam. 3. Giáo trình kinh tế bảo hiểm - Trờng ... của thị trờng bảo hiểm Lôn Đôn ( standard Fire and Special Perils Policy) hay ( Quy tắc bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt của Việt Nam thì rủi ro chính đợc bảo hiểm thì cũng là bảo hiểm ... tâm lớn đối với các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam, nhất là từ khi thị trờng bảo hiểm đà chuyển từ " ;thị trờng của ngời bán" thành " ;thị trờng của ngời mua". Vấn đề nghiên...
 • 41
 • 592
 • 0
Vận dụng mô hình Bancassurance vào thị trường bảo hiểm Việt Nam thực trạng và giải pháp phát triển

Vận dụng mô hình Bancassurance vào thị trường bảo hiểm Việt Nam thực trạng và giải pháp phát triển

Kinh tế

... phẩm của công ty bảo hiểm Bảo hiểm mất thẻ tín dụng Bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm cho tài sản thế chấp Bảo hiểm tài sản Các sản phẩm bảo hiểm gắn với cá nhân Bán chéo sản phẩm của ... hình thức ngân hàng là đại lý của doanh nghiệp bảo hiểm trong hoạt động Bancassurance ở thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam có các đặc điểm sau: Ngân hàng trực tiếp bán các sản phẩm bảo hiểm của doanh ... hiểm đƣợc nhiều doanh nghiệp đồng tình. * Sản phẩm bảo hiểm ngày càng đa dạng. Có thể nói, hầu hết các sản phẩm bảo hiểm hiện có trên thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam đều do Luật kinh doanh bảo...
 • 97
 • 814
 • 0

Xem thêm